Search Posts

Aldring


Ældes forskellige væv i samme takt? external image mellemrum.gifVi ældesVi ældes

Nej, der kan være forskel på forskellige vævs aldring, ligesom der er forskel fra person til person med hensyn til aldring.

Kender man en indikator for ældet væv?

Måske, vævsforskere fra North Carolina kan have fundet en vigtig faktor ved aldring. Produktionen af to proteiner, kaldet p16INK4a og ARF, øges dramatisk, over 100 gange i nogle væv, når vævet ældes.

Hvilken betydning har disse proteiner?

Proteinerne hæmmer kræft. Det er muligt, at de samme proteiner også øger hastigheden af ældning.

Hvilken betydning kan en indikator for alder få?

Forskerne tænker sig, at hvis man kender "alderen" på et væv, vil man kunne vælge det "yngste" til transplantationer. Kendskab til vævsaldring ville også kunne bruges til at forudsige behandlingseffekt og til at forudsige hvilken giftvirkning f.eks. kemoterapi vil have på et bestemt væv.

Internetkilder:

**3508**

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply