Search Posts

Month: October 2022

Nyheder2022oktober29-dansk

Videnskab | The Guardian 500+ Stråle af glæde: Nasa fanger billede af solen 'smilende'   Satellitbillede viser, hvad der ser ud til at være et glad ansigtsmønster på solen med mørke pletter kaldet 'koronale huller'. En Nasa-satellit fangede et billede af, hvad der så ud til at være et lykkeligt ansigtsmønster på solen tidligere på ugen, hvilket fik det amerikanske rumagentur til at sige, at solen blev set "smilende". Agenturet udgav billedet onsdag på Twitter og skrev: […]

Nyheder2022oktober29

Science | The Guardian 500+ Ray of joy: Nasa captures image of the sun ‘smiling’   Satellite photo shows what appears to be a happy face pattern on the sun with dark patches called ‘coronal holes’ A Nasa satellite captured an image of what appeared to be a happy face pattern on the sun earlier this week, prompting the US space agency to say the sun was seen “smiling”. The agency released the image Wednesday […]

Nyheder2022oktober27-dansk

Ingeniøren 500+ Forsker angriber notat om a-kraft i Danmark: 7 løse påstande og faktuelle fejl   PLUS. »Det virker som om, at de ikke har forstået teknologien,« lyder det fra sektionsleder på DTU Fysik om notat fra 16 forskerkolleger, der vurderer, at atomkraft er en dårlig ide i Danmark. 6 timer Phys.org 100+ Revolutionerende teknik til at generere brint mere effektivt fra vand   Et team af forskere fra National University of Singapore (NUS) har gjort […]

Nyheder2022oktober27

Ingeniøren 500+ Forsker angriber notat om a-kraft i Danmark: 7 løse påstande og faktuelle fejl   PLUS. »Det virker som om, at de ikke har forstået teknologien,« lyder det fra sektionsleder på DTU Fysik om notat fra 16 forskerkolleger, der vurderer, at atomkraft er en dårlig ide i Danmark. 6h Phys.org 100+ Revolutionary technique to generate hydrogen more efficiently from water   A team of researchers from the National University of Singapore (NUS) have made […]

Nyheder2022oktober25-dansk

MIT Technology Review   Alan '72 og Joan Henricks   "MIT var en meget ydmygende oplevelse for mig," siger Alan Henricks, en af ​​den første generation i hans Midtvestlige familie, der gik på college. "Men efter fire år gav det mig også selvtillid til at gå fremad i verden." Doc Edgertons arv. Alan, som fortsatte med en succesrig karriere med lederroller hos flere teknologivirksomheder, og hans kone, Joan, støtter entusiastisk MIT 41 min Biologinyheder – Evolution, Celleteori, Genteori, […]

Nyheder2022oktober25

MIT Technology Review   Alan ’72 and Joan Henricks   “MIT was a very humbling experience for me,” says Alan Henricks, one of the first generation in his Midwestern family to attend college. “But at the end of four years, it also gave me self-confidence to go forward in the world.” Doc Edgerton’s legacy. Alan, who went on to a successful career of leadership roles at several technology companies, and his wife, Joan, enthusiastically support […]

Nyheder2022oktober22-dansk

Vetenskab | SVT Nyheter 400+ Arvet från pestens överlevare gør os sjuka idag   De som overlevde den frugtbare digerdöden som herjade på 1300-talet havde en genetisk beskyttelse mod sygdommen viser ny forskning. Mænd generna som beskyttet mod pesten kan i dag sygdomme som ledgangsreumatisme og MS. 19 timer ScienceAlert   Den førende dødsårsag for gravide kvinder i USA er virkelig chokerende   En nødsituation for folkesundheden. 43 min Fremtidsstudier   Verden løber tør for helium, bekymrende […]

Nyheder2022oktober22

Vetenskap | SVT Nyheter 400+ Arvet från pestens överlevare gör oss sjuka idag   De som överlevde den fruktade digerdöden som härjade på 1300-talet hade ett genetiskt skydd mot sjukdomen visar ny forskning. Men generna som skyddade mot pesten kan idag orsaka sjukdomar som ledgångsreumatism och MS. 19h ScienceAlert   The Leading Cause of Death For Pregnant Women in The US Is Truly Shocking   A public health emergency. 43min Future(s) Studies   The World […]

Nyheder2022oktober21-dansk

Phys.org 100+ Opdagelse kunne dramatisk indsnævre søgningen efter rumvæsner   En jordlignende planet, der kredser om en M-dværg – den mest almindelige type stjerne i universet – ser ud til at have ingen atmosfære overhovedet. Denne opdagelse kan forårsage et stort skift i søgen efter liv på andre planeter. 5 timer Biologinyheder – Evolution, Celleteori, Genteori, Mikrobiologi, Bioteknologi 100+ Hemmeligheden bag spektakulære blomstrer i verdens tørreste ørken   Atacama-ørkenen, der strækker sig cirka 1.600 km langs […]

Nyheder2022oktober21

Phys.org 100+ Discovery could dramatically narrow search for space creatures   An Earth-like planet orbiting an M dwarf—the most common type of star in the universe—appears to have no atmosphere at all. This discovery could cause a major shift in the search for life on other planets. 5h Biology News – Evolution, Cell theory, Gene theory, Microbiology, Biotechnology 100+ The secret behind spectacular blooms in world's driest desert   The Atacama desert, which stretches for […]

Nyheder2022oktober19-dansk

Videnskab | The Guardian 2K Opdaget i dybet: regnbuefisken, der er født hun og bliver han   Forskere på Maldiverne var kun i stand til at nå den rosebeklædte leppefisk ved at bruge specialiseret dykkerudstyr. Rundt om Maldiverne, mellem 40 og 70 meter (130-230 fod) under Det Indiske Ocean, er der flimrende stimer af farvestrålende fingerlængde fisk, der aldrig begiver sig op til koralrevene i overfladen. Den rosenbeklædte leppefisk (Cirrhilabrus finifenmaa) er en af ​​mange spec 8 […]

Nyheder2022oktober19

Science | The Guardian 2K Discovered in the deep: the rainbow fish that’s born female and becomes male   Scientists in the Maldives were only able to reach the rose-veiled fairy wrasse by using specialised diving gear Around the Maldives, between 40 and 70 metres (130-230ft) beneath the Indian Ocean, there are flickering shoals of brightly coloured, finger-length fish that never venture up to the coral reefs at the surface. The rose-veiled fairy wrasse ( […]

Nyheder2022oktober17-dansk

Livescience 51K Hvornår skiftede demokrater og republikanere platforme?   Republikanerne plejede at favorisere en stor regering, mens demokraterne var forpligtet til at begrænse føderal magt. Så hvorfor skete partiskiftet? 2 timer Ingeniøren 100+ I lastbiler, på kraftværker og i industrien: Dieselmotorer kan ombygges til brint   PLUS. Et hold forskningsingeniører fra UNSW Sydney i Australien har taget patent på et nyt system til at ombygge dieselmotorer til at køre på 90 procent brint. 15 timer Videnskabelige rapporter […]

Nyheder2022oktober17

Livescience 51K When did Democrats and Republicans switch platforms?   The Republicans used to favor big government, while Democrats were committed to curbing federal power. So why did the party switch occur? 2h Ingeniøren 100+ I lastbiler, på kraftværker og i industrien: Dieselmotorer kan ombygges til brint   PLUS. Et hold forskningsingeniører fra UNSW Sydney i Australien har taget patent på et nyt system til at ombygge dieselmotorer til at køre på 90 procent brint. […]

Hareskoven-147

Hareskov-turen d. 16. oktober 2022 kl 11 (bemærk tidspunktet) fra Hareskov station / bænken i skoven Formålet med disse ture er at finde og lære Hareskovens svampe, og altså ikke udelukkende eller primært at finde spisesvampe. Hvis man tager noget med hjem og spiser det, er det på eget ansvar – uanset om det er godkendt eller ej. Det er altid ens eget ansvar, hvad man putter i munden fra en svampetur. Disse månedlige svampeture […]

Nyheder2022oktober15-dansk

Atlanterhavet 2K Donald Trump forsøgte at ødelægge forfatningen   Dette er en udgave af The Atlantic Daily, et nyhedsbrev, der guider dig gennem dagens største historier, hjælper dig med at opdage nye ideer og anbefaler det bedste inden for kultur. Tilmeld dig det her. Den afsluttende høring i Parlamentets komité den 6. januar gjorde det klart, at en behørigt valgt og svoren præsident i USA forsøgte at omstyrte den forfatningsmæssige orden. Hvornår skal vi handle på det 4 […]

Nyheder2022oktober15

The Atlantic 2K Donald Trump Tried to Destroy the Constitution   This is an edition of The Atlantic Daily, a newsletter that guides you through the biggest stories of the day, helps you discover new ideas, and recommends the best in culture. Sign up for it here . The final hearing of the House January 6 Committee made clear that a duly elected and sworn president of the United States tried to overthrow the constitutional […]

Nyheder2022oktober14-dansk

Livescience 3K Hvad er de sundeste madolier?   Der er mange muligheder for madolie i disse dage. Men hvad er de sundeste madolier, og hvordan kan du bruge dem, når du tilbereder og laver mad? 8 timer Videnskabeligt amerikansk indhold 500+ Bemærkelsesværdig dinosaur-mumie har en "glitrende" hud, som er udhulet af Ancient Crocs   En udsøgt dinosaurmumie kaldet Dakota viser bevis på, at den blev festet med af gamle rovdyr 1 time Biologinyheder – Evolution, Celleteori, […]

Nyheder2022oktober14

Livescience 3K What are the healthiest cooking oils?   There are lot of options for cooking oils these days. But what are the healthiest cooking oils and how can you use them when preparing and cooking food? 8h Scientific American Content 500+ Remarkable Dinosaur Mummy Has 'Glittering' Skin Gouged by Ancient Crocs   An exquisite dinosaur mummy called Dakota shows evidence it was feasted on by ancient predators 1h Biology News – Evolution, Cell theory, […]

Russisk atomvåben-skrot i Arktis

Menneskets indgreb i naturlige økosystemer kan have langtidsvirkninger. Den britiske mineindustri medfører stadig udledninger fra forladte miner, hvorved over 1500 km (3 %) af floder i England forurenes. I Indien lider området omkring Bhopal stadig under konsekvenserne af et gasudslip fra Union Carbide i 1984. De stigende udledninger af drivhusgasser medfører at verdenshavene nu er truet af forsuring. Truslen mod den lokale økologi i Arktis er særlig stor. Arktis er en region, der har begrænset modstandskraft over […]

Nyheder2022oktober13-dansk

Kablet 500+ Alex Jones-effekten på 1 milliard dollar Alex Jones Sandy Hook • Infowars-værten kender nu omkostningerne ved "ytringsfrihed" – men signalerer den skelsættende dom et undertrykkelse af desinformation? 2 timer Nature Communications – aktuelle – nature.com videnskabsfeeds 500+ Sporløs cystein-linchpin muliggør præcisionskonstruktion af lysin i native proteiner   Nature Communications, Udgivet online: 13. oktober 2022; doi:10.1038/s41467-022-33772-1 Kontrol af selektiviteten af ​​den kemiske modifikation af et genetisk-manipulationsfrit protein er i øjeblikket problematisk. Her rapporterer forfatterne om en […]

Nyheder2022oktober13

Wired 500+ The $1 Billion Alex Jones Effect Alex Jones Sandy Hook • The Infowars host now knows the cost of “free speech”—but does the landmark judgment signal a crackdown on disinformation? 2h Nature Communications – current – nature.com science feeds 500+ Traceless cysteine-linchpin enables precision engineering of lysine in native proteins   Nature Communications, Published online: 13 October 2022; doi:10.1038/s41467-022-33772-1 Controlling the selectivity of the chemical modification of a genetic-manipulation-free protein is currently problematic. […]

Drivhusgasser fra biler i USA

USA's miljøstyrelse United States Environmental Protection Agency (EPA) skriver "Drivhusgasemissioner (GHG) fra transport i USA udgør omkring 27 procent af de samlede amerikanske drivhusgasemissioner, hvilket gør det til den største bidragyder af amerikanske drivhusgasemissioner."   Ifølge nedenstående kilde:   1,6 milliarder tons: vægten af ​​drivhusgasser, der frigives til atmosfæren af ​​motorvejskøretøjer hvert år i USA.  650g CO2/km: den gennemsnitlige mængde kuldioxid produceret af et gennemsnitligt benzindrevet køretøj i USA – hvilket kan sammenlignes med et gennemsnit […]

Nyheder2022oktober11-dansk

Biologinyheder – Evolution, Celleteori, Genteori, Mikrobiologi, Bioteknologi 200+ Encellet organisme bruger intern 'computer' til at gå   De fleste dyr kræver hjerner for at løbe, hoppe eller hoppe. Den encellede protozo Euplotes eurystomus opnår imidlertid en susende gåtur ved hjælp af en simpel, mekanisk computer til at koordinere sine mikroskopiske ben, rapporterede UC San Francisco-forskere den 22. september 2022 i tidsskriftet Current Biology. 5 timer Nature Communications – aktuelle – nature.com videnskabsfeeds   Uafhængig oprindelse af […]

Nyheder2022oktober11

Biology News – Evolution, Cell theory, Gene theory, Microbiology, Biotechnology 200+ Single-celled organism uses internal 'computer' to walk   Most animals require brains to run, jump or hop. The single-celled protozoan Euplotes eurystomus, however, achieves a scurrying walk using a simple, mechanical computer to coordinate its microscopic legs, UC San Francisco researchers reported on September 22, 2022, in the journal Current Biology. 5h Nature Communications – current – nature.com science feeds   Independent origin of […]

Nyheder2022oktober10-dansk

Biologinyheder – Evolution, Celleteori, Genteori, Mikrobiologi, Bioteknologi 200+ Opdagelse af en ukendt insektslægt fanget i rav i over 35 millioner år   Takket være et internationalt forskningssamarbejde, der involverer University of Granada (UGR), er en hidtil ubeskrevet insektart blevet opdaget: Calliarcys antiquus, som tilhører ordenen Ephemeroptera (mayfly). 3 timer Natur 100+ Økonomer vinder Nobelprisen for at vise, hvorfor banker går konkurs   Nature, Udgivet online: 10. oktober 2022; doi:10.1038/d41586-022-03235-0 Ben Bernanke, Philip Dybvig og Douglas Diamonds […]

Nyheder2022oktober10

Biology News – Evolution, Cell theory, Gene theory, Microbiology, Biotechnology 200+ Discovery of an unknown insect genus trapped in amber for over 35 million years   Thanks to an international research collaboration involving the University of Granada (UGR), a hitherto undescribed species of insect has been discovered: Calliarcys antiquus, which belongs to the Ephemeroptera (mayfly) order. 3h Nature 100+ Economists win Nobel prize for showing why banks fail   Nature, Published online: 10 October 2022; […]

Nyheder2022oktober09-dansk

Videnskab | The Guardian 3K Bruno Latour, fransk filosof og antropolog, dør 75 år gammel   Latours arbejde med, hvordan menneskeheden opfatter klimakrisen vandt ros verden over Den franske tænker Bruno Latour, kendt for sin indflydelsesrige forskning i videnskabsfilosofi, er død i en alder af 75. Latour blev betragtet som en af ​​Frankrigs mest indflydelsesrige og ikonoklastiske nulevende filosoffer, hvis arbejde om, hvordan menneskeheden opfatter klimakrisen, har vundet ros og opmærksomhed verden over. 8 timer ScienceDaily […]

Nyheder2022oktober09

Science | The Guardian 3K Bruno Latour, French philosopher and anthropologist, dies aged 75   Latour’s work on how humanity perceives the climate emergency won praise around the world The French thinker Bruno Latour, known for his influential research on the philosophy of science has died aged 75. Latour was considered one of France’s most influential and iconoclastic living philosophers, whose work on how humanity perceives the climate emergency won praise and attention around the […]

Nyheder2022oktober06-dansk

Phys.org 500+ Klikkemi, nobelvindende videnskab, der kan 'ændre verden'   Nobel Kemiprisen blev onsdag tildelt tre videnskabsmænd for deres arbejde med klikkemi, en måde at få molekyler sammen som Lego, som eksperter siger snart vil "ændre verden". 10 timer NPR 500+ Nogle førende robotproducenter lover ikke at bevæbne dem   Virksomhederne advarede om, at "upålidelige mennesker" kunne bruge deres robotter til at skade andre eller krænke borgerlige frihedsrettigheder, og de lovede at sikre, at deres […]

Nyheder2022oktober06

Phys.org 500+ Click chemistry, Nobel-winning science that may 'change the world'   The Nobel Chemistry Prize was awarded to three scientists on Wednesday for their work on click chemistry, a way to snap molecules together like Lego that experts say will soon "change the world". 10h NPR 500+ Some leading robot makers are pledging not to weaponize them   The companies warned that "untrustworthy people" could use their robots to harm others or infringe on […]

Nyheder2022oktober05-dansk

  Natur 52 Opdagelse af hurtigere matrixmultiplikationsalgoritmer med forstærkningslæring Algoritmer AlphaTensor • Nature, Udgivet online: 5. oktober 2022; doi:10.1038/s41586-022-05172-4 En forstærkende læringstilgang baseret på AlphaZero bruges til at opdage effektive og beviseligt korrekte algoritmer til matrixmultiplikation ved at finde hurtigere algoritmer til en række forskellige matrixstørrelser. 1 time Phys.org 500+ Nobelfysikvinderen ønskede at vælte kvanteteorien, som han bekræftede   Den amerikanske fysiker John Clauser vandt Nobelprisen i 2022 for et banebrydende eksperiment, der retfærdiggør kvantemekanikken – […]

Nyheder2022oktober05

Nature 52 Discovering faster matrix multiplication algorithms with reinforcement learning Algorithms AlphaTensor • Nature, Published online: 05 October 2022; doi:10.1038/s41586-022-05172-4 A reinforcement learning approach based on AlphaZero is used to discover efficient and provably correct algorithms for matrix multiplication, finding faster algorithms for a variety of matrix sizes. 1h Phys.org 500+ Nobel physics winner wanted to topple quantum theory he vindicated   American physicist John Clauser won the 2022 Nobel Prize for a groundbreaking experiment […]

Nyheder2022oktober04-dansk

Phys.org 2K Tre videnskabsmænd deler Nobelprisen i fysik for arbejde med kvantemekanik   Tre videnskabsmænd vandt i fællesskab dette års Nobelpris i fysik i tirsdags for deres arbejde med kvanteinformationsvidenskab, der har betydelige anvendelser, for eksempel inden for kryptering. 10 timer NYT > Videnskab 15K På NYU fejlede studerende organisk kemi. Hvis skyld var det?   Maitland Jones Jr., en respekteret professor, forsvarede sine standarder. Men studerende startede et andragende, og universitetet afviste ham. 1 time Biologinyheder […]

Nyheder2022oktober04

Phys.org 2K Three scientists share Nobel Prize in Physics for work in quantum mechanics   Three scientists jointly won this year's Nobel Prize in physics on Tuesday for their work on quantum information science that has significant applications, for example in the field of encryption. 10h NYT > Science 15K At NYU, Students Were Failing Organic Chemistry. Whose Fault Was It?   Maitland Jones Jr., a respected professor, defended his standards. But students started a […]

173

Kilder til BioNyt Videnskabens Verden nr. 173 om vaccination (udgivet 1. oktober 2022) står trykt i bladet. Se http://bionyt.s807.sureserver.com/bionyt-173

BioNyt-173

KØB BLADET Nr. 173 (papirudgaven) koster kr. 224,00 (179,20 kr + 44,80 kr moms) + forsendelse 60 kr. = 284 kr. Betaling sker på f.eks. MobilePay (45)21729908 efter aftale med Ole Terney, bionyt@gmail.com, tlf./sms: (45)21729908. Nr.173 findes også som E-bog. (284,50 kr). Betaling sker på f.eks. MobilePay (45)21729908 efter aftale med Ole Terney, bionyt@gmail.com, tlf./sms: (45)21729908. KILDER TIL BioNyt Videnskabens Verden nr. 173: Her

Nyheder2022oktober02-dansk

Kablet 3K Selvlært AI kan have meget til fælles med den menneskelige hjerne   Neurale netværk kan bruge selvovervåget læring til at finde ud af, hvad der betyder noget. Denne proces kan være det, der hjælper mennesker til at gøre det samme. 8 timer Nature Communications – aktuelle – nature.com videnskabsfeeds 83 XPF aktiverer break-induceret telomersyntese   Nature Communications, Udgivet online: 2. oktober 2022; doi:10.1038/s41467-022-33428-0 Her viser forfatterne at TERRA R-loops rekrutterer endonukleasen XPF til telomerer, hvilket […]

Nyheder2022oktober02

Wired 3K Self-Taught AI May Have a Lot in Common With the Human Brain   Neural networks can use self-supervised learning to figure out what matters. This process might be what helps humans do the same. 8h Nature Communications – current – nature.com science feeds 83 XPF activates break-induced telomere synthesis   Nature Communications, Published online: 02 October 2022; doi:10.1038/s41467-022-33428-0 Here the authors show TERRA R-loops recruit the endonuclease XPF to telomeres, leading to DNA […]

Nyheder2022oktober01-dansk

Vetenskab | SVT Nyheter 1K Vores förfader var en lille fisk – med käkar   En næsten halv milliard år gammel fossil fra en käke har grävts op i Kina. Fossilen ger nu en ledtråd till hur de första djuren tog sig op på land. Spil videon for at se hur din forfader i vattnet så ut. 17 timer ScienceAlert 2K Narhvaler er så mærkelige, at videnskabsmænd brugte kaosteori til at forklare deres adfærd   Narhvaler er agenter […]

Nyheder2022oktober01

Vetenskap | SVT Nyheter 1K Vår förfader var en liten fisk – med käkar   En nästan halv miljard år gammal fossil från en käke har grävts upp i Kina. Fossilen ger nu en ledtråd till hur de första djuren tog sig upp på land. Spela videon för att se hur din förfader i vattnet såg ut. 17h ScienceAlert 2K Narwhals Are So Weird, Scientists Used Chaos Theory to Explain Their Behavior   Narwhals are […]

Hareskoven-ubestemte arter

Billede nr. 18 fra Hareskovtur nr. 146 sep.2022Honning-ridderhat :: Tricholoma album (Schaeff.) P. Kumm. [Bestemmelsen er et sandsynligt forslag] Se link til billede. Billede nr. 25 fra Hareskovtur nr. 146 sep.2022: En af hjulhattene. (De blev tidligere kaldt Hjul-blækhatte). Se https://svampe.databasen.org/taxon/60720Billede nr. 29 fra Hareskovtur nr. 146 sep.2022: Eventuelt Tue-fladhat Billede nr. 39 fra Hareskovtur nr. 146 sep.2022: Formentlig Rød fluesvamp eller Rødmende fluesvamp Billede nr. 42 fra Hareskovtur nr. 146 sep.2022: Muligvis Smalsporet koralsvamp […]