Search Posts

Abe-gestik

Chimpanse gestik – forstadie til sprog?

Amerikanske forskere har nu fundet et vævsområde i chimpansehjernen, som man anså for unik i menneskehjerner. Det drejer sig om nervevæv, kaldet Planum temporale (PT), der udviser en asymmetri, idet vævet er større i den venstre hjernehalvdel. PT-asymmetri anses normalt for at influere på sprogforståelse hos mennesker. Udover at bekræfte og understrege ligheden mellem mennesker (Homo sapiens) og chimpanser (Pan troglodytes spp.), åbner denne opdagelse for spørgsmålet om chimpanser har potentielle sprogevner. Patrick Gannon fra Mount Sinai School of Medicine, New York fandt at 17 ud af 18 chimpanser udviste PT-asymmetri. Hjernevævet var i alle tilfælde størst i venstre side. Primatologer er alle enige om, at chimpanser kommunikerer – primært via gestik og håndbevægelser. Dog har forsøg på at lære dem tegnsprog ikke faldet heldigt ud; dette blev tolket som om chimpanserne manglede de nødvendige hjernestrukturer. Gannons resultater kunne imidlertid tyde på, at disse strukturer måske findes latent i primathjerner, og at chimpanser måske har en form for sprog. Dieter Steklis, der er specialist i chimpanse-adfærd ved Rutgers Universitet, New Jersey pointerer, at chimpansers gestik er langt mere udviklet end andre abers og, at fremtidig forskning bør koncentreres om dette fænomen. Herved kunne afsløres om chimpanser i virkeligheden har et sprog. Der er naturligvis skeptikere, der stiller spørgsmål ved fundets betydning. Terrence Deacon, der er neuroanatom ved Boston Universitet, anfører retteligt at denne opdagelse af PT-asymmetri hos chimpanser blot stiller spørgsmålstegn ved opfattelsen af denne asymmetris betydning for linguistiske evner. Uanset hvad, kræves der flere undersøgelser over den nøjagtige betydning af PT-asymmetri. – New Scientist, 17/1-1998, s. 5 – Science 279, s. 220 .

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply