Search Posts

33-millioner-år-siden-var-der-CO2-fald-og-kulde

33 mill. år siden: CO2-fald og kulde Udgivet den 29. januar 2009 af Ole Terney ( webredaktør )
Forskere har opdaget, at der efter en periode med stigning i antallet af diatoméalger i havet frem til for 33 millioner år siden skete et pludseligt fald på dette tidspunkt (slutningen af Eocæn), hvilket blev ledsaget af en global afkølingsperiode. Da algerne er vigtige CO2-opsugere, er der nok en forbindelse her. Måske var disse mikroskopiske alger med til at udløse den mest kraftige kuldeperiode i de nyeste 100 mill. år ved at opsuge CO2 fra atmosfæren.

Kilde 6783:
http://www.biologynews.net/archives/2009/01/08/decline_of_carbondioxidegobbling_plankton_coincided_with_ancient_global_cooling.html

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply