Search Posts

Abonnementfornyelser – Foreninglet

Syntaks i medlemsudtræk, hvis man i filtre vælger “Aktivitet (avanceret)":

AND:6727+!6677+!7197;OR:6670+6666

Det har følgende betydning: Find alle abonnenter som har aktivitet 6727 men ikke 6677 og heller ikke 7197. Derudover skal det gælde at abonnenterne har enten aktivitet 6670 eller 6666.

(Denne syntaks findes i medlemsudtræk med ID 2576 ("Abonnementer med moms"), hvor der i filtre er valgt "Aktivitet (avanceret)"; der er lavet et tilsvarende udtræk for ID 2577 "Abonnementer uden moms”).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply