Search Posts

Coronavirus-Covid19-smittekurven

Den 1. april 2020 havde Seruminstituttet beregnet, at det mest sandsynlige forløb for corona-epidemien ville være, at epidemien ville toppe 1. juli 2020, og derefter klinge af (måske sådan at der 1. oktober 2020 var samme omfang som ved 1. april 2020). Den 1. april 2020 stod man derfor foran en 3-måneders stigende epidemikurve.

Dette ville ifølge professor Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut være det sandsynlige forløb, hvis der skete en trinvis åbning af samfundet, hvor smittespredningen med coronavirus undervejs kunne holdes i kort snor, men uden at smittespredningen stoppede.

Beregningen om en epidemi-top ca. 1. juli tog udgangspunkt i et såkaldt 50% risiko-scenarie, hvor der vil være lige stor risiko for et forløb, der bliver værre med flere indlagte, som der vil være chance for et mildere forløb med færre indlagte. Det er altså et gennemsnitsbud på udviklingen i antallet af intensivpatienter. Dette mulige forløb tog udgangspunkt i, at der ville blive åbnet gradvis for restriktionerne, sådan som statsminister Mette Frederiksen (S) lagde op til kunne ske efter påske, d. 13. april 2020, forudsat at befolkningen stadig holdt afstand fra hinanden i samme grad som hidtil.

Figurens lodrette Y-akse viser antallet af intensivpatienter. Modellen er kun et eksempel, og er ikke baseret på bestemte tiltag, som lempes, og i hvilken rækkefølge bestemte tiltag ville blive lempet.

En ad hoc-ekspertgruppe sammen med Statens Serum Institut har udarbejdet andre epidemimodeller, som ville skulle bruges til beregning af virkningerne af sådanne tiltag.

Der ville i Danmark med dette gennemsnitsscenarie være et stigende smittetryk frem til 1. juli 2020. Derefter ville der ifølge forudsigelsen være opbygget så meget immunitet i befolkningen at antal smittede ville aftage langsomt.

Principper om at holde afstand, bruge hjemmearbejde, afholde møder virtuelt, opretholde god (hånd)hygiejne og begrænse forsamlinger er stadig bærende elementer i en ansvarlig genåbning, understregede Statens Serum Institut.

Der går ca. 2 uger fra en person er smittet, til personen optræder i statistikken over smittede eller indlagte. Der går derfor mindst 2 uger, før en stigning som følge af lempede restriktioner i smitten kan måles, og mindst 1 måned før den ændrede tendens er tydelig. Derfor bør der være en tidsmæssig afstand på ca. 1 måned mellem hvert trin i åbningen, skrev Statens Serum Institut.

Tallene fra Statens Serum Institut viste, at hvis regeringen ophævede alle restriktioner lige efter påske d. 13. april 2020, ville smittepresset stige betydeligt. Ophævning af alle restriktioner var derfor udelukket, fordi det ville medføre meget stor risiko for, at kapaciteten inden for intensiv terapi på hospitalerne ville blive overskredet.

[Artikel i Ingeniøren d. 31. marts 2020 "Seruminstituttet: Mest sandsynligt, at coronaepidemien først topper 1. juli" af Henning Mølsted https://ing.dk/artikel/seruminstituttet-mest-sandsynligt-at-coronaepidemien-foerst-topper-1-juli-233797]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image