Search Posts

Coronavirus-Covid19-landenes-udvikling

I Danmark var 529 mennesker døde med virussen d.10.maj2020 og i Sverige 3.255. Men tallene er ikke umiddelbart sammenlignelige, f.eks. er der dobbelt så mange mennesker i Sverige. Flere statistikhjemmesider arbejder med at forsøge at gøre sammenhænge i epidemiens udvkling overskuelige. En af disse er Our World in Data. Her findes en opgørelse, der følger udviklingen i landes daglige dødstal per million indbyggere og vægter dette ud fra et gennemsnit over de seneste syv dage så det bliver muligt at se overordnede tendenser og sammenligne landene.

(Se værktøjet  Our World in Data – vær opmærksom på, at der er en logaritmisk skala på den lodrette Y-akse)

Med værktøjet fra datasiden kan man blandt andet udvælge Danmark og de nærmeste lande omkring for at se, hvordan udviklingen ser ud.

For eksempel kan man se, at Danmark og Tyskland under hele epidemien har været på sammenlignelige kurver, og i maj 2020 begge var langsomt på vej ned i antal dødstilfælde.

Norge og Sverige stikker ud i hver deres ende af skalaen.

Norge ligger i den klart nederste ende af spektret med en kurve, der kun kortvarigt nåede samme niveau som Danmark, inden den er gået kraftigt ned igen. Finland var længe nærmest Norge i udvikling, men udviklingen stagnerede så, mens Norge fortsat faldt.

Sveriges kurve ligger markant højere end de andre omkringliggende lande

Myndighederne i Sverige har været åbne om, at de forfølger en strategi om flokimmunitet, da man mener, det er uundgåeligt, at smitten alligevel vil nå alle. Det er svenskernes overbevisning, at alle lande derfor på længere sigt vil ende med nogenlunde ens dødstal.

Nogle lande opgør dødstal på forskellig vis. Our World in Data trækker data til graferne fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC).

Leave a Reply