Search Posts

AIDS-HIV-behandling-med-SN1212-stof

HIV-behandling med SN1212 stof Virus har ikke reparationsenzymer som vi har. Derfor kan virus ikke reparere fejl-DNA, som skyldes indførsel af et kunstigt stof som SN1212 (uracil-lignende). Teoretisk vil en HIV-patient, som behandles med SN1212, kunne reparere sine egne gener, hvorimod virussets gener vil forblive uden funktion. Der er dog en vis risiko for, at nogle af patientens egne gener også kommer til at bevare SN1212 nogle steder. Dette vil i så fald kunne give øget kræftrisiko (2536). New Scientist 26.okt. 2002 s.20.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply