Search Posts

Bionyt-169

 

 

Siden 1945 er mere end 3.000 tons af højt beriget uran og plutonium blevet produceret – nok til at fremstille flere hundredetusinde kernevåben. https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

 

Af disse 3.000 tons fissionsmateriale er omtrent 1.000 tons https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel fremstillet i Rusland, som i dag er utilfredsstillende bevogtet i institutioner, hvor teknikerne ikke er tilfredsstillende lønnet, hvorfor de er modtagelige for bestikkelse. https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

 

Der er en konstant fare for, at dette radioaktive materiale ville falde i hænderne på terrorister, organiserede kriminelle eller uansvarlige regeringer. https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel .https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

 

Hvis det internationale samfund ikke agerer og tager skridt hen imod at få elimineret fissilt materiale og kernevåben, er det kun et spørgsmål om tid før kernevåben vil blive brugt af terrorister i et angreb mod en storby.https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

 

Hverken terrorister eller den organiserede kriminalitet bliver afskrækket af truslen om et kernevåbenbaseret gengældelsesangreb –  mod hvad skulle man rette et sådant gengældelsesangreb? Terrorister kan ikke nemt isoleres fra resten af befolkningen. https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

 

Et missilbaseret forsvarssystem kan ikke beskytte mod et kernevåbenangreb fra terrorister. Deres kernevåben kan blive bragt ind i ethvert land i en skibscontainer, som der årligt ankommer hundredetusindevis af; et antal for stort til uddybende kontrol. https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

 

Ikke-Sprednings-Aftalen fra 1968 (Nuclear Non-Proliferation Treaty, NPT-aftalen) blev udformet for 1) at undgå spredningen af kernevåben til andre stater end de, der allerede i 1968 besad disse, altså USA, USSR, UK, Frankrig og Kina, 2) at forhindre, at ikke-kernevåbenbesiddende landes fredelige udnyttelse af kernekraft slog over i kernevåbenproduktion 3) at fremme fredelig udnyttelse af kernekraft til produktion af energi samtidigt med, at kernevåben ikke ville blive spredt, og 4) at komme nærmere en fuldstændig afskaffelse af kernevåben for alle stater, samt skridt mod omfattende kontrol med konventionel krigsudrustning (Artikel VI). – De ikke-kernevåbenbesiddende stater insisterede på, at Artikel VI blev inkluderet i NPT-aftalen, for at de skulle opgive deres ambitioner om at udvikle og besidde kernevåben. Den fulde tekst i artikel VI lyder: »De underskrivende parter forpligter sig til at forfølge forhandlinger mod etablering af effektive initiativer relaterende sig til ophør af kernevåbenkapløbet så tidligt som muligt og at arbejde hen imod en aftale om generel og fuldstændig afrustning af kernevåben under international kontrol«. https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

 

I mellemtiden bragte det amerikanske valg i 2000 en gruppe af neokonservative til magten, en gruppe, der efterfølgende kun har vist foragt for internationale love, aftaler og normer.

I 2002 offentliggjorde Bush-regeringen. The Nuclear Posture Review, et dokument der totalt underminerer NPT-aftalen. Nuclear Posture Review  fra 2002 bekendtgør, at amerikanske kernevåben bør rettes mod syv lande: Rusland, Kina, Libyen, Syrien, Irak, Iran og Nordkorea. Scenarier hvor kernevåben tænkes anvendt er ved krig i Mellemøsten, i konflikten mellem Kina og Taiwan, ved en nordkoreansk invasion af Sydkorea eller som besvarelse på en »overraskende militær udvikling«, en svag vending, der kan dække over mange hændelser. https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

 

Yderligere efterspørges der i Nuclear Posture Review en produktion af anvendelige kernevåben, f.eks. i form af en "robust earth penetrator", der skal anvendes ved ødelæggelsen af dybt beliggende underjordiske bunkeranlæg. Udviklingen af mindre kernevåben vil bagatellisere anvendelsen af kernevåben, og derved nedbryde tabuet omkring kernevåben, som i det sidste halve århundrede har forhindret kernevåbentragedier siden ødelæggelsen af Hiroshima og Nagasaki https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel.

I en Rådgivende Indstilling fra den Internationale Domstol i Haag afsagt i 1996 afgjorde domstolen, at »truslen og brugen af kernevåben generelt vil være i konflikt med de internationale love, der er gældende for væbnede konflikter, og i særdeleshed være et brud med humanitære principper og regler.« Baggrunden for domstolens kendelse er kernevåbens vilkårlige natur: de slår et enormt antal mennesker ihjel uden hensyntagen til skyld eller uskyld https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel.

 

Truslen om anvendelsen af kernevåben er en forbrydelse mod menneskeheden –  brugen er en forbrydelse på samme niveau som folkemord, tortur eller slaveri. https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

 

 

John Avery er lektor emeritus ved Kemisk Institut, Københavns Universitet https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

Claus Emmeche https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

Ole Espersen https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

Jan Øberg https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

Nicolai Halvorsen https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

Klaus Arnung https://www.information.dk/debat/2004/01/oversete-kernevaaben-trussel

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image