Search Posts

Atomvåben-FN-resolutioner-om-kernevåben

http://undocs.org/A/71/371

Dansk maskinoversættelse:

De Forenede Nationers Generalforsamling A / 71/371 Distr .: Generelle 1. september 2016 Original: Engelsk 16-15200 (E) 270916 * 1615200 * Enogtyvende session Punkt 99 (kk) i den foreløbige dagsorden * Generelt og fuldstændig nedrustning: fremsendelse multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning Forhandlinger om multilaterale nuklear nedrustning Forhandlinger fra generalsekretæren Generalsekretæren har den ære at meddele rapporten fra den åbne arbejdsgruppe om fremlæggelse af multilaterale atomvåbenforhandlinger, som blev vedtaget af generalforsamlingen i sin beslutning 70 / 33 at konkret henvende sig til konkrete effektive juridiske foranstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skal indgå for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben og også i væsentlig grad henvise til henstillinger om andre foranstaltninger, som de kunne bidrage til at fremme multilaterale atomvåbenforhandlinger, herunder men ikke begrænset til: (a) gennemsigtighedsforanstaltninger relateret til risiciene som forbundet med eksisterende atomvåben; b) foranstaltninger til at reducere og eliminere risikoen for utilsigtet, fejlagtig, uautoriseret eller forsætlig atomvåbenpåvisning og (c) yderligere foranstaltninger til at øge bevidstheden og forståelsen af ​​kompleksiteten og sammenhængen mellem den brede vifte af humanitære konsekvenser, der ville opstå som følge af nuklear detonering. * A / 71/150. A / 71/371 2/30 16-15200 Rapport fra den åbne arbejdsgruppe om fremadrettede multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning Indhold Side I. Indledning ………………………… ……………………………………………. …… .. … 3 II. Organisatoriske forhold ………………………… .. …………………… .. 3 A. Åbning og varighed af sessionen ………………………… .. ……… .. 3 B. Officerer ………………………… .. ………………………… … . 3 C. Vedtagelse af dagsorden og deltagelse ………………………… .. ……. 4 D. Dokumentation ………………………… .. ………………………. 4 III. Arbejdsgruppens arbejde ………………………… .. …… 5 A. Generelt ………………………… .. ………………………… .. … 5 B. Overvejelser i den åbne arbejdsgruppe ………………………… .. 5 IV. Væsentlige drøftelser ………………………… .. …………………… .. 6 A. Generel drøftelse ………………………… .. ………………. 6 B. Betragtningseffektive lovgivningsmæssige foranstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skal indgås for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben ……………… 9 C. Andre foranstaltninger, der kunne bidrage til at føre frem til multilaterale atomvåbenforhandlinger …… …………………… .. ……………… .. 12 V. Konklusioner og aftalte henstillinger ………………………… ………. 18 VI. Vedtagelse af betænkningen ………………………… .. ……………………… 19 Bilag I. Foranstaltninger foreslået under den progressive tilgang ………………………… … 20 II . Foreslåede elementer til effektive retlige foranstaltninger, der kunne indgå i et internationalt retsinstrument ………………………… .. ………………………… .. 22 III. Liste over dokumenter forelagt af formanden, medlemsstaterne, internationale organisationer, institutioner og ikke-statslige organisationer ………………………… .. … .. 25 A / 71/371 16-15200 3/30 I. Indledning 1. I sin beslutning 70/33, der hedder "Forhandlinger om multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning", gentog generalforsamlingen, at det overordnede mål om at gennemføre multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning fortsat er opnåelsen og opretholdelsen af ​​en verden uden atomvåben og understregede vigtigheden at behandle spørgsmål vedrørende atomvåben på en omfattende, inklusiv, interaktiv og konstruktiv måde til fremme af multilaterale atomvåbenforhandlinger. 2. I henhold til stk. 2 og 3 i samme resolution besluttede generalforsamlingen at indkalde en åben arbejdsgruppe til konkret at tage fat på konkrete effektive retsforanstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skulle indgås for at opnå og opretholde en verden uden nukleare våben og også i væsentlig grad henvise til henstillinger om andre foranstaltninger, der kunne bidrage til at føre videre multilaterale atomvåbenforhandlinger, herunder men ikke begrænset til: a) gennemsigtighedsforanstaltninger i forbindelse med risici forbundet med eksisterende atomvåben; b) foranstaltninger til at reducere og eliminere risikoen for utilsigtet, fejlagtig, uautoriseret eller forsætlig atomvåbenpåvisning og (c) yderligere foranstaltninger til at øge bevidstheden og forståelsen af ​​kompleksiteten og sammenhængen mellem den brede vifte af humanitære konsekvenser, der ville opstå som følge af nuklear detonering. 3. Ved punkt 7 i samme beslutning besluttede generalforsamlingen også, at den åbne arbejdsgruppe skulle forelægge en rapport om dets substantielle arbejde og aftalte henstillinger til generalforsamlingen på sin 71. møde, der ville vurdere de fremskridt, der var gjort, under hensyntagen til udviklingen i andre relevante fora. Den foreliggende rapport er indsendt i henhold til denne anmodning. II. Organisatoriske forhold A. Åbning og varighed af mødet 4. I overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 5 i generalforsamlingens resolution 70/33 afholdt arbejdsgruppen for arbejdsgruppen et organisationsmøde den 28. januar 2016, hvor formanden blev udpeget og en foreløbig dagsorden cirkuleret. Arbejdsgruppen havde i alt 30 materielle møder, fra 22. til 26. februar, fra 2. til 4. og 9.-13. Maj og 5., 16., 17. og 19. august 2016. Der blev også afholdt en række uformelle møder. 5. Afdelingen for nedrustning gav substantiel støtte til arbejdsgruppen. 6. Det første plenarmøde blev åbnet af den fungerende direktør for Genève-kontoret for agenturet for nedrustning, der overvåger valg af formand for arbejdsgruppen. B. Officerer 7. På sit første plenarmøde den 22. februar 2016 valgte arbejdsgruppen Thani Thongphakdi (Thailand) til akklamation som formand. A / 71/371 4/30 16-15200 C. Vedtagelse af dagsorden og deltagelse 8. På samme møde vedtog arbejdsgruppen sin dagsorden (A / C.286 / 1), som lyder som følger: 1. Åbning af sessionen. 2. Valg af formanden. 3. Vedtagelse af dagsordenen. 4. Arbejdsorganisation. 5. Forhandlinger om multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning: a) konkrete effektive juridiske foranstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skal indgå for at nå og opretholde en verden uden atomvåben b) henstillinger om andre foranstaltninger, der kan bidrage til at gennemføre multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning, herunder men ikke begrænset til: i) gennemsigtighedsforanstaltninger i forbindelse med risici forbundet med eksisterende atomvåben ii) Foranstaltninger til at reducere og eliminere risikoen for utilsigtet, fejlagtig, uautoriseret eller forsætlig atomvåbenpåvisning iii) Yderligere foranstaltninger til at øge bevidstheden om og forståelsen for kompleksiteten og sammenhængen mellem den brede vifte af humanitære konsekvenser, der ville opstå som følge af nuklear detonering. 6. Indberetning til generalforsamlingen ved sin enoghalvende session. 7. Enhver anden virksomhed. 9. På samme møde besluttede arbejdsgruppen at fastsætte regler for bred deltagelse af repræsentanter for internationale organisationer, civilsamfundet og akademiet i sit arbejde i overensstemmelse med bestemmelserne i punkt 5 i generalforsamlingens resolution 70/33. D. Dokumentation 10. Arbejdsgruppen havde forinden følgende: a) Provisorisk dagsorden, forelagt af formanden (A / C.286 / 1); b) Syntesepapir, forelagt af formanden (A / AC.286 / 2). 11. Arbejdsgruppen havde også en række arbejdsdokumenter forelagt af formanden, medlemsstaterne, internationale organisationer, institutioner og ikke-statslige organisationer, og en liste herom fremgår af bilag III til nærværende rapport. A / 71/371 16-15200 5/30 III. Arbejdsgruppens arbejde A. Generelt 12. I henhold til sit mandat, som indeholdt i Generalforsamlingens resolution 70/33, behandlede arbejdsgruppen på en åben, inklusiv og gennemsigtig måde forskellige spørgsmål vedrørende nuklear nedrustning, herunder : mulige veje til nuklear nedrustning hvad ville der udgøre effektive juridiske foranstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skal indgå for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben; og andre foranstaltninger, der kunne bidrage til at føre videre multilaterale atomvåbenforhandlinger. Drøftelserne blev gennemført uden at foregribe det eventuelle resultat eller de nationale holdninger, som gav mulighed for en åben og konstruktiv og deltagende diskussion om de forskellige emner under dets mandat. 13. Arbejdsgruppen mindede om, at generalforsamlingen havde opfordret alle medlemsstater til at deltage i arbejdsgruppen, og i den forbindelse beklagede Gruppen, at atomvåben og andre stater, der havde atomvåben, ikke havde deltaget i sit arbejde. 14. Arbejdsgruppen hilste deltagelse og bidrag fra internationale organisationer og civilsamfundet velkommen. 15. Arbejdsgruppen hørte adresser af: Kofi Annan, tidligere generalsekretær for De Forenede Nationer; Michael Møller, generaldirektør for FN's kontor i Genève, generalsekretær for generalsekretærens generalkonference om nedrustning og personlig repræsentant for nedrustningskonferencen; Kim Won-soo, under generalsekretær og højtstående repræsentant for nedrustningsspørgsmål; og Setsuko Thurlow, en atombombe overlevende. B. Arbejdsgruppens overvejelser 16. For at gøre status over den nuværende status for multilateralt nuklear nedrustning har den åbne arbejdsgruppe afholdt en tematisk debat med deltagelse af Elayne Whyte Gomez, Den Faste Repræsentant for Costa Rica til De Forenede Nationers Kontor i Genève om resultaterne fra arbejdsgruppen om at udarbejde forslag om at gennemføre multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben i 2013 (se A / 68/514) og Tim Caughley, Resident Senior Fellow, United Nations Institute for Disarmament Research (UNIDIR), om udviklingen inden for nuklear nedrustning siden 2013. 17. Arbejdsgruppens overvejelser under møder den 22.-26. Februar 2016 var struktureret omkring arbejdet i Følgende to paneler: a) Panel I: Omgående at rette op på konkrete effektive retsforanstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skulle konkluderes med at atta i og opretholde en verden uden atomvåben, med Gro Nystuen, International Law and Policy Institute, Rebecca Johnson, Akronym Institute for Disarmament Diplomacy, Kathleen Lawand, Det Internationale Røde Kors Komité (ICRC) og Louis Maresca, ICRC, deltager som paneldeltagere; b) Panel II: Indholdsfortolkning af henstillinger vedrørende andre foranstaltninger, der kan bidrage til at fremme multilateralt nuklear nedrustning A / 71/371 6/30 16-15200 forhandlinger: i) gennemsigtighedsforanstaltninger i forbindelse med risici forbundet med eksisterende atomvåben; ii) foranstaltninger til at reducere og eliminere risikoen for utilsigtet, fejlagtig, uautoriseret eller forsætlig atomvåbenpåvisning iii) supplerende foranstaltninger til at øge bevidstheden og forståelsen af ​​kompleksiteten og sammenhængen mellem den brede vifte af humanitære konsekvenser, der ville opstå som følge af nuklear detonation og iv) andre foranstaltninger med Tariq Rauf, Stockholms Internationale Fredsforskningsinstitut, Beyza Unal, Chatham House, Pavel Podvig, UNIDIR og John Borrie, UNIDIR, som deltager som panellister. 18. Arbejdsgruppens drøftelser under møderne 2-4 og 9.-13. Maj 2016 var struktureret omkring seks paneler som følger: a) Panel I: om foranstaltninger til at reducere og eliminere risikoen for utilsigtet fejltagelse, Uautoriserede eller forsætlige atomvåben detonationer, med Patricia Lewis, Chatham House, deltager som panellist; b) Panel II: om gennemsigtighedsforanstaltninger i forbindelse med de risici, der er forbundet med eksisterende atomvåben, med Piet de Klerk, internationalt partnerskab for nuklear nedrustningskontrol, deltager som paneldeltager c) Panel III: om yderligere foranstaltninger til at øge bevidstheden om og forståelsen for kompleksiteten og sammenhængen mellem den brede vifte af humanitære konsekvenser, der ville opstå som følge af en nuklear detonation med Ira Helfand, internationale læger til forebyggelse af atomkrig og Sara Sekkenes, FN's udviklingsprogram, deltager som panellister; d) Panel IV: Om væsentlige elementer, der vil omfatte effektive retlige foranstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skal indgå for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben, med Stuart Casey-Maslen, University of Pretoria, deltager som en paneldeltager; e) Panel V: om mulige veje til videreførelse af multilaterale atomvåbenforhandlinger, med Nick Ritchie, University of York, som deltager som paneldeltager f) Panel VI: om andre foranstaltninger, herunder gennemgang af kernevåbenes rolle i sikkerhed og andre sammenhænge i det 21. århundrede, med James E. Cartwright, Global Zero Commission on Nuclear Risk Reduction og Paul Ingram, British American Security Information Council, deltager som panellister. IV. Væsentlige diskussioner A. Generel drøftelse 19. Den åbne arbejdsgruppe bekræftede beslutningen om at opnå og opretholde en verden uden atomvåben, som fortsat er det overordnede mål om at videreføre multilaterale atomvåbenforhandlinger. Arbejdsgruppen understregede betydningen af ​​at behandle spørgsmål vedrørende atomvåben på en omfattende, inklusiv, interaktiv og konstruktiv måde med det formål at fremme multilaterale atomvåbenforhandlinger. Arbejdsgruppen mindede i den forbindelse om atomvåbenstaternes utvetydige forpligtelse på revisionskonferencen fra 2000 af parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben for at opnå den samlede eliminering af deres atomvåben. A / 71/371 16-15200 7/30 20. Arbejdsgruppens arbejde blev støttet af dybt bekymring over truslen mod menneskeheden som følge af atomvåbenes eksistens og de katastrofale humanitære konsekvenser af enhver atomvåbenpåvisning. Risikoen for disse katastrofale humanitære konsekvenser vil forblive så længe der eksisterer atomvåben. Den øgede bevidsthed om og veldokumenterede præsentationer om atomvåbenes humanitære indvirkning tvinger haster og nødvendige handlinger fra alle stater til en verden uden atomvåben. Arbejdsgruppen bekræftede også behovet for, at alle stater altid overholder gældende folkeret, herunder international humanitær ret. 21. På baggrund af disse overvejelser og den voksende bevidsthed om de humanitære virkninger af atomvåben blev det bemærket med bekymring, at fremskridt i multilateralt nuklear nedrustning har været langsom. Der blev også rejst bekymring med hensyn til de alvorlige udfordringer, som de eksisterende FN-nedrustningsmaskiner, herunder nedrustningskonferencen, har haft, der ikke har kunnet gennemføre forhandlinger i henhold til et aftalt arbejdsprogram om to årtier og FN's Nedrustningskommission, som ikke har givet et konkret udfald siden 1999 samt revisionskonferencen fra 2015 af parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben, hvor parterne ikke havde nået til enighed om et konkret slutdokument. 22. Arbejdsgruppen drøftede den nuværende status af det internationale atomvåben- og ikke-spredningsregime med henblik på at identificere områder, hvor yderligere juridiske foranstaltninger, bestemmelser og normer skal udarbejdes eller indgå for at nå og opretholde en verden uden atomvåben . 23. Arbejdsgruppen mindede om, at artikel VI i traktaten om ikke-spredning af kernevåben pålægger hver af parternes parter bl.a. at forfølge forhandlinger med gode resultater om effektive foranstaltninger vedrørende nuklear nedrustning. Derudover bekræftede arbejdsgruppen, samtidig med at der blev henvist til beslutningerne og beslutningen vedtaget på revisions- og forlængelseskonferencen fra 1995 af traktaten om ikke-spredning af kernevåben, behovet for en fuldstændig gennemførelse af stk. 3 og 4 ( c) i afgørelse 2 med overskriften "Principer og målsætninger for nuklear ikke-spredning og nedrustning", de praktiske skridt til opnåelse af nuklear nedrustning, der er aftalt ensartet i slutdokumentet fra revisionskonferencen i 2000 af parterne i traktaten om ikke-proliferation -Proliferation af atomvåben samt konklusionerne og anbefalingerne for opfølgende aktioner, der blev aftalt på 2010-konference for parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben. 24. Arbejdsgruppen bemærkede, at teksten i traktaten om ikke-spredning af kernevåben ikke indeholder specifik vejledning med hensyn til specifikke effektive foranstaltninger, der bør følges for at opfylde dens artikel VI. Arbejdsgruppen bemærkede, at der var behov for udvikling af effektive retlige foranstaltninger til gennemførelse af forpligtelsen til at nedlægge atomvåben i artikel VI. 25. Mange stater gav udtryk for den opfattelse, at der er et juridisk hul i den nuværende internationale ramme for forbud mod og eliminering af atomvåben. De bemærkede endvidere, at andre lovlige foranstaltninger, der måtte være nødvendige for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben, såsom generelle forbud mod besiddelse, brug, udvikling, produktion, oplagring og overførsel af sådanne våben, A / 71/371 8/30 16-15200 samt foranstaltninger til deres eliminering, er endnu ikke blevet behandlet i detaljer og skal forhandles med hastende karakter. 26. På den anden side fandt en række stater ikke, at der var nogen lovlig forskel i den nuværende internationale ramme for nuklear nedrustning. De gav udtryk for den opfattelse, at traktaten om ikke-spredning af kernevåben og resultaterne af sine revisionskonferencer udgør en væsentlig ramme for udøvelsen af ​​nuklear nedrustning. 27. En række stater understregede, at det internationale sikkerhedsmiljø, den nuværende geopolitiske situation og kernevåbenes rolle i eksisterende sikkerhedsdoktriner bør tages i betragtning i forbindelse med effektive foranstaltninger til nuklear nedrustning. De hævdede, at tilgange, der ikke tog højde for disse faktorer, ikke ville lykkes i at få deltagelse af nukleare væbnede stater og andre stater, der er afhængige af atomvåben i deres sikkerhedsdoktriner. De bemærkede betydningen af ​​tillidsskabende foranstaltninger som et middel til at skabe betingelser for at lette yderligere større reduktioner af atomvåben arsenaler, herunder bestræbelser på at reducere fjendtlighed og spændinger mellem stater, især mellem dem, der besidder atomvåben. 28. På den anden side understregede mange stater, at kollektiv sikkerhed bør prioriteres over national interesse med hensyn til spørgsmålet om atomvåben. De hævdede, at der ikke er modstrid mellem national sikkerhed og kollektiv sikkerhed. I den henseende bemærkede de, at konsekvenserne af atomvåben på menneskelige befolkninger og de risici og trusler, der var forbundet med den fortsatte eksistens af atomvåben, var blevet undersøgt inden for rammerne af de tre konferencer om den humanitære indvirkning af atomvåben (afholdt i Oslo, Nayarit, Mexico og Wien). De udtalte også, at risikoen i forbindelse med atomvåben i lyset af deres grænseoverskridende og potentielt globale virkninger var for høj, og at forekomsten af ​​atomvåben i en stat ikke stiger, men snarere sænker beskyttelsen og sikkerheden for befolkningen. 29. Arbejdsgruppen mente, at den bedste chance for at nå en verden uden atomvåben ville være gennem inddragelse af alle stater, der besidder atomvåben. 30. En række stater noterede sig de foranstaltninger, som atomvåbenstater har truffet for at reducere det samlede antal atomvåben, at reducere kernevåbenes rolle i sikkerhedsdokumenter og udvide omfanget af deres negative sikkerhedsforsikringer. 31. Det blev imidlertid bemærket af mange stater, at sådanne foranstaltninger kun havde resulteret i en delvis reduktion af kernevåbenes rolle, mens de stadig var i stand til at holde hele samfundet i fare. Der blev udtrykt bekymring over fortsatte bestræbelser fra atomvåbenstaterne mod den kvalitative forbedring og modernisering af deres atomvåben arsenaler samt deres fortsatte afhængighed af atomvåben. Der blev også udtrykt bekymring over den opfattede svækkelse af normer vedrørende brugen eller truslen om anvendelse af atomvåben. 32. Mange stater understregede derfor behovet for at skifte fra et fokus på at reducere atomvåbenes rolle til stigmatisering af atomvåben, herunder ved at ændre internationale og offentlige holdninger til politikker og praksis, der er forudsat ved accept af sådanne våben. Dette skifte ville være i overensstemmelse med det humanitære løfte udstedt på Wienerkonferencen om den humanitære indvirkning af atomvåben i december 2014 for forbud mod og eliminering af atomvåben A / 71/371 16-15200 9/30 våben, hvor de abonnentlande forpligtede sig til stigmatisering, forbud og eliminering af atomvåben i lyset af deres uacceptable, humanitære konsekvenser, miljøpåvirkning og andre dermed forbundne risici. B. Betonlige effektive lovgivningsmæssige foranstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skal indgås for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben 33. Arbejdsgruppen bekræftede, at udviklingen af ​​effektive lovgivningsmæssige foranstaltninger til nuklear nedrustning kun kan sigte mod at styrke nuklear nedrustning og ikke-spredningsordningen og ved gennemførelsen af ​​artikel VI i traktaten om ikke-spredning af kernevåben, og at sådanne foranstaltninger bør supplere og styrke traktaten. Ved at tage fat på konkrete effektive juridiske foranstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skulle indgå for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben, blev mange mulige tilgange overvejet. 34. Et flertal af staterne1 gav udtryk for støtte til indledningen af ​​forhandlingerne i generalforsamlingen i 2017, der var åben for alle stater, internationale organisationer og civilsamfundet om et juridisk bindende instrument til at forbyde atomvåben, hvilket fører til deres samlede eliminering, hvilket ville skabe generelle forbud og forpligtelser samt et politisk tilsagn om at opnå og opretholde en nuclearweapon-fri verden. Repræsentanter for civilsamfundet støttede denne opfattelse. 35. Mulige elementer i et sådant instrument kan omfatte: a) forbud mod erhvervelse, besiddelse, oplagring, udvikling, prøvning og produktion af atomvåben; b) forbud mod deltagelse i enhver anvendelse af atomvåben, herunder gennem deltagelse i planlægning af atomvåben, deltagelse i målretningen af ​​atomvåben og uddannelsespersonale til at tage kontrol med atomvåben; c) forbud mod at tillade atomvåben på nationalt territorium, herunder om at tillade fartøjer med atomvåben i havne og territorialfarvande, der tillader luftfartøjer med atomvåben at komme ind i det nationale luftrum, hvorved atomvåben kan overføres på nationalt territorium, hvorved atomvåben kan være stationeret eller udstationeret på det nationale område d) forbud mod finansiering af atomvåbenaktiviteter eller om levering af særligt splytbart materiale til stater, der ikke anvender omfattende sikkerhedsforanstaltninger for det internationale atomenergiagentur (IAEA) e) forbud mod at bistå, opmuntre eller fremkalde direkte eller indirekte enhver aktivitet, der er forbudt i henhold til traktaten og f) anerkendelse af ofrets rettigheder til brug og afprøvning af atomvåben og en forpligtelse til at yde bistand til ofre og til miljøreparation. Det blev bemærket, at de elementer og bestemmelser, der skulle indgå i et sådant instrument, ville blive underlagt forhandlinger. 36. Et juridisk bindende instrument, der forbyder atomvåben, ville være et midlertidigt eller delvis skridt i retning af nuklear nedrustning, da det ikke ville omfatte foranstaltninger til eliminering og i stedet ville forlade foranstaltninger til den irreversible, verificerbare og gennemsigtige destruktion af atomvåben som et spørgsmål for fremtidige forhandlinger. Det __________________ 1 Bestående af blandt andet medlemmer af den afrikanske gruppe (54 stater), sammenslutningen af ​​sydøstasiatiske lande (10 stater) og Fællesskabet af latinamerikanske og caribiske stater (33 stater) samt en række stater fra Asien og Stillehavet og Europa. A / 71/371 10/30 16-15200 vil også bidrage til den progressive stigmatisering af atomvåben. Stater, der støtter et sådant instrument, anså det for at være den mest levedygtige mulighed for øjeblikkelig handling, da det ikke ville have behov for universel støtte til indledningen af ​​forhandlingerne eller for dens ikrafttræden. Det blev foreslået i henhold til generalforsamlingens beslutning i sin beslutning 68/32 at indkalde senest den 2018 en FN-konference på højt plan på internationalt plan om nuklear nedrustning til at gennemgå de fremskridt, der er gjort med hensyn til at nå målet med total eliminering af atomvåben, især om elementerne i en omfattende konvention om atomvåben. 37. Mange stater støttede en omfattende atomvåbenkonvention, som fastsætter generelle forpligtelser, forbud og praktiske ordninger for tidsbestemt, irreversibel og verificerbar atomvåben. Disse stater fandt, at processen med at forhandle en sådan konvention og bringe forhandlingerne til enighed bør omfatte et gradvist program for fuldstændig eliminering af atomvåben inden for en nærmere fastsat tidsramme. En sådan konvention ville udgøre en ikke-diskriminerende og internationalt verificerbar retlig ordning, der ville give staterne forsikringer om at atomvåben var blevet ødelagt, og at der ikke blev produceret nye våben. Det blev bemærket, at det ville være teknisk vanskeligt at forhandle detaljerede bestemmelser om verificeret eliminering af atomvåben uden inddragelse af stater med atomvåben. Mens mange stater støttede den umiddelbare indledning af forhandlingerne om en omfattende atomvåbenkonvention, blev det bemærket, at en sådan konvention kun kunne være effektiv med deltagelse af de stater, der besidder atomvåben. Mange af disse stater støttede også forhandlingerne om et juridisk bindende instrument til at forbyde atomvåben. Det blev også foreslået i denne sammenhæng, at den ovennævnte FN-konference på højt plan om at indkalde til senest 2018 i henhold til resolution 68/32 skulle undersøge fremskridtene i forbindelse med disse forhandlinger. 38. Nogle stater beskrev som en mulig mulighed en rammeaftale, som enten omfatter et sæt gensidigt forstærkende instrumenter, der gradvis handler med forskellige aspekter af atomvåbenafviklingsprocessen eller en chapeau-aftale efterfulgt af subsidieringsaftaler eller protokoller, der ville føre gradvist til en atomvåbenfri verden. En sådan tilgang ville give mulighed for fleksibilitet, give mulighed for tillidsskabende foranstaltninger og muliggøre en smidig overgang til nuklear nedrustning, samtidig med at der tages hensyn til alle staternes bekymringer. Det ville ikke nødvendigvis indeholde en specifik tidsramme for at opnå eliminering af atomvåben. Det blev foreslået, at en første datteraftale eller protokol, som kunne forhandles, kunne være et forbud mod brug eller trussel om brug af atomvåben. 39. Nogle stater diskuterede en hybrid tilgang, som vil omfatte øjeblikkelig forhandling om en traktat, der forbyder atomvåben. En sådan traktat suppleres med protokoller vedrørende nationale erklæringer, national gennemførelse, verifikation og faser af destruktion, bistand og teknisk samarbejde og en ikke-diskriminerende kontrolordning, der skal gennemføres efter fuldstændig fjernelse af atomvåben. Forslagsstillere af denne tilgang fandt, at den ville danne grundlag for en gradvis optagelse af alle stater, der oprindeligt var resistente over for tiltrædelse, hvilket afspejler inddragelsen af ​​rammeproceduren, samtidig med at der tilvejebringes samme grad af forståelighed og effektivitet som atomvåbenkonventionen. A / 71/371 16-15200 11/30 40. En række stater2 gav udtryk for støtte til en "progressiv tilgang" med fokus på betydningen af ​​det eksisterende globale regime, navnlig traktaten om ikke-spredning af kernevåben, som Indeholder allerede forpligtelser på traktatniveau om målet om at fjerne alle atomvåben. Inden for rammerne af traktaten var det nødvendigt, at både ikke-atomvåben og nukleare våben-stater samarbejder om byggestenene i ikke-spredningsarkitekturen, der består af parallelle og samtidig effektive juridiske og ikke-juridiske foranstaltninger, som kan være af multilateralt, plurilateralt, bilateralt eller ensidigt, og som er gensidigt forstærkende. Et vigtigt vartegn ville være et "minimeringspunkt", hvor antallet af våben ville blive reduceret til et meget lavt beløb, og en internationalt pålidelig verifikationsordning med effektive verifikationsmetoder og metoder ville blive etableret. Disse stater fandt, at når "global nul" kommer inden for rækkevidde, ville der være behov for yderligere retlige foranstaltninger for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben. På dette tidspunkt ville det være nødvendigt at overveje, hvordan en ikke-diskriminerende og internationalt verificerbar nuklear nedrustning ramme, såsom en multilateral atomvåben konvention eller et plurilateralt arrangement blandt dem med atomvåben, skulle udarbejdes som den endelige byggesten. De mente, at et betydeligt arbejde var forude, før dette punkt kunne nås. Synspunktet var udtryk for, at mange foranstaltninger, der blev foreslået under den progressive tilgang, afspejlede eksisterende forpligtelser, der var konsensusbaserede. 41. Stater, der støtter den progressive tilgang, støttede følgende som effektive retlige foranstaltninger: a) at opnå en hurtig ikrafttrædelse af den omfattende konvention om nuklear forsøg b) forhandlinger om en verificerbar og ikke-diskriminerende traktat, der forbyder fremstilling af fissilt materiale til atomvåben eller andre nukleare eksplosive anordninger (c) påbegynder forhandlinger om en postNew Strategic Arms Reduction Treaty (START) mellem USA og Den Russiske Føderation; g) styrkelse af nukleare våbenfrie zoner og oprettelse af nye atomvåbenfrie zoner og frizoner med masseødelæggelsesfrihed og h) at støtte og styrke IAEA-beskyttelsessystemet. En fuldstændig liste over de juridiske og ikke-juridiske foranstaltninger, der foreslås under den progressive tilgang, fremgår af bilag I til nærværende rapport. 42. En anden tilgang, der blev drøftet, var tanken om en tillægsprotokol til traktaten om ikke-spredning af kernevåben, som kunne forhandles som et særskilt instrument. En sådan tilgang ville holde atomnedrustning som en integreret del af traktaten. 43. Arbejdsgruppen drøftede også kriterier for evaluering af gennemførligheden og effektiviteten af ​​de forskellige tilgange til nuklear nedrustning. Under hver tilgang foreslog nogle stater, at kriterier kunne omfatte omfang og indhold, obligatorisk medlemskab, normativ værdi, politisk levedygtighed, modenhed og potentiale til at bidrage til at opnå og opretholde en verden uden atomvåben. Nogle stater udtalte også, at det eneste kriterium, der bør overvejes, var omfanget af den vedtagne tilgang. Det blev endvidere bemærket af nogle stater, at de forskellige __________________ 2, der bl.a. omfatter de 24 stater, der går ind for den progressive tilgang. A / 71/371 12/30 16-15200 tilgange var delvis overlappende, ikke nødvendigvis gensidigt udelukkende og kunne gøre forskellige bidrag til nuklear nedrustning. 44. Mens forskellige tilgange ville medføre forskellige typer af instrumenter eller instrumenter, blev der foreslået mange elementer, som kunne indgå i sådanne retsakter. I den henseende foreslog mange stater, at disse kunne omfatte kerneelementer, der er knyttet direkte til forbuddet mod atomvåben, andre elementer i forbindelse med eliminering af atomvåben, herunder dem, der er relateret til fissilt materiale og verifikation, samt elementer i forbindelse med Andre mål som ofrehjælp, hvoraf nogle allerede er nævnt ovenfor. Uden at det berører fremtidige udarbejdelse af effektive retsforanstaltninger, fremgår der en liste over foreslåede elementer i bilag II til nærværende rapport. 45. Det blev bemærket, at mange af disse elementer falder sammen med forpligtelser, som nogle stater har foretaget i henhold til deres eksisterende traktatbaserede forpligtelser, herunder gennem traktaten om ikke-spredning af kernevåben og de forskellige traktater om nuklear våbenfri zone. Visse bestemmelser blev anset for at være analoge med de grundlæggende forpligtelser i henhold til konventionen om biologiske våben og konventionen om kemiske våben. Nogle foranstaltninger kan kun forfølges og gennemføres med engagement og samarbejde mellem de stater, der besidder atomvåben. Mange stater fandt, at udøvelsen af ​​mange andre foranstaltninger og bestemmelser kunne gavne både nedrustning og ikke-spredningsmål, selvom de udelukkende udøves af ikke-atomvåben. 46. ​​Det blev bemærket, at der er mere end en måde, hvorpå nuklear nedrustning kan opnås. Forskellige mulige elementer og bestemmelser kunne forfølges under hver af de forskellige tilgange, og mange kunne forfølges på tværs af mere end en. Det blev bemærket, at mulige elementer og bestemmelser varierer i deres forbindelse med nedrustningsprocessen og i deres potentielle indvirkning på bestræbelserne på at opnå og opretholde en verden uden atomvåben. Det blev også bemærket, at visse foranstaltninger varierer i deres anvendelighed til alle stater, nukleare væbnede stater, ikke-nukleare væbnede stater og andre stater, der fortsat opretholder en rolle for atomvåben i deres sikkerhedsdoktriner. C. Andre foranstaltninger, som kunne bidrage til at fortsætte multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning 47. Arbejdsgruppen behandlede andre foranstaltninger, der kunne bidrage til at tage frem multilaterale nedrustningsprocedurer. Gennemsigtighed, risikoreduktion og bevidstgørelse er vigtige for at opnå verifikation og irreversibilitet af nuklear nedrustning. Gennemsigtighedstiltag i forbindelse med de risici, der er forbundet med eksisterende atomvåben 48. Arbejdsgruppen understregede princippet om gennemsigtighed sammen med principperne om irreversibilitet og verificerbarhed, som det fandt afgørende for nuklear nedrustningsprocessen. Uden gennemsigtighed kan nuklear nedrustning ikke verificeres troværdigt, og staterne vil heller ikke have tilstrækkelig tillid til, at nukleare nedrustningstiltag er blevet gennemført på en irreversibel måde. Øget åbenhed lindrer også mistillid mellem stater og bygger tillid og tillid på regionalt og internationalt plan. A / 71/371 16-15200 13/30 49. Arbejdsgruppen understregede vigtigheden af ​​at sikre adgang til oplysninger, der rapporteres af de stater, der besidder atomvåben til offentligheden og til nabolande og andre stater. I den sammenhæng støttede mange stater etableringen af ​​en rapporteringsmekanisme inden for rammerne af De Forenede Nationer med henblik på at øge ansvarlighed og lette nuklear nedrustning. 50. Med hensyn til offentliggørelse af oplysninger vedrørende kernevåbenprogrammer og -aktiviteter blev behovet for at beskytte følsomme oplysninger mod ondsindet brug af terrorister, kriminelle og ikke-statslige aktører understreget. 51. Der blev foreslået forskellige gennemsigtighedsforanstaltninger fra forskellige stater i forbindelse med de risici, der er forbundet med eksisterende atomvåben, herunder at de stater, der besidder atomvåben, regelmæssigt bør stille standardiserede oplysninger til rådighed om: a) nummeret, typen (strategisk eller ikke- strategisk) og status (deployed eller ikke-deployed og alarmeringsstatus) af nukleare warheads inden for deres territorier såvel som dem, der blev anvendt på andre lands territorier; b) nummer og type af leveringskøretøjer c) de foranstaltninger, der træffes for at reducere atomvåbenes rolle og betydning i militære og sikkerhedskoncepter, doktriner og politikker d) de foranstaltninger, der træffes for at mindske risikoen for utilsigtet, uautoriseret eller utilsigtet brug af atomvåben e) de foranstaltninger, der træffes for at afværge eller reducere driftsklarheden for atomvåben f) Antal og type våben og leveringssystemer afmonteret og reduceret som led i atomvåbenindsatsindsatsen g) Mængden af ​​fissilt materiale produceret til militære formål: Arbejdsgruppen fandt, at basisoplysninger om disse spørgsmål også ville bidrage til verifikation og forhandlinger om nuklear nedrustning h) Oplysninger om planer, udgifter og antal faciliteter i forbindelse med modernisering af atomvåben. 52. De ovennævnte standardiserede oplysninger bør gives til generalsekretæren, som bør stille sådanne oplysninger til rådighed for medlemsstaterne og for offentligheden. 53. Mange stater foreslog også, at andre stater, der opretholder en rolle for atomvåben i deres militære og sikkerhedskoncepter, doktriner og politikker, opfordres til også at stille standardiserede oplysninger med jævne mellemrum bl.a. om: a) nummer, type (strategisk eller ikke-strategisk) og status (deployed eller ikke-implementeret og advarselsstatus) af atomvåbenhovedhoveder inden for deres territorier b) nummer og type af leveringskøretøjer inden for deres område c) de foranstaltninger, der træffes for at reducere atomvåbenes rolle og betydning i militære og sikkerhedskoncepter, doktriner og politikker. A / 71/371 14/30 16-15200 Foranstaltninger til reduktion og eliminering af risikoen for utilsigtede, fejltagende, uautoriserede eller forsætlige atomvåben-detoneringer 54. Arbejdsgruppen fandt, at risikoen for utilsigtet, fejlagtig, uautoriseret eller forsætlig atomvåbenpåvisning ville vedvarer så længe der eksisterer atomvåben. Den eneste måde at fjerne denne risiko på er at opnå fuldstændig fjernelse af atomvåben. 55. Arbejdsgruppen drøftede en række faktorer, som kunne bidrage til den nuværende og voksende risiko for atomvåben-detonation. Disse faktorer omfatter: stigende spændinger med atomvåben og andre stater på internationalt og regionalt niveau; Sårbarheden af ​​atomvåben kommando- og kontrolsystemer og tidlige advarselsnet til cyberangreb og angreb fra ikke-statslige aktører; og den voksende automatisering af våbensystemer. Samtidig blev det erkendt, at risikos nøjagtige karakter var vanskelig at vurdere i betragtning af manglen på gennemsigtighed i atomvåbenprogrammer. 56. Mange stater udtrykte særlig bekymring over, at vedligeholdelsen af ​​atomvåben på højt alarmniveauer kunne betyde en betydelig forøgelse af risiciene og truslen fra atomvåben og negativt påvirke processen med nuklear nedrustning. I den henseende vurderede de, at foranstaltninger til nedbringelse af kernevåbenes operationelle status ville øge den menneskelige og internationale sikkerhed og repræsentere et foreløbigt skridt hen imod nuklear nedrustning samt en effektiv foranstaltning til at begrænse nogle af de risici, der er forbundet med atomvåben. 57. Mens arbejdsgruppen udtrykte støtte til gennemførelsen af ​​foranstaltninger til reduktion af risici og øget sikkerhed i afventning af den samlede eliminering af atomvåben blev det understreget, at dette ikke indebærer støtte til nogen besiddelse eller brug af atomvåben. 58. Forskellige stater har foreslået forskellige foranstaltninger for at mindske risikoen for utilsigtet, fejlagtig, uautoriseret eller forsætlig atomvåbenpåvisning i afventning af den samlede eliminering af atomvåben, herunder de stater, der besidder atomvåben, og andre relevante stater bør foretage yderligere praktiske foranstaltninger for at: a) Reducere antallet af strategiske atomvåben b) Reducere antallet af ikke-strategiske og ikke-udnyttede atomvåben c) Reducere atomvåben udpeget som overskudslagre d) hurtigt bevæger sig hen imod en samlet reduktion af den globale oplagring af enhver form for atomvåben e) Reducere risici forbundet med levering af køretøjer til nukleart våben, navnlig atomvåbenede krydsmissiler, herunder foranstaltninger til begrænsning, forebyggelse af udbredelse og forbud mod alle atomvåbenede krydstogter; f) forpligte sig til at reducere eller i det mindste fryse antallet af atomvåben i afventning af ikrafttrædelsen og indgåelsen af ​​plurilaterale forhandlinger om nedbringelse af atomvåben g) Reducere kernevåbenes rolle i sikkerhedsdoktriner og værdien til atomvåbenes rolle i militærskoler A / 71/371 16-15200 15/30 (h) Udvikle og gennemføre atomvåbenpolitikker, der reducerer og eliminerer enhver afhængighed af tidlige lancerings- eller lanceringsanvisninger og afstår fra at øge alarmniveauet for deres atomkraftværker; (i) Afslutte aftaler for at eliminere lancering af varsling fra deres operationelle indstillinger og gennemføre en gradvis nedlæggelse af strategier med høj varsling; j) begynde at udvikle en langsigtet formel aftale om at sænke alarmniveauet for brugen af ​​atomvåben med alle aftalte skridt at være målbare og gennemføres inden for en aftalt tidsramme k) øge sikkerheden og sikkerheden af ​​atomvåbenbeholdere (l) Sikre beskyttelse af atomvåben kommando- og kontrolsystemer fra cybertrusler; m) I afventning af ikrafttrædelsen af ​​den omfattende traktat om forbud mod atomvåben skal man afholde sig fra udvikling og anvendelse af nye atomvåbenteknologier og enhver handling, der ville underminere traktatens formål og formål og opretholde alle eksisterende moratorier for atomkraft- våben-test eksplosioner; n) I afventning af forhandlinger og ikrafttræden af ​​en traktat om forbud mod fremstilling af fissilt materiale til atomvåben eller andre atomvåben, skal der opretholdes og erklære moratorier for fremstilling af fissilt materiale til kernevåbenformål o) Afmontere eller omdanne til fredelige anlæg faciliteter til fremstilling af fissilt materiale til brug i atomvåben eller andre nukleare eksplosive anordninger p) fuldt ud respektere deres forpligtelser med hensyn til sikkerhedsforsikringer, udvide sådanne forsikringer, hvis de endnu ikke har gjort det, og tilbagekalde forbehold og fortolkningserklæringer om protokollerne til traktaterne om oprettelse af nukleare frizoner; q) Vær mere gennemskuelig vedrørende ulykker med atomvåben og om de skridt, der er taget som følge af disse ulykker. Yderligere foranstaltninger til at øge bevidstheden og forståelsen af ​​kompleksiteten og indbyrdes forholdet mellem den brede vifte af humanitære konsekvenser, der ville opstå som følge af nuklear detonering 59. Arbejdsgruppen understregede vigtigheden af ​​at fremme nedrustning og ikke-spredning, herunder om de humanitære konsekvenser af brugen af ​​atomvåben i alle stater, især i stater, der besidder atomvåben. Arbejdsgruppen mindede om, at det overordnede mål om nedrustning og ikke-spredning af uddannelse og erhvervsuddannelse er at give enkeltpersoner viden og færdigheder for at give dem mulighed for at gøre deres bidrag som statsborgere og verdensborgere til at opnå konkrete nedrustning og ikke- spredningstiltag og det endelige mål om generel og fuldstændig nedrustning under effektiv international kontrol. 60. Arbejdsgruppen anerkendte de respektive roller, som medlemsstaterne, FN-systemet, internationale organisationer og civilsamfundet, herunder ikke-statslige organisationer, akademier, parlamentarikere, massemedier og enkeltpersoner, kan spille for at øge offentlighedens bevidsthed om truslen om atomvåben, dets indvirkning på bl.a. sundhed og køn, bæredygtig udvikling, A / 71/371 16/30 16-15200 klimaændringer og miljø, beskyttelse af kulturarven og menneskerettighederne. 61. Arbejdsgruppen understregede også betydningen af ​​at engagere unge, herunder gennem fremme af specielle ungdomskommunikatorer og studenters fredsambassadører for at viderebringe viden til kommende generationer. 62. Mange stater fandt, at det er vigtigt at øge offentlighedens bevidsthed om den humanitære virkning af atomvåben ved at formidle fakta om risikoen for atomvåbenpåvisning til et bredere publikum og derved skabe en velinformeret borger. 63. Der blev foreslået forskellige foranstaltninger fra forskellige stater, herunder jeg insisterer på, at alle stater kan tage for at øge bevidstheden og forståelsen af ​​kompleksiteten og sammenhængen mellem den brede vifte af humanitære konsekvenser, der ville opstå som følge af nuklear detonering: a) nedrustning og ikke- -proliferation uddannelse: (i) Fremme afvæbning og ikke-spredning uddannelse, herunder om de humanitære følger af atomvåben i alle stater, især i stater med atomvåben; ii) fremme uddannelse og uddannelse om fred, nedrustning, ikke-spredning og international ret, herunder international humanitær ret som led i skole- og universitetsplaner med det formål at fremme kritiske tænkningskompetencer blandt unge (iii) Medtag oplysninger om atombomberne fra Hiroshima og Nagasaki samt om følgerne af nuklear testning, herunder i det sydlige Stillehav og andre steder i historie lærebøger; iv) tilskynde til beskæftigelse af simulering og rollespilsteknikker, der kan fremme den gensidige forståelse af sikkerhedsproblemer og trusler (v) Tilskynde til uddannelse i brugen af ​​open source-værktøjer og teknologier, såsom geospatial billeddannelse, 3D modellering og stor data analyse som et middel til at fremme samfundskontrol; vi) Identificere nationale centre for nedrustning og ikke-spredning af uddannelser som et middel til at lette rapporteringen om gennemførelsen af ​​henstillingerne fra De Forenede Nationers undersøgelse om nedrustning og ikke-spredning (A / 57/124) vii) Støtte oprettelsen af ​​ungdomsfredsambassadører til at dele budskaber i nationale og internationale fora til fordel for fred og en verden uden atomvåben; b) Forståelse af de humanitære følger af atomvåben: (i) Fremme indsatsen for at øge opmærksomheden på græsrodsniveau om konsekvenserne af brugen af ​​atomvåben på tværs af landegrænser og generationer, herunder om sammenhængende spørgsmål som bæredygtig udvikling, miljø, klimaændringer, beskyttelse af kulturarven, menneskerettigheder, humanitære foranstaltninger, børns rettigheder, folkesundhed og køn; A / 71/371 16-15200 17/30 ii) Sikre større vægt på atomvåbenes unikke indvirkning på kvinder og pigers sundhed; (iii) Støtte til udpegelse af bombeoverlevende som særlige budbringere til en verden uden atomvåben; iv) støtte bestræbelser på at øge bevidstheden om nuklearundersøgelsens arv rundt om i verden, herunder ved helligelsen af ​​29. august som den internationale dag mod nukleare tests, oversætte historierne om nukleare testofre og opmuntre besøg på tidligere nukleare teststeder (v) støtte oversættelsen af ​​vidnesbyrd om atombombenes overlevende til flere sprog vi) tilskynde verdensledere, beslutningstagere, diplomater og akademikere til at besøge Hiroshima og Nagasaki for at opleve førstehåndsvirkningen af ​​atomvåben og at interagere med overlevende; vii) overveje at indkalde til yderligere internationale konferencer om de humanitære virkninger af atomvåben; viii) Støtte supplerende forskning og undersøgelser om risici og de langsigtede konsekvenser i forbindelse med atomvåben; (ix) Gennemføre alle former for medier, herunder konventionelle medier, såsom fjernsyn, radio og trykte materialer samt sociale medier; x) Integrere nuklear nedrustning med politikker, herunder på de højeste niveauer af global styring, på alle andre områder, der har en global indvirkning som bæredygtig udvikling, klimaændringer, fødevaresikkerhed, cyberterrorisme, menneskerettigheder eller kønsaspekter (xi) Udnytt den internationale dag for total eliminering af atomvåben den 26. september som et middel til at øge offentlighedens bevidsthed om truslen om atomvåben, herunder de humanitære konsekvenser af enhver atomvåbenpåvisning. Andre foranstaltninger, der kunne bidrage til at fortsætte multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning 64. Arbejdsgruppen behandlede også yderligere foranstaltninger, som kunne bidrage til at gennemføre multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning. Disse omfattede behovet for hurtig og effektiv gennemførelse i god tro af artikel VI i traktaten om ikke-spredning af kernevåben, stk. 3 og 4 c), i beslutningen vedtaget på parternes gennemgangs- og forlængelseskonference i 1995 traktaten om ikke-spredning af kernevåben med titlen "Principer og målsætninger for nuklear ikke-spredning og nedrustning", de praktiske skridt til opnåelse af nuklear nedrustning, der blev vedtaget i konsensus i slutdokumentet fra revisionskonferencen i 2000 af parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben samt konklusionerne og henstillingerne om opfølgende aktioner, der blev vedtaget af 2010-konference for parterne i traktaten om ikke-spredning af kernevåben, navnlig fra kernevåbenstaternes side, herunder gennem konkrete benchmarks og tidslinjer. A / 71/371 18/30 16-15200 65. Som følge af gennemførelsen af ​​tidligere forpligtelser blev følgende foranstaltninger også foreslået af forskellige stater for at bidrage til at gennemføre multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning: a) vender straks tilbage til det materielle arbejde i Konference om nedrustning gennem vedtagelse af et omfattende og afbalanceret arbejdsprogram, herunder forhandlinger om de fire centrale punkter på dagsordenen, herunder nuklear nedrustning, en traktat om forbud mod fremstilling af fissile materialer til atomvåben eller andre nukleare eksplosive anordninger på grundlag af rapporten forelagt til konferencen i 1995 (cd / 1299), forebyggelsen af ​​et våbenkapløb i det ydre rum og effektive internationale ordninger for at sikre stater, der ikke er kernevåben, mod brugen eller truslen om at bruge atomvåben. Et synspunkt blev udtrykt, at hvis konferencen ikke påbegynder forhandlinger om en traktat om forbud mod fremstilling af fissile materialer, kan stater overveje at indlede forhandlinger uden for konferencen. Synspunktet blev også givet udtryk for, at konferencen skulle genoptage drøftelser om medlemskabet; b) at lette yderligere større reduktioner i nukleare arsenaler, herunder bestræbelser på at reducere niveauet af fjendtlighed og spændinger mellem stater – især mellem dem, der besidder atomvåben: selvforebyggende foranstaltninger spiller en vigtig rolle i denne henseende c) støtte bestræbelser på at videreudvikle den menneskelige og tekniske kapacitet for at forbedre evnen til at påvise atomeksplosioner i overensstemmelse med beslutningen om oprettelse af den forberedende kommission for den omfattende traktatorganisation for atomkraftforbud (CTBT / MSS / RES / 1) d) Styrkelse af nukleare våbenfrie zoner og etablering af nye, herunder prioriteret i Mellemøsten, herunder gennem gennemførelsen af ​​beslutningen vedtaget på 1995-revisions- og forlængelseskonferencen af ​​parterne i traktaten om ikke-egnethed -Proliferation af atomvåben i Mellemøsten e) ophøre med alle bestræbelser på at opgradere og modernisere eksisterende atomvåben på måder, der resulterer i nye militære kapaciteter eller muliggøre nye militære missioner f) Støtteforanstaltninger for at minimere brugen af ​​højt beriget uran på frivilligt grundlag og at anvende lavt beriget uran, hvor det er teknisk og økonomisk muligt g) Vurdere de internationale juridiske forpligtelser i henhold til international humanitær ret, international menneskerettighedslov og international miljølovgivning i forbindelse med brug eller trussel om anvendelse af atomvåben; (h) Bedøm yderligere de etiske dimensioner af atomvåben i debatter og konferencer. V. Konklusioner og aftalte henstillinger 66. Den åbne arbejdsgruppe anbefalede, at yderligere bestræbelser kan og bør forfølges for at udarbejde konkrete effektive juridiske foranstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skal indgå for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben. Arbejdsgruppen bekræftede betydningen af ​​traktaten om ikke-spredning af kernevåben og de forpligtelser, der blev indgået heri, og påpegede endvidere, at udøvelsen af ​​sådanne foranstaltninger, bestemmelser og normer A / 71/371 16-15200 19/30 skulle supplere og styrke atombevægelses- og ikke-spredningsordningen, herunder traktatens tre søjler. 67. Arbejdsgruppen anbefalede med omfattende støtte 3, at generalforsamlingen indkaldte til en konference i 2017, der var åben for alle stater med deltagelse og bidrag fra internationale organisationer og civilsamfundet til at forhandle et juridisk bindende instrument til forbyde atomvåben, hvilket fører til deres samlede eliminering som beskrevet i præmis 34 ovenfor. Arbejdsgruppen erkendte, at andre stater4 ikke var enige i ovennævnte henstilling, og at de havde anbefalet, at enhver proces til at føre videre multilaterale atomvåbenforhandlinger skal behandle nationale, internationale og kollektive sikkerhedshensyn og støttede udøvelsen af ​​praktiske trin, der består af parallelle og samtidige effektive juridiske og ikke-juridiske foranstaltninger til at gennemføre multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning, som beskrevet i afsnit 40 og 41, for hvilke der ikke var enighed. Arbejdsgruppen anerkendte endvidere de synspunkter, der blev udtrykt med hensyn til andre tilgange. 68. Arbejdsgruppen anbefalede også, at staterne overvejer at overveje at gennemføre de forskellige foranstaltninger, der foreslås i nærværende rapport, som kan bidrage til at gennemføre multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning, herunder, men ikke begrænset til, gennemsigtighedsforanstaltninger i forbindelse med risici forbundet med eksisterende Atom våben; foranstaltninger til at reducere og eliminere risikoen for utilsigtet, fejlagtig, uautoriseret eller forsætlig atomvåbenpåvisning yderligere foranstaltninger til at øge bevidstheden og forståelsen af ​​kompleksiteten og indbyrdes forholdet mellem den brede vifte af humanitære konsekvenser, der ville opstå som følge af en nuklear detonation samt andre mål, der kan bidrage til at tage frem multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning. VI. Vedtagelse af betænkningen 69. På sine møder den 16., 17. og 19. august 2016 behandlede arbejdsgruppen punkt 6 med titlen "Rapport til generalforsamlingen ved dets enoghalvende session". 70. Efter en anmodning om afstemning om udkastet til rapport som indeholdt i A / AC.286 / CRP.3 blev der foreslået mundtlige ændringsforslag til punkt 67 ved at erstatte ordene "anerkendte, at der var en henstilling, der modtog" i den første sætning med ordene "anbefales med" samt sletningen af ​​ordet "også" i begyndelsen af ​​anden sætning efter ordene "arbejdsgruppen". Arbejdsgruppen besluttede at vedtage de foreslåede mundtlige ændringsforslag med en ikke-registreret afstemning med 62 for, 27 imod og 8 hverken for eller imod. 71. På sit endelige møde den 19. august vedtog arbejdsgruppen sin rapport som indeholdt i dokumenter A / AC.286 / L.1, A / AC.286 / CRP.2 og A / AC.286 / CRP.3 , som oralt ændret, med en ikke-optaget stemme, med 68 for, 22 imod og 13 hverken for eller imod. Erklæringer blev fremsat ved en stemmeforklaring. __________________ 3 stater, der støtter denne henstilling, omfatter blandt andet medlemmer af den afrikanske gruppe (54 stater), sammenslutningen af ​​sydøstasiatiske lande (10 stater) og Fællesskabet af latinamerikanske og caribiske stater (33 stater) antal stater fra Asien og Stillehavet og Europa. 4 stater, der støtter denne henstilling, omfatter blandt andet de 24 stater, der går ind for den progressive tilgang. A / 71/371 20/30 16-15200 Bilag I Foreslåede foranstaltninger under den progressive fremgangsmåde * 1. Effektive foranstaltninger, der blev foreslået under den progressive tilgang, omfattede: a) opnåelse af en omfattende ikrafttrædelse af den omfattende nukleare testban-traktat b) Forhandling om en verificerbar og ikke-diskriminerende traktat, der forbyder fremstilling af fissilt materiale til atomvåben eller andre nukleare eksplosive anordninger c) påbegynder forhandlinger om en post-ny strategisk våbenreduktionstraktat (START) mellem Amerikas Forenede Stater og Den Russiske Føderation d) opnåelse af universel overholdelse af den internationale konvention om bekæmpelse af nuklear terrorhandlinger e) Fremme af fuld gennemførelse af 2005-ændringen til konventionen om fysisk beskyttelse af nukleart materiale f) yde støtte til den praktiske gennemførelse af Sikkerhedsrådets resolution 1540 (2004) g) styrkelse af nukleare våbenfrie zoner og oprettelse af nye atomvåbenfrie zoner og frizoner uden masseødelæggelsesfrihed h) støtte og styrke det internationale atomenergiagenturs (IAEA) beskyttelsessystem (i) Fremme gennemførelsen af ​​Haag-adfærdskodeksen og bidrage til dens universelle vedtagelse j) At bidrage til at skabe betingelser, der vil lette yderligere større reduktioner i nukleare arsenaler, herunder tillidsskabende foranstaltninger og bestræbelser på at reducere niveauet af fjendtlighed og spændinger mellem stater – især blandt dem, der besidder atomvåben. 2. Stater med atomvåben bør under hensyntagen til relevante sikkerhedshensyn også tage følgende praktiske konkrete foranstaltninger: a) øge gennemsigtighedsforanstaltningerne i forhold til deres atomvåben arsenaler og fissile materialer b) Demontering eller konvertering til fredelige anlæg faciliteter til fremstilling af fissilt materiale til brug i atomvåben eller andre nukleare eksplosive anordninger c) i afventning af forhandlinger og ikrafttræden af ​​en traktat om forbud mod fremstilling af fissilt materiale til atomvåben eller andre nukleare atomkraftværker, idet der opretholdes og erklæres moratorier for fremstilling af fissilt materiale til kernevåbenformål d) Udpegning af fissile materialer kræves ikke længere til militære formål og udvikling af retligt bindende verifikationsordninger inden for rammerne af IAEA for at sikre en irreversibel fjernelse af sådant fissilt materiale. * Der blev ikke opnået enighed om bilag I. A / 71/371 16-15200 21/30 e) Reduktion af risikoen for utilsigtet eller uautoriseret brug af atomvåben gennem yderligere praktiske foranstaltninger til at reducere driftsstatus for atomvåben systemer på en måde, fremme international stabilitet og sikkerhed f) at reducere antallet af strategiske atomvåben g) Reducering af antallet af ikke-strategiske og ikke-udnyttede atomvåben h) At reducere eller i det mindste indefryse antallet af atomvåben i afventning af ikrafttrædelsen og indgåelsen af ​​plurilaterale forhandlinger om nedbringelse af atomvåben i) fortsat fuldt ud overholder deres forpligtelser med hensyn til sikkerhedsforsikringer eller udvidelse af sådanne forsikringer, hvis de endnu ikke har gjort det j) I afventning af ikrafttrædelsen af ​​den omfattende traktat om forbud mod nukleare forsøg, opretholdelse og erklæring af moratorier for atomprøveprøver samt begrænsning af brugen af ​​nye atomvåbenteknologier og af enhver handling, der ville besejre genstanden og formålet i traktaten. 3. Staterne bør yderligere forpligte sig til følgende supplerende foranstaltninger: a) at reducere atomvåbenes rolle i sikkerhedsdoktriner b) fremme af nedrustning og ikke-spredning uddannelse og bevidstgørelse, herunder om de humanitære konsekvenser af brugen af ​​atomvåben, alt efter hvad der er relevant c) Fortsat arbejde med udvikling af verifikationsmuligheder, herunder gennem det internationale partnerskab til bekæmpelse af nuklear nedrustning (d) En øjeblikkelig tilbagevenden til det materielle arbejde i nedrustningskonferencen. A / 71/371 22/30 16-15200 Bilag II Foreslåede elementer til effektive retlige foranstaltninger, der kunne indgå i et internationalt retsinstrument * Elementoplysninger 1. Generelle forpligtelser og forbud Forbud mod udvikling, testning, herunder underkritiske eksperimenter og supercomputer-simuleringer produktion, erhvervelse, besiddelse, oplagring, overførsel, brug og trussel om brug af atomvåben samt om produktion af våbenbrugbart fissilt materiale 2. Definition af atomvåben Definitionen af ​​et atomvåben er en hvilken som helst enhed, der er i stand til at frigøre nuklear energi på en ukontrolleret måde, og som har en gruppe af egenskaber, der er egnede til brug i krigsformål: Et instrument, der kan anvendes til transport eller fremdrivning af enheden, er ikke medtaget i denne definition, hvis den kan adskilles fra enhed og ikke en udelelig del deraf 3. Forbud vedrørende brug eller trussel om brug af atomvåben Forbud mod deltagelse i enhver brug eller trussel om brug af atomvåben Forbud mod deltagelse i planlægning af atomkrig Forbud mod deltagelse i målretning af atomvåben Forbud mod uddannelse af personale til at tage kontrol over og brug af en anden stats kernevåben 4. Forbud mod udvikling og produktion Vedtagelse af foranstaltninger til forebyggelse af brugen af ​​nye teknologier til opgradering af eksisterende atomvåbensystemer, herunder forbud mod forskning og udvikling af nuklear våben Bevægelse af atomvåben Udviklingslandene og kvalitativ forbedring af atomvåben og deres leveringsmidler og tilhørende infrastruktur Forbud mod udvikling af atomvåben og forsyningssystemer kunne forhindre nuklear forskning og forskning i testning af atomvåben, herunder underkritiske og andre måder at afprøve forbud mod at deltage finansielt eller på anden måde i Produktion af atomvåben Adressering af problemer i forbindelse med dual-use-teknologi, uden at det berører alle staternes uforanderlige rettigheder til fredelig anvendelse af nuklear energi 5. Deployeringsforbud mod at acceptere stationering, installation eller deponering af atomvåben * Der blev ikke opnået enighed om bilag II. A / 71/371 16-15200 23/30 Elementdetaljer 6. Besøg, transit, overflyvning, stationering og deployering Forbud mod at tillade atomvåben på nationalt territorium, herunder tilladelse til at give fartøjer med atomvåben i havne og territorialfarve, der tillader fly med atomkraft våben fra at komme ind i det nationale luftrum, der tillader at atomvåben overføres på nationalt territorium og tillader atomvåben at blive stationeret eller udstationeret på nationalt territorium 7. Nukleart materiale Forbud mod fremstilling af ethvert klyvbart materiale, som kan anvendes direkte til at fremstille et atomvåben, herunder adskilt plutonium og højt beriget uran: lavt beriget uran ville være tilladt til fredelige formål Placering af alt eksisterende fissilt materiale under internationale garantier Afskærmning eller omstilling til fredelig brug af anlæg til fremstilling af fissilt materiale til brug i atomvåben eller andre atomvåben Betegnelse af fissil kompis rial som ikke længere kræves til militære formål Udvikling af juridisk bindende verifikationsordninger inden for rammerne af IAEA 8. Finansiering og levering af fissile materialer Forbud mod finansiering af atomvåbenaktiviteter, herunder enhver støtte til private enheder, der er involveret i atomvåbenaktiviteter, undtagen dem aktiviteter, der er nødvendige for at gennemføre traktaten og overholde forpligtelser til fjernelse af lagerbeholdninger eller på at levere særligt klyvbart materiale til lande, der ikke anvender IAEA omfattende beskyttelsesforanstaltninger. 9. Bistand, opmuntring og fremmøde i forbudte handlinger Forbud mod at bistå, opmuntre eller fremkalde direkte eller indirekte enhver aktivitet, der er forbudt i traktaten 10. Ofre og miljøet Anerkendelse af ofrets rettigheder til brug og afprøvning af atomvåben og en forpligtelse til at yde bistand til ofre og miljøforebyggelse 11. Erklæringer Erklæringer om eksistensen i deres arsenaler og lagre af alle atomvåben, nukleare materialer, nukleare anlæg og nukleare våben leveringskøretøjer, de besidder eller kontrollerer og deres placeringer. 12. Faser for elimineringEn specifik sekvens af faser til eliminering af atomvåben blev identificeret: a) at fjerne atomvåben fra alarm; b) fjernelse af våben fra deployering c) fjernelse af atomvåben fra deres leveringskøretøjer (d) fjernelse og desinfektion af "pits" og e) anbringelse af det fissile materiale under international kontrol Forpligtelser til at eliminere atomars arsenaler inden for en aftalt tidsramme og på en bestemt måde kan medtages A / 71/371 24/30 16-15200 Elementdetaljer 13. Verifikationsbekræftelsesordninger, herunder rutine og udfordringskontrol samt foranstaltninger til brug for on-site sensorer, satellitfotografering, radionuklidprøveudtagning og andre fjernsensorer, informationsudveksling med andre organisationer og borgerrapportering Etablering af et internationalt overvågningssystem og tilgængeliggørelse af information via et register 14. Rettigheder og forpligtelser for enkeltpersoner Rettigheder og forpligtelser for enkeltpersoner, herunder national lovgivning til kriminalisering af støtte til aktiviteter, der er forbudt i henhold til konventionen, og beskyttelse af enkeltpersoner, der indberetter sådanne aktiviteter, herunder asylretten 15. Overholdelse og sekretariat Etablering af et internationalt agentur med ansvar for verifikation og sikring af overholdelse der består af en konference mellem stater, et executive-råd og et teknisk sekretariat eller giver IAEA en aktiv rolle i forbindelse med verifikation af nuklear nedrustning. Sekretariatet er ansvarligt for afholdelse af periodiske eller ekstraordinære konsultationer mellem medlemsstaterne om spørgsmål vedrørende formål, foranstaltninger og procedurer, der er beskrevet i instrumentet 16. Tvistbilæggelse Tvistbilæggelse, herunder bestemmelser om høring, samarbejde, undersøgelse og andre foranstaltninger til at afklare og løse gennemførelsesproblemer, herunder muligheden for at henvende en tvist til Den Internationale Domstol og om nødvendigt , der henviser til en situation for Sikkerhedsrådet Bestemmelse af en række graduerede svar på manglende overholdelse og om nødvendigt sanktioner eller anvendelse af Generalforsamlingen og Sikkerhedsrådet for indsats 17. Nationale gennemførelsesforanstaltninger Forpligtelse for staternes parter til at vedtage nødvendige lovgivningsmæssige foranstaltninger til gennemførelse af deres forpligtelser i henhold til konv valg og oprettelse af en national myndighed med ansvar for national gennemførelse 18. Valgfri protokol vedrørende energibistand Intet bør påvirke alle parternes umistelige ret til ethvert instrument til udvikling af forskning, produktion og anvendelse af nuklear energi til fredelige formål uden forskelsbehandling og i overensstemmelse med deres relevante internationale forpligtelser: en valgfri protokol om oprettelse af et energibistandsprogram kunne inddrages 19. Samarbejde og bistand til opfyldelse af traktatens forpligtelser Levering af rammer for internationalt samarbejde og teknisk bistand til arbejde for opfyldelse af forpligtelser 20. Forhold til andre internationale aftaler Mulighed for at tilføje funktioner og aktiviteter i eksisterende nukleare ikke-sprednings- og nedrustningsordninger samt kontrol- og overholdelsesordninger samt etablering af supplerende supplerende ordninger 21. Militært samarbejde Krav om ikke at deltage i en handling, der er forbudt nd i doktriner baseret på nuklear afskrækkelse og sikre, at deltagelse i en alliance med en atomvåben stat er forenelig med forpligtelser og politikker under instrumenterne A / 71/371 16-15200 25/30 Bilag III Liste over dokumenter indsendt af Formand, medlemsstater, internationale organisationer, institutioner og ikke-statslige organisationer Symboltitel A / AC.286 / 1 Foreløbig dagsorden: forelagt af formandens udpeget A / AC.286 / 2 Syntesepapir: forelagt af formanden A / AC. 286 / WP.1 / Rev.1 Revideret vejledende tidsplan: Indsendt af formandskabet A / AC.286 / WP.2 / Rev.1 Panel I om væsentligt at rette op på konkrete effektive juridiske foranstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skal konkluderes med at opnå og opretholde en verden uden atomvåben: forelagt af formandskabet A / AC.286 / WP.3 / Rev.1 Panel II om indholdsmæssigt adressering af henstillinger om andre foranstaltninger, der kunne bidrage til at gennemføre multilaterale atomvåbenforhandlinger , inklusive men nej t begrænset til: a) gennemsigtighedsforanstaltninger i forbindelse med risici forbundet med eksisterende atomvåben; b) foranstaltninger til at reducere og eliminere risikoen for utilsigtet, fejlagtig, uautoriseret eller forsætlig atomvåbenpåvisning og c) yderligere foranstaltninger til at øge bevidstheden om og forståelsen for kompleksiteten og sammenhængen mellem den brede vifte af humanitære konsekvenser, der ville opstå som følge af nuklear detonation: forelagt af formanden udpeget A / AC.286 / WP.4 Kernevåben og Sikkerhed: Et humanitært perspektiv: Indgivet af Østrig A / AC.286 / WP.5 Den "juridiske kløft", traktaten om ikke-spredning af kernevåben og forskellige tilgange til at gennemføre forhandlinger om nuklear nedrustning: forelagt af Østrig A / AC .286 / WP.6 / Rev.1 Positionspapir om nuklear nedrustning fra Fællesskabet af latinamerikanske og caribiske stater: Indgivet af Den Dominikanske Republik i sin egenskab af formand for Fællesskabet A / AC.286 / WP.7 Visninger og henstillinger med hensyn til spørgsmål vedrørende videreførelse af multilaterale atomvåbenforhandlinger: indsendt af Den Islamiske Republik Iran A / AC.286 / WP.8 Empirisk analyse af veje til videreførelse af multilateralt atomvåben Forhandlinger: Udgivet af Costa Rica og Malaysia A / AC.286 / WP.9 / Rev.2 En progressiv tilgang til en verden fri for atomvåben: Revision af byggestenens paradigme: indsendt af Australien, Belgien, Bulgarien, Canada, Kroatien Estland, Finland, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Italien, Japan, Letland, Litauen, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Republikken Korea, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Tyrkiet A / 71/371 26/30 16- 15200 Symboltitel A / AC.286 / WP.10 Konsoliderede svar på de vejledende spørgsmål, som Panel I forelagde om væsentligt at tage fat på konkrete effektive juridiske foranstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skal indgås for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben: indsendt af Brasilien A / AC.286 / WP.11 Model atomvåben konvention: indsendt af Costa Rica og Malaysia A / AC.286 / WP.12 * Propuesta de acciones prácticas para lograr el desarme nukleare: præsenteret af Cuba A / AC. 286 / WP.13 Udvikling og styrkelse af normer for opnåelse og vedligeholdelse en verden uden atomvåben: indsendt af Costa Rica og Malaysia A / AC.286 / WP.14 Elementer til en traktat om forbud mod atomvåben: indsendt af Fiji, Nauru, Palau, Samoa og Tuvalu A / AC.286 / WP.15 Forslag af Fællesskabet af latinamerikanske og caribiske stater om effektive retlige foranstaltninger for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben: indgivet af Den Dominikanske Republik som formand for Fællesskabet A / AC.286 / WP.16 Eksistensen af et juridisk hul: indgivet af Nederlandene A / AC.286 / WP.17 Et juridisk bindende instrument, der skal indgå for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben: et forbud mod atomvåben: indsendt af Mexico A / AC. 286 / WP.18 De-alarmering: Indsendt af Chile, Malaysia, Nigeria, New Zealand, Sverige og Schweiz (De-alerting Group) A / AC.286 / WP.19 Foranstaltninger til at reducere og eliminere risikoen for utilsigtet fejltagelse , uautoriserede eller forsætlige atomvåben detonationer: indsendt af Irak A / AC.286 / WP.20 / Re v.1 Er der en "lovlig kløft for eliminering og forbud mod atomvåben" ?: indsendt af Canada A / AC.286 / WP.21 / Rev.1 Revideret vejledende tidsplan – 2. til 13. maj 2016: forelagt af formanden A / AC.286 / WP.22 Effektive foranstaltninger over for en verden fri for atomvåben: indsendt af Japan A / AC.286 / WP.23 Problemer og udfordringer ved faktisk reduktion og eliminering af atomvåben: indsendt af Japan A / AC. 286 / WP.24 Omfattende konvention om nuklear testforbud: Effektive foranstaltninger til at lette fastsættelsen af ​​normen mod nuklear testning: indsendt af Japan og Kasakhstan * Uofficiel engelsk oversættelse, der blev stillet til rådighed efter udstedelsen af ​​den oprindelige tekst. A / 71/371 16-15200 27/30 A / AC.286 / WP.25 / Rev.1 Vejen til nul: Den progressive tilgang: indsendt af Belgien, Canada, Tyskland, Italien, Letland, Holland, Polen og Republikken Korea A / AC.286 / WP.26 / Rev.1 Sikkerhedsforsikringer: indsendt af Belgien, Canada, Tyskland, Holland, Polen, Spanien og Sverige A / AC.286 / WP.27 / Rev.1 * La prohibición De erklærede, at der er tale om følgende forholdsregler: Præsentation af Nicaragua A / AC.286 / WP.28 Panel I om foranstaltninger til at reducere og eliminere risikoen for utilsigtede, fejltagende, uautoriserede eller forsætlige atomvåbenetoner af formanden A / AC.286 / WP.29 Panel II om gennemsigtighedsforanstaltninger vedrørende risici forbundet med eksisterende atomvåben: forelagt af formanden A / AC.286 / WP.30 Panel III om yderligere foranstaltninger for at øge bevidstheden og forståelsen af kompleksiteten af ​​og indbyrdes forhold mellem det brede vifte af humanitære konsekvenser, der ville skyldes nogen nuklear detonation: indgivet af formanden A / AC.286 / WP.31 Panel IV om væsentlige elementer, der kunne indgå i effektive juridiske foranstaltninger, lovbestemmelser og normer, der skal indgås for at opnå og opretholde en verden uden atomvåben: forelagt af Stol A / AC.286 / WP.32 Panel V om mulige veje til videreførelse af multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning: forelagt af formanden A / AC.286 / WP.33 Panel VI om andre foranstaltninger, der kunne bidrage til at fremme multilateral nuklear nedrustning forhandlinger: forelagt af formanden A / AC.286 / WP.34 / Rev.1 Adressering af nuklear nedrustning: anbefalinger fra perspektivet af nukleare våbenfrie zoner: indsendt af Argentina, Brasilien, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Indonesien, Malaysia, Mexico og Zambia A / AC.286 / WP.35 Nuklear nedrustning i kontekst – et globalt styringsspørgsmål: indsendt af Irland A / AC.286 / WP.36 "Juridisk kløft": anbefalinger til den åbne arbejdsgruppe om at indlede forhandlinger om nuklear nedrustning: submi Afghanistan, Algeriet, Andorra, Angola, Antigua og Barbuda, Argentina, Østrig, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brasilien, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cambodja, Den Centralafrikanske Republik, Tchad, Chile, Colombia, Comorerne, Congo, Cookøerne, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Cypern, Den Demokratiske Republik Congo, Djibouti, Dominica, Dominikanske Republik, Ecuador, Egypten, El Salvador Eritrea, Etiopien, Fiji, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesien, Irak, Irland, Islamic Republic of Iran, Jamaica, Jordanien, Kasakhstan, Kenya, Kiribati, Kuwait, Kirgisistan, Libanon, Lesotho, A / 71/371 28/30 16-15200 Liberia, Libyen, Liechtenstein, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Marshalløerne, Mauretanien, Mauritius, Mexico, Mongoliet, Namibia, Nauru, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Niue, Palau, Panama, Papua Ny Guinea, Paraguay, Peru, Filippinerne, Qatar, Sain t Kitts og Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent og Grenadinerne, Samoa, San Marino, São Tomé og Principe, Saudi Arabien, Senegal, Serbien, Seychellerne, Sierra Leone, Singapore, Somalia, Sydafrika, Sri Lanka, Sudan, Surinam, Swaziland, Tadsjikistan, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Timor-Leste, Togo, Trinidad og Tobago, Tunesien, Tuvalu, Uganda, De Forenede Arabiske Emirater, Den Forenede Republik Tanzania, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (Bolivariske Republik), Vietnam, Jemen, Zambia, Zimbabwe og Palæstina A / AC.286 / WP.37 Effektive foranstaltninger, lovgivningsmæssige normer og bestemmelser om atomvåben: En hybrid tilgang til nuklear nedrustning: indsendt af Brasilien A / AC.286 / WP.38 / Rev .1 Imperativer til våbenkontrol og nedrustning: indsendt af Australien, Canada, Tyskland, Italien, Letland, Nederlandene, Polen, Republikken Korea, Slovakiet og Spanien A / AC.286 / WP.39 Kernevåbte krydstogtsmissiler: indsendt af Sverige og Schweiz A / AC.286 / WP.40 Traktaten om Tlatelolco: et nedrustning instrument: subm udfærdiget af Argentina i sin egenskab af koordinator for agenturet for forbud mod atomvåben i Latinamerika og Caribien A / AC.286 / NGO / 1 Under kontrol: hvordan ikke-nukleare våbenlande kan fortsætte multilaterale atomvåbenforhandlinger: indsendt af Wildfire A / AC.286 / NGO / 2 Fyldning af det juridiske kløft for forbud mod atomvåben: forelagt af artikel 36 og Kvinders Internationale Liga for Fred og Frihed A / AC.286 / NGO / 3 En traktat om forbud mod atomvåben : forelagt af artikel 36 og kvinders internationale liga for fred og frihed A / AC.286 / NGO / 4 Nuclear Alliance-staternes rolle i fremskyndelsen af ​​multilaterale atomvåbenforhandlinger: indsendt af Wildfire A / AC.286 / NGO / 5 Quest af lovlige foranstaltninger med specificitet og gennemførlighed for nuklear nedrustning: indsendt af Peace Depot Inc. A / AC.286 / NGO / 6 Forpligtelse og mulighed: Forhandlinger i god tro: forelagt af World Council of Churches A / AC.286 / NGO / 7 Opbygning af rammer for a atomvåbenfri verden: forelagt af Basel-fredskontoret A / AC.286 / NGO / 8 Øget gennemsigtighed, reduktion af risiko og bevidstgørelse: Ikke-nukleare våben-staternes rolle: Indgivet af Grupo de Práticas em Direitos Humanos e Direito Internacional A / AC.286 / NGO / 9 Åbent brev: indsendt af borgmestre for fred A / 71/371 16-15200 29/30 A / AC.286 / NGO / 10 Mod et FN-agentur, der vil omfatte mandatet til uddanne den globale offentlighed om traktaten om forbud mod atomvåben: indsendt af Center for Fred Uddannelse, Miriam College, Filippinerne A / AC.286 / NGO / 11 / Rev.1 Reagent realistisk til det kritiske øjeblik: indsendt af Global Security Institute A /AC.286/NGO/12 Et retligt instrument til forbud mod og eliminering af atomvåben: Indgivet af International Association of Lawyers Against Nuclear Arms A / AC.286 / NGO / 13 Nukleare risici: Indgivet af People for Nuclear Disarmament / Human Survival Project A / AC.286 / NGO / 14 Lukning af vores tegnebøger til atomvåben: nece at indføre et eksplicit sprog om finansiering i en atomvåbenforbudsaftale eller rammeaftale: forelagt af PAX A / AC.286 / NGO / 15 Foranstaltninger til stater, der stoler på, men ikke har atomvåben, til at fremme multilaterale atomvåbenforhandlinger: indgivet af PAX A / AC.286 / NGO / 16 Forskellige elementer for diskussionen om interoperabilitet og nuklear forbud: Indgivet af Human Security Network i Latinamerika og Caribien Region A / AC.286 / NGO / 17 / Rev.1 Kernevåben og menneskelig sikkerhed: indsendt af Soka Gakkai International A / AC.286 / NGO / 18 Den sundhedsmæssige og humanitære sag om forbud mod og eliminering af atomvåben: Indgivet af International Council of Nurses, de internationale læger til forebyggelse af atomkrig, verden Federation of Public Health Associations og World Medical Association A / AC.286 / NGO / 19 Fremskridt i multilateralt nuklear nedrustning kræver en traktat, der forbyder besiddelse, trussel eller brug af atomvåben: Indgivet af Los Alamos Studiegruppe A / AC.286 / NGO / 20 Indstillinger for en rammeaftale: Indgivet af Middle Powers Initiative A / AC.286 / NGO / 21 Nuklear nedrustningstopmøder: Opbygning af politisk trækkraft for vedtagelse og gennemførelse af lovlige foranstaltninger og normer: indsendt af Middle Powers Initiative A / AC.286 / NGO / 22 / Rev.1 Sikkerhed og humanitære konsekvenser af at basere sig på atomvåben til afskrækkelse og effektive alternativer: indsendt af Akronym Institute for Disarmament Diplomacy A / AC.286 / NGO / 23 Valg til fremskridt ved nedrustning: forelagt af våbenkontrolforeningen A / 71/371 30/30 16-15200 A / AC.286 / NGO / 24 Tre foranstaltninger til at bidrage til opnåelsen af ​​en atomvåbenfri verden : Indgivet af gruppen af ​​ikke-statslige eksperter fra lande, der tilhører den nye dagsordenskonalition A / AC.286 / NGO / 25 De nationale politikker til fremme af multilateral nuklear nedrustning: forelagt af World Future Council A / AC.286 / NGO / 26 Ungdom: En nødvendig indsats indehaver af nukleare nedrustningsprocesser: forelagt af Amplify – generation af forandring A / AC.286 / NGO / 27 Foranstaltninger til bekæmpelse af stigende risici for katastrofale anvendelse af atomvåben: indsendt af Global Zero A / AC.286 / NGO / 28 Retten til at overleve , folks ret til at bestemme deres egen overlevelse og folkeafstemningen som et middel til at afskaffe atomvåben: indgivet af Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire A / AC.286 / NGO / 29 Åbent brev til støtte for arbejdet i Open- afsluttet arbejdsgruppe: indsendt af borgmestre for fred A / AC.286 / NGO / 30 / Rev.1 Opbygning af rammerne for en atomvåbenfri verden: indsendt af Basel Peace Office A / AC.286 / NGO / 31 Échapper au double duu du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires: presenté par l'Action des Citoyens pour le Désarmement Nucléaire * A / AC.286 / MISC.1 / Rev.1 Nedrustning og ikke-spredning uddannelse: indsendt af James Martin Center for Non-proliferation Studies ved Monterey Institute of International Studies A /AC.286/MISC.2 Fremskyndelse af global nuklear nedrustning: En menu med 16 politiske valgmuligheder: indsendt af det nederlandske institut for internationale forbindelser "Clingendael" A / AC.286 / MISC.3 Ikke-nukleare våben og en traktat, der forbyder Kernevåben: Indgivet af Institut for Internationale Studier, Universitas Gadjah Mada A / AC.286 / L.1 Udkast til rapport fra den åbne arbejdsgruppe, der fører forhandlinger om multilaterale forhandlinger om nuklear nedrustning

Leave a Reply