Search Posts

Coronavirus-Covid19-Danmark

Udviklingen i den første periode af epidemien i Danmark:

Grafen viser det kumulerede antal COVID-19 tilfælde fordelt på prøvetagningsdato

Opdateret 31. marts kl. 13:00
Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport
Note:  Personer, som er testet positiv for COVID-19, antal testede personer samt procent, der er testet positiv (rød kurve) opgjort per dag.

Udviklingen i antal patienter med bekræftet COVID-19:

Grafen vise udviklingen i antal indlagte patienter med COVID-19, den grønne graf linje viser det samlede antal indlagte, den blå viser antal indlagte på intensiv og den grå viser antal indlagte i respirator

I figuren ovenfor ses udviklingen af indlagte patienter på landsplan. Opdateret 31. marts kl. 13.00
Data indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts og af Sundhedsstyrelsen siden 14. marts. Seneste data er fra 31. marts kl. 8.
Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.

https://www.sst.dk/da/corona/tal-og-overvaagning

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image