Search Posts

Amerikas ældste skelet har fået sin arvemasse kortlagt – Dansk forskning (danskforskning)

http://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2014/amerikas-aeldste-skelet-har-faaet-sin-arvemasse-kortlagt/

SCIENCE > Presse > Nyheder > 2014 > Amerikas ældste skelet…

12. februar 2014
Amerikas ældste skelet har fået sin arvemasse kortlagt: Clovis-drengens familie er direkte ophav til estimeret 80 procent af alle nulevende amerikanske indianere:

KOLONISERING

De levede i Amerika for ca. 13.000 år siden, hvor de med store spyd jagtede mammutter, mastodonter og kæmpebisoner. Clovis-folket var ikke de første mennesker i Amerika, men de repræsenterer de første mennesker med en vid udbredelse på det nordamerikanske kontinent, indtil kulturen på mystisk vis forsvandt kun få hundrede år efter den opstod. Hvem Clovis-folket var, og hvilke nutidige mennesker de er beslægtede med, er heftigt diskuteret og spiller nøglerollen i debatten om, hvordan Amerika blev befolket. Der eksisterer i dag kun ét eneste menneskeskelet, der er fundet med Clovis-redskaber, og det repræsenterer samtidig det ældste menneskeskelet i Amerika. Det er en lille dreng på ca. halvandet år fundet ved en 12.600 år gammel gravplads ved Anzick i staten Montana, USA. I mere end 10 år har drengens skelet ligget i en bankboks på en farm i Montana, men nu har danske forskere kortlagt hans arvemasse og vækker derved nyt liv i den videnskabelige debat om Amerikas kolonisering.
Sten- og benredskaber udgravet fra den eneste kendte Clovis begravelsesplads. Pladsen blev opdaget i 1968, og redskaberne er fundet sammen med Clovis-drengen, hvis genom afslører en tæt sammenhæng med alle nutidige amerikanske indianere. (Foto: Sarah Anzick).Sten- og benredskaber udgravet fra den eneste kendte Clovis begravelsesplads. Pladsen blev opdaget i 1968, og redskaberne er fundet sammen med Clovis-drengen, hvis genom afslører en tæt sammenhæng med alle nutidige amerikanske indianere. (Foto: Sarah Anzick).
Sten- og benredskaber udgravet fra den eneste kendte Clovis begravelsesplads. Pladsen blev opdaget i 1968, og redskaberne er fundet sammen med Clovis-drengen, hvis genom afslører en tæt sammenhæng med alle nutidige amerikanske indianere. (Foto: Sarah Anzick).

– Estimeret 80 procent af alle nutidige indianere på de to amerikanske kontinenter er direkte efterkommere af Clovis-drengens familie. Og de resterende 20 procent er nærmere beslægtet med Clovis-familien end nogen andre mennesker på jorden, siger professorEske Willerslev fra Center for GeoGenetik ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.
Dette overraskende resultat er netop offentliggjort i det anerkendte videnskabelige tidsskrift Nature. Opdagelsen er så afgørende, at Nature har valgt at sende artiklen ud senere end de plejer til verdens journalister i frygt for, at medie-embargoen brydes, og der er arrangeret en stor international telefon-pressekonference, som finder sted i indianerreservatet for Crow-stammen i Montana, tæt hvor drengen blev fundet. Bag resultatet står et hold af internationale forskere – i spidsen for holdet står professor Eske Willerslev og postdoc Morten Rasmussen fra Center for GeoGenetik.

The missing link

Shane Doyle (til venstre) fortæller Eske Willerslev, Sarah Anzick og Larry Lahren om stedets historie. (Foto: Linus Mørk).Shane Doyle (til venstre) fortæller Eske Willerslev, Sarah Anzick og Larry Lahren om stedets historie. (Foto: Linus Mørk).
Shane Doyle (til venstre) fortæller Eske Willerslev, Sarah Anzick og Larry Lahren om stedets historie. (Foto: Linus Mørk).

– Det er næsten som at finde ”the missing link” til indianernes fælles forfar. Clovis-drengens familie er direkte ophav til estimeret 80 procent af alle nulevende amerikanske indianere. Selvom Clovis-kulturen forsvandt, lever menneskene videre den dag i dag. Det er ganske enkelt sensationelt, at det er lykkedes os at finde en ca. 12.600 gammel dreng, hvis nærmeste familie kan betragtes som direkte stamfar til så mange mennesker, siger Eske Willerslev og tilføjer:
– Det betyder også, at Clovis ikke var europæere, asiater eller folk fra Melanesien, som flere forskere har argumenteret for. De var indianere, og indianernes forfædre var de første mennesker i Amerika. Det ligger nu helt fast.
Han bakkes op af kollegaen Morten Rasmussen, der understreger, at deres resultater tegner et meget tydeligt billede af den tidlige indvandring til Amerika.
– De første mennesker, der kom ind i Amerika fra Sibirien, delte sig i to grupper. Den ene har givet ophav til indianere i Canada, og den anden som Clovis-drengen repræsenterer gav ophav til stort set alle indianere i hele Sydamerika og Mexico, siger Morten Rasmussen.

Asiatisk hjemland

Sten- og benredskaber udgravet fra den eneste kendte Clovis begravelsesplads. Pladsen blev opdaget i 1968, og redskaberne er fundet sammen med Clovis-drengen, hvis genom afslører en tæt sammenhæng med alle nutidige amerikanske indianere. (Foto: Sarah Anzick).Sten- og benredskaber udgravet fra den eneste kendte Clovis begravelsesplads. Pladsen blev opdaget i 1968, og redskaberne er fundet sammen med Clovis-drengen, hvis genom afslører en tæt sammenhæng med alle nutidige amerikanske indianere. (Foto: Sarah Anzick).
Sten- og benredskaber udgravet fra den eneste kendte Clovis begravelsesplads. Pladsen blev opdaget i 1968, og redskaberne er fundet sammen med Clovis-drengen, hvis genom afslører en tæt sammenhæng med alle nutidige amerikanske indianere. (Foto: Sarah Anzick).

Clovis-folket var således ikke de første mennesker, der vandrede ind i Amerika fra Sibirien via den såkaldte Beringia-landbro, som under den seneste istid forbandt Sibirien med Nordamerika. Clovis-drengen fra Anzick var nærmere en efterkommer af de første indvandrere.
– Hvem var så de første indvandrere? Det ved vi ikke. Endnu. Måske en indianer, måske en forældre der var relateret til Mal’ta-drengen fra Sibirien og en anden der var østasiat. Vi ved det ikke. Men resultatet her rydder definitivt alle andre teorier af banen ift. hvor de første indvandrere til Amerika kom fra. De kom hverken fra Europa eller for den sags skyld Melanesien. De første mennesker i Amerika var indianernes direkte forfædre, siger Eske Willerslev.
Morten Rasmussen tilføjer:
– Vi kan se, at Clovis-drengen deler ca. 1/3 af sine gener med det 24.000 år gamle barn fra Mal’ta ved Bajkalsøen i Sibirien, som vi tidligere har undersøgt. Det samme gør alle nulevende indianere. Derfor skete mødet mellem østasiaterne og Mal’ta-gruppen før Clovis.

Lovgivning under pres

Udsigt fra toppen af højen umiddelbart over lokaliteten. (Foto: Sarah Anzick).Udsigt fra toppen af højen umiddelbart over lokaliteten. (Foto: Sarah Anzick).
Udsigt fra toppen af højen umiddelbart over lokaliteten. (Foto: Sarah Anzick).

Resultatet forventes at få stor betydning forskningspolitisk, da det viser, at mange forskellige indianerstammer kan være lige nært beslægtede til det gamle skelet.
Den omstridte Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA) fra 1990 kommer derfor under pres. Denne lovgivning giver amerikanske indianerstammer ret til at kræve gamle menneskeskeletter udleveret ud fra princippet om geografisk nærhed. Det har resulteret i, at mange gamle skeletter på museer eller fra nyere arkæologiske udgravninger er blevet genbegravet.
– Dels betyder vores resultatet, at forskere ikke længere kan referere til, at vi ikke ved, om de gamle menneskeskeletter fra Amerika er beslægtede med indianere, når de forsøger at forhindre tilbagelevering til stammerne. Men samtidig er disse skeletter sandsynligvis forfar til folk ikke kun i USA men også Sydamerika, så hvem skal bestemme, hvad der skal ske? Stammerne er jo ikke alle enige om genbegravning. Hele NAGPRA-lovgivningen må derfor reevalueres, siger Eske Willerslev.
Eske Willerslev har i forbindelse med genomarbejdet på Clovis-drengen besøgt flere af indianerstammerne i Montana for at diskutere studiet. Derfor har han også valgt, at pressekonferencen skal finde sted på Crow-reservatet i Montana.

Kontakt

Professor Eske Willerslev

Mobil: 28 75 13 09

Postdoc Morten Rasmussen

Mobil: +1-650-862-9951

Sarah Anzick, The Anzick Site

Mobil: +406-360-8233

Professor Shane Doyle, Native American Studies

Tlf: +01 406-209-0605

Professor Rasmus Nielsen

Tlf: +510 206 5715

Kommunikationsmedarbejder Uffe Wilken

Mobil: 31 77 20 16

Kommunikationsmedarbejder Martin Bertelsen

Mobil: 24 48 21 47

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply