Search Posts

Automatisk fakturering – automatisk betaling

3.3.2. Dankort automatisk træk

Denne opkrævningsmetode minder om Betalingsservice fra Nets. Det foregår ved at

medlemmet betaler den første opkrævning med sit Dankort (opkrævning udsendes via email

eller sker via online tilmelding). Medlemmet giver samtidig foreningen lov til fremover

automatisk at trække penge på medlemmets Dankort – ligesom man kender det fra

Betalingsservice. Dermed vil fremtidige opkrævninger kunne trækkes automatisk fra

medlemmets Dankort. Debitorlisten i ForeningLet bliver automatisk afstemt, når beløb

trækkes fra medlemmernes Dankort.

Denne løsning giver medlemmerne mulighed for at betale opkrævningen med det samme via

Dankort. I den opkrævning som udsendes via email kan medlemmet klikke på et link, som

fører medlemmet over til en betalingsside, hvorfra opkrævningen kan betales med Dankort

(og systemet kan sættes op til at medlemmet giver foreningen lov til at lave automatisk træk

fremover). Opkrævningen bliver automatisk opdateret i ForeningLet, og foreningen skal

således ikke selv ind i debitorlisten i ForeningLet og afstemme manuelt.

Denne løsning kræver at foreningen har en indløsningsaftale med Nets (PBS) samt en aftale

med Quickpay, som stiller en såkaldt betalingsgateway til rådighed. Begge disse aftaler med

henholdsvis Nets og Quickpay koster penge. Der skal laves en særskilt aftale med Nets for at få lov at trække automatisk (denne aftale koster ikke noget ekstra).

[ForeningLet.dk • mail: kontakt@foreninglet.dk • Tlf. 22 95 17 18]

__

Alternativ kan bruges PayPal
Eksempel koster det ved opkrævning af 50 kr ialt 3,55 kr i gebyr (1,9% her altså 0,95 kr + standardgebyr pr. betaling på 2,60 kr)
Ved 12 månedlige opkrævninger á 50 kr (ialt 600 kr) betales altså 42,60 kr (12 x 3,55 kr)
Ved 80 sådanne aftaler betales ialt 3408 kr, hvorefter det måske kan betale sig at gå over til ovenstående Dankort-aftale.
eller
Ved 100 sådanne aftaler betales ialt 4260 kr, hvorefter det måske kan betale sig at gå over til ovenstående Dankort-aftale.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply