Search Posts

Coronavirus-Covid19-test

Hvem kan blive testet?

  • Borgere med symptomer
  • Patienter, der forventes indlagt på et hospital i mere end 24 timer
  • Patienter, der skal til undersøgelse eller behandling med særlig risiko for smittespredning hos speciallæger, tandlæger eller ambulant på hospitalerne
  • Nære kontakter til en person, der er smittet med coronavirus
  • Grupper, som Statens Seruminsitut inviterer til test i det nationale TestCenter Danmark (omtalt i medierne som "de hvide telte"). MAN BEHØVER IKKE AT "VÆRE INVITERET" MEN SKAL TILHØRE DEN GRUPPE (F.EKS. EN BESTEMT ALDERSGRUPPE, F.EKS. 18-25-ÅRIGE) SOM KAN BLIVE TESTET I DE HVIDE TELTE (SOM ER OPSTILLET 16 FORSKELLIGE STEDER I DANMARK). Man skal i så fald ikke via lægen, men kan direkte bestille tid her: https://coronaprover.dk/Account/NemIdLogin?RequestPath=%2F

====

Energifirmaet BP bruger en privat klinik i Aberdeen til at lave test, medens myndighederne havde problemer med at lavet test nok.Financial Times 14. april 2020

I USA har Brett Etchebarne, (emergency medicine physician og assistant professor i Michigan State University's College of Osteopathic Medicine), udviklet en lyntest for Covid-19. FDA har tidligere godkendt nogle få lyntest. Men nogle lyntest tillader kun testning af en prøve ad gangen, og ikke mange prøver ad gangen. Nogle lyntest laver test af 4 prøver sammen, men på specialiserede maskiner, som der er mangel på.

Brett Etchebarne har lavet en test, som giver resultatet på 5-7 minutter og som vil kunne udvikles til at foretage et større antal test samtidig. Nogle test kræver at prøven tages i næsen, men denne test kan tages som et simpelt mundskrab, hvilket er hurtigere og mindre ubehageligt.

Da Centers for Disease Control udsendte oplysning om genmaterialet i SARS-CoV2 virusset (som medfører COVID-19 sygdomen) lavede han sin egen primer i form af fragmenter af mål-DNA eller RNA, som kan bruges til at opformere et området af dette genetiske materiale ved hjælp af PCR-teknologi. Derefter er det let at påvise, om det genetiske virusmateriale er til stede eller ej. Testen skal så valideres af Clinical Laboratory Improvement Amendments laboratorium og derefter skal testen have en "FDA approval". Futurity.org 14. april 2020

Man kan lave samlet PCR-test af alle ansatte/patienter i hver institution. Teknisk set er PCR-test mulig på en fællesprøve af 10.000 personer, så der er ingen grund til at antage, at der ikke er PCR-testkit nok til at teste alle institutioner i landet. Det kan bare gøres i grupper. Derefter kan man efterfølgende formindske grupperne og dermed finde de corona-positive.

HVORDAN TESTES EN PRØVE FOR COVID-19 VIRUS?


=============================Peter Busk 2nd degree connection 2ndAssociate Professor in Medical Biology at Roskilde University

HVORDAN TESTES EN PRØVE FOR CORONAVIRUS COVID-19 – og hvorfor kan vi ikke bare lave en helt masse?

SE VIDEO PÅ SIDEN HER: https://www.linkedin.com/posts/aarhus-universitetshospital_corana-virus-covid19-activity-6648276754513309696-z6tR/

Det er ikke helt så enkelt, som det kan virke når man ser nyhederne. Hør overlæge og professor Svend Ellermann-Eriksen fortælle, hvordan det foregår.

En test består af flere processer.

Trin 1 er, at trække genmaterialet UD af prøven. På Aarhus Universitetshospital kan det gøres i flere forskellige slags maskiner. MEN HVER MASKINE HAR EN ACHILLESHÆL, FORDI DER MANGLER PLASTBAKKER TIL DEN ENE MASKINE ELLER REAGENSER TIL DEN ANDEN MASKINE, HVIS MAN SKAL KUNNE LAVE MANGE TEST.

Trin 2 består i, at analysere det udtrukne genmateriale i en PCR maskine. Her tester vi for et bestemt gen fra coronavirus.

I PCR delen af analysen, har vi masser af maskiner og masser af reagenser (en slags væske).

Lige nu (marts 2020) er det i trin 1, vi har problemet. Der er mangel på udstyr til maskinerne, den ene type maskine skal bruge nogle bestemte plastikbakker, mens en anden type skal bruge en bestemt væske (reagenser) begge dele er i øjeblikket en mangelvare.

Video: Tonny Foghmar hashtag#corana hashtag#virus hashtag#covid19 hashtag#covid19dk hashtag#coronavirus


=============================Peter Busk 2nd degree connection 2ndAssociate Professor in Medical Biology at Roskilde University

De bedste eksperter på de danske universiteter og andre forskningslaboratorier har tilbudt at køre hele analysen fra RNA ekstraktion, revers transkription og qPCR: Vi har metoder, der ikke kræver specialplastik eller er afhængige af rigide robotter. Tilbuddet indeholder en løsning på hele work-flowet inklusiv prøvetransport fra hospital til analyse, GDPR regler, prøveindtastning. På den måde vil det være muligt at opskalere Covid 19 testningen til 10 – 20 tusind prøver i døgnet fra det nuværende niveau på ca. 1000 prøver i døgnet. Det afgørende lige nu er ikke, hvem der laver analyserne, men at det bliver gjort. Hvorfor vil I ikke lade os gøre det?


=============================Jakob Hedegaard out of network 3rd+Senior Clinical Application Manager

Måske fordi det er hospitalerne, der kan lave akkrediterede kliniske analyser…. Hvad med at låne udstyr og personale til hospitalerne?


=============================Peter Busk 2nd degree connection 2ndAssociate Professor in Medical Biology at Roskilde University

Novo Nordisk, som ikke er akkrediteret, er begyndt at køre Covid 19 tests, så det er ikke en valid grund, Jakob. Alle hospitalerne tilsammen kan lave ca. 1000 analyser om dagen. Det er lige så meget som et enkelt, lille forskningslabratorium. I øvrigt har jeg kollegaer, som har tilbudt at låne deres qPCR maskiner til jer. De har ikke fået noget svar.


=============================Jakob Hedegaard out of network 3rd+Senior Clinical Application Manager

Jeg synes naturligvis at det er fint med hjælp til flere test, men prøver bare at komme med en forklaring på hvorfor alle mulige tilfældige labs ikke skal/kan lave pålidelige kliniske analyser.


=============================Michael Lykke Hvam 2nd degree connection 2ndChief Technology Officer at CemeCon Scandinavia A/S

Kommentar til Peter Busk, Jeg er helt enig i din kritik. "Alle mulige tilfældige laboratorier" på universiteterne er ikke bare tilfældige laboratorier. De laver disse analyser på daglig basis og det er slet ikke særlig svært. Man kan rimelig hurtigt verificere at metoden og laboratoriet "virker". Og når det så er sagt så har vi en ekstraordinær situation, jeg vil hellere have at vi tester alle danskere hver 14. dag (hvilket jeg mener er muligt, hvis universiteterne inddrages), med en test der er 99% rigtig, for så vidt også lavere. Jo flere vi tester jo bedre kan vi kontrollere smitten og begynde at åbne samfundet op igen. Der er krise, og i Italien behandler man dem med størst sandsynlighed for at overleve – det er samme procedure som under krig! Det vil jeg gerne undgå, og jeg vil gerne slacke på hvem der tester og hvor der testes – bare det bliver gjort. Forskerne, de studerende og laboranterne på universiteterne sidder alligevel hjemme til fuld løn. Det koster ikke noget at aktivere disse resurser for at øge mængden af tests – det koster kun reagenser! Og når man nu har givet en masse millioner kroner til universiteterne til at forske i Coronavirus, så ville det være rimelig smart at give universiteter adgang til prøverne!


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Hvor er det skønt at så mange vil hjælpe. Jeg tænker at det rigtige i denne situation er at spørge de kliniske diagnostiske labs hvad de har brug for. Som jeg kan forstå på ovenstående film er det ikke qPCR-maskiner som mangler, men RNA-ekstraktion. Kommentar til  Peter Busk : Grunden til at Novo kan analysere prøver nu er at de har overført metoden som Rigshospitalet har sat op, så er det nok med et mindre valideringsstudie sk verificering. Novos labs kører efter de samme kvalitetsprincipper som et klinisk lab fx med fysisk adskillelse af pre og postfaciliteter. På den måde sikres at kontaminering mellem prøver ikke sker og at der ikke sker falske positive analyser = fejldiagnoser! De fleste forskningslab har ikke disse foranstaltninger som standardpraksis. Så det har ikke nødvendigvis noget med akkreditering at gøre. Patienterne fortjener mange, hurtige tests men de skal også være præcise og korrekte. Dette kan et lab som arbejder ud fra kliniske kvalitetsprincipper sikre. Jeg synes at det er en voldsom og uretfærdig udmelding at Aarhus Universitetshospital tager patienter som gidsel.


=============================Peter Busk 2nd degree connection 2ndAssociate Professor in Medical Biology at Roskilde University

Kommentar til Jenny Blechingberg Friis Hvor har du hørt de myter om forskningslaboratorier? Der er ikke brug for myter, men for fakta. Jeg er selv uddannet som GLP studieleder i Novo Nordisk og har stået for qPCR-baseret virus-testning under GLP. Her er en artikel om, hvordan Storbrittanien har fulgt en test-strategi som ligner den danske, og hvilke alvorlige konsekvenser det har.

https://amp.ft.com/content/fa747fbd-c19e-4bac-9c37-d46afc9393fb?fbclid=IwAR2tF0C9GOc1OnkvafuG-PET0dkpcy_vndt8Cnn_Fdts9TnmJKLMdyuZJ18


=============================Jakob Hedegaard out of network 3rd+Senior Clinical Application Manager

Jeg synes at de, som vil hjælpe skal kontakte deres lokale KMA direkte (ikke via medierne!), og fortælle hvad de mener at de kan bidrage med i form af udstyr, reagenser, personel og erfaring. Så kan der forhåbentligt komme et samarbejde i gang tilpasset de lokale forhold og metoder – til gavn for patienterne og os alle.


=============================Peter Busk 2nd degree connection 2ndAssociate Professor in Medical Biology at Roskilde University

Det har vi gjort. Vi har også skrevet til sundhedsministeren med tilbud om hjælp. Brevet er bakket op af eksperter fra samtlige danske universiteter, Teknologisk Institut, mange forskningslaboratorier på hospitalerne og af biotekfirmaer.


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Kommentar til Peter Busk Jeg har mange års forskningserfaring og har i min karriere kun været i 1! lab som har faciliteter og praksis som ville kunne gøre klinisk diagnostisk muligt på en præcis og sikker vis. Så det er ikke fordomme men fakta jeg bygger mit udsagn på. Derved har jeg jo ikke sagt at ingen forskningslabs har faciliteter som kvalitetsmæssigt er ok. Om dit lab er det er det jo super! Om man vil hjælpe nogen så er det jo naturligt at spørge dem man vil hjælpe på en pæn og ordentligt måde. Denne dialog er ikke hensigtsmæssig at tage i medier. Dine udtalelser i media bærer desværre præg af at du ikke er så godt sat ind i hvordan sygehusenes dygtige kliniske akademikere arbejder. Eller hvilke faciliteter der er. Eller hvad som der er brug for. Jeg er ikke sikker på at alle har forstået at det er dialog du søger. Måske skulle du moderere dine udtalelser i media og fortælle at du ønsker dialog? Jeg er enig med Jakob Hedegaard om at du har hjælp at tilbyde så spørg din lokale KMA hvad de har brug for!


=============================Peter Busk 2nd degree connection 2ndAssociate Professor in Medical Biology at Roskilde University

Jenny Blechingberg Friis Læs mit svar ovenfor og artiklen fra Financial Times. Når man kun er i stand til at køre ca. 1000 tests i døgnet på nationalt plan i denne krisesituation, så bør man være åben overfor alternative løsninger. Stædigt at holde fast på, at man er de eneste, der kan teste, løser ikke vores nationale problem. 1000 i døgnet.


=============================Peter Busk 2nd degree connection 2ndAssociate Professor in Medical Biology at Roskilde University

Prøv uden RNA oprensning:

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.20.001008v1.article-info?fbclid=IwAR12MuvBFrtAo3a5fOVW-f_oKDryzIuOuxsi1mlRCoP47x7m2aI3CUoP2Hw


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Kommentar til Peter Busk Hvordan ved du, at de kliniske labs ikke er åbne for alternative løsninger? Det er de skam og kæmper i disse dage med at få tingene til at lykkes. De dygtige kliniske akademikere ved fx. Aarhus Universitetshospital arbejder alt hvad de kan på alternative løsninger. Den artikel som du sender link til diskuterede jeg med min kollega ved Klinisk Mikrobiologisk afdeling i sidste uge. Desværre er sensitiviteten for dårlig til at den metode kan bruges i praksis. Peter Busk som sagt om du vil hjælpe med noget tænker jeg at det er en god idé at kontakte din lokale KMA. De ved hvad de har brug for. At foreslå mere eller mindre gennemtænkte idéer offentligt igennem medier eller linkedin er ikke en hensigtsmæssig måde at kommunikere på. Så skal vores travle sundhedspersonale også bruge tid på det. De har brug for anerkendelse og arbejdsro. Og måske hjælp. Men det ved vi først om vi spørger dem først 😊.


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Kommentar til Peter Busk Jeg vil spørge dig om du har brug for min hjælp til en besværlig PCR eller andet fagligt, synes du så, at jeg skal ringe til dig og spørge dig, eller synes du at jeg skal skrive et brev til forskningsministeren og rektorene på universiteterne?


=============================Klaus Tangsgaard 2nd degree connection 2ndApplication & sales specialist, Nordic – at New England Biolabs

Hvis nukleinsyre oprensningen er flaskehalsen hvorfor springer I så ikke den over. Der er et ganske fint studie der viser det er ganske muligt https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.20.001008v1


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Sensitiviteten er for dårlig i det omtalte studie. Men jeg ved at de prøver alt hvad de kan for at udvikle noget bedre. Det ville være løsningen!


=============================Mette Christiansen 2nd degree connection 2ndHead of Clinical NGS Core Facility

Men uanset hvad ville direkte analyse være på et mindre sample volumen end muligt efter oprensning og dermed nedsætte sensitivitet


=============================Jens Lund 2nd degree connection 2ndPokkers mange ideer til at øge salgetog win-rate så skriv endelig. Erfaring multi-national Sales lead

Kommentar til Mette Christiansen Men i følge studiet minimalt og lige nu er kvantum vel en faktor at regne med. Ret mig gerne er på ingen måde inde i analysen


=============================Søren Dalsgaard 2nd degree connection 2ndProfessor of Psychiatric Epidemiology

takker for video


=============================Klaus Tangsgaard 2nd degree connection 2ndApplication & sales specialist, Nordic – at New England Biolabs

Vi kan jo ikke anfægte Mettes konstatering på mindre prøve materiale = lavere sensitivitet. Så hvad er minimumskravet til sensitivitet? Jeg antager det vel handler om tilpas sensitivitet til at undgå falske negative?


=============================Mette Christiansen 2nd degree connection 2ndHead of Clinical NGS Core Facility

[svar op ovenstående] Ja, og der tænker jeg de mikrobiologiske afdelinger skal på banen. De har viden om virustitre på forskellige tidspunkter i infektionsforløb, og kan derfor bedst vurdere hvad grænserne skal være. Hvis man sætter en analyse i gang med 90% sensitivitet vil de 10% jo gå hjem med en falsk tro på ikke at smitte. En løsning på denne problematik kunne være kun at stole på positive svar, men det er også en lidt uholdbar situation at stå i. =============================Søren Vestergaard Rasmussen 2nd degree connection 2ndPrincipal Scientist at Roche RICC | Project Manager

Ved vi om sensitivitet er et problem? I hvert fald på PCR niveau? I studiet ligger de med Ct værdier på 23. Det giver immervæk noget rum, selvom om du taber 99% af prøven så er du stadig omkring en Ct på 30. Er der nogle der ved hvor i Ct spektret at corona positive typisk ligger? Jeg kunne godt forestille mig, at sensitiviteten i højere grad er bestemt kvaliteten af prøvetagningen end af RNA ekstraktion og PCR.


=============================Martin Schou Pedersen 2nd degree connection 2ndMolecular biologist and researcher working with genomic sequencing and microbiology

Jeg husker CT medianen som 26-28. Men jeg har set fra 13-34.


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Som jeg hører fra mine kollegaer er der en del problemer med inhibitorer i swab-materialet. Og der kan være lidt vira i dem selv om patienten er syg. Har hørt om negativ swabtest med positiv ekspektorat-test fra densamme patient. Så høj sensitivitet er vigtigt.


=============================Martin Schou Pedersen 2nd degree connection 2ndMolecular biologist and researcher working with genomic sequencing and microbiology

Helt enig.[kommentar til ovenstående]


=============================Mette Christiansen 2nd degree connection 2ndHead of Clinical NGS Core Facility

Takker for video


=============================Jakob Hedegaard out of network 3rd+Senior Clinical Application Manager

Det skulle vel ikke være de samme Seahorse deepwell plader som bruges til Perkin Elmer robotterne på MOMA?


=============================Mette Christiansen 2nd degree connection 2ndHead of Clinical NGS Core Facility

Jakob Hedegaard det kunne da undersøges..


=============================Lasse Martlev 2nd degree connection 2ndSeahorse XF Product Specialist, Nordics & The Netherlands at Agilent Technologies

Mette Christiansen Hej Mette, min kollega Sarah Bazzocco har ansvaret for disse Seahorse plader. Sarah, perhaps you can assist here? Thanks

Kommentar af Lasse Martlev=============================Søren Vestergaard Rasmussen 2nd degree connection 2ndPrincipal Scientist at Roche RICC | Project Manager

Hvad forhindrer at skulle kunne genanvende pladerne? Er det stregkoder der ikke længere er unikke eller RNA kontaminering man er bange for? Begge dele er virker nemme at løse

Kommentar af Søren Vestergaard Rasmussen


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Så vidt jeg ved er der unikke stregkoder på. Men jeg ved at de undersøger alle muligheder inkl vask

[svar på ovenstående]

Kommentar af Jenny Blechingberg Friis


=============================Søren Vestergaard Rasmussen 2nd degree connection 2ndPrincipal Scientist at Roche RICC | Project Manager

Med hensyn til reagenser. Kunne man ikke nemt lave dem selv? Det er jo næppe eksotiske kemikalier der skal til. Tris, NaCl, ethanol, isopropanol, GiTC måske lidt EDTA. Er man så ikke mere eller mindre i hus? Mon ikke også producenten af Magnapure vil oplyse sammensætningen?

Kommentar af Søren Vestergaard Rasmussen


=============================Mette Christiansen 2nd degree connection 2ndHead of Clinical NGS Core Facility

Der er lige de magnetiske beads, og nej Roche plejer ikke at oplyse det mindste omkring buffere der anvendes, men det kan jo være verden ser anderledes ud nu..

Kommentar af Mette Christiansen


=============================Søren Vestergaard Rasmussen 2nd degree connection 2ndPrincipal Scientist at Roche RICC | Project Manager

Jeg kan godt se magbeads er svære at erstatte. Man kunne jo overveje at prøve og fortynde dem ud. Det er en overfladereaktion så det er mængde mere end koncentration der er vigtig. Nu ved jeg ikke hvor mange beads der bruges til viral RNA oprensning men til oprensning fra væv mener jeg standard at der nok til 20-50 mg. Derfor kunne det være at bindingskapaciteten overgår mængden af viral RNA i et swab mange fold? Men hensyn til reagenser er det så dem her?

Kommentar af Søren Vestergaard Rasmussen


=============================Jakob Hedegaard out of network 3rd+Senior Clinical Application Manager

Hvilket gen testes for?

Kommentar af Jakob Hedegaard


=============================Martin Schou Pedersen 2nd degree connection 2ndMolecular biologist and researcher working with genomic sequencing and microbiology

Vi bruger pt. S og E på KMA, Hvidovre.

[svar på ovenstående]

Kommentar af Martin Schou Pedersen


=============================Jesper Burchardt out of network 3rd+Production Manager, Plastic

Det er helt sikker noget som ide-pro skive kan hjælpe med. I kan kontakte salgsafdelingen på mkf@ide-pro.dk [svar på ovenstående]

Kommentar af Jesper Burchardt


=============================Morten Kramer Frandsen out of network 3rd+Sales Manager at Ide' – Pro A/S

Helt klart Jesper 😉 Så send endelig en bakke til Ide'- Pro så vi kan komme i gang med støbe værktøjet 👍🏼

Kommentar af Morten Kramer Frandsen


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Aarhus Universitetshospital I bør dele denne film på jeres Twitter-profil. .

Kommentar af Jenny Blechingberg Friis


=============================Katja Adolf out of network 3rd+IT-admin & molecular biologist at Dept. of Molecular Medicine (MOMA), Aarhus University Hospital

Er lige sket.

Kommentar af Katja Adolf


=============================Ulla H. Westergaard 2nd degree connection 2ndProjektleder hos Danish Crown

Hvilke plader bruges der helt præcist? Der er en del laboratorier rundt om i landet som kunne have nogle på deres interne lager.

Kommentar af Ulla H. Westergaard


=============================Carsten Hering Nielsen 2nd degree connection 2ndManaging Director & Founder, S2C Network

takker for video

Kommentar af Carsten Hering Nielsen


=============================Kate Kusk out of network 3rd+Datakonsulent fokus på it i lægepraksis i Region Midtjylland

takker for video

👍

Kommentar af Kate Kusk


=============================Søren Vestergaard Rasmussen 2nd degree connection 2ndPrincipal Scientist at Roche RICC | Project Manager

Hvad forhindrer at skulle kunne genanvende pladerne? Er det stregkoder der ikke længere er unikke eller RNA kontaminering man er bange for? Begge dele er virker nemme at løse eller er der noget jeg overser?

Kommentar af Søren Vestergaard Rasmussen


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

takker for video 😊

Kommentar af Jenny Blechingberg Friis


=============================Maiken Eriksen out of network 3rd+Molecular Biology, Microbiology, Food

Kan opskriften på reagenserne til RNA ekstraktionen frigives? I så fald findes der i DK private virksomheder som kan producere efter forskrifter og også kvalitetsteste i henhold til påkrævede certificeringer. Blandt andet den virksomhed jeg arbejder for

Kommentar af Maiken Eriksen


=============================Marianne Nygaard-Wulff, MD, PhD, MBA 2nd degree connection 2ndBusiness Development. Orthopaedic Surgeon. Global Health & Travel insurance. Freelance Medical Writer & Translator.

takker for video

Kommentar af Marianne Nygaard-Wulff


=============================Jakob M. Petersen out of network 3rd+Lean | Six Sigma | Projektleder | PTA | Kvalitet | Optimering | Analytisk | Lytter | Resultatorienteret | Eksekvere |

tak for video. 👍

Kommentar af Jakob M. Petersen


=============================Kim Bidsted 2nd degree connection 2ndCEO & board member In Vitro A/S

Hvilke plader er der mangel på? Vi har muligvis nogen der kan bruges.

Kommentar af Kim Bidsted


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Det skulle man synes. Om de vil ud med det. (

phenol chloroform extraction

)

Kommentar af Jenny Blechingberg Friis


=============================Michael Lykke Hvam 2nd degree connection 2ndChief Technology Officer at CemeCon Scandinavia A/S

Kan man ikke anvende phenol chloroform extraction? Der tror jeg ikke man vil købe tør, og nærmest samtlige universiteter ville kunne bidrage

Kommentar af Michael Lykke Hvam


=============================Lars Hall Friis Farsøe 2nd degree connection 2ndKommunikationschef med en forkærlighed for plast, politik og SoMe

Jeg er kommunikationschef i Plastindustrien. Vi vil meget gerne bistå med at skabe kontakt til leverandører af de plastdele, som I mangler. Kontakt mig via lff@plast.dk – 42332811.

Kommentar af Lars Hall Friis Farsøe


=============================Jane Hinrichsen 2nd degree connection 2ndExperienced medical laboratory technologist – molecular and cell biology – immunochemistry – clinical trials

Tak for video…

Kommentar af Jane Hinrichsen


=============================Lasse Martlev 2nd degree connection 2ndSeahorse XF Product Specialist, Nordics & The Netherlands at Agilent Technologies

Sarah Bazzocco microplates ☝🏼 (er vist det der mangles)

Kommentar af Lasse Martlev


=============================Søren Graugaard Laursen out of network 3rd+Innovative M-engineer, passion for continuous improvement optimization, in the interaction between technology and people

 Jeg er stadig i tvivl om hvad det præcis er i mangler og hvem der kan hjælpe.

Kommentar af Søren Graugaard Laursen


=============================Sarah Bazzocco out of network 3rd+I help you to choose the right solution for your microplate application

Anyone who needs microplates can reach out to me sarah.bazzocco2@agilent.com or contact me via LinkedIn.


=============================Jakob Hedegaard out of network 3rd+Senior Clinical Application Manager

Jeg synes at de, som vil hjælpe skal kontakte deres lokale KMA direkte (ikke via medierne!), og fortælle hvad de mener at de kan bidrage med i form af udstyr, reagenser, personel og erfaring. Så kan der forhåbentligt komme et samarbejde i gang tilpasset de lokale forhold og metoder – til gavn for patienterne og os alle.


=============================Peter Busk 2nd degree connection 2ndAssociate Professor in Medical Biology at Roskilde University

Det har vi gjort. Vi har også skrevet til sundhedsministeren med tilbud om hjælp. Brevet er bakket op af eksperter fra samtlige danske universiteter, Teknologisk Institut, mange forskningslaboratorier på hospitalerne og af biotekfirmaer.


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Peter Busk jeg har mange års forskningserfaring og har i min karriere kun været i 1! lab som har faciliteter og praksis som ville kunne gøre klinisk diagnostisk muligt på en præcis og sikker vis. Så det er ikke fordomme men fakta jeg bygger mit udsagn på. Derved har jeg jo ikke sagt at ingen forskningslabs har faciliteter som kvalitetsmæssigt er ok. Om dit lab er det er det jo super! Om man vil hjælpe nogen så er det jo naturligt at spørge dem man vil hjælpe på en pæn og ordentligt måde. Denne dialog er ikke hensigtsmæssig at tage i medier. Dine udtalelser i media bærer desværre præg af at du ikke er så godt sat ind i hvordan sygehusenes dygtige kliniske akademikere arbejder. Eller hvilke faciliteter der er. Eller hvad som er brug for. Jeg er ikke sikker på at alle har forstået at det er dialog du søger. Måske skulle du moderere dine udtalelser i media og fortælle at du ønsker dialog? Jeg er enig med Jakob Hedegaard om du har hjælp at tilbyde så spørg din lokale KMA hvad de har brug for! (edited)


=============================Peter Busk 2nd degree connection 2ndAssociate Professor in Medical Biology at Roskilde University

Jenny Blechingberg Friis Læs mit svar ovenfor og artiklen fra Financial Times. Når man kun er i stand til at køre ca. 1000 tests i døgnet på nationalt plan i denne krisesituation, så bør man være åben overfor alternative løsninger. Stædigt at holde fast på, at man er de eneste, der kan teste, løser ikke vores nationale problem. 1000 i døgnet.


=============================Peter Busk 2nd degree connection 2ndAssociate Professor in Medical Biology at Roskilde University

Prøv uden RNA oprensning: https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.20.001008v1.article-info?fbclid=IwAR12MuvBFrtAo3a5fOVW-f_oKDryzIuOuxsi1mlRCoP47x7m2aI3CUoP2Hw


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Peter Busk Hvordan ved du at de kliniske labs ikke er åbne for alternative løsninger? De er de skam også og kæmper i disse dage med at få tingene til at lykkes. De dygtige kliniske akademikere ved fx. Aarhus Universitetshospital arbejder alt hvad de kan på alternative løsninger. Den artikel som du sender link til diskuterede jeg med min kollega ved Klinisk Mikrobiologisk afdeling i sidste uge. Desværre er sensitiviteten for dårlig til at den metode kan bruges i praksis. Peter Busk som sagt om du vil hjælpe med noget tænker jeg at det er en god idé at kontakte din lokale KMA. De ved hvad de har brug for. At foreslå mere eller mindre gennemtænkte idéer offentligt igennem medier eller linkedin er ikke en hensigtsmæssig måde at kommunikere på. Så skal vores travle sundhedspersonale også bruge tid på det. De har brug for anerkendelse og arbejdsro. Og måske hjælp. Men det ved vi først om vi spørger dem først 😊.


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Peter Busk om jeg vil spørge dig om du har brug for min hjælp til en besværlig PCR eller andet fagligt, synes du så at jeg skal ringe til dig og spørge dig, eller synes du at jeg skal skrive et brev til forskningsministeren og rektorene på universiteterne?


=============================Klaus Tangsgaard 2nd degree connection 2ndApplication & sales specialist, Nordic – at New England Biolabs

Hvis nukleinsyre oprensningen er flaskehalsen hvorfor springer i så ikke den over. Der er et ganske fint studie der viser det er ganske muligt https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.03.20.001008v1


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Sensitiviteten er for dårlig i det omtalte studie. Men jeg ved at de prøver alt hvad de kan at udvikle noget bedre. Det ville være løsningen!


=============================Mette Christiansen 2nd degree connection 2ndHead of Clinical NGS Core Facility

Men uanset hvad ville direkte analyse være på et mindre sample volumen end muligt efter oprensning og dermed nedsætte sensitivitet


=============================Jens Lund 2nd degree connection 2ndPokkers mange ideer til at øge salgetog win-rate så skriv endelig. Erfaring multi-national Sales lead

Mette Christiansen men i følge studiet minimalt og lige nu er kvantum vel en faktor at regne med. Ret mig gerne er på ingen måde inde i analysen


=============================Søren Dalsgaard 2nd degree connection 2ndProfessor of Psychiatric Epidemiology

Så nu kender vi problemet. Hvad er løsningen?


=============================Klaus Tangsgaard 2nd degree connection 2ndApplication & sales specialist, Nordic – at New England Biolabs

Vi kan jo ikke anfægte Mettes konstatering på mindre prøve materiale = lavere sensitivitet. Så hvad er minimumskravet til sensitivitet? Jeg antager det vel handler om tilpas sensitivitet til at undgå falske negative?


=============================Mette Christiansen 2nd degree connection 2ndHead of Clinical NGS Core Facility

Ja, og der tænker jeg de mikrobiologiske afdelinger skal på banen. De har viden om virustitre på forskellige tidspunkter i infektionsforløb, og kan derfor bedst vurdere hvad grænserne skal være. Hvis man sætter en analyse igang med 90% sensitivitet vil de 10% jo gå hjem med en falsk tro på ikke at smitte. En løsning på denne problematik kunne være kun at stole på positive svar, men det er også en lidt uholdbar situation at stå i. (edited)


=============================Søren Vestergaard Rasmussen 2nd degree connection 2ndPrincipal Scientist at Roche RICC | Project Manager

Ved vi om sensitivitet er et problem? I hvert fald på PCR niveau? I studiet ligger de med Ct værdier på 23. Det giver immervæk noget rum, selvom om du taber 99% af prøven så er du stadig omkring en Ct på 30. Er der nogle der ved hvor i Ct spektret at corona positive typisk ligger? Jeg kunne godt forestille mig, at sensitiviteten i højere grad er bestemt kvaliteten af prøvetagningen end af RNA ekstraktion og PCR.


=============================Martin Schou Pedersen 2nd degree connection 2ndMolecular biologist and researcher working with genomic sequencing and microbiology

Jeg husker CT medianen som 26-28. Men jeg har set fra 13-34.


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Som jeg hører fra mine kollegaer er der en del problemer med inhibitorer i swab-materialet. Og der kan være lidt vira i dem selv om pt er syg. Har hørt om negativ swabtest med positiv ekspektorattest fra densamme pt. Så høj sensitivitet er vigtigt. (edited)


=============================Martin Schou Pedersen 2nd degree connection 2ndMolecular biologist and researcher working with genomic sequencing and microbiology

Helt enig.


=============================Mette Christiansen 2nd degree connection 2ndHead of Clinical NGS Core Facility

Vigtig udmelding så omverdenen kan forstå hvor flaskehalsen er!


=============================Jakob Hedegaard out of network 3rd+Senior Clinical Application Manager

Det skulle vel ikke være de samme Seahorse deepwell plader som bruges til Perkin Elmer robotterne på MOMA?


=============================Mette Christiansen 2nd degree connection 2ndHead of Clinical NGS Core Facility

Jakob Hedegaard det kunne da undersøges..


=============================Lasse Martlev 2nd degree connection 2ndSeahorse XF Product Specialist, Nordics & The Netherlands at Agilent Technologies

Mette Christiansen Hej Mette, min kollega Sarah Bazzocco har ansvaret for disse Seahorse plader. Sarah, perhaps you can assist here? Thanks

Kommentar af Lasse Martlev

zzz


=============================Søren Vestergaard Rasmussen 2nd degree connection 2ndPrincipal Scientist at Roche RICC | Project Manager

Hvad forhindrer at skulle kunne genanvende pladerne? Er det stregkoder der ikke længere er unikke eller RNA kontaminering man er bange for? Begge dele er virker nemme at løse eller er der boget jeg overser?

Kommentar af Søren Vestergaard Rasmussen


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Så vidt jeg ved er der unikke stregkoder på. Men jeg ved at de undersøger alle muligheder inkl vask

Kommentar af Jenny Blechingberg Friis


=============================Søren Vestergaard Rasmussen 2nd degree connection 2ndPrincipal Scientist at Roche RICC | Project Manager

Med hensyn til reagenser. Kunne man ikke nemt lave dem selv? Det er jo næppe eksotiske kemikalier der skal til. Tris, NaCl, ethanol, isopropanol, GiTC måske lidt EDTA. Er man så ikke mere eller mindre i hus? Mon ikke også producenten af Magnapure vil oplyse sammensætningen?

Kommentar af Søren Vestergaard Rasmussen


=============================Mette Christiansen 2nd degree connection 2ndHead of Clinical NGS Core Facility

Der er lige de magnetiske beads, og nej Roche plejer ikke at oplyse det mindste omkring buffere der anvendes, men det kan jo være verden ser anderledes ud nu..

Kommentar af Mette Christiansen


=============================Søren Vestergaard Rasmussen 2nd degree connection 2ndPrincipal Scientist at Roche RICC | Project Manager

Jeg kan godt se magbeads er svære at erstatte. Man kunne jo overveje at prøve og fortynde dem ud. Det er en overfladereaktion så det er mængde mere end koncentration der er vigtig. Nu ved jeg ikke hvor mange beads der bruges til viral RNA oprensning men til oprensning fra væv mener jeg standard at der nok til 20-50 mg. Derfor kunne det være at bindingskapaciteten overgår mængden af viral RNA i et swab mange fold? Men hensyn til reagenser er det så dem her?

Kommentar af Søren Vestergaard Rasmussen


=============================Jakob Hedegaard out of network 3rd+Senior Clinical Application Manager

Tak for forklaringen – og for jeres indsats. Hvilket gen testes for?

Kommentar af Jakob Hedegaard


=============================Martin Schou Pedersen 2nd degree connection 2ndMolecular biologist and researcher working with genomic sequencing and microbiology

Vi bruger pt. S og E på KMA, Hvidovre.

Kommentar af Martin Schou Pedersen


=============================Jesper Burchardt out of network 3rd+Production Manager, Plastic

Det er helt sikker noget som ide-pro skive kan hjælpe med. I kan kontakte salgsafdelingen på mkf@ide-pro.dk (edited)

Kommentar af Jesper Burchardt


=============================Morten Kramer Frandsen out of network 3rd+Sales Manager at Ide' – Pro A/S

Helt klart Jesper 😉 Så send endelig en bakke til Ide'- Pro så vi kan komme i gang med støbe værktøjet 👍🏼

Kommentar af Morten Kramer Frandsen


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Aarhus Universitetshospital I bør dele denne film på jeres Twitter-profil. Der er flere på Twitter som kunne have interesse i denne info.

Kommentar af Jenny Blechingberg Friis


=============================Katja Adolf out of network 3rd+IT-admin & molecular biologist at Dept. of Molecular Medicine (MOMA), Aarhus University Hospital

Er lige sket.

Kommentar af Katja Adolf


=============================Ulla H. Westergaard 2nd degree connection 2ndProjektleder hos Danish Crown

Hvilke plader bruges der helt præcist? Der er en del laboratorier rundt om i landet som kunne have nogle på deres interne lager.

Kommentar af Ulla H. Westergaard


=============================Carsten Hering Nielsen 2nd degree connection 2ndManaging Director & Founder, S2C Network

Klar og tydelig kommunikation. Tak, Svend!

Kommentar af Carsten Hering Nielsen


=============================Kate Kusk out of network 3rd+Datakonsulent fokus på it i lægepraksis i Region Midtjylland

Godt I er i gang med at få hele kæden til at hænge sammen 👍

Kommentar af Kate Kusk


=============================Søren Vestergaard Rasmussen 2nd degree connection 2ndPrincipal Scientist at Roche RICC | Project Manager

Hvad forhindrer at skulle kunne genanvende pladerne? Er det stregkoder der ikke længere er unikke eller RNA kontaminering man er bange for? Begge dele er virker nemme at løse eller er der noget jeg overser?

Kommentar af Søren Vestergaard Rasmussen


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Godt arbejde I laver! Tak for indsatsen 😊

Kommentar af Jenny Blechingberg Friis


=============================Maiken Eriksen out of network 3rd+Molecular Biology, Microbiology, Food

Kan opskriften på reagenserne til RNA ekstraktionen frigives? I så fald findes der i DK private virksomheder som kan producerer efter forskrifter og også kvalitetsteste i henhold til påkrævede certificeringer. Blandt andet den virksomhed jeg arbejder for

Kommentar af Maiken Eriksen


=============================Marianne Nygaard-Wulff, MD, PhD, MBA 2nd degree connection 2ndBusiness Development. Orthopaedic Surgeon. Global Health & Travel insurance. Freelance Medical Writer & Translator.

God og relevant vidensdeling.

Kommentar af Marianne Nygaard-Wulff


=============================Jakob M. Petersen out of network 3rd+Lean | Six Sigma | Projektleder | PTA | Kvalitet | Optimering | Analytisk | Lytter | Resultatorienteret | Eksekvere |

Hvor det rart med en god faglig forklaring på hvordan antal er vanskeligt at øge. 👍 Er der danske virksomheder, der er i stand til at fremstille hvad I mangler inden for med kort tid?

Kommentar af Jakob M. Petersen


=============================Kim Bidsted 2nd degree connection 2ndCEO & board member In Vitro A/S

Hvilke plader er der mangel på? Vi har muligvis nogen der kan bruges.

Kommentar af Kim Bidsted


=============================Jenny Blechingberg Friis 2nd degree connection 2ndMolecular Biologist at Aarhus University Hospital

Det skulle man synes. Om de vil ud med det. Så mangler de pladen også…

Kommentar af Jenny Blechingberg Friis


=============================Michael Lykke Hvam 2nd degree connection 2ndChief Technology Officer at CemeCon Scandinavia A/S

Kan man ikke anvende phenol chloroform extraction? Der tror jeg ikke man vil købe tør, og nærmest samtlige universiteter ville kunne bidrage

Kommentar af Michael Lykke Hvam


=============================Lars Hall Friis Farsøe 2nd degree connection 2ndKommunikationschef med en forkærlighed for plast, politik og SoMe

Jeg er kommunikationschef i Plastindustrien. Vi vil meget gerne bistå med at skabe kontakt til leverandører af de plastdele, som I mangler. Kontakt mig via lff@plast.dk – 42332811. Så prøver vi at rykke hurtigt på det.

Kommentar af Lars Hall Friis Farsøe


=============================Jane Hinrichsen 2nd degree connection 2ndExperienced medical laboratory technologist – molecular and cell biology – immunochemistry – clinical trials

Tak for at "skære analyseprincippet ud i pap". Jeg er sikker på at mange ingen anelse har om dette……

Kommentar af Jane Hinrichsen


=============================Lasse Martlev 2nd degree connection 2ndSeahorse XF Product Specialist, Nordics & The Netherlands at Agilent Technologies

Sarah Bazzocco microplates ☝🏼 (edited)

Kommentar af Lasse Martlev


=============================Søren Graugaard Laursen out of network 3rd+Innovative M-engineer, passion for continuous improvement optimization, in the interaction between technology and people

I er formodentlig i gang med at finde en løsning.  Jeg er stadig i tvivl om hvad det præcis er i mangler og hvem der kan hjælpe.

Kommentar af Søren Graugaard Laursen


=============================Sarah Bazzocco out of network 3rd+I help you to choose the right solution for your microplate application

Anyone who needs microplates can reach out to me sarah.bazzocco2@agilent.com or contact me via LinkedIn. Thank you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image