Search Posts

Beskæring af træer

Man kan beskære træer så de bliver mindre, eller for at de skal sætte nye skud. Eller for at få flere eller større frugter. Eller for at fjerne syge grene eller knækkede grene eller grene som kan falde ned og medføre fare. Beskæring medfører et åbent sår, hvor svampe og bakterier kan trænge ind, men træets vækst kan ofte nå at få lukket såret. Beskær helst medens grenene endnu er mindre. Beskær helst fra 1. juli til midt i september, hvor den kraftigste forsommervækst er aftaget, og træerne har nået at opsamlet masser af energi og næring fra blade og rødder og stadig er i fuld aktivitet. Senere på året er der ikke så meget modstandskraft i træerne. Sommerbeskæring har også den fordel, at den medfører svagere genvækst. Klipning i januar-marts giver derimod meget genvækst. Det kan være en fordel hvis man ønsker foryngelse og meget nyvækst.

Blødere såsom birk, ahorn og valnød skal beskæres i juli-august. 

Blomme, kirsebær og andre stenfrugter beskæres i vækstsæsonen fordi de ellers er for langsomme til at hele sår og i risiko for angreb af bakteriekræft. Kirsebær kan med fordel beskæres lige efter plukning eller samtidig med plukning.

Beskær i tørt vejr da det giver mindre risiko for svampeangreb i de åbne sår. 

En velslebet sav og saks er med til at forebygge svampeangreb, for de giver et rent snit, der nemt gror sammen. 

Smør ikke såret med maling eller de "salver", som falbydes til formålet. Sådanne overflader vil med tiden revne og give ekstra gode muligheder for stående fugt og dermed svampeangreb. Snittet skal lægges lige uden for grenkraven. Hvis man skærer i grenkraven, bliver den ødelagt og kan ikke overvokse og hele såret.

Foto: Frank KirkegaardHvis man skærer grenen af for langt ude, så der sidder en "hatteknage" tilbage, vil der komme svampeangreb i den døde grenstump – der kan brede sig ind i stammen.

En stor og tung gren skal afskæres i tre trin: Sav grenen en tredjedel igennem nedefra lidt længere ude på grenen end det endelige snit ønskes.   Sav dernæst hele grenen over endnu længere ude, så grenen falder ned uden at rive barken af. Afslut med det endelige snit.

Læg snittet mindst 20 cm inde i det sunde ved hvis der er råd. Husk at træer og buske ofte kommer med en masse nye skud, der bryder fra stammen lige under det sted, hvor man kan klippet eller savet grenen over. Den nye knop skal vende opad og i den retning nyvækst skal ske – eller lad en gren stå i enden af grenen så vil den overtage grenens vækstretning. Så undgår man de såkaldte vanris, dvs et pindsvin af mange ens-størrelse grene. Et rodskud også kaldet vildskud (eventuelt under podestedet) skæres over med en spade, så langt nede under jorden som muligt. Hvis det er muligt kan man med fordel rive rodskuddet af.

Hvis nan absolut skal afkorte en gren, skal man skære den over en sidegren eller en knop. der vender den vej, som grenens vækst skal fortsætte. Klip ikke over en knop, som vender forkert retning.

Foto: Frank Kirkegaard
 

Undgå at få mange vanris. Det er bedst at rive vanris af med hånden, for når man river små grene af, bliver plantecellerne ikke brudt, og desuden river man mange af de hvilende knopper med, så der bliver mindre genvækst efter afrivning. Afrivningen skal gøres, mens risene er bløde og friske,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image