Search Posts

AIDS

11 mill. afrikanere er allerede døde af AIDS. 25 millioner – dvs. flere end de skandinaviske landes samlede befolkningstal – ventes at dø i løbet af de næste 10 år. De afrikanske politikere vil ikke se katastrofen i øjnene, endsige forstå dens omfang. Kun et eneste afrikansk land har den videnskabelige og finansielle kapacitet til at gøre noget ved krisen. Det er Sydafrika. Her har man netop besluttet af bruge et beløb svarende til 35000 millioner kroner på militær oprustning. I Sydafrika er allerede 3 millioner mennesker HIV-positive, og kan forvente at få sygdommen på et eller andet tidspunkt. RADIOEN 30.sept. 1999.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply