Search Posts

Coronavirus-Covid19-smitte-via-ventilation-i-bygninger

På grund af risikoen for luftbåren smittespredning bør bygningsejere øge frisklufttilførslen i bygninger – men hvis anlægget recirkulerer luften, så vira kan overføres mellem rum, skal anlægges slukkes helt.

Artikel i Ingeniøren af Ulrik Andersen 31. mar 2020

Opfordringen kommer fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBBST)

Bygningsejere bør tjekke deres ventilationsanlæg og slukke dem, hvis den urene luft med coronavirus-smitte kan blive pumpet ind i andre rum.

»Har man et ventilationsanlæg, hvor udsugningsluften kan blive blandet med indblæsningsluften – eksempelvis ved brug af recirkulation – kan der ske smittespredning mellem forskellige etager og forskellige rum. Derfor bør man holde den type anlæg slukket i denne periode,« siger chefkonsulent i TBBST, Niels Bruus Varming.

Styrelsen har sendt anbefalinger rundt til professionelle bygherrer og rådgivende ingeniørfirmaer, som henviser til en vejledning forfattet af den europæiske paraplyorganisation for ventilationsbrancheforeninger (REHVA).

I anbefalingerne står der, at man først og fremmest bør øge frisklufttilførslen til bygningen ved eksempelvis at starte ventilationen tidligere end normalt og slukke den senere. Men hvis der er risiko for smittespredning, bør man slukke eller bypasse de steder, hvor uren luft kan blive blandet med ren indblæsningsluft.

»Har man en roterende varmeveksler vil ind- og udblæsningsluften kunne blive sammenblandet,« fortæller Niels Bruus Varmning. Det samme gør sig gældende, hvis man har en såkaldt entalpi-veksler.

Ifølge Teknologisk Institut har cirka halvdelen af alle ventilationsanlæg udenfor hospitaler, industrisektoren og enfamilieshuse roterende varmevekslere.

Hvis man ikke har mekanisk ventilation, bør man i stedet sørge for at åbne vinduerne og lufte mere ud end normalt.

Anbefalingerne retter driften i større bygninger, og hvor særligt udsatte opholder sig. Eksempelvis de ca. 41.000 ældre danskere, der bor på plejehjem og i plejeboliger.

WHO: Endnu ingen beviser på luftbåren smitte
I en opdatering fra WHO udsendt 29. marts skriver organisationen, at luftbåren smitte er mulig i særlige situationer, hvor der dannes mange aerosoler – eksempelvis når en patient skal intuberes, ventileres have undersøgt lungerne, eller indtage medicin via en forstøver.

Ifølge WHO er der endnu ikke bevis for, at den type coronavirus, der plager verden nu, kan sprede sig via luften. Men SARS-coronavirus kunne sprede sig via bygningers rørsystemer.

WHO oplyser at CDC i USA (Centers for Diseases Control and Prevention) og ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) anbefaler, at man tager højde for luftbåren smitte i alle situationer, hvor der er Covid-19-smittede til stede.

ECDC anbefaler at man sørger for at ventilere rum, hvor Covid-19 smittede har opholdt sig, ekstra godt, før der kommer ikke-smittede ind i rummet.

Anbefalingerne fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er:

Slå ventilationens recirkulation-funktion fra (også selv om dette giver problemer med at opvarme bygningen).

Øg indtag fra yderluft.

Sluk for roterende varmevekslere og entalpi-vekslere

Luft mere ud ved at åbne vinduer.

https://ing.dk/artikel/myndigheder-bygningsejere-sluk-recirkulerende-ventilation-233796

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image