Search Posts

Arkæologisk-landbrug

Genetiske markører ved undersøgelse af mitokondrie-DNA fortæller om oprindelsen af dyrket squash og andre afgrøder. Disse DNA-studier understøtter stærkt de hypoteser, som også er fremkommet ved arkæologiske og etnobotaniske studier, at der er sket domesticering 6 gange uafhængigt af hinanden i den nye verden.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply