Search Posts

Aminosyrer-Ny-type-fundet

Ny aminosyre i mikroorganisme I en bakterielignende mikroorganisme, tilhørende Archaea-gruppen, som lever i ko-maver, indeholder en DNA kode, som koder på en hidtil ukendt aminosyre. Den genetiske kode består af rækkefølger af 4 DNA-baser, A, C, T og G, grupperet i 3-bogstavgrupper. Hver af disse "tripletter" koder enten for en aminosyre eller udgør et startsignal eller stopsignal for proteinsyntesen i RNA-apparatet. Man troede længe at DNA-koderne kun kodede for 20 forskellige aminosyrer, men i 1986 fandt man en 21. aminosyre. Nu har man fundet endnu en aminosyre, kaldet pyrrolysin. Den er fundet i en række arkebakterier, blandt andet Methanosarcina barkeri, der lever i koens fordøjelsessystem. Den DNA-triplet, som koder for pyrrolysin, er normalt kodende for et stopsignal i andre organismer. Denne DNA-triplet er også et stopsignal i disse arkebakterier, men disse celler indeholder 2 forskellige typer af apparat til aflæsning af DNA-koden, og den ene type aflæser tripletten som et stopsignal, mens den anden aflæser koden som pyrrolysin. Det protein, som arkebakterien fremstiller ved hjælp af aminosyren pyrrolysin, gør det muligt for den at danne energi ved at nedbryde methylamin, som bl.a. findes i komaver og på sumpede steder. New Scientist 1.juni 2002 s.19 og Science bd.296 s.1459" New Scientist 1.juni 2002 s.19 og Science bd.296 s.1459

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply