Search Posts

Coronavirus-Covid19-flokimmunitet

Dansk virusekspert ansat i USA (se link), mener at Danmark bør bruge den strategi at finde de smittede og inddæmme smitten fordi ideen om flokimmunitet (at 65-80% skal være smittet i befolkningen og dermed immun) slet ikke er en sikker-brugbar metode, fordi det ikke er sikkert at der kan opnås immunitet (SARS gav kun 2 års immunitet, sagde han, og de mange symptomfrie smittede danner sikkert kun kortvarig immunitet; desuden er der kendte eksempler på at smittede smittes igen efter at være blevet raske). Flokimmunitet-strategien vil derfor sandsynligvis medføre at samfundet skal lukkes ned igen og igen i perioder og at mange skal dø fordi det jo vil være konsekvensen ved så høj smittespredning. Han mente at man ville kunne forvente en vaccine i løbet af 3-5 år og en kur (antivirus-medicin og/eller immun-påvirkende medicin) inden en vaccine blev udviklet.
Mange masker er i øvrigt ikke gode til at beskytte mod virus (men sikkert bedre end ingenting): http://bionyt.s807.sureserver.com/coronavirus-covid19-masker/

Ordet 'flokimmunitet' bruges oftest om vaccinationskampagner. Det beskriver den andel af befolkningen, som skal være vaccineret, før de, som ikke kan vaccineres af helbredsmæssige årsager, kan færdes relativt sikkert, fordi smitte hele tiden stoppes i mødet med immune.

I dette tilfælde er den gruppe, som skal sikres af flokimmunitet, ældre og borgere i risikogrupper, som har høj risiko for at dø, hvis de får covid-19.

Man antager at flokimmunitet i Danmark vil forudsætte, at omkring 60
procent af os smittes med covid-19.

Flokimmunitet er et begreb fra infektions-epidemiologien og ikke en sundhedsfaglig strategi, for når det drejer sig om covid19 er flokimmunitet ikke en ønsket strategi – men noget, der er uundgåeligt, mener Kåre Mølbak, der er faglig direktør for Statens Serum Instituts infektionsberedskab. Han mener ikke, at WHO's og Tysklands strategi om at forsøge at nedkæmpe virusset, lader sig gøre i praksis.

Kina og Sydkorea, verdenssundhedsorganisationen WHO og Tyskland arbejder den modsatte vej, idet de sætter alt ind på at nedkæmpe virussen, så den netop ikke huserer i samfundet og ender med at smitte et flertal.

Kåre Mølbak kaldte inddæmning af smitten for »totalt passé« og erklærede sig uenig med WHO's budskab om, at lande skal teste, teste og teste sig gennem epidemien, samt isolere alle syge og sætte deres kontakter i karantæne for at bryde smittekæderne. »Så skubber vi bare problemet foran os, fordi denne virus er noget, som populationen skal igennem før eller siden,« lød det fra Kåre Mølbak. »Målet er ikke nødvendigvis at stoppe smitten, men at opbygge en flokimmunitet på en kontrolleret måde, så hospitalerne ikke bukker under for presset fra den uundgåelige samfundssmitte«, sagde Kåre Mølbak.

Opgaven er at undgå italienske tilstande, hvor der ikke er kapacitet, og der derfor dør flere end nødvendigt.

I nogle lande prøver man stadig at identificere særlige smittekæder og forsøge at begrænse disse ved (selv)isolation af sygdomstilfælde og karantæne af kontakter. Den danske strategi har dog elementer af begge dele, og har vist sig effektiv.

En af WHO's mest respekterede viruseksperter, assisterende generalsekretær Bruce Aylward, har udtalt, at flokimmunitet koster alt for mange menneskeliv. Det fik ham til at kritisere Kåre Mølbaks udmeldinger.

På ing.dk (Ingeniørens hjemmeside) regnede Viggo Andreasen, ph.d. og lektor på Institut for Natur, Systemer og Modeller ved Roskilde Universitet og forsker i matematisk infektionsepidemiologi, sig frem til, at flokimmunitet for Danmark vil medføre en overdødelighed på 10.000-20.000 mennesker over de næste 2-5 år.

Det er sådanne regnestykker, som har fået Tyskland til at gå WHO-vejen. I Tyskland opstillede man tre scenarier og konkluderede, at en afbødningsstrategi, hvor epidemien flades ud og strækkes, som netop er strategien i Danmark, ville koste 350.000 tyskere livet, hvilket omsat til den danske befolknings størrelse ville være 15.000 mennesker, dvs. ligesom Viggo Andreasens bud.

Rapporten har fået Tyskland ind på en vej, som dets eksperter kalder 'hammer and dance'. Først bankes epidemien ned, som i Danmark. Og efter påske åbnes så gradvis op igen, samtidig med at der gennemføres massiv testning, isolation og karantæne af kontakter.

Sigtet er at stoppe smitten helt. "Dansen" består i at stampe hvert eneste tilfælde, udbrud og cluster (smittegruppe) ned, når de dukker op eller importeres fra udlandet. Og derefter fortsætte med dette, indtil der er en vaccine klar.

Men Kåre Mølbak tror ikke, at man kan "danse" hurtigt nok.»Når man åbner op, vil der blive foretaget mere aktiv testning og inddæmning af smittekæder, men det er en illusion at forestille sig, at man kan undgå smitte i det hele taget, mener han. For hvert smittetilfælde, der kommer i kontakt med et sygehus, er der måske 20 gange flere tilfælde ude i samfundet. Nogle har symptomer, andre ikke, og det er en umulig opgave at finde alle, mener han, og tror ikke, at WHO's strategi kan overføres til praktisk covid-19-bekæmpelse.

»I de asiatiske lande, der i starten havde held med at inddæmme, ser man nu, at smitten kommer tilbage. Det tyder ikke på, at sygdommen kan nedkæmpes efter at den har bredt sig i samfundet, mener Kåre Mølbak.

»Det som i sidste ende vil begrænse smittetrykket, er en opbygning af immunitet i befolkningen eller ændringer i virus, så det bliver mindre smitsomt. Udvikling af en ligevægt mellem immunitet og virus vil tage lang tid. En vaccine kan fremskynde denne ligevægt, men det har lange udsigter« mener Kåre Mølbak.

[Artikel i Ingeniøren af Andreas Lindqvist 1. april 2020
https://ing.dk/artikel/kaare-moelbak-praeciserer-flokimmunitet-ikke-strategi-uundgaaelig-233871 ]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image