Search Posts

Bionyt162

(bionyt.dk/162 NyForskn.1)
Det er lykkedes at laver superhurtig 3D-print af faste stoffer ud fra flydende harpiks på få minutter. –
Chemical Technique Dramatically Speeds Up 3-D Printing Solid objects can be printed from liquid resin in mere minutes, appearing to materialize like the shape-shifting robot in Terminator 2 — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.2)
Tidligere tog en sådan proces flere timer.
New Liquid-Based 3D Printer Takes Minutes, Not Hours Scientists have created a new 3D printing process that allows them to quickly "grow" objects much faster than traditional methods.
(bionyt.dk/162 NyForskn.3)
Forskere har også lavet en soldrevet motor ved hjælp af en 3D-printer. Dette åbner store muligheder i fjerntliggende områder og i udviklingslande.
This Solar-Powered Engine Can Be Made With A 3D Printer A solar-powered engine that can be 3D printed opens up a lot of possibilities for in remote areas and developing nations.
(bionyt.dk/162 NyForskn.4)
Forbruget af antibiotika i landbruget bliver større og større i verden. For første gang har forskere anslået mængden af dette antibiotikaforbrug til grise, høns og køer globalt – og hvor hurtigt det stiger.
For The Love Of Pork: Antibiotic Use On Farms Skyrockets Worldwide For the first time, scientists have estimated the amount of antibiotics pigs, chickens and cows consume globally — and how fast consumption is growing. Which country uses the most drugs on farms?» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.5)
Husdyr gives 63.000 tons antibiotika om året, hvilket forværrer problemet med antibiotikaresistens.
Superbug risk from tonnes of antibiotics fed to animals A side of superbugs with your fried chicken? Farm animals are fed 63,000 tonnes of antibiotics a year, exacerbating the problem of antibiotic resistance
(bionyt.dk/162 NyForskn.6)
Genetisk set ligner pattedyr mere deres fædre end deres mødre. Det viser ny forskning. Der arves lige store mængder af genetiske mutationer fra hver forældre, men der »bruges« mere af det DNA, som arves fra faderen.
Genetically speaking, mammals are more like their fathers You might resemble or act more like your mother, but a novel research study reveals that mammals are genetically more like their dads. Specifically, the research shows that although we inherit equal amounts of genetic mutations from our parents — the mutations that make us who we are and not some other person — we actually 'use' more of the DNA that we inherit from our dads.
(bionyt.dk/162 NyForskn.7)
I det centrale Australien har man fundet virkningerne efter en stor asteroide. Den danner et 400 km bredt underjordisk krater.
Australia finds 'huge asteroid impact' Scientists in central Australia discover what they say is a 400km-wide underground asteroid crater – the largest impact area ever found.
(bionyt.dk/162 NyForskn.8)
For første gang har man fundet et aktivt hydrotermisk system uden for Jorden, nemlig på Saturns iskolde måne Enceladus, der har en overraskende varm indre verden.
First Active Hydrothermal System Found beyond Earth Saturn's icy moon Enceladus has a surprisingly warm inner world — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.9)
Måske har der tidligere været beboelighed på nogle af solsystemets måner: Enceladus, Europa, Ganymede, Titan, Triton, Pluto, Eris har eller har haft store oceaner af flydende vand, der er eller har været fanget under en frossen skorpe.
Have we got Solar System Habitability Backwards? Enceladus, Europa, Ganymede, Titan, Triton, Pluto, Eris…they may all have, or have had, large oceans of liquid water trapped beneath a frozen crust. — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.10)
NASA har kun tilstrækkeligt af det sjældne plutonium-238, og kun nok til at lave tre atom-batterier til atomdrevne rumfartøjer.
NASA Can Make 3 More Nuclear Batteries, And That's It Few materials in the universe are in as short supply as plutonium-238–the hot, radioactive material NASA uses to power its pluckiest spacecraft. It's estimated only 77…
(bionyt.dk/162 NyForskn.11)
Selv intelligente mennesker har en tendens til at udvikle stærke, men helt forkerte overbevisninger. Det gælder f.eks. tanker om månen. Månen påvirker ikke timingen af menneskelige fødsler eller hospitalsindlæggelser, har man fundet i en ny undersøgelse, der bekræfter, hvad astronomerne har kendt i årtier.
Stop blaming the moon: Intelligent people can develop strong entirely incorrect beliefs The moon does not influence the timing of human births or hospital admissions, a new study finds, confirming what astronomers have known for decades. The study illustrates how intelligent people develop strong beliefs that are incorrect.
(bionyt.dk/162 NyForskn.12)
Jupiter har vandret i solsystemet, og har undervejs fejet gennem det tidlige solsystem som en ødelæggende bold, der har ødelagt en første generation af indre planeter før den indtog dens nuværende bane, ifølge en ny undersøgelse. Resultaterne forklarer, hvorfor vores solsystem er så forskelligt fra de hundredvis af andre planetsystemer, som astronomer har opdaget i de senere år.
Wandering Jupiter accounts for our unusual solar system Jupiter may have swept through the early solar system like a wrecking ball, destroying a first generation of inner planets before retreating into its current orbit, according to a new study. The findings help explain why our solar system is so different from the hundreds of other planetary systems that astronomers have discovered in recent years.
(bionyt.dk/162 NyForskn.13)
Hvis man har lyst til at dyrke lidt astrofysik, kan det gøres med en app, som registrerer kosmiske stråler. To fysikere, der er ivrige efter at opdage en meget sjælden, høj partikelenergi, tror på, at vi alle vil kunne hjælpe. Forskerne arbejder på at lave en app, der vil tillade smartphones at detektere sjældne partikler fra rummet.
Want To Do A Little Astrophysics? This App Detects Cosmic Rays Two physicists keen to detect a a very rare, high energy particle think you and I can help. The researchers are working on an app that would allow any smartphone to detect rare particles from space.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.14)
Et studie viser, at mørkt stof kommer uskadt gennem galaktiske sammenstød – med en spøgelsesagtig mangel på interaktion med det kendte univers.
Dark matter flits through collisions A long-running study shows dark matter coasts unscathed through galactic collisions, betraying a ghostly lack of interaction with the known Universe.
(bionyt.dk/162 NyForskn.15)
Et almindelig anvendt ukrudtsmiddel kan forårsage kræft, mener en videnskabelig respekteret forskergruppe. De siger, at glyphosat, (bedre kendt som Roundup) "sandsynligvis er kræftfremkaldende for mennesker." Alligevel er de faktiske risici dog fortsat usikre. Det er landmænd, der i så fald vil være i størst risiko, og ikke forbrugerne.
A Top Weedkiller Could Cause Cancer. Should We Be Scared? A respected scientific group says that glyphosate, also known as Roundup, is "probably carcinogenic to humans." Yet the actual risks — which are mainly to farmers, not consumers — remain uncertain.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.16)
En middel mod arsen-forgiftning kan findes skjult i arvemassen. Selv ved lave doser kan arsen skade organer og forårsage kræft. Nu har forskere fundet en befolkning højt oppe i Andesbjergene, som har tilpasset sig det giftige metal i løbet af tusinder af år.
Arsenic Antidote Hidden In Our Genes Even at low doses, the potent poison damages organs and causes cancers. Now scientists have found a population high in the Andes Mountains that has adapted to the toxic metal over thousands of years.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.17)
Et lægemiddel mod hjertesygdom har vist sig at nedsætte risikoen for, at kræft spreder sig. Når en tumor fjernes ved operation, kan kirurgen undertiden komme til at hjælpe dens spredning i kroppen. Et stof, som findes naturligt i hjertet, kan sænke risikoen for, at dette sker.
Heart drug reduces risk of cancer spreading Surgery to cut out a tumour can sometimes aid its spread. Taking a compound that is naturally found in the heart can lower the odds of this happening
(bionyt.dk/162 NyForskn.18)
Hvorfor er krigen mod kræften endnu ikke vundet? Kræftforskningen har kun gjort beskedne fremskridt i behandlingen af de mest almindelige kræftformer siden krigen mod kræft blev erklæret i 1971. Kræft har vist sig langt mere kompliceret end lægerne havde håbet.
Why The War On Cancer Hasn't Been Won Medical researchers have made only modest progress treating the most common cancers since the war on cancer was declared in 1971. The disease has proved far more complicated than doctors had hoped.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.19)
Chokolades evne til at være kræft-bekæmpende kan øges. Den kakao, som bruges til at lave chokolade, er en rig kilde til sunde polyphenoler, men nu har forskere fundet en anden måde til at behandle den kakao, således at mere af disse komponenter bevares, samtidig med at den lækre chocoladesmag også bevares.
Scientists Are Making Chocolate Tastier And More Cancer-Fighting For most people, chocolate is considered an indulgence to be enjoyed in moments of weakness. The cacao pod from which chocolate is made, though, is a rich source of healthful polyphenols, and now researchers have found a different way of processing the cocoa that will keep more of those components while maintaining that delicious chocolaty flavor we all know and love. The international team of re
(bionyt.dk/162 NyForskn.20)
En hund kan trænes til at opdage kræft i skjoldbruskkirtlen ved at lugte til en urinprøve fra personen. En trænet hund kunne ud fra urinprøver ret præcis identificere, om patienterne havde ondartet kræft i skjoldbruskkirtlen, dog ikke i 100% af gangene, men i 88,2 procent af gangene.
Scent-trained dog detects thyroid cancer in human urine samples A trained scent dog accurately identified whether patients' urine samples had thyroid cancer or were benign (noncancerous) 88.2 percent of the time, according to a new study.
(bionyt.dk/162 NyForskn.21)
Ved hjælp af lyde vil læger kunne lære at afsløre kræft ved at lytte til lydforskellen mellem raske og maligne celler ved hjælp af ny teknologi.
Detecting Cancer by Sound [Audio] Doctors—and you, too—can listen to difference between healthy and malignant cells — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.22)
WHO-forskning har erklæret, at glyphosat sandsynligvis er kræftfremkaldende.
Widely used herbicide linked to cancer As the World Health Organization's research arm declares glyphosate a probable carcinogen, Nature looks at the evidence.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17181
(bionyt.dk/162 NyForskn.23)
Der spørges nu til beviserne.
Widely Used Herbicide Linked to Cancer The World Health Organization's research arm declares glyphosate a probable carcinogen. What's the evidence? — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.24)
En rundorm-parasit, der kan forekomme i sushi, har inspireret til en test til tidlig påvisning af kræft. Rundorme har vist sig at kunne opsnuse tumorer, hvilket har givet håb om, at en simpel diagnostisk test vil kunne udvikles.
Sushi parasite inspires worm test for cancer Could worms be used to detect cancer early? Roundworms have been found to sniff out tumours, leading to hopes for a simple diagnostic test
(bionyt.dk/162 NyForskn.25)
Det diskuteres, om det store kattedyr lossen skal genindføres til England.
Should the lynx be reintroduced to Britain? Is reintroducing the big cat to Britain a good idea?
(bionyt.dk/162 NyForskn.26)
Man har lavet den første store pindsvine-naturpark på 90 hektar i Solihull, West Midlands.
UK's first big hedgehog sanctuary The first large-scale hedgehog sanctuary in the UK, covering some 90 hectares, is being opened in Solihull, West Midlands.
(bionyt.dk/162 NyForskn.27)
Antallet af pindsvin i Storbritannien er faldet dramatisk.
VIDEO: Hedgehog numbers in huge decline The UK's first large-scale hedgehog sanctuary opens in Solihull as conservationists warn the number of hedgehogs in the UK has dropped dramatically.
(bionyt.dk/162 NyForskn.28)
Forurening i vandløb kan medføre algevækst, der kvæler livet i vandløbet og forurener vandforsyninger. Men den skadelige opblomstring af alger kan omdannes til biobrændstof.
Harmful Blooms Of Algae Could Be Turned Into Biofuel Pollution in waterways can cause terrible algae blooms that choke out marine life and contaminate water supplies. In some places, the blooms are so big that they are visible…
(bionyt.dk/162 NyForskn.29)
Hvis man i byerne erstatter konventionelle biler med elektriske biler vil dette have en kølende effekt i byerne på op til 1 ° C, og i byer, hvor man bruger airkonditioning, vil man derved kunne spare energi på klimaanlæggene.
Electric cars are so cool they may make it colder A benefit of replacing conventional cars with electric ones could be a cooling effect in cities of up to 1 °C, which could cut air conditioning use
(bionyt.dk/162 NyForskn.30)
En pære lavet med grafen bliver det første kommercielt levedygtige forbrugerprodukt, der er fremstillet af dette super-stærke carbonmateriale. Grafen-pæren forventes markedsført i 2015.
Graphene light bulb set for shops A light bulb made with graphene – said by its UK developers to be the first commercially viable consumer product using the super-strong carbon – is to go on sale later this year.
(bionyt.dk/162 NyForskn.31)
Grafen vil kunne bruges til mange ting. Fra nattesyn-kontaktlinser til en særlig form for is.
Graphene's First Commercial Application To Shed A Little Light Graphene, the super material that can make everything from square ice to night vision contact lenses, finally has a practical application: light bulbs!
(bionyt.dk/162 NyForskn.32)
Grafen-forskere blev overrasket, da de fandt, at man kunne opnå en slags firkantet is, hvis man klemte en dråbe vand mellem to lag af det usædvanlige, todimensionalle grafen-materiale .
Scientists Discover A New Form Of Ice — It's Square Researchers were surprised by what they found when they sandwiched a drop of water between two layers of an unusual two-dimensional material called graphene.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.33)
Perovskite er et drømmemateriale til solceller, men kan være for ustabil at arbejde med, siger forskere.
Are Glowing Reports of New Solar Cell Material Mostly Hype? Perovskite, the new dream material for solar cells, may be too unstable to work, scientists say — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.34)
Et fly, der kun bruger sollys som energikilde, er på vej Jorden rundt. Det er Jorden rundt i 180 dage på en ny måde.
Solar Plane Takes Flight to Circle Globe in 180 Days [in Photos] Advanced aircraft flies around the world on a wing and a sunbeam — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.35)
Den første strækning på ruten var en 12-timers rejse i Golfen til Oman.
Solar plane completes first leg A record-breaking attempt to fly around the world in a solar-powered plane completes its first leg, a 12-hour journey in the Gulf to Oman.
(bionyt.dk/162 NyForskn.36)
Flyet Solar Impulse krydsede derefter det Arabiske Hav fra Oman til Indien.
Solar aeroplane sets new record Fuel-free plane Solar Impulse crosses the Arabian Sea from Oman to India, setting a new distance world record for a flight in a piloted solar-powered plane.
(bionyt.dk/162 NyForskn.37)
Fra Varanasi i Indien fløj det til Mandalay i Myanmar.
Solar aeroplane arrives in Myanmar Solar Impulse, the solar-powered plane attempting to fly around the world, completes leg four from Varanasi in India to Mandalay in Myanmar.
(bionyt.dk/162 NyForskn.38)
Vindkraft ville kunne levere 35 procent af el-behovet i USA i 2050, vurderer forskere.
Wind Could Power 35 Percent of U.S. Electricity by 2050 That's the estimate provided in a new Department of Energy report — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.39)
Sol-flyet har også landet i Chongqing, Kina.
Solar aeroplane lands in China Solar Impulse, the fuel-free aeroplane, lands in Chongqing, China, to complete leg five of its attempt to fly around the world.
(bionyt.dk/162 NyForskn.40)
Nogle evolutionsbiologer har lavet et spil om overlevelse-of-the-fittest. Ville f.eks. en Quokka (et planteædende, natteaktiv pungdyri Vestaustralien) kunne udkonkurrere en Numbat (et myreædende pungdyr, der ligeledes lever i det vestlige Australien)?
Could A Quokka Beat A Numbat? Oddsmakers Say Yes In "Mammal March Madness," you win or die. No basketball in this tournament — it's a simulated survival-of-the-fittest game set up by evolutionary biologists. The battle cry? Mammals suck … milk!» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.41)
Nogle fisk bruger en vandtunge til at fange insekter på land. Det giver en forklaring på, hvor tidligt landdyr kunne tilpasse sig deres nye miljø.
Fish Uses "Water Tongue" to Grab Prey on Land The mudskipper's feeding system offers an explanation for how early land animals adapted to their new environment — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.42)
Menneskets tidsalder, Anthropocene eller The Age of Man, er betegnelse for den geologiske alder, der er formet af menneskers tilstedeværelse. Forskere har foreslået, at starten på denne periode skal sættes til år 1610.
The Age of Man 'started in 1610' New dates for the start of the Anthropocene – the geological age of humans – have been proposed by scientists.
(bionyt.dk/162 NyForskn.43)
Kamæleoner bruger ikke pigmenter til at skifte farve, men skifter farve ved at ændre på arrangementet af krystaller i deres hudceller, viser ny forskning.
Chameleons' colour switch revealed New research shows that rather than using pigments, chameleons change colour by tweaking the arrangement of crystals in their skin cells.
(bionyt.dk/162 NyForskn.44)
Cellerne undergår strukturelle ændringer, der påvirker, hvordan lyset reflekteres fra deres hud.
The Secret to Chameleons' Ability to Change Color The lizards' cells undergo structural changes that affect how light reflects off their skin — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.45)
Ganske små krystaller er hemmeligheden bag farveskiftet.
Tiny Crystals Are The Secret To Chameleon Color Change [Video] Chameleons are famous for their colors that come and go (oops, did we just get that song stuck in your head?). But how do they actually manage to completely change color in…
(bionyt.dk/162 NyForskn.46)
Bugfedme hos voksne over 65 år er en stigende tendens. Det giver risiko for metabolisk syndrom og hjerte-karsygdomme.
Diet soda linked to increases in belly fat in older adults Increasing diet soda intake is directly linked to greater abdominal obesity in adults 65 years of age and older. Findings raise concerns about the safety of chronic diet soda consumption, which may increase belly fat and contribute to greater risk of metabolic syndrome and cardiovascular diseases.
(bionyt.dk/162 NyForskn.47)
Hvis kosten er fedtholdig, er der en tendens til ændret adfærd og tegn på øget risiko for hjerneinflammation. Ud over øget risiko for hjertesygdomme og slagtilfælde, synes der også at være øget risikoen for depression og andre psykiatriske lidelser, hvis kosten er for fedtrig.
High-fat diet alters behavior and produces signs of brain inflammation Can the consumption of fatty foods change your behavior and your brain? High-fat diets have long been known to increase the risk for medical problems, including heart disease and stroke, but there is growing concern that diets high in fat might also increase the risk for depression and other psychiatric disorders. A new study raises the possibility that a high-fat diet produces changes in health a
(bionyt.dk/162 NyForskn.48)
Forskere har opdaget et nyt hormon, der bekæmper den vægtøgning, der er forårsaget af en fedtrig vestlig kost. Hormonet normaliserer stofskiftet på en måde, som ellers ofte er forbundet med motion. Ved test i mus blokerede hormonet de negative sundhedsmæssige virkninger af at spise en fedtrig kost. Det nyopdagede hormon efterligner altså effekten af motion.
Newly discovered hormone mimics the effects of exercise Scientists have discovered a new hormone that fights the weight gain caused by a high-fat Western diet and normalizes the metabolism — effects commonly associated with exercising. When tested in mice, the hormone blocked the negative health effects of eating a high-fat diet.
(bionyt.dk/162 NyForskn.49)
En analyse ved hjælp af gammelt kollagen har gjort det muligt at lave studier af fossiler, der er ældre, end hvad man kan studere med DNA-analyser. Mysteriet om Darwins "mærkelige dyr" er dermed blevet løst.
Mystery of Darwin's "Strange Animals" Solved An analysis using ancient collagen protein could permit the study of fossils older than DNA allows — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.50)
Efter at have overlevet i 400 millioner år er den blå fisk, der er berømt som "den levende fossil", nu truet af udryddelse. Den har levet skjult i havet i millioner af år, men der er i dag mange nye udfordringer for den blå fisk (Latimeria chalumnae) i det vestindiske ocean.
After 400 Million Years, Coelacanth at Risk of Extinction It may have hidden in the ocean for millions of years, but life today poses numerous challenges for the West Indian Ocean coelacanth (Latimeria chalumnae), the "living fossil" fish that was famously… — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.51)
En fossil underkæbeknogle, der er fundet i Etiopien i Afrika, er sandsynligvis det ældste fund i menneskelinien. Den 2,8 millioner år gamle knogler kan markere den første menneskelige gren i primaternes stamtræ. Det var ikke bare en større hjerne, der markerede skiftet imod menneskelinien, siger forskerne, det var også store ændringer i munden.
Jaw Fossil In Ethiopia Likely Oldest Ever Found In Human Line The 2.8 million-year-old bone may mark the first human branch in the primate family tree. It wasn't just a bigger brain that marked the shift, scientists say. It was also big changes in the mouth.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.52)
Man har lavet en digital model af dette nøgle-fossil for menneskets udvikling.
Jawbone Fossil May Mark Dawn of Humankind A 2.8-million-year mandible and a digital model of a key fossil paint a complicated picture of the genus Homo — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.53)
Kæbeben-fossilet skubber oprindelsen af mennesker 400.000 år tilbage i tid.
'First human' discovered in Ethiopia Scientists working in Ethiopia have uncovered a jawbone fossil which may push the origin of humans back 400,000 years.
(bionyt.dk/162 NyForskn.54)
DNA fra en uldhåret mammut er blevet indsplejset i elefant-celler. Genetikeren George Kirke på Harvard Universitet er dermed kommet nærmere til at kunne bringe den uddøde mammut tilbage til livet.
Woolly Mammoth DNA Successfully Spliced Into Elephant Cells A group of researchers are getting closer to bringing the extinct woolly mammoth back to life. Geneticist George Church's lab at Harvard University successfully copied…
(bionyt.dk/162 NyForskn.55)
Tamponer til kvindelig hygiejne har kun ét formål, og kan derfor bruges til at undersøge, hvilke vandområder, der har tilløb af spildevand. Det kan gøres ved at give tamponerrne den egenskab at kunne lyse i møket. Disse Glow-in-the-dark tamponer arbejder ingeniører ved University of Sheffield med at udvikle for at kunne påvise, hvilke vandområder spildevand når.
Glow-In-The-Dark Tampons Used To Find Sewage-Filled Waterways Tampons are pretty much only made for their one purpose, but engineers at the University of Sheffield figured out a way for this feminine hygiene product to clean up the…
(bionyt.dk/162 NyForskn.56)
Har Neandertalere lavet smykker for 130.000 år siden? Fund af ørnekløer giver et fingerpeg i den retning. Krapina-neandertalere kan have manipuleret havørnekløerne for at lave smykker af dem, før fremkomsten af det moderne mennesker i Europa.
Did Neandertals make jewelry 130,000 years go? Eagle claws provide clues Krapina Neandertals may have manipulated white-tailed eagle talons to make jewelry 130,000 years ago, before the appearance of modern humans in Europe.
(bionyt.dk/162 NyForskn.57)
For første gang nogensinde er det lykkedes at tage et fotografi af lys, som opfører sig både som en partikel og som en bølge. Siden Einsteins dage har forskerne forsøgt at se begge disse aspekter af lys på samme tid. Nu er det lykkedes at tage et øjebliksbillede af denne dobbelte adfærd.
First ever photograph of light as a particle and a wave Light behaves both as a particle and as a wave. Since the days of Einstein, scientists have been trying to directly observe both of these aspects of light at the same time. Now, scientists have succeeded in capturing the first-ever snapshot of this dual behavior.
(bionyt.dk/162 NyForskn.58)
Einstein forudsagde dette fænomen i 1909.
Light Photographed As A Wave And A Particle For The First Time Scientists have long known that light can behave as both a particle and a wave—Einstein first predicted it in 1909. But no experiment has been able to show light in both…
(bionyt.dk/162 NyForskn.59)
En regn af jern faldt på den tidlige Jord. Nye fysiske test afslører, at ved de tryk, der må være opstået da planeter kolliderede, ville jern fordampe ved langt lavere tryk, end man hidtil har antaget. Dette forklarer, at jern-grundstoffet er fordelt i Jordens ydre kappe i stedet for at være samlet i Jordens indre kerne.
Iron rain fell on early Earth, new Z machine data supports Physical tests reveal that, at pressures rivaling those when worlds collide, iron vaporizes at far lower pressures than assumed by theoreticians, explaining why the element is distributed in Earth's mantle rather than collected at its core.
(bionyt.dk/162 NyForskn.60)
Verdens mest dødfarlige vulkaner findes i Indonesien, viser forskning. –
World's Deadliest Volcanoes Are Identified Indonesia is most at risk from eruptions, compared with other nations — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.61)
Et graviditetsbælte til en gravid vil døgnet rundt kunne overvåge et barns udvikling med hensyn til hjerteslag, søvn og bevægelser, og dermed gøre det muligt for læger at overvåge højrisiko-graviditeter uden at skulle indlægge kvinden på hospital.
Pregnancy belt for lifelogging in the womb A belt that can monitor a developing baby's heartbeat, sleep and motion 24/7 could allow doctors to monitor high-risk pregnancies without hospitalising women
(bionyt.dk/162 NyForskn.62)
Forskere har foreslået et moratorium for indførsel af præcision-redigering af DNA i menneskelige embryoner for at give tid til at finde ud af de sikkerhedsmæssige og etiske spørgsmål.
DNA Editing of Human Embryos Alarms Scientists A call by scientists to halt to precision gene-editing of DNA in human embryos would allow time to work out safety and ethical issues — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.63)
Man spørger f.eks. om de banebrydende muligheder for at kunne ændre gener i menneskelige kønsceller eller tidlige embryoner vil tillader os at lave superbabyer.
Editing human embryos is genetics' new battleground Will pioneering work to alter genes in human germ cells or early embryos allow us to make superbabies, and is it ethical? New Scientist explores the issues
(bionyt.dk/162 NyForskn.64)
Ekspertere kræver derfor et tænkepause-stop for denne forskning.
Scientists sound alarm over DNA editing of human embryos Experts call for halt in research to work out safety and ethics issues.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17110
(bionyt.dk/162 NyForskn.65)
Det er forskere, der faktisk hjalp med at udvikle disse kraftfulde teknikker, som nu advarer om, at det vil være let at ændre på genomet, og at mere offentlig debat er nødvendig, før man foretager ændringer i de gener, der er gået fra forældre til barn.
Scientists Urge Temporary Moratorium On Human Genome Edits Researchers who helped develop powerful techniques warn that tweaking the genome is now easy. More public debate's needed, they say, before making changes in genes passed from parent to child.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.66)
Forskerne kan nemlig nu redigere disse gener. Det kan dog også være en løsning på sygdomsfremkaldende mutationer, og vil måske kunne hjælpe med at helbrede nogle af verdens mest dødelige sygdomme, såsom HIV / AIDS.
Stop Editing Human Embryos For Now, Say Geneticists It's no secret that scientists can now edit genes. Resolving disease-causing mutations could help cure some of the world's most deadly diseases, such as HIV/AIDS and…
(bionyt.dk/162 NyForskn.67)
Fremkomst af politisk sofistikerede samfund kan hjælpes på vej af troen på overnaturlige ånder, men sådanne samfund kan også opstå uden religiøs tro på en stor gud, skriver forskere.
Complex societies evolved without belief in all-powerful deity Emergence of politically sophisticated societies may be assisted by faith in supernatural spirits, but does not need "big God" religion.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17040
(bionyt.dk/162 NyForskn.68)
Komplekse samfund er udviklet uden troen på en almægtig guddom.
Complex Societies Evolved without Belief in All-Powerful Deity The emergence of politically sophisticated societies may be assisted by faith in supernatural spirits but does not require "big god" religion — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.69)
En krigs-kamel er fundet i en østrigsk kælder. Kamelens intakte skelet var 300 år gammelt og formentlig blev den redet af et medlem af den invaderende osmanniske hær i 1683.
'War camel' found in Austrian cellar A camel, whose intact skeleton has been found in a 300-year-old Austrian cellar, was probably ridden by the invading Ottoman army in 1683.
(bionyt.dk/162 NyForskn.70)
DNA af en hel nations indbyggere er blevet udledt.
DNA of 'an entire nation' assessed The genetic code of "an entire nation" has effectively been deduced, say researchers in Iceland.
(bionyt.dk/162 NyForskn.71)
Da de britiske øer blev angrebet i historisk tid, medførte det store ændringer, men DNA-sporene efter romerne, vikingerne og normannerne er ikke store i den nuværende befolkning.
Ancient invaders transformed Britain, but not its DNA Romans, Vikings and Normans loom large in British history, but left hardly any genetic trace behind
(bionyt.dk/162 NyForskn.72)
DNA undersøgelsen fra de britiske øer afslører historiske folkevandringer.
UK mapped out by genetic ancestry Finest-scale DNA survey of any country reveals historical migrations.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.17136
(bionyt.dk/162 NyForskn.73)
DNA undersøgelsen af briterne viser, at der genetisk ikke er en entydig gruppe keltiske mennesker i Storbritannien.
DNA study: Celts not a single group A DNA study of Britons shows that, genetically, there is not a unique Celtic group of people in the UK.
(bionyt.dk/162 NyForskn.74)
170-år gammel øl undersøges af forskere i Finland, der har analyseret to forskellige øl, der er fundet i et skibsvrag fra 1840 i Østersøen.
What Does Shipwrecked 170-Year-Old Beer Taste Like? Yo ho ho and a bottle of beer. Scientists in Finland have analyzed two different beers recovered from an 1840's shipwreck in the Baltic Sea to see if they could figure out…
(bionyt.dk/162 NyForskn.75)
Forskere har fundet det gen, der gør os tredimentionelle.
Researchers Find The Gene That Makes Us 3D The children's book series Flat Stanley chronicles the adventures of a world-traveling 2D boy. Now a team of researchers might have found the gene that Stanley was missing…
(bionyt.dk/162 NyForskn.76)
Et eksperimentelt lægemiddel fra Biogen mod Alzheimer har vist sig at kunne reducere hjernens amyloide plaque hos patienter med tidlige og milde former af sygdommen.
Alzheimer's Drug Slows Mental Decline in Early Study An experimental drug from Biogen Idec became the first treatment to significantly slow cognitive decline and reduce brain amyloid plaque in patients with early and mild forms of the disease — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.77)
Autisme er i vid udstrækning genetisk bestemt. De genetiske påvirkninger af autisme skønnes at være på mellem 74-98% viser en undersøgelse af 258 tvillinger.
Autism appears 'largely genetic' Genetic influences on autism are estimated to be between 74-98%, a Medical Research Council study of 258 twins suggests.
(bionyt.dk/162 NyForskn.78)
Autisme-risikogener er også knyttet til gener for højere intelligens, viser forskning.
Autism risk genes also linked to higher intelligence Genes linked with a greater risk of developing autism may also be associated with higher intelligence, a study suggests.
(bionyt.dk/162 NyForskn.79)
Udsættelse for bisphenol-A (BPA) er forbundet med autisme-spektrum-forstyrrelse viser forskning for første gang. Bisphenol-A (BPA) er en almindelig blødgører, der anvendes i en række beholdere til opbevaring af fødevarer og drikkevarer.
BPA exposure linked to autism spectrum disorder, study reports A newly published study is the first to report an association between bisphenol-A (BPA), a common plasticizer used in a variety of consumer food and beverage containers, with autism spectrum disorder (ASD) in children.
(bionyt.dk/162 NyForskn.80)
Det hjerneområde, der kaldes lillehjernen, hjælper med udførelse af tænkning og fremkaldelse af følelser, såvel som med fysisk koordination. Forskning tyder på, at lillehjernen har betydning for autisme og skizofreni. Man spørger nu, om stimulering af denne del af hjernen vil kunne hjælpe med at modvirke autisme og skizofreni?
Clues To Autism, Schizophrenia Emerge From Cerebellum Research The brain's cerebellum helps shape thinking and emotion, as well as physical coordination, research shows. Could stimulating that part of the brain help ease some aspects of autism and schizophrenia?» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.81)
Kreative genier kan være udsat for distraktion. Det litterære geni Marcel Proust bar ørepropper, fordi han ikke var i stand til at bortfiltrere irrelevant støj – og han forede sit soveværelse med kork til at dæmpe lyde. Nu tyder ny forskning på, at den manglende evne til at udelukke konkurrerende sensorisk information og samtidig fokusere på det kreative projekt, som man arbejder med, kan være særlig udtalt for genier som Proust, Franz Kafka, Charles Darwin, Anton Tjekhov m.fl.
Creative genius driven by distraction The literary great Marcel Proust wore ear-stoppers because he was unable to filter out irrelevant noise — and lined his bedroom with cork to attenuate sound. Now new research suggests why the inability to shut out competing sensory information while focusing on the creative project at hand might have been so acute for geniuses such as Proust, Franz Kafka, Charles Darwin, Anton Chekhov and many ot
(bionyt.dk/162 NyForskn.82)
Hvis man hæmmer den aldrende hjernes distraktion ved at bortfiltrere uønskede oplysninger, kan man bringe ældre voksnes fokus tilbage på niveau med de unge voksnes bedre fokuseringsevne.
Curb the Aging Brain's Distractibility with Practice Learning to filter out unwanted information can bring older adults' focus back to young adult levels — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.83)
At høre stemmer i form af hallucinationer inde i hovedet er noget mere kompleks end hidtil antaget. I et studie, der er en af de største og mest detaljerede undersøgelser til dato om auditive hallucinationer, fandt man, at de fleste af disse mennesker hører flere stemmer med forskellige karakter-egenskaber, og at mange desuden også oplever fysiske effekter i kroppen.
Voices in people's heads more complex than previously thought Voices in people's heads are far more varied and complex than previously thought. One of the largest and most detailed studies to date on the experience of auditory hallucinations, commonly referred to as voice hearing, found that the majority of voice-hearers hear multiple voices with distinct character-like qualities, with many also experiencing physical effects on their bodies. The study also c
(bionyt.dk/162 NyForskn.84)
Amning øger chancerne for succes hos barnet senere i livet. Det har et studie i Brasilien vist. I undersøgelsen fulgte man babyerne til ind i voksenalderen. De, der var blevet ammet, havde lidt højere IQ-testresultater, længere skolegang, og de tjente flere penge som voksne.
Breast-Feeding Boosts Chances Of Success, Study In Brazil Finds A study that followed more than 3,000 babies into adulthood found those who were breast-fed had slightly higher IQ test scores, stayed in school longer and earned more money as adults.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.85)
Undersøgelsen fulgte næsten 3.500 nyfødte i 30 år.
Longer duration of breastfeeding linked with higher adult IQ and earning ability Longer duration of breastfeeding is linked with increased intelligence in adulthood, longer schooling, and higher adult earnings, a study following a group of almost 3,500 newborns for 30 years.
(bionyt.dk/162 NyForskn.86)
Hjernens "køn" kan være ret fleksibel: Mekanismer, der spiller en central rolle for seksuel differentiering af hjernen, er blevet beskrevet under fostertilstandens udvikling, hvor hjernen hos de fleste dyr, herunder mennesker, udvikler specifikke mandlige eller hunlige/kvindelige egenskaber. Men forskerne har ikke kendt detaljerne i, hvordan denne differentiering forekommer. Nu har en ny undersøgelse givet oplysninger om denne proces. Det er nemlig lykkedes forskere at omdanne hjernen af en hunrotte på trods af, at et vigtigt udviklingsmæssig vindue var blevet lukket.
Brain's 'gender' may be quite flexible: Mechanism that plays key role in sexual differentiation of brain described During prenatal development, the brains of most animals, including humans, develop specifically male or female characteristics. But scientists have known little about the details of how this differentiation occurs. Now, a new study has illuminated details about this process. Researchers succeeded in transforming the brain of a female rat after an important developmental window had closed, giving i
(bionyt.dk/162 NyForskn.87)
Ifølge en ny undersøgelse forbedrer lytten til klassisk musik aktiviteten af gener, der er involveret i dopamin-sekretion og dopamin-transport, synaptisk neurotransmission, indlæring og hukommelse. Samtidig nedregulerer musik gener, som medvirker til neurodegeneration.
Listening to classical music modulates genes that are responsible for brain functions Although listening to music is common in all societies, the biological determinants of listening to music are largely unknown. According to a new study, listening to classical music enhanced the activity of genes involved in dopamine secretion and transport, synaptic neurotransmission, learning and memory, and down-regulated the genes mediating neurodegeneration. Several of the up-regulated genes
(bionyt.dk/162 NyForskn.88)
Musik har fysiologiske effekter, såvel hos mennesker, der lever i Congos regnskov, som hos mennesker, der lever i Montreal. Disse mennesker, der lever under helt forskellige forhånd, har tendens til at reagere på det samme stykke musik på en påfaldende ens måde.
Music's Physiological Effects Transcend Culture People in the Congo rainforests or in Montreal tended to react to the same piece of music in strikingly similar ways. Andrea Alfano reports — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.89)
Katte foretrækker at lytte til klassisk musik. Der bruges ofte musik på operationsstuen for at holde det kirurgiske team rolig og optimistisk.
During Surgery, Cats Prefer Listening To Classical Music Over AC/DC Doctors often listen to music in the operating room to keep the surgical team calm and upbeat. There's some evidence that the music calms patients as well–even the ones…
(bionyt.dk/162 NyForskn.90)
Et venligt knus om dagen holder lægen væk, viser forskning.
A Hug a Day Keeps the Doctor Away Research demonstrates cold fighting power of hugging — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.91)
Unge med en historie af barndomstraumer viser anderledes neurale reaktioner end hos unge uden sådanne barndomstraumer, bl.a. vedførende angst og begær.
Altered Neural Responses Found in Adolescents Exposed to Trauma in Childhood Adolescents with a history of childhood trauma show different neural responses to subjective anxiety and craving — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.92)
Visse ændringer i hjernens kemi gør os mere følsomme over for ulighed. Man kunne derfor forestille sig en pille, derkunne gøre en person mere medfølende – f.eks. et lægemiddel, der ændrer den neurokemiske balance i hjernen og dermed forårsager en større vilje til at engagere sig i prosocial adfærd, såsom at sikre, at ressourcerne fordeles mere ligeligt.
Altering brain chemistry makes us more sensitive to inequality What if there were a pill that made you more compassionate? A new study finds that giving a drug that changes the neurochemical balance in the brain causes a greater willingness to engage in prosocial behaviors, such as ensuring that resources are divided more equally.
(bionyt.dk/162 NyForskn.93)
Overbevisninger kan udløse astmaanfald. Forventninger, erindringer og følelsesmæssig nedtrykthed kan fremkalde astmalignende, psykosomatisk åndedrætsbesvær hos nogle patienter, viser forskning.
Beliefs Can Trigger Asthma Attacks Expectations, memories and emotional upset can spur psychosomatic breathing difficulties in some patients — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.94)
Efterkommere af Holocaust har ændrede niveauer af stresshormoner. Forældre med traumatiske oplevelser kan hæmme deres afkoms evne til at slippe fra af traumer.
Descendants of Holocaust Survivors Have Altered Stress Hormones Parents' traumatic experience may hamper their offspring's ability to bounce back from trauma — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.95)
Efter selvmords-katastrofen i Alperne spørger man, om der er nogen måde, hvorpå man kan screene verdens piloter for tendens til selvmord. Der findes spørgeskemaer, der skal afdække mennesker med risiko for at dræbe sig selv, men testene er behæftet med fejl – og det er slet ikke klart, om de ville være effektive til at vurdere den mentale tilstand af piloter .
Is There Any Way To Screen The World's Pilots For Suicidal Tendencies? There are questionnaires that aim to identify people at risk of killing themselves. But the tests are flawed — and it's not at all clear they'd be effective in assessing the mental state of pilots.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.96)
Mange ting kan læses i en nyfødts blik, såsom fremtidige visuelle kognitive evner. Erfarne barnepiger og læger har altid vidst, hvor meget den visuelle kontakt med en nyfødt kan formidle. En nylig undersøgelse giver videnskabelig dokumentation for dette. Resultaterne viser, at en nyfødts evne til at fiksere blikket har noget at gøre med den mikroskopiske modning af hjernens strukturer, og at dette forudser de visuelle kognitive evner senere i barndommen.
Many things can be read in a newborn's gaze, such as future visual cognitive abilities Experienced nannies and doctors have always known how much the visual contact with a newborn can convey. A recent study provides scientific evidence for this everyday understanding. The findings show that a newborn's ability to fixate relates to the microscopic maturation of brain structures, and it predicts visual cognitive abilities later in childhood.
(bionyt.dk/162 NyForskn.97)
Grænsen for uskadelige alkoholdrikke kan være mindre end du tror – en drink om dagen for kvinder og to til mænd, siger sundhedseksperter.
Rethinking Alcohol: Can Heavy Drinkers Learn To Cut Back? The limit for healthy drinking may be less than you think — one drink a day for women and two for men, according to health experts. New strategies aim to help heavy drinkers reduce their intake.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.98)
Hvis en arbejdsgiver kræver, at de ansatte selv skal betale for sygdom, medfører det flere smitsomme arbejdere på arbejdspladsen, og mere sygdom, som skader erhvervslivet, skriver forskere i en rapport.
Sick Days for Workers Keep Businesses Healthier When employers forbid paid time off for illness, infectious workers spread disease and hurt business — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.99)
Kun 1 ud af 5 mennesker tager en pause og forlader sit skrivebord for at spise, viser en udenlandsk undersøgelse. Men når de fleste arbejdere således spiser ved deres skrivebord, går det ud over deres kreativitet, som ikke kan tage store spring uden at der sker ændringer af omgivelserne, skriver forskere.
We're Not Taking Enough Lunch Breaks. Why That's Bad For Business Research shows that only 1 in 5 five people takes a break and leaves his desk to eat. Most workers are simply eating at their desks. But creativity can take a big hit without a change of scenery.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.100)
For meget ros kan gøre børn narcissistiske. En længerevarende undersøgelse af børns adfærd tyder på, at det at over-rose sine børn kan øge de narcissistiske træk, såsom egoisme og forfængelighed.
Too much praise may make kids narcissistic A long-term study of child behaviour suggests that over-praising your kids could increase narcissistic traits such as selfishness and vanity
(bionyt.dk/162 NyForskn.101)
Vibrerende magnetiske kugler kan bruges til at stimulere hjernen via trådløs stimulation. Derved kan man behandle depression, men det indebærer altså invasiv kirurgi.
Vibrating magnetic balls stimulate brain wirelessly Deep brain stimulation has promise for treating depression, but it involves invasive surgery. Nanoparticles inspired by chilli could make it more palatable
(bionyt.dk/162 NyForskn.102)
Forskere har studeret, hvorfor folk ofte "flygter fra fakta" og tiltrækkes af ukontrollerbare overbevisninger. Dette kan let føre til et polariseret samfund.
Why People "Fly from Facts" Research shows the appeal of untestable beliefs, and how it leads to a polarized society — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.103)
En stor amerikansk undersøgelse har fundet, at brugere af LSD og lignende stoffer ikke var mere tilbøjelige til at have mentale sygdomme såsom psykoser end ikke-brugere af sådanne stoffer.
No Link Found between Psychedelics and Psychosis A large U.S. survey found that users of LSD and similar drugs were no more likely to have mental-health conditions than other respondents — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.104)
Altså fandt man ingen sammenhæng mellem psykedeliske stoffer og psykoser.
No link found between psychedelics and psychosis In large US survey, users of LSD and similar drugs were no more likely to have mental-health conditions than other respondents.Nature News doi: 10.1038/nature.2015.16968
(bionyt.dk/162 NyForskn.105)
Man ved ikke, hvorfor dyr ikke får skizofreni. Forskning tyder på en evolutionær sammenhæng mellem lidelsen og det, der gør os til mennesker.
Why Don't Animals Get Schizophrenia (and How Come We Do)? Research suggest an evolutionary link between the disorder and what makes us human — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.106)
En lam kvindelig pilot kunne ved hjælp af en hjerne/computer-interface styre en F-35 flysimulator.
Woman Controls a Fighter Jet Sim Using Only Her Mind A brain-computer interface lets a quadriplegic woman pilot an F-35 flight simulator with the power of her mind alone. The post Woman Controls a Fighter Jet Sim Using Only Her Mind appeared first on WIRED.
(bionyt.dk/162 NyForskn.107)
Spisning af bladgrøntsager holder de mentale evner skarpe. Spinat, grønkål osv. kan hjælpe på langsom kognitiv tilbagegang, viser ny forskning. Undersøgelsen fandt også, at vitamin K hæmmer kognitiv tilbagegang, hvilket ikke tidligere har været påvist.
Eating green leafy vegetables keeps mental abilities sharp Something as easy as adding more spinach, kale, collards and mustard greens to your diet could help slow cognitive decline, according to new research. The study also examined the nutrients responsible for the effect, linking vitamin K consumption to slower cognitive decline for the first time.
(bionyt.dk/162 NyForskn.108)
Jonathan Keleher er en blandt kun en lille håndfuld mennesker, der vides at have levet hele deres liv uden en lillehjerne. Hans erfaringer hjælper forskere med at påvise, hvordan denne hjernestruktur hjælper med at bestemme, hvem vi er.
A Man's Incomplete Brain Reveals Cerebellum's Role In Thought And Emotion Jonathan Keleher is one of a handful of people known to have lived their entire lives without a cerebellum. His experiences are helping scientists show how this brain structure helps shape who we are.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.109)
Dyr kan gives falske erindringer viser to undersøgelser, den ene med bier og den anden med mus. Disse studier viser, at hjernen kan manipuleres til at have et minde om en hændelse, der ikke er sket i virkeligheden.
Animals Can Be Given False Memories Two studies, one with bees and one with mice, show that the brain can be manipulated into having a memory of an occurrence that did not in reality happen. Karen Hopkin reports — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.110)
Mennesker i alle aldre finder baggrundslyd distraherende, men støj synes især at hindre hukommelsesdannelse hos ældre mennesker.
Background Music Jams Memory in Older Adults People of all ages find background sound distracting, but noise appears to impede memory formation in older people. Erika Beras reports — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.111)
I et etårig eksperiment har man undersøgt, om læring er mere end blot hårdt arbejde, dvs. om det også er baseret på naturlige evner.
Can you win at anything if you practise hard enough? A one-year experiment asks if learning is more about hard work than natural ability
(bionyt.dk/162 NyForskn.112)
En artikel beskriver, hvordan vores sind er veritable hukommelsesmaskiner.
How the Brain Makes Memories Our minds are veritable memory machines — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.113)
Hukommelsen lever ikke i hjerne-nervecellernes synapseforbindelser. Konstateringen heraf kan betyde, at erindringer har en mere varig karakter end hidtil antaget, og det kan have betydning for behandling af posttraumatisk stresssyndrom, hvor man gerne vil fjerne uønskede erindringer.
Memories May Not Live in Neurons' Synapses The finding could mean recollections are more enduring than expected and disrupt plans for PTSD treatments — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.114)
Power nap giver en betydelig forbedring i hukommelsens ydeevne. Psykologer har vist, at en kort lur på omkring en time kan markant forbedre hukommelsesevnen. I denne undersøgelse lod man 41 deltagere lære ord og ordpar. Halvdelen fik lov at tage en powernap, og de var bedst til at huske.
Neuropsychology: Power naps produce a significant improvement in memory performance Psychologists have shown that a short nap lasting about an hour can significantly improve memory performance. The study involved examination of memory recall in 41 participants. The volunteers had to learn single words and word pairs. Once the learning phase was over, the participants were tested to determine how much information they could remember. About half of the participants were then allowe
(bionyt.dk/162 NyForskn.115)
Vores smartphones hjælper os med at finde et telefonnummer hurtigt, kan anbefale lokale restauranter osv., men ny forskning viser, at når vi har denne bekvemmelighed ved hånden bliver det let for os at undgå at tænke selv.
Reliance on smartphones linked to lazy thinking Our smartphones help us find a phone number quickly, provide us with instant directions and recommend restaurants, but new research indicates that this convenience at our fingertips is making it easy for us to avoid thinking for ourselves.
(bionyt.dk/162 NyForskn.116)
Ved brug af hjernescanninger har neuroforskere beskrevet, hvordan det, der minder om en bestemt erindring, kan få os til at glemme den beslægtede erindring.
Remembering 'wipes similar memories' Using brain scans, neuroscientists describe how recalling a particular memory can cause us to forget a related one.
(bionyt.dk/162 NyForskn.117)
En af de mest fremtrædende strukturer i hjernen, hippocampus, spiller en vigtig rolle i at erhverve semantisk hukommelse eller generel viden såsom f.eks. fugles navne.
Sea Horses And Neurons Merge In This Clever Graphic Of The Hippocampus One of the most prominent structures in the brain, the hippocampus plays an important role in acquiring semantic memory, or general knowledge such as bird names, and in…
(bionyt.dk/162 NyForskn.118)
Vi lægger ikke mærke til ret meget af det, som vi ser. Da 85 universitetsstuderende forsøgte at tegne Apple-logoet ud fra hukommelsen, mislykkedes det for 84. Kun en person kunne tegne det velkendte logo korrekt, da de blev bedt om at tegne det på et blankt stykke papir. Færre end halvdelen kunne identificeret det korrekte logo, når de fik vist flere muligheder af logoets udseende.
We don't notice much of what we see: 85 college students tried to draw the Apple logo from memory; 84 failed Of 85 UCLA undergraduate students, only one correctly recalled the Apple logo when asked to draw it on a blank sheet of paper, psychologists found. Fewer than half correctly identified the logo when shown several options.
(bionyt.dk/162 NyForskn.119)
Når man skriver på en smartphone, bruger man ofte tommelfingeren, og forskere har kunnet vise, at dette medfører ændringer i neurologisk aktivitet i hjernen.
Smartphone Use Appears to Change How Brains and Thumbs Interact Tapping a handheld device for emails and texts may lead to alterations in neurological activity — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.120)
Ved hjælp af ultralydbølger rettet mod hjernen har et team af australske forskere genetableret hukommelsen hos mus med Alzheimers sygdom. Alzheimers sygdom er en degenerativ tilstand, der forårsager hukommelsestab, adfærdsændringer, forvirring og desorientering, og man har en musemodel for sygdommen.
Ultrasound Restores Memory To Mice With Alzheimer's Using ultrasound waves targeted at the brain, a team of Australian researchers has restored memory to mice with Alzheimer's disease. More than 5 million Americans have Alzheimer's disease, a degenerative condition that causes memory loss, behavioral changes, confusion, and disorientation. Scientists still don't know what causes it, but they do know some of the factors that might work together to
(bionyt.dk/162 NyForskn.121)
Overgangsalderen er et mærkeligt, sjældent træk blandt dyr uden for den menneskelige art. Det er kun kendte fra de hunlige medlemmer af to hvalarter, hvor hunnerne altså lever meget længere end deres reproduktive liv. Hunlige spækhuggere bliver typisk mødre i en alder mellem 12 år og 40 år, men de kan leve i mere end 90 år. Hannerne lever sjældent længere end 50 år. Nu har forskere fundet ny evidens til forklaring heraf.
Menopausal whales are influential and informative leaders Menopause is a downright bizarre trait among animals. It's also rare. Outside of the human species, only the female members of two whale species outlive their reproductive lives in such a major way. Female killer whales typically become mothers between the ages of 12 and 40, but they can live for more than 90 years. Males rarely make it past 50. Now, researchers have new evidence to explain why.
(bionyt.dk/162 NyForskn.122)
Det er formentlig, fordi de gamle hunners videnbase hjælper hele deres klan til at overleve.
Whale Grandmas' Longevity Linked to Knowledge Whale females, like humans, live well past menopause, a trait possibly selected for because their knowledge base can help their entire clan survive. Dina Fine Maron reports — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.123)
Verdens samlede hvalfangst har dræbt næsten 3 millioner dyr i det sidste århundrede.
World's Whaling Slaughter Tallied at 3 Million Commercial hunting wiped out almost 3 million animals in the last century — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.124)
Ebola-epidemien i Vestafrika stilner af, men dens dødbringende konsekvenser hærger stadig.
Ebola-Plagued Countries Now Risk Deadly Measles Epidemic The Ebola epidemic in West Africa may be quieting down, but its deadly impacts are still rippling through the region. After the epidemic wreaked havoc on health care…
(bionyt.dk/162 NyForskn.125)
En af de mest ødelæggende konsekvenser af Ebola udbruddet vil være dens indvirkning på mødrenes sundhed.
Maternal health: Ebola's lasting legacy One of the most devastating consequences of the Ebola outbreak will be its impact on maternal health.Nature 519 24 doi: 10.1038/519024a
(bionyt.dk/162 NyForskn.126)
En ny superglat belægning gør, at ketchup let glider ud af flasken og at tandpasta let glider ud til sidste dråbe. Så hvorfor ikke sætte den smarte overflade på en Ebola-dragt så virussen ikke klæber, spørger en blogger.
Superslick Coatings Conquer Ketchup, But What About Ebola? A new coating makes ketchup slide out of the bottle and toothpaste slip out of a tube, right down to the last drop. So why not put the slick surface on an Ebola suit so the virus doesn't stick?» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.127)
Man kan teste blod eller spyt for HIV-virus. Dette er en hurtig måde at fastslå, om en person har virusset, men det er ikke en idiotsikker test. Undertiden holder antiretrovirale lægemidler eller en persons kraftige immunforsvar antallet af virusangrebne celler så lavt, at prøverne ikke kan påvise dem.
Body Scan Finds Secret Hiding Spots Of HIV-Like Virus In Monkeys To determine if a human has HIV (or if a monkey has the primate equivalent, SIV), doctors test the blood or saliva for the virus. This is a fast way to tell if a person has the virus, but it's not foolproof; sometimes, antiretroviral drugs or a person's powerful immune system keeps the number of the virus' cells so low that the tests can't detect them. Researchers have hypothesized that certain p
(bionyt.dk/162 NyForskn.128)
En middelalderlig medicinsk opskrift har vist sig at kunne dræbe MRSA bakterier i laboratoriet. Det giver håb om at kunne føre til nye behandlinger for MRSA-smittede hudinfektioner.
Anglo-Saxon remedy kills hospital superbug MRSA A potion made from a medieval medical recipe killed MRSA bacteria in the lab, raising hopes it could lead to new treatments for modern-day skin infections
(bionyt.dk/162 NyForskn.129)
Gennem fire måneder har franske forskere kortlagt bakteriers vej fra person til person på et hospital. Inden for en måned blev en tredjedel af patienterne inficeret med en nykoloniseret stafylokok-type.
Wireless Sensors Help Scientists Map Staph Spread Inside Hospital Over four months of tracking and testing, French researchers mapped the hops that bacteria made from one person to another. Within a month, a third of patients were newly colonized with staph.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.130)
Stress eller sygdom kan ændre menneskers tarm-økosystem og dermed bakteriefloraen. Forskere regner med, at det kan være muligt at diagnosticere sygdomme ved at analysere gassen, som tarmmikroberne danner.
Before The Gas Is Passed, Researchers Aim To Measure It In The Gut As people's health waxes or wanes because of stress or disease, their intestinal ecosystems change, too. It may be possible someday to diagnose disease by analyzing the gas the microbes make.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.131)
Syntetisk biologi kan føre til skabelsen af smarte mikrober, der kan opdage og behandle sygdomme.
Engineering the Human Microbiome Shows Promise for Treating Disease Synthetic biology may lead to the creation of smart microbes that can detect and treat disease — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.132)
Fibre i tarmen er vigtig for at opretholde en sund tarm-mikroflora.
Fiber-Famished Gut Microbes Linked to Poor Health While probiotics receive more attention, key fibers remain the workhorses in maintaining a healthy gut microbiome — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.133)
Gener og mikrober påvirker hinanden. Forskere har fundet tegn på, at gener hos mikroorganismer kan vise vej til nye behandlinger mod almindelige sygdomme.
Genes and Microbes Influence One Another, Scientists Find Evidence that genes shape the microbiome may point to new treatments for common diseases — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.134)
Tarmbakterier kan tænkes at vise vej til en ny klasse af psykobiotics til behandling af angst, depression og andre sindslidelser.
Mental Health May Depend on Creatures in the Gut The microbiome may yield a new class of psychobiotics for the treatment of anxiety, depression and other mood disorders — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.135)
Nye lægemidler kan komme fra mikrober i vores tarm. Tarmbakterierne kan være kilde til nye antibiotika og andre nyttige stoffer.
New Drugs May Come from Microbes in Our Guts The microbes that live in our gut could prove to be a fertile source for new antibiotics and other useful drugs — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.136)
Dine prutter kan fortælle lægen om dit fordøjelsessystem. Der er over 10.000 arter af mikrober i menneskets tarm.
Your Farts Could Tell Your Doctor About Your Digestive Health The quantity and diversity of bacteria that populate the human gut is truly mind-boggling; there are over 10,000 species of microbes, and for every human gene in your body,…
(bionyt.dk/162 NyForskn.137)
Parasitten Toxoplasma gondii lever i hjernen hos tre milliarder mennesker, mener man. Man mener også, at den kan påvirke de inficeredes adfærd.
Common Parasite Could Manipulate Our Behavior Toxoplasma gondii, a parasite inhabiting the brains of an estimated three billion people, could tweak its host's behavior — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.138)
I Kina har man udviklet tuberkulose-resistente køer.
Tuberculosis-Resistant Cows Engineered In China Think tuberculosis (TB), and you might think of a tragic heroine wasting away, droplets of blood on her handkerchief like Satine in Moulin Rouge! or Mimi in La Bohème. But…
(bionyt.dk/162 NyForskn.139)
Med en simpel dråbetest af DNA kan man påvise sygdom på 90 minutter. DNA testen er blevet sammenlignet med en pH-test til svømmebassiner. En ny undersøgelse har med succes registreret vira, bakterier, svampe og parasitter hos mennesker, afgrøder og kvæg og vil kunne anvendes af sundhedspersonale eller landmænd.
Single drop test detects disease in 90 minutes A single-drop DNA test, which works like a pH test for swimming pools, detects disease and gives a result in 90 minutes. A new study suggests the test—which has successfully detected viruses, bacteria, fungi, and parasites in humans, crops, and cattle—could be used by health workers or farmers in the field to save lives, time, and money. "We've been able to take what would usually be done with com
(bionyt.dk/162 NyForskn.140)
Mange af Europas indfødte vilde bier er truet af udryddelse viser den første omfattende vurdering af risici mod bier.
Extinction threat to Europe's bees Many of Europe's native wild bees are threatened with extinction, according to the first comprehensive assessment of risks.
(bionyt.dk/162 NyForskn.141)
Vilde humlebier er inficeret med mange af de sygdomme, der findes i honningbier, som passes af biavlere viser en undersøgelse.
New threats to wild bees identified Wild bumblebees are infected with many of the diseases found in honeybees looked after by bee keepers, according to a national survey.
(bionyt.dk/162 NyForskn.142)
En video viser, hvordan "Verdens sødeste edderkopper" kurtiserer. Det er de australske påfugl edderkopper. De kan blive lige så ikoniske som koalabjørne.
Wizards of Oz: World's cutest and most awesome spiders With courtship displays to match that of anything you see on a David Attenborough documentary, Australian peacock spiders should become as iconic as koalas
(bionyt.dk/162 NyForskn.143)
Kakerlakker ophober lys for at se i mørke. De opnår nattesyn ved at samle lyssignaler over tid.
Cockroaches Accumulate Light to See in the Dark The household pests achieve night vision by pooling light signals over time — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.144)
Colorado-kartoffelbillen er et international superskadedyr, men billens fremmarch er blevet stoppet ved at insektet er blevet forhindret i at syntetisere essentielle proteiner.
Crop Pests Stopped by Plants That Cripple Attackers' RNA The Colorado potato beetle, an "international super pest," has been stopped in its tracks by preventing the insect from synthesizing essential proteins — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.145)
Neil deGrasse Tyson er en moderne helt inden for evnen til at popularisere astronomi. Han har 2,5 millioner fans. Ved en begivenhed blev han tilbudt spiselige insekter til en værdi af 15.000 dollar.
Even Neil DeGrasse Tyson Is Now Munching On Bugs At an event to honor the modern-day science hero, $15,000 worth of edible insects were on the menu. So Tyson was willing — if not exactly eager — to explore the delicacies on offer. For science.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.146)
I det sydlige Florida er man nervøs for, at verdens to mest destruktive termitarter parrer sig på grund af klimaforandringerne. Forskere siger, at hybriderne vil udgøre en endnu større økonomisk trussel, end de oprindelige termit-arter.
'Super-Termite' Could Be Even More Destructive Than Parent Species In South Florida, the world's two most destructive termite species could be mating because of climate change. Researchers say if the hybrids colonize, they could pose an even greater economic threat.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.147)
Super Termite hybriden i Florida ligner alle de historier, hvor mennesker utilsigtet skaber et monster, som til sidst går amok og ødelægger alt.
We Accidentally Created A Super Termite Hybrid In Florida You know all those stories where humans accidentally create a monster that eventually runs amok and destroys everything? That cautionary tale is playing out in real-time in…
(bionyt.dk/162 NyForskn.148)
Kaffe er knyttet til "renere" arterier. At drikke et par kopper kaffe om dagen kan hjælpe folk til at undgå tilstoppede arterier, som er en kendt risikofaktor for hjertesygdom, mener sydkoreanske forskere.
Coffee linked to 'cleaner' arteries Drinking a few cups of coffee a day may help people avoid clogged arteries – a known risk factor for heart disease – South Korean researchers believe.
(bionyt.dk/162 NyForskn.149)
Australiens landmænd er udfordret af klimaændringerne. De har set de første alvorlige trusler fra den globale opvarmning.
Australia's Farmers Challenged by Climate Change Farmers down under face the first serious threats from global warming — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.150)
At holde den globale opvarmning nede på 2°C temperaturstigning er ikke nok til at redde klodens arter. Denne temperaturstigningsgrænse på 2°C, som vi har valgt at beskytte vores planet mod, er 0,5 ° C for høj, siger et stigende antal klimaforskere.
Keeping warming to 2 °C is not enough to save species The temperature limit we've chosen to protect our planet from harmful warming is 0.5 °C too high, say a growing number of climate scientists
(bionyt.dk/162 NyForskn.151)
Havisen ved nordpolens arktiske hav forsvinder med rekordfart.
Arctic Sea Ice Dwindles toward Record Winter Low Arctic sea ice continues to thin and recede — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.152)
Antarktis-ishylderne bliver tyndere, hvilket truer med at forårsage en væsentlig havspejlsstigning.
Antarctica's Ice Shelves Thin, Threaten Significant Sea Level Rise Giant doorstops of ice are melting away — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.153)
Isen skrumper i det vestlige Antarktis. Is-tabet er øget med 70 procent i løbet af det seneste årti, viser en analyse af satellitmålinger.
Big Shelves Of Antarctic Ice Melting Faster Than Scientists Thought The rate at which the ice is shrinking at the ocean's edge in the West Antarctic has increased by 70 percent over the past decade, an analysis of satellite measurements suggests.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.154)
Antarktis vil ikke være helt frossent ret meget længere.
Our Line Of Defense Against Sea Level Rise Is Melting Fast Antarctica is a frozen, beautiful continent, that might not be completely frozen for much longer. Just like the Arctic, Antarctica's ice shelves are disappearing, and fast,…
(bionyt.dk/162 NyForskn.155)
Atten års satellitdata afslører en acceleration i udtynding af mange af de flydende is-hylder ved Antarktis.
Polar ice shelf thinning speeds up Eighteen years of satellite data reveal an acceleration in the thinning of many of Antarctica's floating ice shelves.
(bionyt.dk/162 NyForskn.156)
Ived nordpolen er havstrømme, der bærer varmt vand mod nord, blevet svækket efterhånden som Grønland smelter. (Sammenlignet med de sidste tusind år).
Atlantic Circulation Weakens Compared to Last Thousand Years An ocean current that carries warm water north is weakening as Greenland melts — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.157)
Det amerikanske energiministerium håber at kunne skabe en ny, effektiv turbine, der bruger CO2 til at fremstille elektricitet.
Can Carbon Dioxide Replace Steam to Generate Power? The U.S. Department of Energy hopes to create a more efficient turbine that uses CO2 to make electricity — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.158)
Den globale opvarmning er på vej til et CO2-niveau, der når en ny højde.
CO2 Levels for February Eclipsed Prehistoric Highs Global warming is headed back to the future as the CO2 level reaches a new high — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.159)
Kina har for første gang i 40 år opnået, at CO2-udledningen ikke er vokset i samme takt som den globale økonomi.
CO2 Pollution Stops Swelling Even as Global Economy Grows Thanks to China, for the first time in 40 years, CO2 emissions failed to grow along with the global economy — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.160)
Data fra Det Internationale Energiagentur viser, at væksten i de globale kulstofudledninger er gået i stå. Det er første gang dette er sket uden at være i forbindelse med en stor økonomisk nedtur.
Global CO2 emissions 'stalled' Data from the International Energy Agency suggests that growth in global carbon emissions stalled last year – the first time this has happened without a major economic downturn.
(bionyt.dk/162 NyForskn.161)
Geoengineering er ikke løsningen på klimaændringerne. Brug af sådanne teknofix vil blot være at rode med de globale klimasystemer som undskyldning for at undgå upopulære, men nødvendige foranstaltninger for at reducere kulstofemissionerne.
Geoengineering Is Not a Solution to Climate Change Using technofixes to tinker with global climate systems is an excuse to avoid unpopular but necessary measures to reduce carbon emissions — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.162)
Havstigninger i udsatte kystområder kan blive et problem for en milliard mennesker.
Coastal Development Exposes Billions to Swelling Seas Growth in coastal areas may expose more than a billion people to sea-level rise — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.163)
Ekstremregn vil kunne udsætte 54 millioner mennesker i 2030 for oversvømmelser.
Extreme Rain May Flood 54 Million People by 2030 Floods could affect twice as many people as currently within 15 years, according to a new tool — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.164)
Klimaændringer kan skade høstudbyttet og miljøet i Kina, siger landets øverste meteorolog i en sjælden, officiel udtalelse.
Climate change 'big threat to China' Climate change could harm crop yields and the environment in China, says the country's top meteorologist, in a rare official admission.
(bionyt.dk/162 NyForskn.165)
Blå krabber er blevet spottet nord for Cape Cod som følge af klimaændringer.
Blue Crabs Migrate North as Ocean Warms The crustaceans have been spotted north of Cape Cod — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.166)
Klimaændringer har formentlig fremskyndet Syriens borgerkrig. I mange samfund kan miljøændringer, såsom tørke, skubbe spændinger i samfundet over en tærskel, der provokerer til voldelige konflikter.
Climate Change Hastened Syria's Civil War Human-induced drying in many societies can push tensions over a threshold that provokes violent conflict — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.167)
Forskere har identificeret en ny klasse af lægemidler, der i dyremodeller i mus på dramatisk vis bremser aldringsprocessen, og lindrer symptomer på skrøbelighed, forbedrer hjertefunktionen og udvider perioden med en sund levetid.
New class of drugs dramatically increases healthy lifespan, mouse study suggests Scientists have identified a new class of drugs that in animal models dramatically slows the aging process — alleviating symptoms of frailty, improving cardiac function and extending a healthy lifespan.
(bionyt.dk/162 NyForskn.168)
Duer, parakitter og ponyer forsøges indført som "spiselige" dyr i Holland.
Pigeon, Parakeet And Pony: Amsterdam Food Truck Serves Maligned Meat The Kitchen Of The Unwanted Animal, a food truck and specialty food provider, is trying to change attitudes toward "edible" animals in Holland. They're doing it one My Little Pony Burger at a time.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.169)
My Little Pony Burger.
Pigeon, Parakeet And Pony: Amsterdam Food Truck Serves Maligned Meat The Kitchen Of The Unwanted Animal, a food truck and specialty food provider, is trying to change attitudes toward "edible" animals in Holland. They're doing it one My Little Pony Burger at a time.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.170)
Pulveriseret alkohol er nu lovlig i USA. Produktet giver en drink samme alkoholindhold som en standard drink. Nogle lovgivere er bekymrede.
Powdered Alcohol Now Legal in U.S. The product, approved Tuesday by a government agency, yields a drink with the same alcohol content as a standard mixed drink, so some lawmakers are concerned — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.171)
Myg kan lugte på blodet, når malariaparasitter har inficeret blodet. Lugtmolekylerne lugter sødt for myg.
Mosquitoes Can Smell Inside Your Blood When malaria parasites infect blood, they manufacture odor molecules that smell sweet to mosquitoes, scientists report. So how do these odors get from the bloodstream to the insects?» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.172)
Et peptid-stof, som er blevet isoleret fra Opossum-dyret, virker som modgift mod slangebid.
Opossum Compounds Isolated to Help Make Antivenom And researchers have engineered a common bacteria to inexpensively create the snakebite treatment — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.173)
Opossum er forbavsende hårdføre og opportunistiske hvad angår føde.
Opossum Peptides Are A Promising New Antivenom Though some may consider them a nuisance, opossums are amazingly hardy and opportunistic eaters, feeding on everything from the contents of a garbage can to fruits or…
(bionyt.dk/162 NyForskn.174)
Forskere har undersøgt, hvorfor nogle svampe lyser i mørket. Forskerne udstyrede nogle falske svampe med lysdioder og lagde dem i en brasiliansk skov for at teste deres teori om, at lys lokker insekter til.
Why Some Mushrooms Glow In The Dark Scientists outfitted some fake fungi with LEDs and put them in a Brazilian forest to test their theory that light, not some funky mushroom fragrance, was luring bugs.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.175)
Ansigtsgenkendelse-teknologi er nok ikke helt sikkert. Selv med en "Blink Test" er det let at narre denne teknologi, selv om den bliver udråbt som en ny måde at sikre bankkonti og endda at shoppe online på sikker måde. Men den er formentlig nemmere at narre, end det er at hacke en adgangskode.
Face Recognition Security, Even With A "Blink Test," Is Easy To Trick Facial recognition is being touted as a new way to secure your bank accounts and even to shop online, but tricking it may be easier than hacking a password.
(bionyt.dk/162 NyForskn.176)
En tiger-tagging app er blevet foreslået til at spore tigre. Denne iPad app beder brugerne at "mærke" tigre i billeder, der indsamles fra internettet. Dette skal hjælpe forskere med at tælle og spore dyrene.
Tiger-tagging app to boost tracking A new iPad app is asking users to "tag" tigers in images gathered from the internet, to help researchers with counting and tracking the animals.
(bionyt.dk/162 NyForskn.177)
En officiel undersøgelse af en ulykke på et atomaffald-pilotanlæg i 2014 har konkluderet, at kattegrus er synderen. Tilstedeværelse af organisk materiale i dette grus forårsagede, at en tromle bristede.
Official Report: Nuclear Waste Accident Caused By Wrong Cat Litter An official investigation into a 2014 accident at the Waste Isolation Pilot Plant has concluded that cat litter is the culprit. Organic material in the litter caused a drum to burst.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.178)
Kan droner udgøre en trussel for fly? Vi ved allerede, hvad der sker, når en fugl rammer en drone, og vi ved, hvad der kan ske, når fuglene rammer passagerfly, men hvad med en drone, der kolliderer med et kommercielt fly?
Could Drones Pose A Threat To Airplanes? We already know what happens when a bird hits a drone, and we know what can happen when birds hit airliners, but what about a drone colliding with a commercial jet?
(bionyt.dk/162 NyForskn.179)
Nogle ueksploderede bomber er efterladt med vilje i minefelter, der engang havde taktisk formål. Droner udstyret med laser, kan tænkes brugt til at finde dem.
Drones Could Use Lasers To Find Unexploded Bombs Long after the rifles of war are silent, danger still lurks in old battlefields. Some unexploded bombs are left behind deliberately, in minefields that once had tactical…
(bionyt.dk/162 NyForskn.180)
Droner skal kigge efter omstrejfende hunde i Houston, USA. Dronerne kan undersøge steder, hvor mennesker ikke kan komme, evt. med infrarøde kameraer.
Drones Will Look For Stray Dogs In Houston Drones, as low-cost flying machines, make great rescue tools. They can look and go places people can't–or at least can't go safely–and with infrared cameras, they can…
(bionyt.dk/162 NyForskn.181)
Lysafgivende stoffer vil kunne bruges til at lave lysende klæder .
Light-Up Fabric Could Make Glowing Clothing An Everyday Reality The stylish glowing jumpsuits of the Tron-like future have just come a step closer, with the creation of a weavable fabric that lights up. Huisheng Peng and colleagues from…
(bionyt.dk/162 NyForskn.182)
Letvægts "Power Boot" kan bruges i bioniske exoskeleton og kan inden for den medicinske verden give lovende nye og spændende metoder til genetablering af tabt bevægelsesevne.
Lightweight Power Boot Makes You Walk More Efficiently Over the past decade, bionic exoskeletons have been making a bit of a splash in the medical world, promising new and exciting methods for locomotive rehabilitation. But…
(bionyt.dk/162 NyForskn.183)
Mæslingeudbruddet i Disneyland understregede, hvordan selv et lille fald i vaccinationsgrad kan gøre det muligt for mæslingevirusset at sprede sig.
Vaccination Gaps Helped Fuel Disneyland Measles Spread The quick rise of measles infections in the wake of cases reported among Disneyland visitors underscores how even a small dip in vaccination rates can allow the virus to spread.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.184)
Et udbrud af mæslinger i Disneyland har bekræftet at være forbundet med lav vaccinationsgrad. Forskere anslår, at graden af vaccination mod mæslinger, fåresyge og røde hunde blandt de mennesker, der blev udsat for mæslingeudbruddet, kan have været så lav som 50 procent.
Disneyland Measles Outbreak Confirmed to Be Linked to Low Vaccination Rates Researchers estimate that the measles, mumps and rubella vaccination rate among the people who were exposed to measles in that outbreak may be as low as 50 percent — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.185)
Overvældende medicinske beviser viser, at negative bivirkninger ved vaccinationer er sjældne.
Fact or Faction?: Vaccines Are Dangerous Overwhelming medical evidence proves that negative side effects are rare and minor — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.186)
En simuleringsmodel viser, hvad 80 procent vaccinationsgrad af børn i skolealderen vil medføre i stedet for 95 procent vaccinationsgrad.
How Quickly Would Measles Spread if Too Few People Were Vaccinated? This simulation models what 80 percent vaccination rates of school-age children would look like vs. 95 percent — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.187)
Forskere opfordrer til at National Academy of Sciences Institute of Medicine i USA ændrer deres anbefalede indtagelse af D-vitamin, idet forskerne mener, at behovet er undervurderet med en faktor ti.
Recommendation for vitamin D intake was miscalculated, is far too low, experts say Researchers are challenging the intake of vitamin D recommended by the National Academy of Sciences Institute of Medicine saying their Recommended Dietary Allowance for vitamin D underestimates the need by a factor of ten.
(bionyt.dk/162 NyForskn.188)
D-vitamin kan hæmme, at prostatakræft bliver aggressiv. Indtagelse af vitamin D-tilskud kan bremse eller endog vende progression af mindre aggressiv prostata-tumorer, så man undgår kirurgi eller strålebehandling, siger forskere.
Vitamin D may keep low-grade prostate cancer from becoming aggressive Taking vitamin D supplements could slow or even reverse the progression of less aggressive, or low-grade, prostate tumors without the need for surgery or radiation, scientists say.
(bionyt.dk/162 NyForskn.189)
D-vitamin forebygger diabetes og udvikling af tilstoppede arterier i mus. Vitamin D-mangel er forbundet med type 2-diabetes og hjertesygdomme, og begge lidelser har rod i kronisk inflammation. Man har studeret mus, der mangler evnen til at behandle D-vitamin i immunceller, der er involveret i inflammation. Forskerne fandt, at dyrene blev resistente over for insulinvirkning og dannede plaque i deres blodkar.
Vitamin D prevents diabetes and clogged arteries in mice Vitamin D deficiency is linked to type 2 diabetes and heart disease, and both disorders are rooted in chronic inflammation. Now, studying mice that lack the ability to process vitamin D in immune cells involved in inflammation, researchers found that the animals made excess glucose, became resistant to insulin action and accumulated plaques in their blood vessels. They said the way those key immun
(bionyt.dk/162 NyForskn.190)
Formålet med vores øjnes mærkelige omvendte ledningsføring af øjeæblet har længe været et mysterium, men ny forskning viser et bemærkelsesværdig strukturelt sigte: at øge og skærpe vores farvesyn.
The Purpose of Our Eyes' Strange Wiring Is Unveiled The reverse-wiring of the eyeball has long been a mystery, but new research shows a remarkable structural purpose: increasing and sharpening our color vision — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.191)
Biotek-firmaer arbejder på en kur mod farveblindhed. Mennesker med medfødt farveblindhed kan se omkring 1 procent af de farver, som andre personer typisk kan, og tilstanden kan have negative konsekvenser for deres liv.
Biotech Company Working On A Cure For Colorblindness People with congenital colorblindness can see about 1 percent of the colors that a typical person can, and the condition can have negative impacts on their lives.
(bionyt.dk/162 NyForskn.192)
Forskere har brugt genterapi til at helbrede farveblindhed hos aber. Måske vil metoden kunne bruges til mennesker. Millioner af mennesker har defekt farvesyn.
University And Biotech Firm Team Up On Colorblindness Therapy Six years ago, husband-and-wife scientists used gene therapy to cure colorblindness in monkeys. Now they're trying to make it work for the millions of people with faulty color vision.» E-Mail This
(bionyt.dk/162 NyForskn.193)
Berømte malerier kan afsløre synsforstyrrelser hos maleren. Neurale patologier har nemlig formet stor kunst gennem historien.
Famous Paintings Can Reveal Visual Disorders Neural pathologies have shaped great art throughout history — Read more on ScientificAmerican.com
(bionyt.dk/162 NyForskn.194)
Hvorfor er så mange mennesker nærsynede? Nærsynethed er ved at nå et epidemisk omfang. I USA har over 40 procent af befolkningen brug for briller. En tredjedel af verdens befolkning vil blive nærsynet ved udgangen af dette årti. Nærsynethed kan normalt nemt behandles med briller, kontaktlinser eller kirurgi, men nærsynede mennesker har højere risiko for bl.a. grøn stær og nethindeløsning.
Why Are So Many People Nearsighted? Myopia, or nearsightedness, is reaching epidemic proportions. In the US, over 40 percent of the population needs glasses; estimates suggest that one-third of the world's population will be nearsighted by the end of the decade. Myopia can usually be treated easily with glasses, contact lenses or surgery, but even still nearsighted people are at a higher risk for glaucoma, retinal detachment, and c
(bionyt.dk/162 NyForskn.195)
Computerspil kan træne øjnene til at arbejde bedre sammen.
Video Game Trains Eyes To Work Better Together Physicians and video game developers have teamed up to help treat a common ocular condition.
(bionyt.dk/162 NyForskn.196)
World Health Organisation anbefaler, at brugen af ørehøjtalere begrænses til en time om dagen. Unge mennesker har en tendens til at skrue for højt op for lyden.
World Health Organization: Limit Headphone Time To An Hour Per Day Cranking up the tunes today may lead to the inability to hear them tomorrow, according the World Health Organization. Young people tend to turn the volume too high on their…
(bionyt.dk/162 NyForskn.197)
Mikropumper og geler give håb for behandling af hørelidelser i det indre-øre. Nye lægemiddel-afgivelsessystemer vil kunne stoppe den vedvarende ringetone ved tinnitus eller genoprette tabt følsomhed for lyde.
Exotic Micropumps and Gels Offer Hope for Hearing Disorders New inner-ear drug delivery systems could stop relentless ringing or restore lost sound sensitivity — Read more on ScientificAmerican.com

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply