Search Posts

Coronavirus-Covid19-Virusoverlevelse-i-luft-og-på-overflader

Covid-19 coronavirusset smitter ved smådråber (fra samtale med smittet person, fra små luftdråber ved nys og hoste, og fra større dråber samt fra smittede overflader. På smittede overflader kan virusset findes i mange dage, såsom 9 dage, 17 dage, 28 dage i nogle tilfælde [hvor længe det kan smitte vides ikke]).

Smittedråber kan blive indåndet og kan også smitte via øjnene.

Selv om man holder afstand til andre mennesker er der en risiko for at gå igennem en sky af smittedråber. Måske er smitte fra smådråber i luften (der kan holde sig i luften i 3 timer og mere i stillestående luft) den hyppigste smittevej.

Desuden kan coronasmitte medføre diarré, som på toilettet kan danne smittebærende aerosoler, som endog via rør kan smitte rundt i etagebygninger, som man så ved det lignende SARS-virus, da en 33-årig SARS-smittet mand med diarré smittede hundreder af mennesker i en mangeetagers bygning (Amoy Gardens housing estate) i Hong Kong i 2003, fordi de U-formede vandlåse på toiletterne var defekte, et utæt ventilationsrør og luftstrømme dannet af udluftningsventilatorerne.

Covid-19 coronavirusset kan overleve på glas, metal og plastik i 28 dage ved lav temperatur, og i mindst 17 dage ved almindelig temperatur. Virusset kan f.eks. overleve i denne tidslængde på drikkeglas, mobiltelefon, dørhåndtag, plastomslag osv. [Undertiden bliver virusset inaktivt på meget kortere tid, men virus, der er beskyttet i en snotklat eller fækalt materiale holder sig smittefarligt i meget lang tid]

I luften kan Covid-19 virusset holde sig i mange timer (mindst 3 timer, men meget fine dråber kan holde sig i endnu flere timer, især i stillestående luft).

På pap (der virker udtørrende) kan virusset alligevel overleve 1 døgn.

Tøj skal opvarmes til 56 grader Celsius i en time for at virusset er ødelagt. [Det vides ikke hvor længe virus kan overleve i tøj og porøse genstande, hvor virusset kan hænge fast].

Toiletter kan meget let være virusinficerede (med virus i luften og på håndtag og andre overflader). Offentlige toiletter bør undgås.

De varme-blæsende apparater, som man har på nogle toiletter, bør absolut undgås (fordi de hvirvler viruspartiklerne rundt i lokalet). Tør hænderne ved at svinge lidt med armene (vask hænder i varmt vand, 4 gange så lang tid som normalt, 20-30 sekunder).

Kinas Centralbank renser pengesedler for at rense dem for coronavirus, fordi pengesedler går fra hånd til hånd flere gange om dagen.

SARS-virusset, som har stor lighed med SARS-CoV-2 virusset (der giver Covid-19 sygdommen), kunne i forsøg holde sig i live i 9 dage. (I forsøgene fandt man, at SARS virusset blev ødelagt inden for en periode på fra 5 minutter til 9 døgn). Til sammenligning kan influenzavirus kun overleve i 2 døgn.

Almindelige rensemidler kan formentlig fjerne coronavirus, men under alle omstændigheder vil vask nedsætte virusbelastningen.

Alkohol med 62-71% ethanol; 0,5% hydrogen-peroxid; eller 0,1% natriumhypochlorit kan på 1 minut fjerne virusset. (Det er vigtigt ikke at blande sådanne rengøringsmidler, da det kan frembringe giftige stoffer).

(Man kan undre sig over at der ikke sker mere smitte af personalet på hospitaler, når man betragter ovenstående oplysninger. Dette skyldes formentlig at der skal en vis mængde virus til at starte en infektion, men faktisk sker der mange smitteinfektioner af personalet på hospitaler. I Italien var over 20 læger døde i slutningen af marts 2020, hvor epidemien langt fra var overstået. Omkring 25. marts 2020 omtaltes, at 5000 sundhedspersonale var smittet i Spanien. En stor del af de smittede er netop sundhedspersonale, hvilket jo må skyldes at smitterisikoen enten ikke forstås, eller at man har mangel på værnemidler, eller måske begge dele).

BioNyt link
==============

CNN: Den nye conoravirus har tilsyneladende nogenlunde samme dødelighed som den virus, som medførte "Den spanske syge" i 1918-1919.

Wikipedia (eng.): "Den spanske syge" i 1918-1919 medførte, at et sted mellem 1% og 6% af verdens befolkning døde på et tidspunkt i historien, hvor verdensbefolkningen var på under 1,9 milliarder mennesker, men dødeligheden var forskellig fra land til land: 30% af de voksne mænd på tysk Samoa døde (og 22% af hele befolkningen), 13% af befolkningen på Tahiti døde, 7% af befolkningen i British Somaliland døde, 5% af befolkningen i Indien døde og mellem 8% og 22% af befolkningen i Iran døde). I New Zealand havde maori-befolkningen 8-10 gange større risiko for at dø end de hvide new zealandere, fordi maorierne var fattige, boede tæt, og havde mindre immunitet. I USA døde 0,5-0,6% af befolkningen (1,7-2,3% af de smittede). Spansk-syge-virusset var ikke et coronavirus, men et H1N1-influenzavirus. Det muterede til en mere dødelig form i 2. bølge. I København døde 0,02% i den første bølge, og (kun) 0,27% i den anden bølge (fordi mange var blevet immune under den første, milde bølge). At den 2. bølge var mere dødelig skyldtes krigen (1. verdenskrig), fordi de syge blev samlet, hvorved de dødeligste virus-mutanter fik størst spredningsmulighed. I fredstid vil man tværtimod isolere de syge, således at det vil være de milde virus-mutanter, som har størst spredningsmulighed og som derfor vil dominere i de næste bølger. Det typiske forløb vil være, at de mere dødelige virus-mutanter uddør af mangel på nye mennesker, som de kan smitte, hvorimod de mildere virus-mutanter vil fremmes, fordi de smitter i det skjulte. Selv om dødeligheden for de spansk-syge-smittede i nogen grad var sammenlignelig med dødeligheden af nutidens Covid-19-smittede, var dødsårsagen af Den Spanske Syge anderledes, nemlig som følge af farlig overaktivitet af immunsystemet (såkaldt cytokin-storm), og de døde var yngre, raske mennesker og ikke fortrinsvis de ældre aldersgrupper, som Covid-19 i høj grad rammer – selv om nogle yngre mennesker også kan dø af Covid-19. [De ret lignende SARS- og MERS-coronavirus er langt mere dødelige end Covid-19 coronavirussygdommen. Det vil sige, at SARS-coronavirus og MERS-coronavirus er langt mere dødelige for de smittede, men SARS og MERS har medført langt færre dødsfald end den nye Covid-19 coronavirus, som smitter i det skjulte. SARS medførte ca. 800 dødsfald, medens Covid-19 allerede inden udgangen af marts 2020 har medført over 20.000 dødsfald i verden, på et tidspunkt hvor pandemien stadig er i sine indledende forløb mange steder.

==============

Covid-19 virus can be spread in tiny droplets released from the nose and mouth of an infected person talking or as they cough.

A single cough = 3000 droplets = perhaps 30 000 000 virus particles.

Small particles can remain in the air.

Virus keep for longer in faecal matter. Not washing hands thoroughly after the toilet could contaminate anything they touch.

Touching a surface with the virus and then touching own face is not thought to be the main way the virus spreads. Even so, washing one's hands and cleaning and disinfecting frequently touched surfaces daily are important in preventing Covid-19's spread.

Covid-19 virus can survive outside the human body. The virus can survive on metal, glass and plastic for 9-17 days. But up to 28 days in low temperatures. In the cruise ships the Covid-19 virus in the cabins was not dead (virus-RNA could be detected) 17 days after the passengers had left their cabins [also in cabins of infected passengers without symptoms].

Virus could survive 3 hours in droplets after being coughed out into the air. But fine droplets can remain airborne for several more hours in still air.

Covid-19 virus survive longer on hard surfaces than on materials such as cardboard (because the absorbent natural fibres in cardboard cause the virus to dry up more quickly than on plastic and metal).

The Covid-19 virus can survive 24 hours on cardboard. But 2-3 days or many daýs longer on plastic (mobile phone) and stainless-steel surfaces, door handles, plastic-coated or laminated worktops and other hard surfaces. (Copper surfaces tended to kill the virus in about 4 hours).

Coronaviruses can be inactivated within a minute by disinfecting surfaces with 62-71% alcohol, or with 0.5% hydrogen peroxide bleach or with household bleach containing 0.1% sodium hypochlorite.

Higher temperatures and humidity tend to result in dying quicker.
The related coronavirus that causes Sars can be killed by temperatures above 56°C (or 132°F) (which is hotter than a bath which is scalding enough to cause injury). The killing rate at this temperature is 10,000 viral particles every 15 minutes – but a droplet can contain many virus particles (influenza virus droplets can contain many tens of thousands of influenza virus particles).

The US Environmental Protection Agency (EPA) has published a list of disinfectants to be used against the Covid-19 virus.

Clothing and other surfaces are harder to disinfect (not known how long the virus can survive).

In porous material, the virus might be stuck to the fibres.

The virus is less stable in suspended droplets in the air (because it is more exposed)

Link 1 [Neeltje van Doremalen, a virologist at the US National Institutes of Health (NIH), and her colleagues at the Rocky Mountain Laboratories in Hamilton, Montana, have done tests of how long the Covid-19 virus can last. Their study is published in New England Journal of Medicine: The virus's survival has not been tested on other natural fibres than cardboard (cellulose-fibres)].

Link 2 : Rapporten "Public Health Responses to COVID-19 Outbreaks on Cruise Ships — Worldwide, February–March 2020".(23.marts2020) In the cruise ships the Covid-19 virus in the cabins was not dead 17 days after the passengers had left their cabins [also in cabins of infected passengers without symptoms]

New Scientist 25. marts 2020: "How long does coronavirus stay on surfaces and can they infect you?". "Speaking also releases droplets. Smaller, lighter particles can travel and linger in the air, and infect other people. Even if you keep your distance, there's a chance of coming into contact with a virus as you walk through a cloud of virus particles, says John Lednicky, a virologist who studies coronaviruses at the University of Florida. It is not clear if this is the case with the new coronavirus, but other, similar viruses can spread this way, he says." The symptoms of the coronavirus can vary, but some people experience diarrhoea. "If you use a flush toilet, you create an aerosol full of infection," says John Lednicky. Diarrhoea can contaminate more of a toilet's surface. The released aerosols can travel along plumbing and ventilation systems, and end up spreading through buildings and apartment blocks." So is it worth trying to disinfect your online shopping when it arrives at your home? Lednicky doesn't think so. Most household cleaning products would not kill coronaviruses, he says. And even if you use a product that does, you are unlikely to be able to clean every nook and cranny of, for example, a bunch of grapes. It is more practical to practice social distancing and good personal hygiene, John Lednicky says."

Artikel i CNN: "Here's how long coronaviruses may linger on contaminated surfaces, according to science" February 18, 2020: Kina renser pengesedler.

Journal of hospital Infection: SARS and MERS, have been found to persist on inanimate surfaces — including metal, glass or plastic surfaces — for as long as nine days. Human coronaviruses "can be efficiently inactivated by surface disinfection procedures with 62-71% ethanol, 0.5% hydrogen peroxide or 0.1% sodium hypochlorite" or bleach within one minute.

WHO. (How SARS spread through a housing estate in Hong Kong in 2003).

New Scientist:
Vincent Munster at the US National Institute of Allergy and Infectious Diseases in Montana, published research suggesting the coronavirus can survive on plastic and stainless steel surfaces for up to 72 hours. [But other research suggests that SARS and MERS, which are similar coronaviruses, can persist on metal, glass and plastic surfaces for up to 9 days, and RNA from virus could be found in 17 days. This doesn't necessarily mean these virus particles could still infect other people. Heat and humidity can inactivate viruses].

LiveScience (18. marts 2020): This new coronavirus resembles other human coronaviruses, such as its "cousins" that cause SARS and MERS, which can stay on surfaces — such as metal, glass or plastic — for as long as nine days (In comparison, flu viruses can last on surfaces for only about 48 hours). Coronaviruses can be effectively wiped away by household disinfectants.

"Aerosol and surface stability of HCoV-19 (SARS-CoV-2) compared to SARS-CoV-1". The New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056/NEJMc2004973 (2020).: SARS is the human coronavirus most closely related to Covid-19 coronavirus, and in stability study the two viruses behaved similarly, but unfortunately fails to explain why COVID-19 has become a much larger outbreak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image