Search Posts

ældning-protein


ældning-protein

Protein aggregates save cells during aging ::: As organisms age, a gradual loss of cellular protein quality control occurs. This results in increased production of toxic protein clumps, so-called aggregates. Using a comprehensive approach, researchers have now analyzed changes in protein composition during aging. The results show that the quantities of proteins undergo a severe shift. This also sheds new light on the origin and function of protein aggregates.

  • Som organismer alder, opstår et gradvist tab af cellulært protein kvalitetskontrol. Dette resulterer i øget produktion af toksiske protein klumper, såkaldte aggregater. Ved hjælp af en samlet tilgang, har forskere nu analyseret ændringer i proteinsammensætning under ældning. Resultaterne viser, at de mængder af proteiner undergår en alvorlig skift. Det kaster også nyt lys over oprindelsen og funktion proteinaggregater. (bionyt.dk/163/kilde-271 ).

ældning-protein

Scientists discover key driver of human aging: May lead to slowing or reversing aging process::: A study tying the aging process to the deterioration of tightly packaged bundles of cellular DNA could lead to methods of preventing and treating age-related diseases such as cancer, diabetes and Alzheimer's disease, experts say.

  • En undersøgelse binde aldringsprocessen til en forringelse af stramt emballerede bundter af cellulært DNA kan føre til fremgangsmåder til forebyggelse og behandling af aldersbetingede sygdomme såsom kræft, diabetes og Alzheimers sygdom, siger eksperter.(bionyt.dk/163/kilde-272 ).

  • ældning-variation

Researchers discover surprisingly wide variation across species in genetic systems that influence aging ::: A new study focusing on insulin signaling uncovered surprising genetic diversity across reptiles, birds and mammals. Scientists previously assumed the process remained much the same throughout the animal kingdom, but the new research shows that the genetic pathways in reptiles evolved to include protein forms not observed in mammals.

  • En ny undersøgelse med fokus på insulin signalering afsløret overraskende genetisk diversitet på tværs af krybdyr, fugle og pattedyr. Forskere hidtil antaget processen forblev meget det samme i hele dyreriget, men ny forskning viser, at genetiske veje i krybdyr udviklet sig til at omfatte protein former, der ikke observeres i pattedyr.(bionyt.dk/163/kilde-273 ).

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply