Search Posts

Borgerforslag-sprøjtegifte

Borgerforslag

Hvis 50.000 støtter vil det blive diskuteret i Folketinget. 

Øjeblikkeligt ophør med salg af Roundup og andre bekæmpelsesmidler til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer
Vi ønsker et totalt forbud mod ukrudts- og insektmidler samt andre pesticider, der er skadelige eller blot potentielt skadelige for grundvand, biodiversitet og sundhed.

Det gælder f.eks. ukrudtsmidler med indhold af glyphosat, mest kendt fra Roundup, og insektgifte med indhold af neonikotinoider.

Landbruget bruger langt det meste af al sprøjtegift i Danmark. Det optimale ville være at kræve et forbud mod det hele, men da brug af gift i private haver samt på offentlige arealer må formodes at være nemmere at få vedtaget, koncentrerer borgerforslaget sig i første omgang om dette.

Forslaget er derfor rettet mod den private brug af alle pesticider og ikke den erhvervsmæssige brug.

Det kalder tydeligvis på handling og lovgivning, når vi ser på påvirkningen af grundvand og insekter. Vi står lige nu i Danmark faretruende tæt på at skulle rense vores hidtil så gode drikkevand, der danser pardans med grænseværdierne for diverse sundhedsfarlige stoffer fra mange årtiers massive udledning af disse stoffer fra landbrug, industri og husholdninger

I dag indeholder 41% af danske vandværksboringer pesticider eller pesticidrester, og i 12% af dem er grænseværdien overskredet. Og der påvises hele tiden nye stoffer ved analyse af grundvandet.

Danske Regioner har i en ny undersøgelse fundet 129 stoffer i grundvandet, og 75 af dem har man ikke tidligere påvist.

Der er bl.a. fundet rester af glyphosat. Samtidig viser tallene fra regionerne, at fem af de ti hyppigst fundne stoffer i undersøgelsen er nye stoffer (Ingeniøren 25. april 2019).

Men selvom WHOs kræftforskningsinstitut IARC har advaret imod glyphosat som sandsynligvis kræftfremkaldende, kan man i Danmark stadig finde den slags bekæmpelsesmidler på hylderne. Og de er stadig populære.

Danmark har i EU stemt for en forlængelse af brugen af glyphosat indtil 2022, men selvom glyphosat er lovligt i EU indtil da, kan Danmark godt forbyde specifikke anvendelsesområder.

Og nu, i kølvandet på FN´s rapport om den skrantende biodiversitet og de mange truede dyrearter, foreslår vi, at vi i Danmark går den grønne vej og laver et totalt forbud mod sprøjtegifte. Midler, som vi ved, gør skade på bier og andre insekter, der er afgørende for et balanceret økosystem og derved vor egen eksistens.

Vi foreslår med dette borgerforslag derfor et øjeblikkeligt stop for salg og anvendelse af disse bekæmpelsesmidler til ikke-erhvervsmæssig brug. Også de midler, der kun er "under mistanke" for at være skadelige. Dette skal ses som et første skridt i retning mod helt at udfase brugen af sprøjtemidler i Danmark – også for landbrug og industri.

Det private forbrug er kun en beskeden del af det totale forbrug, og omend salget er mere end halveret de seneste år, kan bl.a. Danmarks Naturfredningsforening d. 6. maj 2019 fortælle, at der sprøjtes hyppigere på danske marker end nogensinde før.

Et faktum er, at der anvendes mere end to tusind tons aktivt stof om året i Danmark. Med den viden vi besidder i dag, kan vi ikke lade det passere længere.

Lad dette være en start til beskyttelse af drikkevand og biodiversitet.

Forslag stillet af:
Christiane Bjørg Nielsen, København
E-mail: christiane@christiane.dk

Medstillere:
Ole Georg Terney, Frederiksberg
E-mail: oleterney @ bionyt.dk, Tlf.nr.: 21729908

Walter Michael Brüsch, København
E-mail: wb @ dn.dk, Tlf.nr.: 61788929

Kristian Sloth Kristensen, København
E-mail: ksloth @ greenpeace.org

Per Mølgaard, Rudersdal
E-mail: per.molgaard @ sund.ku.dk

Anne-Sophie Ambo Nielsen, København
E-mail: phie @ viola-lucia-film.dk

Diana Axelsen Antonakakis, Helsingør
E-mail: diana @ antonakakis.dk, Tlf.nr.: 26224979

Erik Arvin, Rudersdal
E-mail: erik @ arvin.dk, Tlf.nr.: 40628153

Jens Møller Andersen, Gribskov
E-mail: jensandersen056 @ gmail.com

Karoline Leth, København
E-mail: karoline.leth @ filbyen.dk, Tlf.nr.: 21731991

Berit Holbech Asmussen, København
E-mail: beritasmussen @ privat.dk, Tlf.nr.: 40416648

Borgerforslag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image