Search Posts

Anden-ordens-reaktion

Anden ordens reaktion.
Hastighedsudtrykket er v = k∙[A]2↔ v = -d[A]dt = k∙[A]2(differentialligning).
Løsning: 1/[A] = k∙t+1/[A]0. En afbildning af 1/[A] mod t vil altså give en ret linje for en anden ordens reaktion.
external image image224.png
v = k∙[A]2 huskes på logikken.
Løsningen 1/[A] = k∙t+1/[A]0 til differentialligningen ”-d[A]/dt = k∙[A]2” kan gættes ved at bruge sund fornuft og lidt husketeknik: Da [A] bliver mindre, som tiden går, så vil tallet 1/[A] blive større med tiden. K er en konstant og tiden t vokser, så ”k∙t” bliver større med tiden. Tallet 1/[A]0 er en konstant størrelse, da startkoncentrationen af A jo ikke ændrer sig. Dvs. tallet 1/[A] vokser med en faktor ”k∙t” + en konstant størrelse (1/[A]0), hvilket jo er formlen for en ret linie: y = ax+b. Altså løsningen: “1/[A] = k∙t+1/[A]0”.
Løsningen “1/[A] = k∙t+1/[A]0” kan også huskes på associationen: Anden (≈[A]) dykker ned (≈1/[A]) og giver ringe i vandet”. Læs: Anden er en dykand og et 2-tal ligner en fugl. Anden dykker ned, altså er [A] for neden jævnfør 1/[A]. Ringe i vandet refererer til, at en ring ligner et nul (0) og løsningen til nulte ordens reaktionen var “[A] = -k∙t + [A]0”, som ligner “1/[A] = k∙t+1/[A]0” meget.
At fortegnet foran k er ”+” og ikke ”-” huskes på logikken; når [A] bliver mindre, vil brøken 1/[A] blive et større tal, dvs. ”k∙t” leddet skal vokse og have et + fortegn.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply