Search Posts

Coronavirus-Covid19-sygdom-2

Hvad gør Covid-19 ved kroppen – og hvorfor dør nogle patienter?

Patienter bliver syge af Covid-19 sygdommen, fordi virussen bl.a. går ind og ødelægger de små fimrehår, der sidder i luftvejene. Fimrehårene er med til at lede sekret væk. Derfor kan resultatet blive, at sekretet, der består af væske og døde celler, i stedet samles og ender som betændelse eller væske i lungerne. Det kan gøre det svært at trække vejret og optage ilt fra indåndingsluften. Konsekvensen kan blive for lidt ilt til kroppen, hvilket andre organer vil lide under.

En del af problemet er også, at kroppens immunforsvar risikerer at overreagere og skabe endnu større skader. Virussen kan trigge en række immunhormoner, der påvirker blodets evne til at størkne. Dette i kombination med den manglende ilt gør, at man kan få vævsskader i kritiske organer som f.eks. nyrerne, og så kan organerne begynde at sætte ud et efter et. Det kan resultere i, at nogle patienter dør.

De fleste alvorlige tilfælde ender i værste fald med lungebetændelse, der især rammer ældre.

Hovedparten oplever kun sygdomssymptomer, men jo dårligere lunge- og kredsløbsfunktion, man har, jo større er risikoen.

Man ved ikke, hvorfor nogle bliver meget syge, mens andre kun bliver lidt syge – andet end, at mennesker er genetisk forskellige, og at man bliver udsat for forskellige mængder af virus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image