Search Posts

Astma-pille

En pille til astmapatienter undervejs Milde tilfælde af astma kan lindres ved at hæmme kroppens produktion af leukotriener. Et amerikansk firma har ansøgt om at få et nyt lægemiddel med denne egenskab, Zileuton, godkendt i USA. Leukotriener dannes ud fra fedtsyren arachidonsyre i kroppen. Leukotriener virker kraftigt sammentrækkende på blodkarrene i luftvejene, og de medfører også udsivning af væske fra celler i luftvejene, dvs. at de øger slimproduktionen. Hos asmatikere stiger niveauet af leukotriener i forbindelse med et astmaanfald samt ved påvirkning med aspirin eller ved fysisk anstrengelse. Man kan blokere leukotrienernes virkning ved enten at blokere specifikke receptorsteder eller ved at hæmme produktionen af leukotriener. Zileuton virker netop hæmmende på produktionen. En undersøgelse af Elliot Israel (ref.2) viste, at 139 patienter med moderat astma fik det bedre, når de fik Zileuton-piller i op til 6 uger. Der kom en umiddelbar lindring i patienternes hiven efter vejret, men efter 2 timer var virkningen dog det halve af, hvad man kunne opnå med en Ventolin-inhalering. Leukotrien-hæmningen kan altså bruges som alternativ til den gængse steroid-behandling. Ref.1: The Times 19/3-1996 s.14 (art. af læge Leurence Knott). Ref.2: Annals of Internal Medicine, 1993, Elliot Israel [denne ufuldstændige reference omtaltes således i ref.1].

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply