Search Posts

Akupunktur


AKUPUNKTUR

Opdagelsen af hjernens egne smertestillende molekyler endorphin og enkephalin kan måske forklare akupunkturs virkemåde. Forskere fra St.Bartholomew's Hospital, London, bekræfter denne sammenhæng. Undersøgelserne er nogen af de første hvor endorphin og enkephalin måles på mennesker, der akupunkturbehandles. Det har vist sig, at akupunkturbehandlingen får hjernens naturlige smertestillende stoffer til at øges. Det er tidligere blevet vist at overførsel af cerebrospinalvæske fra dyr, der har fået akupunktur, til dyr, der ikke har fået akupunktur, også overfører den smertestillende effekt. Yderligere har det vist sig, at hæmmerstoffet naloxone, som modvirker effekten af de naturlige smertestillende stoffer, også hæmmer virkningerne af akupunktur. I en artikel i The Lancet, 1980 bd.2 s.946 oplyses det, at man har påvist, at koncentrationen af de smertestillende stoffer stiger i cerebrospinalvæsken ved akupunkturbehandling. Undersøgelserne er foretaget af Dr. Vicky Clement Jones. Det viste sig også, at frekvensen af elektriciteten som benyttes ved akupunktur har betydning for virkningen. Således modvirkes lavfrekvens-akupunktur af naloxone, mens højfrekvens-akupunktur ikke modvirkes af naloxone. Derimod hæmmes højfrekvensakupunktur af serotonin. Dette betyder muligvis, at der er flere forskellige smertehæmmende mekanismer involveret i akupunkturs virkning. (Kilde: New Scientist 27.nov. 80 s.576)

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 1

AKUPUNKTUR-BEHANDLING

World Health Organisation (WHO) har udsendt en liste over 43 sygdomme, som kan behandles med mere eller mindre succes med akupunktur. Listen indbefatter bakteriesygdomme. Akupunktur anses ikke for at kunne behandle alle sygdomme, og behandlingen bør ikke foretages på ikke-diagnosticerede symptomer. Current Contents:ISI Press Digest nr.2, 1981 s.11 (ref.fra Changing Times 34 (11):37-9 nov.1980.)

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 3

AKUPUNKTUR-APPARAT

Et japansk firma har fremstillet et apparat til akupunktur, som ikke benytter sig at nåle. Apparatet "KEL-402 Health Up" ligner en stor batteridriven tandbørste, hvorigennem der løber elektriske pulseringer påå 9 Volt med en hyppighed på 2 gange i sekundet. Presset mod våd hud vil de elektriske bølger ifølge fabrikanten inducere elektriske bølger i resonans i nervesystemet, og der skulle opnås den samme effekt, som ved akupunktur med nåle. Efter 5-10 minutters behandling 3 gange om dagen helbredes rheumatisme, stive skuldre og lumbago. New Scientist 8. jan. 1981 s.76.

Artiklen her bragtes i BioNyt nr. 3

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply