Search Posts

Coronavirus-Covid19-respiratorer-nødrespirator

Aalborg Universitet har modtaget 1 mill. kr til at udvikle en simpel nødrespirator til brug ved mangel på respiratorer (A simple pandemic ventilator for critical situations). Lars Hvilsted Rasmussen fra Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Aalborg Universitet, har anbefalet projektet som afgørende for at sikre det nødvendige antal respiratorer. – De fleste respiratorer, som hospitalerne har, har adskillige funktioner og er derfor komplicerede at producere. Det har verden ikke tid til at vente på lige nu. Den simple respirator kan kun det absolut nødvendige. Derfor er den hurtigere og mere simpel at producere.
Den kan indblæse luft i en patient og regulere luftmængde, lufttryk og iltindhold. Det er muligt at producere den, fordi de nødvendige dele faktisk kan skaffes til at bygge den.
Flere lande er lige nu i gang med at udvikle respiratorer, fordi verden mangler udstyr til at bekæmpe virusudbruddet. Men vi skal ikke stå og vente på, at nogle andre udvikler et design, som vi kan bruge, siger Lars Hvilsted Rasmussen.
Designet skal gøres offentligt tilgængeligt, så alle i verden kan sætte en produktion i gang.
Storbritannien har i øvrigt bestilt 10.000 nyudviklede respiratorer fra Dyson, som vil gøre den tilgængelig internationalt, skriver Engineering and Technology.

Regeringen (Uddannelses- og Forskningsministeriet, Lægemiddelstyrelsen og Sundheds- og Ældreministeriet) har givet 50,3 millioner kroner til 9 corona-relaterede forskningsprojekter, der skal afhjælpe konsekvenserne af corona-udbruddet:

 Et projekt har modtaget ca. 10 mill. kr til at undersøge om kendte antivirus lægemidler har effekt på patienter med COVID-19 (Adaptive COVID-19 Treatment Trial (ACTT) – et lodtrækningsstudie).
 Et projekt fik 5,6 mill. kr til at undersøge immunmekanismerne hos milde COVID-19-forløb hos børn og unge mellem 0 og 17 år, idet manmåske kan bruge oplysningerne til behandlingen af voksne patienter (A nationwide study exploring immunological mechanisms in childhood.).
 Et projekt har modtaget 5 mill. kr til at undersøge kendte lægemidler, der hæmmer virus hos indlagte patienter (Antivirale midler der hæmmer replikation af COVID-19).
 Et projekt har modtaget 5,8 mill. kr til at undersøge genetisk virus-indvirkning på fostre og nyfødte børn (Konsekvenser af coronavirus for gravide, fødende og deres nyfødte børn).
 Et projekt har modtaget 5,3 mill. kr. til at undersøge om stoffet senicapoc kan forhindre alvorlige lungeproblemer og minimere behovet for respiratorer (Behandling og forebyggelse af svære lungemanifestationer af COVID-19 med Senicapoc (COVIPOC)).
 Et projekt har modtaget godt 3 mill. kr. til at undersøge om de antistoffer, der bliver dannet hos patienterne, kan booste immuniteten hos nye patienter eller folk i risikogrupperne (Functional protective antibody determinants during and after SARS-CoV-2 (and other CoV) infection to define and predict individual post-infection immunity, flock immunity and guide blood bank sero-treatment).
 Et projekt har modtaget 1,5 mill. kr til at undersøge, om der er højere risiko hos folk med højt blodtryk eller sukkersyge (Unexpected high risk of severe COVID-19 infection in patients with hypertension and diabetes).
 Et projekt har modtaget 13 mill. kr til at udvikle billigere og hurtigere test for corona. (COVIDTESTS – Rapid and affordable Point-of-Care diagnostics for SARS-CoV-2 virus and COVID-19 diagnosis and management.)
Novo Nordisk Fonden har uddelt over 40 mill. kr til corona-relateret forskning. Lundbeck-fonden har afsat 30 mill. kr til samme formål
Kilde: Science Report.

Artikel i Ingeniøren "Ny nødrespirator er lettere at producere og betjene" af Louise Olifent 30. mar 2020

https://ing.dk/artikel/ny-noedrespirator-lettere-at-producere-betjene-233618

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image