Search Posts

Dyskinesia-ufrivillige-tungebevægelser-og-urolig-krop

Ochsner J. 2017 Summer; 17(2): 162–174.

Medication-Induced Tardive Dyskinesia: A Review and Update

Elyse M. Cornett, PhD,1 Matthew Novitch, BS,2 Alan David Kaye, MD, PhD,3 Vijay Kata, MS,3 and Adam M. Kaye, PharmD4

 

 

(Danske noter på grundlag af ovenstående kilde):

Såkaldt tardive dyskinesia (TD) er dvs. forsinket udvikling (tardiv = langsom) af fejlfunktion af kroppens bevægelser, med udvikling af ufrivillige bevægelser af tungen, evt. læber og ansigt, samt ben og arme og evt. uro i kroppen.

 

Skyldes medicin-bivirkning, såkaldt "dopaminergic antagonist medications", typisk antipsykotiske lægemidler (antipsychotic drugs [APD] – men også en række andre lægemidler, se nedenfor og se artiklens kilde ovenfor).

 

Tilstanden kan optræde efter kort tids brug eller længere tids brug af lægemidlet.

 

Det kan også optræde efter at man stopper med at tage lægemidlet.

 

Hvis det varer mindst 1 måned efter at man er ophørt med at tage lægemidlet har man en TD-diagnose.

 

I mange patienter er TD irreversibel.  Det er meget generende for patientens dagligdag og sociale liv og kan hæmme evnen til at læse mv.

 

Man kan læse om emnet ved at lave en søgning på "medication-induced TD" eller "tardive dyskinesia".

 

Årsagen tænkes at være blokering af de postsynaptiske dopamin-receptorer, hvilket kroppen søger at kompensere for ved at gøre dopamin-receptorerne alt for meget følsomme (dopamine receptor supersensitivity) samt nedsætte mængden af GABA (gamma-aminobutyric acid (GABA) depletion) samt fremkalde mangel på acetylcholin (cholinergic deficiency) samt medføre noget som kræver antioxidanter (tilstanden oxidative stress) og ved at ændre synapsernes forandringsparathed (altered synaptic plasticity) og ved at dræbe visse hjerneceller (neurotoxicity) og ved at give fejl i hjernecellernes signalkommunikation når de påvirkes (defective neuroadaptive signaling)..

 

Med hensyn til den forklaring, som går ud på at lægemidlets bivirkning, altså TD-tilstanden, skyldes at lægemidlet har blokeret for dopamin, hvorved kroppen har reageret ved at opregulere følsomheden hos dopamin-receptorerne, så vil resultatet altså være, at der kommer et for stort respons på dopamin, når dette dopamin rammer receptorerne (efter synapsekløften mellem to hjernenerveceller, dvs. postsynaptisk).

Man kan tænke sig, at kroppen (måske som kompensation) danner for meget dopamin.  Denne øgede "dopamin-metabolisme" medfører øget dannelse af frie radikaler. 

 

Enzymet Monoaminoxidase metaboliserer dopamin. Og dette kan fremkalde skadelig iltning af fedtmolekyler ((dvs. fremkalde lipid peroxidation og ændring af antioxidant-enzymer, hvilket kan dræbe celler i hjernen. Dopamin i sig selv kan også give disse virkninger. 

 

De såkaldte basalganglier (basal ganglia), og bestemte hjerneområder inde i hjernen, som kaldes "subcortical nuclei" og som bl.a. er områderne "striatum" og "substantia nigra" har mange nerveceller, som bruger dopamin som signalstof. Disse steder i hjernen er derfor særlig følsomme og udsatte for oxidativt stress og hvis det sker, opstår TD (de ufrivillige bevægelser).

 

Nedbrydningsprodukterne af psykofarm-lægemidler kan i sig selv være giftige for disse hjernenerveceller, igen formentlig fordi de fremkalder oxidativt stress. 

 

Nogle mennesker er mere følsomme herfor, det gælder f.eks.  ældre kvinder.

 

Der kan også være genetiske varianter, idet nogle mennesker har særlige varianter af dopamine D3 receptor Ser9Gly og i øvrigt er der også særlige varianter af serotonin 2A receptoren og serotonin 2C receptoren.

 

Der kan også være nogle mennesker med særlige varianter af neurotrophic factor Val66Met

 

Disse personer kan være særlig følsomme for disse typer af oxidativt stress.

 

TD opstår hos hver tredje som får såkaldt "typisk antipsykotisk medicin" (typical APD) får TD, dvs. ufrivillige bevægelser.

 

TD opstår hos hver 7. af dem, som får "atypisk antipsykotisk medicin (atypical APD)

 

Årsagen er at de atypiske (!) antipsykotiske lægemidler bindes svagere til dopamin-D2 receptor i "dorsal striatum"

 

Østrogen har en antioxidant virkning, som måske beskytter mod TD (derfor er ældre kvinder, der er ældre og altså lever efter den tid hvor kroppen danner meget østrogen, mere udsat for TD).

 

Blokering af dopamin-receptorer skyldes lægemidler, som virker som "dopamin antagonister", måske især "dopamin-D2 receptor antagonister, så basal-ganglierne bliver for supersensitive for dopamin-D2.

 

D3 og D5 receptorer, og ikke kun D2 dopaminreceptorer er også forbundet med TD på denne måde.

 

Ubalance mellem dopamin og acetylcholin kan sandsynligvis også give TD. 

 

Ubalance mellem dopamin og serotonin kan sandsynligvis også give TD. (idet for meget serotonin, fremkaldt af SSRI-lægemidler, hæmmer dannelsen af dopamin, og så bliver dopaminreceptorerne også supersensitive af denne grund). 

 

Ubalance mellem dopamin og GABA: GABA-nerveceller kan hæmme dopamin-nerveceller i visse hjerneområder.

 

risperidone, aripiprazole og amisulpride er såkaldt "atypiske" antipsykotiske lægemidler som kan give TD.

 

Personer som tager lithium har større risiko for at et antipsykotisk lægemiddel vil fremkalde TD. 

 

SSRI-lægemidler, såsom fluoxetine, kan medføre TD.  Det samme gælder sertraline, et andet SSRI.

 

Monoamine oxidase inhibitors (MAOI) bruges mod depression og Parkinson. Det hæmmer metabolismen af monoaminer. Derved kan niveauet af monoaminer øges. Der findes to typer af monoamine oxidase (MAO) Type A og type B. De laves i hypothalamus, hippocampus og cingulate cortex og striatum samt globus pallidus (de sidste to er især type B). Hjernebarken har kun høje niveauer af type A. Dette forklarer at det er lægemidler som virker på type B som kan fremkalde TD (da type B laves i hjerneområder hvor der er meget dopamin, såsom striatum-hjerneområdet).

 

Selegiline bindes f.eks. kun til MAO-type B hvorved enzymet inaktiveres så dets aktivitet hæmmes altså.

 

Rasagiline, har samme historie, men giver TD i mildere grad.

 

Phenelzine, bindes både til type A og til type B. Den giver også TD.

 

TD kan også opstå fra lægemidler mod kvalme, mod malaria, mod allergi, og mod Parkinson og mod frygt mv. se artiklen ifølge kilden ovenfor.

 

Ikke godt, når man har TD:

histamine, serotonin, norepinephrine, dopamine, and epinephrine.

tyramine  i gammel ost, kød, fermenterede madvarer, alkohol, chokolade.

 

Lav dosis (100 mg) caffein nedsætter TD (men høj dosis caffein er dårligt og øger TD).

 

Donepezil, en reversibel acetylcholinesterase-hæmmer, nedsætter TD-bivirkningerne.

 

Clozapine, en serotonin  og dopamine receptor antagonist, er bedste valg når en patient skal have antipsykotisk medicin og vil undgå TD.  Det kan også stoppe TD-bivirkningerne.

 

quetiapine, er en dopamine antagonist, kan lindre TD-symptomer

 

olanzapine, er en dopamine og  serotonin receptor antagonist, kan lindre TD-symptomer

 

Apomorphine, en dopamine receptor antagonist, kan lindre TD-symptomer når det gives sammen med L-DOPA

En tetrabenazine-analog såsom valbenazine, (og tetrabenazine selv har samme virkning, men det nedbrydes for hurtigt i kroppen til at virke godt) kan lindre TD,  og synes at være særlig velegnet til at lindre TD.

 

Lav dosis af propranolol lindrer TD.

 

Amantadine lindrer TD når det gives til Parkinsonpatienter som får L-DOPA (og som får TD af L-DOPA)

 

Branched-chain amino acids (BCAAs) lindrer TD. De nedsætter blodets indhold af phenylalanin ved at stimulere proteinsyntesen og insulin-frigivelsen.  De nedsætter også ophobningen af tyrosin som er forstadie til dopamin. Derved nedsættes dopamin-syntesen i hjernen.  BCAA kan købes i helsekostforretninger, såsom forretningen "The Touch" på 2. sal th i Frederiksbergcenteret. 

 

2 mg/dag clonazepam lindrer TD

 

Ginkgo Biloba lindrer TD.

 

Da oxidativt stress medvirker til TD (formentlig) kan antioxidanter gives som tilskud og derved lindre TD, f.eks.  zonisamide, yi gan san (en kinesisk urt, herb), levetiracetam, melatonin, omega-3 fedtsyrer, piracetam, resveratrol, vitamin B6 og vitamin E.

 

Vigtigt: Undgå store doser af antipsykotisk medicin, og brug medicinen i kortest mulig tid. Undgå det evt. helt om muligt. Vær opmærksom på tidligere tegn på TD. Trap ikke hurtigt, men derimod langsomt ud af behandlingen med antipsykotisk medicin (da hurtig stop kan fremkalde TD).

 

=====================

2. artikel:

https://www.medicalnewstoday.com/articles/320175.php

 

Sometimes switching or reducing the medication relieves the symptoms of tardive dyskinesia, but this is not always the case.

Until recently, there were no FDA-approved treatments for tardive dyskinesia. In 2017, two medications were approved to treat this condition:

 • valbenazine (Ingrezza)
 • deutetrabenazine (Austedo)

Anyone wanting to try these medications to reduce the symptoms of tardive dyskinesia should speak to their doctor.

The American Academy of Neurology suggest that ginkgo biloba extract may also help relieve tardive dyskinesia symptoms in some people. It is worth noting, however, that its effects were only studied in people hospitalized with schizophrenia.

They also noted that there is not enough evidence to show whether other natural remedies, such as vitamin E and melatonin, work for tardive dyskinesia.

However, there is some evidence that an anti-anxiety drug known as clonazepam can help treat tardive dyskinesia, but this drug can be habit-forming.

===========

 

Akathisia = urolighed, har svært ved at sidde stille, skal helst bevæge sig. Meget vanskelig form for TD at behandle.

Men følgende (VMAT2 inhibitors) kan lindre akathisia-TD:

propranolol

anticholinergics

clonazepam

mirtazapine

 

. Symptoms typically begin with an insidious
onset, evolving to a full syndrome over days to weeks following
onset. This is followed by a stabilization of symptoms in a chronic, but
sometimes waxing and waning [= øge og falde, komme og gå, variere over tid] course [11].

TS can persist for years after discontinuation of the offending agent,
although some patients can experience partial or complete remission [= bedring] of
symptoms a few years after discontinuation of the causative agent.

 

Tungebevægelserne kan mindskes under tale og spisning eller når man sætter en finger på læben. Distraktion som når patienten bliver bedt om at udføre bevægelser med hænderne vil øge tungebevægelserne. Tungemusklen bliver større på grund af den stadige aktivering (macroglossia).

 

O-B-L betyder , oral-buccal-lingual (dvs. mund, mundhule og tunge

DRBA = dopamine receptor blocking agent.

Når tungen bevæges ud af munden kaldes dette for fly-catchers tongue.

Kun 2% bliver helt raske af TD.

TD kan udløses af blot 2 uger på medicinen.  (kilde 3: https://www.jns-journal.com/article/S0022-510X(18)30063-7/pdf)

 

kilde 4: https://emedicine.medscape.com/article/1151826-overview#a2

Increased dopamine transport (DAT) uptake after treatment with quetiapine has been reported with the amelioration of TD

Curcumin, an antioxidant, may prevent the development of dyskinesias

 

Haloperidol induced vacuous chewing movements, orofacial movements, and facial stereotypies in rats. These changes were reversed after treatment with adenosine or caffeine; The prevalence of TD is higher in cigarette smokers

 

The prevalence of TD is 29% in elderly patients receiving dopamine antagonist treatment for 3 months and 26-67% in patients undergoing long-term treatment.

 

MENNESKER DER HAR HAFT TD SKAL ADVARES MOD AT FÅ DOPAMIN-RECEPTOR BLOKERENDE LÆGEMIDLER I FREMTIDEN!  Advise the patient to avoid receiving dopamine-receptor blocking drugs. Advise the patient to obtain a medical alert bracelet to warn against the administration of dopamine-receptor blocking drugs

 

Diagnosis of neuroleptic-induced TD generally requires exposure to neuroleptics for at least 3 months. At least 1 month of exposure is typically required if the patient is aged 60 years or older.

 

Antiparkinsonism agents usually do not improve neuroleptic-induced dyskinesias.

Neuroleptic-induced TDs are absent during sleep.

 

Test for TD:

Have the patient sit in a chair with hands on knees, legs slightly apart, and feet flat on the floor. Examine the entire body for movements while the patient is in this position, then ask the patient to count backwards from 30.

 

Ask the patient to sit with hands hanging unsupported (between the legs if male, or hanging over the knees if female and wearing a dress). Observe the hands and other body areas, then request that the patient describe in detail the path traveled that day. Ask the patient where the trip started, what streets were traveled, where turns were made, where the trip terminated, and what floor and room were entered. These procedures stimulate the patient and may provoke the appearance of movement disorders.

 

If asked to hold the tongue in a protruded position, the person may be unable to maintain protrusion for longer than 1 second. Although the individual may attempt to disguise the movements by placing the hand to the mouth, in time, the movements become constant during waking hours and cannot be suppressed by the patient.

 

ask the individual to remove shoes and socks so that the movements of the toes and feet can be observed fully. Movements typically become constant during waking hours. Often, the individual cannot suppress them for longer than 1 second.

 

Neuroleptic-induced TD is present at rest and diminishes or subsides when the affected body part is activated. For example, squeezing the hand of another person often eliminates finger dyskinesias, tongue protrusion commonly reduces tongue dyskinesias, and mouth opening diminishes orofacial dyskinesias. Simply pointing out these movements and asking the patient to stop can reduce the movements. For example, orofacial movements may be stopped by placing the patient's fingers on his or her lips.

 

Asking the patient to repeatedly touch the thumb to each finger sequentially in both hands may amplify TD in the tongue and the face. Provocative distracting movements may be necessary to induce movement in mild TD.

 

Tardive akathisia includes the presence of subjective symptoms of restlessness and the urge to move. It refers to the inability to sit down or remain still. People with tardive akathisia exhibit constant pacing and moving of the hands and feet. They typically shift their weight from one foot to the other when standing and swing their legs when sitting.

 

Examine the patient with his or her feet bare and hands exposed so that movements of the extremities can be observed. Ask the patient to sit, stand, and lie still for 2 minutes in each position.

After the patient has maintained the designated position for a full minute, ask, "Do you feel restless inside? Do you have the urge to move? Are you able to keep your feet still?" If the patient responds that these sensations are present, ask him or her to quantify the magnitude of the urge to move as mild, moderate, or severe.

 

Unlike TDs, withdrawal dyskinesias remit within a month after discontinuance of neuroleptics.

 

Amelioration of TD resulting from the administration of quetiapine (dvs. at stoffet lindrer TD)

 

Proton magnetic resonance spectroscopy has demonstrated neural damages in the left lenticular nucleus in a group of patients with TD.

 

The evidenced-based guidelines of the American Academy of Neurology recommend the use of clonazepam and ginkgo biloba for TD. [

 

FDA has approved valbenazine(Ingrezza), the first drug to treat tardive dyskinesia. Valbenazine is a selective vesicular monoamine transporter 2 (VMAT2) inhibitor. These drugs modulate the presynaptic packaging and release of dopamine into the synapse, and may offset the movement-related effects of antipsychotics and other dopaminergic blockers.

Deutetrabenazine (Austedo) is a novel, highly selective vesicular monoamine transporter type 2 (VMAT2) inhibitor. FDA has approved deutetrabenazine tablets for the treatment of adults with tardive dyskinesia (TD). 24 mg/day and 36 mg/day—were associated with statistically significant improvement in patients'

 

Clonazepam (1-4.5 mg/day) showed a decrease of TD symptoms by 35%

 

TD may worsen initially after neuroleptics are discontinued.

 

In particular, clozapine has been recommended as treatment for patients with TD who require antipsychotics. Although clozapine has been associated with TD, [64the incidence of TD with this and other atypical agents appears markedly less than that of traditional neuroleptics. The benefits of clozapine may result from its affinity for the D4 receptor. Treatment with clozapine requires regular hematologic evaluation to avoid fatal agranulocytosis.

 

Other therapeutic agents for which there is some anecdotal support include vitamin E, levodopa (see carbidopa/levodopa), benzodiazepines, botulinum toxinreserpinetetrabenazine, propranolol, [66and dopamine-depleting agents. Ondansetron, a selective 5-hydroxytryptamine-3 antagonist, has helped some individuals with TD. Discontinuance of anticholinergic therapy may relieve TD. A controversial strategy for treating TD is to continue or increase the dose of the dopamine antagonist.

 

Clozapine has treated tardive tremor successfully.

 

Propranolol is useful for tardive akathisia.

 

it is preferable to taper the dose slowly (by 10% increments of the original dose) while closely observing the patient for exacerbation of psychotic symptoms.

 

 

 

 

REFERENCES (1. artikel)

 1. Waln O, Jankovic J. An update on tardive dyskinesia: from phenomenology to treatment. Tremor Other Hyperkinet Mov (N Y). 2013. Jul 12;3. doi: 10.7916/d88p5z71. [PMC free article] [PubMed]
 2. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Arlington, VA: American Psychiatric Association; 2013.
 3. Kulkarni SK, Naidu PS. Pathophysiology and drug therapy of tardive dyskinesia: current concepts and future perspectives. Drugs Today (Barc). 2003. January; 39 1: 19- 49. [PubMed]
 4. Jensen N, Oliveira JRM. Basal ganglia vulnerability to oxidative stress. Front Neurosci. 2014. April 21;8: 80 doi:10.3389/fnins.2014.00080. [PMC free article] [PubMed]
 5. Martins MR, Petronilho FC, Gomes KM, Dal-Pizzol F, Streck EL, Quevedo J. Antipsychotic-induced oxidative stress in rat brain. Neurotox Res. 2008. January; 13 1: 63- 69. [PubMed]
 6. Lepping P, Delieu J, Mellor R, Williams JHH, Hudson PR, Hunter-Lavin C. Antipsychotic medication and oxidative cell stress: a systematic review. J Clin Psychiatry. 2011. March; 72 3: 273- 285. doi: 10.4088/JCP.09r05268yel. [PubMed]
 7. Tiwari AK, Deshpande SN, Rao AR, et al. Genetic susceptibility to tardive dyskinesia in chronic schizophrenia subjects: III. Lack of association of CYP3A4 and CYP2D6 gene polymorphisms. Schizophr Res. 2005. June 1; 75 1: 21- 26. doi: 10.1016/j.schres.2004.12.011. [PubMed]
 8. Gałecki P, Pietras T, Szemraj J. Manganese superoxide dismutase gene (MnSOD) polimorphism in schizophrenics with tardive dyskinesia from central Poland [in Polish]. Psychiatr Pol. 2006. Sep-Oct; 40 5: 937- 948. [PubMed]
 9. Lee HJ, Kang SG. Genetics of tardive dyskinesia. Int Rev Neurobiol. 2011; 98: 231- 264. doi: 10.1016/B978-0-12-381328-2.00010-9. [PubMed]
 10. Müller DJ, Schulze TG, Knapp M, et al. Familial occurrence of tardive dyskinesia. Acta Psychiatr Scand. 2001. November; 104 5: 375- 379. [PubMed]
 11. Fedorenko OY, Loonen AJM, Lang F, et al. Association study indicates a protective role of phosphatidylinositol-4-phosphate-5-kinase against tardive dyskinesia. Int J Neuropsychopharmacol. 2014. December; 18 6 doi:10.1093/ijnp/pyu098. [PMC free article] [PubMed]
 12. Basile VS, Masellis M, Badri F, et al. Association of the MscI polymorphism of the dopamine D3 receptor gene with tardive dyskinesia in schizophrenia. Neuropsychopharmacology. 1999. July; 21 1: 17- 27. doi: 10.1016/S0893-133X(98)00114-6. [PubMed]
 13. Liao DL, Yeh YC, Chen HM, Chen H, Hong CJ, Tsai SJ. Association between the Ser9Gly polymorphism of the dopamine D3 receptor gene and tardive dyskinesia in Chinese schizophrenic patients.Neuropsychobiology. 2001; 44 2: 95- 98. [PubMed]
 14. Mathews M, Gratz S, Adetunji B, George V, Mathews M, Basil B. Antipsychotic-induced movement disorders: evaluation and treatment. Psychiatry (Edgmont). 2005. March; 2 3: 36- 41. [PMC free article][PubMed]
 15. Miura I, Zhang JP, Nitta M, et al. BDNF Val66Met polymorphism and antipsychotic-induced tardive dyskinesia occurrence and severity: a meta-analysis. Schizophr Res. 2014. February; 152 2-3: 365- 372. doi: 10.1016/j.schres.2013.12.011. [PMC free article] [PubMed]
 16. Correll CU, Leucht S, Kane JM. Lower risk for tardive dyskinesia associated with second-generation antipsychotics: a systematic review of 1-year studies. Am J Psychiatry. 2004. March; 161 3: 414- 425. doi: 10.1176/appi.ajp.161.3.414. [PubMed]
 17. Gebhardt S, Härtling F, Hanke M, et al. Prevalence of movement disorders in adolescent patients with schizophrenia and in relationship to predominantly atypical antipsychotic treatment. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2006. October; 15 7: 371- 382. doi: 10.1007/s00787-006-0544-5. [PubMed]
 18. Yassa R, Jones BD. Complications of tardive dyskinesia: a review. Psychosomatics. 1985. April; 26 4: 305- 313. doi: 10.1016/S0033-3182(85)72863-0. [PubMed]
 19. Kim J, Macmaster E, Schwartz TL. Tardive dyskinesia in patients treated with atypical antipsychotics: case series and brief review of etiologic and treatment considerations. Drugs Context. 2014. April 9; 3: 212259 doi:10.7573/dic.212259. [PMC free article] [PubMed]
 20. Yassa R, Jeste DV. Gender differences in tardive dyskinesia: a critical review of the literature.Schizophr Bull. 1992; 18 4: 701- 715. [PubMed]
 21. Kinon BJ, Kollack-Walker S, Jeste D, et al. Incidence of tardive dyskinesia in older adult patients treated with olanzapine or conventional antipsychotics. J Geriatr Psychiatry Neurol. 2015. March; 28 1: 67- 79. doi: 10.1177/0891988714541867. [PubMed]
 22. Meltzer HY. Update on typical and atypical antipsychotic drugs. Annu Rev Med. 2013; 64: 393- 406. doi: 10.1146/annurev-med-050911-161504. [PubMed]
 23. Tenback DE, Bakker PR, van Harten PN. Risk factors for tardive movement disorders in schizophrenia [in Dutch]. Tijdschr Psychiatr. 2015; 57 2: 120- 124. [PubMed]
 24. Connor DF, Fletcher KE, Wood JS. Neuroleptic-related dyskinesias in children and adolescents. J Clin Psychiatry. 2001. December; 62 12: 967- 974. [PubMed]
 25. Wonodi I, Adami HM, Cassady SL, Sherr JD, Avila MT, Thaker GK. Ethnicity and the course of tardive dyskinesia in outpatients presenting to the motor disorders clinic at the Maryland psychiatric research center. J Clin Psychopharmacol. 2004. December; 24 6: 592- 598. [PubMed]
 26. Go CL, Rosales RL, Caraos RJ, Fernandez HH. The current prevalence and factors associated with tardive dyskinesia among Filipino schizophrenic patients. Parkinsonism Relat Disord. 2009. November; 159: 655- 659. doi: 10.1016/j.parkreldis.2009.02.015. [PubMed]
 27. Yassa R, Lal S, Korpassy A, Ally J. Nicotine exposure and tardive dyskinesia. Biol Psychiatry. 1987. January; 22 1: 67- 72. doi: 10.1016/0006-3223(87)90131-4. [PubMed]
 28. Burda K, Czubak A, Nowakowska E, Kus K, Metelska J, Nowakowska A. Interactions of nicotine and drugs used in the treatment of mental illnesses with respect to cognitive functions. Arzneimittelforschung. 2010; 60 9: 527- 543. doi: 10.1055/s-0031-1296322. [PubMed]
 29. Bordia T, McIntosh JM, Quik M. Nicotine reduces antipsychotic-induced orofacial dyskinesia in rats. J Pharmacol Exp Ther. 2012. March; 340 3: 612- 619. doi: 10.1124/jpet.111.189100. [PMC free article][PubMed]
 30. Cho CH, Lee HJ. Oxidative stress and tardive dyskinesia: pharmacogenetic evidence. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2013. October 1; 46: 207- 213. doi: 10.1016/j.pnpbp.2012.10.018.[PubMed]
 31. Zhang ZJ, Zhang XB, Hou G, Yao H, Reynolds GP. Interaction between polymorphisms of the dopamine D3 receptor and manganese superoxide dismutase genes in susceptibility to tardive dyskinesia.Psychiatr Genet. 2003. September; 13 3: 187- 192. doi: 10.1097/01.ypg.0000071600.59979.0e. [PubMed]
 32. Malik P, Andersen MB, Peacock L. The effects of dopamine D3 agonists and antagonists in a nonhuman primate model of tardive dyskinesia. Pharmacol Biochem Behav. 2004. August; 78 4: 805- 810. doi: 10.1016/j.pbb.2004.05.019. [PubMed]
 33. Zai CC, Tiwari AK, Basile V, et al. Association study of tardive dyskinesia and five DRD4 polymorphisms in schizophrenia patients. Pharmacogenomics J. 2009. June; 9 3: 168- 174. doi: 10.1038/tpj.2009.2. [PubMed]
 34. Clayton AH. Antidepressant-induced tardive dyskinesia: review and case report. Psychopharmacol Bull. 1995; 31 2: 259- 264. [PubMed]
 35. Mander A, McCausland M, Workman B, Flamer H, Christophidis N. Fluoxetine induced dyskinesia.Aust N Z J Psychiatry. 1994. June; 28 2: 328- 330. [PubMed]
 36. Tamminga CA, Crayton JW, Chase TN. Improvement in tardive dyskinesia after muscimol therapy.Arch Gen Psychiatry. 1979. May; 36 5: 595- 598. [PubMed]
 37. van Zessen R, Phillips JL, Budygin EA, Stuber GD. Activation of VTA GABA neurons disrupts reward consumption. Neuron. 2012. March 22; 73 6: 1184- 1194. doi: 10.1016/j.neuron.2012.02.016.[PMC free article] [PubMed]
 38. Lockwood JT, Remington G. Emerging drugs for antipsychotic-induced tardive dyskinesia: investigational drugs in Phase II and Phase III clinical trials. Expert Opin Emerg Drugs. 2015. September;20 3: 407- 421. doi: 10.1517/14728214.2015.1050376. [PubMed]
 39. Galili-Mosberg R, Gil-Ad I, Weizman A, Melamed E, Offen D. Haloperidol-induced neurotoxicity—possible implications for tardive dyskinesia. J Neural Transm(Vienna). 2000; 107 4: 479- 490. doi: 10.1007/s007020070089. [PubMed]
 40. Correll CU, Schenk EM. Tardive dyskinesia and new antipsychotics. Curr Opin Psychiatry. 2008. March; 21 2: 151- 156. doi: 10.1097/YCO.0b013e3282f53132. [PubMed]
 41. Jeste DV, Okamoto A, Napolitano J, Kane JM, Martinez RA. Low incidence of persistent tardive dyskinesia in elderly patients with dementia treated with risperidone. Am J Psychiatry. 2000. July; 157 7: 1150- 1155. doi: 10.1176/appi.ajp.157.7.1150. [PubMed]
 42. Goyal R, Devi SH. A case of aripiprazole induced tardive dyskinesia in a neuroleptic-naïve patient with two years of follow up. Clin Psychopharmacol Neurosci. 2014. April; 12 1: 69- 71. doi: 10.9758/cpn.2014.12.1.69. [PMC free article] [PubMed]
 43. Coplan J, Gugger JJ, Tasleem H. Tardive dyskinesia from atypical antipsychotic agents in patients with mood disorders in a clinical setting. J Affect Disord. 2013. September 25; 150 3: 868- 871. doi: 10.1016/j.jad.2013.04.053. [PubMed]
 44. Ryu S, Yoo JH, Kim JH, et al. Tardive dyskinesia and tardive dystonia with second-generation antipsychotics in non-elderly schizophrenic patients unexposed to first-generation antipsychotics: a cross-sectional and retrospective study. J Clin Psychopharmacol. 2015. February; 35 1: 13- 21. doi: 10.1097/JCP.0000000000000250. [PubMed]
 45. Simpson GM. The treatment of tardive dyskinesia and tardive dystonia. J Clin Psychiatry. 2000; 61Suppl 4: 39- 44. [PubMed]
 46. Caroff SN, Mann SC, Campbell EC, Sullivan KA. Movement disorders associated with atypical antipsychotic drugs. J Clin Psychiatry. 2002; 63 Suppl 4: 12- 19. [PubMed]
 47. Desmarais JE, Beauclair L, Annable L, Bélanger MC, Kolivakis TT, Margolese HC. Effects of discontinuing anticholinergic treatment on movement disorders, cognition and psychopathology in patients with schizophrenia. Ther Adv Psychopharmacol. 2014. December; 4 6: 257- 267. doi: 10.1177/2045125314553611. [PMC free article] [PubMed]
 48. Peters R. Ageing and the brain. Postgrad Med J. 2006. February; 82 964: 84- 88. doi: 10.1136/pgmj.2005.036665. [PMC free article] [PubMed]
 49. Vandel P, Bonin B, Leveque E, Sechter D, Bizouard P. Tricyclic antidepressant-induced extrapyramidal side effects. Eur Neuropsychopharmacol. 1997. August; 7 3: 207- 212. [PubMed]
 50. Boyer P, Lecrubier Y, Stalla-Bourdillon A, Fleurot O. Amisulpride versus amineptine and placebo for the treatment of dysthymia. Neuropsychobiology. 1999; 39 1: 25- 32. [PubMed]
 51. Dubovsky SL, Thomas M. Tardive dyskinesia associated with fluoxetine. Psychiatr Serv. 1996. September; 47 9: 991- 993. doi: 10.1176/ps.47.9.991. [PubMed]
 52. Raveendranathan D, Rao SG. Sertraline induced acute mandibular dystonia. J Neurosci Rural Pract. 2015. Oct-Dec; 6 4: 586- 587. doi: 10.4103/0976-3147.169804. [PMC free article] [PubMed]
 53. Tong J, Meyer JH, Furukawa Y, et al. Distribution of monoamine oxidase proteins in human brain: implications for brain imaging studies. J Cereb Blood Flow Metab. 2013. June; 33 6: 863- 871. doi: 10.1038/jcbfm.2013.19. [PMC free article] [PubMed]
 54. Volz HP, Gleiter CH. Monoamine oxidase inhibitors. A perspective on their use in the elderly. Drugs Aging. 1998. November; 13 5: 341- 355. [PubMed]
 55. Elmer L, Schwid S, Eberly S, et al. Rasagiline-associated motor improvement in PD occurs without worsening of cognitive and behavioral symptoms. J Neurol Sci. 2006. October 25; 248 1-2: 78- 83. doi: 10.1016/j.jns.2006.05.014. [PubMed]
 56. Rao AS, Camilleri M. Review article: metoclopramide and tardive dyskinesia. Aliment Pharmacol Ther. 2010. January; 31 1: 11- 19. doi: 10.1111/j.1365-2036.2009.04189.x. [PubMed]
 57. Lee A, Kuo B. Metoclopramide in the treatment of diabetic gastroparesis. Expert Rev Endocrinol Metab. 2010; 5 5: 653- 662. [PMC free article] [PubMed]
 58. Wijemanne S, Jankovic J, Evans RW. Movement disorders from the use of metoclopramide and other antiemetics in the treatment of migraine. Headache. 2016. January; 56 1: 153- 161. doi: 10.1111/head.12712. [PubMed]
 59. Madruga-Garrido M, Mir P. Tics and other stereotyped movements as side effects of pharmacological treatment. Int Rev Neurobiol. 2013; 112: 481- 494. doi: 10.1016/B978-0-12-411546-0.00016-0. [PubMed]
 60. Chadwick D, Reynolds EH, Marsden CD. Anticonvulsant-induced dyskinesias: a comparison with dyskinesias induced by neuroleptics. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1976. December; 39 12: 1210- 1218.[PMC free article] [PubMed]
 61. Zaatreh MM. Anticonvulsant-induced dyskinesia. Expert Opin Drug Saf. 2003. July; 2 4: 385- 393.[PubMed]
 62. Zadikoff C, Munhoz RP, Asante AN, et al. Movement disorders in patients taking anticonvulsants. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 2007. February; 78 2: 147- 151. doi: 10.1136/jnnp.2006.100222.[PMC free article] [PubMed]
 63. Zaatreh M, Tennison M, D'Cruz O, Beach RL. Anticonvulsants-induced chorea: a role for pharmacodynamic drug interaction? Seizure. 2001. December; 10 8: 596- 599. doi: 10.1053/seiz.2001.0555. [PubMed]
 64. Ahmad S, Laidlaw J, Houghton GW, Richens A. Involuntary movements caused by phenytoin intoxication in epileptic patients. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1975. March; 38 3: 225- 231.[PMC free article] [PubMed]
 65. Yoshida M, Yamada S, Ozaki Y, Nakanishi T. Phenytoin-induced orofacial dyskinesia. A case report. J Neurol. 1985; 231 6: 340- 342. [PubMed]
 66. Harrison MB, Lyons GR, Landow ER. Phenytoin and dyskinesias: a report of two cases and review of the literature. Mov Disord. 1993; 8 1: 19- 27. doi: 10.1002/mds.870080104. [PubMed]
 67. Bellman MH, Haas L. Letter: Toxic reaction to phenytoin. Br Med J. 1974. July 27; 3 5925: 256- 257.[PMC free article] [PubMed]
 68. Alford EL, Wheless JW, Phelps SJ. Treatment of generalized convulsive status epilepticus in pediatric patients. J Pediatr Pharmacol Ther. 2015. Jul-Aug; 20 4: 260- 289. doi: 10.5863/1551-6776-20.4.260.[PMC free article] [PubMed]
 69. Benzi G, Arrigoni E, Scelsi R, Marzatico F, Gorini A, Villa RF. Acetylcholine esterase sensitivity to chronic administration of diphenylhydantoin and effects on cerebral enzymatic activities related to energy metabolism. Neurochem Res. 1980. August; 5 8: 905- 911. [PubMed]
 70. Mendez JS, Cotzias GC, Mena I, Papavasiliou PS. Diphenylhydantoin. Blocking of levodopa effects.Arch Neurol. 1975. January; 32 1: 44- 46. [PubMed]
 71. Granacher RP Jr. Facial dyskinesia after antihistamines. N Engl J Med. 1977. March 3; 296 9: 516 doi:10.1056/NEJM197703032960917. [PubMed]
 72. Navarro Blasco FJ, Brotons Cuixart C, Alvarez Cristóbal ML. Acute dyskinesia caused by antihistamines [in Spanish]. Med Clin (Barc). 1984. January; 82 3: 137. [PubMed]
 73. Barone DA, Raniolo J. Facial dyskinesia from overdose of an antihistamine. N Engl J Med. 1980. July 10; 303 2: 107 doi:10.1056/NEJM198007103030211. [PubMed]
 74. Clark BG, Araki M, Brown HW. Hydroxyzine-associated tardive dyskinesia. Ann Neurol. 1982. April;11 4: 435- 435. doi: 10.1002/ana.410110423. [PubMed]
 75. Ananth J, Burgoyne KS, Niz D, Smith M. Tardive dyskinesia in 2 patients treated with ziprasidone. J Psychiatry Neurosci. 2004. November; 29 6: 467- 469. [PMC free article] [PubMed]
 76. Heath HW, Allen JK. Acute dystonia following standard doses of a cold medicine containing phenylpropanolamine. Clin Pediatr (Phila). 1997. January; 36 1: 57- 58. [PubMed]
 77. Powers JM. Decongestant-induced blepharospasm and orofacial dystonia. JAMA. 1982. June 18; 24723: 3244- 3245. [PubMed]
 78. Henry B, Fox SH, Peggs D, Crossman AR, Brotchie JM. The alpha2-adrenergic receptor antagonist idazoxan reduces dyskinesia and enhances anti-parkinsonian actions of L-dopa in the MPTP-lesioned primate model of Parkinson's disease. Mov Disord. 1999. September; 14 5: 744- 753. [PubMed]
 79. Buck K, Voehringer P, Ferger B. The alpha(2) adrenoceptor antagonist idazoxan alleviates L-DOPA-induced dyskinesia by reduction of striatal dopamine levels: an in vivo microdialysis study in 6-hydroxydopamine-lesioned rats. J Neurochem. 2010. January; 112 2: 444- 452. doi: 10.1111/j.1471-4159.2009.06482.x. [PubMed]
 80. Osifo NG. Drug-related transient dyskinesias. Clin Pharmacol Ther. 1979. June; 25 6: 767- 771.[PubMed]
 81. Giuffrida AM, Sjöstrand J, Cambria A, et al. In vitro action of chloroquine on nucleic acid and protein biosynthesis in the rabbit retina. Neuropharmacology. 1976. July; 15 7: 439- 441. [PubMed]
 82. Metcalf G, Thompson JW. The effect of various amine-depleting drugs on the fever response exhibited by rabbits to bacterial or leucocyte pyrogen. Br J Pharmacol. 1975. January; 53 1: 21- 27.[PMC free article] [PubMed]
 83. Sossi V, de la Fuente-Fernández R, Schulzer M, Adams J, Stoessl J. Age-related differences in levodopa dynamics in Parkinson's: implications for motor complications. Brain. 2006. April; 129 Pt 4: 1050- 1058. doi: 10.1093/brain/awl028. [PubMed]
 84. Oliveri RL, Annesi G, Zappia M, et al. Dopamine D2 receptor gene polymorphism and the risk of levodopa-induced dyskinesias in PD. Neurology. 1999. October; 53 7: 1425- 1430. [PubMed]
 85. Bibbiani F, Costantini LC, Patel R, Chase TN. Continuous dopaminergic stimulation reduces risk of motor complications in parkinsonian primates. Exp Neurol. 2005. March; 192 1: 73- 78. doi: 10.1016/j.expneurol.2004.11.013. [PubMed]
 86. Rascol O, Sabatini U, Brefel C, et al. Cortical motor overactivation in parkinsonian patients with L-dopa-induced peak-dose dyskinesia. Brain. 1998. March; 121 Pt 3: 527- 533. [PubMed]
 87. Chase TN, Bibbiani F, Oh JD. Striatal glutamatergic mechanisms and extrapyramidal movement disorders. Neurotox Res. 2003; 5 1-2: 139- 146. [PubMed]
 88. Brotchie JM. Nondopaminergic mechanisms in levodopa-induced dyskinesia. Mov Disord. 2005. August; 20 8: 919- 931. doi: 10.1002/mds.20612. [PubMed]
 89. Calon F, Grondin R, Morissette M, et al. Molecular basis of levodopa-induced dyskinesias. Ann Neurol. 2000. April; 47 4 Suppl 1: S70- S78. [PubMed]
 90. Aosaki T, Miura M, Suzuki T, Nishimura K, Masuda M. Acetylcholine-dopamine balance hypothesis in the striatum: an update. Geriatr Gerontol Int. 2010. July; 10 Suppl 1: S148- S157. doi: 10.1111/j.1447-0594.2010.00588.x. [PubMed]
 91. Klawans HL, Rubovits R. Effect of cholinergic and anticholinergic agents on tardive dyskinesia. J Neurol Neurosurg Psychiatry. 1974. August; 37 8: 941- 947. [PMC free article] [PubMed]
 92. Casey DE, Gerlach J, Magelund G, Christensen TR. gamma-Acetylenic GABA in tardive dyskinesia.Arch Gen Psychiatry. 1980. December; 37 12: 1376- 1379. [PubMed]
 93. Deik A, Saunders-Pullman R, Luciano MS. Substance of abuse and movement disorders: complex interactions and comorbidities. Curr Drug Abuse Rev. 2012. September; 5 3: 243- 253. [PMC free article][PubMed]
 94. Ramchandani D, López-Muñoz F, Alamo C. Meprobamate-tranquilizer or anxiolytic? A historical perspective. Psychiatr Q. 2006. Spring; 77 1: 43- 53. doi: 10.1007/s11126-006-7960-z. [PubMed]
 95. Naila A, Flint S, Fletcher G, Bremer P, Meerdink G. Control of biogenic amines in food—existing and emerging approaches. J Food Sci. 2010. September; 75 7: R139- R150. doi: 10.1111/j.1750-3841.2010.01774.x. [PMC free article] [PubMed]
 96. Sathyanarayana Rao TS, Yeragani VK. Hypertensive crisis and cheese. Indian J Psychiatry. 2009. January; 51 1: 65- 66. doi: 10.4103/0019-5545.44910. [PMC free article] [PubMed]
 97. Malhi GS, Tanious M, Das P, Coulston CM, Berk M. Potential mechanisms of action of lithium in bipolar disorder. Current understanding. CNS Drugs. 2013. February; 27 2: 135- 153. doi: 10.1007/s40263-013-0039-0. [PubMed]
 98. Ghadirian AM, Annable L, Bélanger MC, Chouinard G. A cross-sectional study of parkinsonism and tardive dyskinesia in lithium-treated affective disordered patients. J Clin Psychiatry. 1996. January; 57 1: 22- 28. [PubMed]
 99. van Harten PN, Hoek HW, Matroos GE, van Os J. Evidence that lithium protects against tardive dyskinesia: the Curaçao extrapyramidal syndromes study. Eur Neuropsychopharmacol. 2008. February; 182: 152- 155. doi: 10.1016/j.euroneuro.2007.07.004. [PubMed]
 100. Mukherjee S, Rosen AM, Caracci G, Shukla S. Persistent tardive dyskinesia in bipolar patients. Arch Gen Psychiatry. 1986. April; 43 4: 342- 346. [PubMed]
 101. Correll CU, Detraux J, De Lepeleire J, De Hert M. Effects of antipsychotics, antidepressants and mood stabilizers on risk for physical diseases in people with schizophrenia, depression and bipolar disorder. World Psychiatry. 2015. June; 14 2: 119- 136. doi: 10.1002/wps.20204. [PMC free article][PubMed]
 102. Schwarzschild MA. Caffeine in Parkinson disease: better for cruise control than snooze patrol?Neurology. 2012. August 14; 79 7: 616- 618. doi: 10.1212/WNL.0b013e318263580e. [PubMed]
 103. Wills AM, Eberly S, Tennis M, et al. Caffeine consumption and risk of dyskinesia in CALM-PD. Mov Disord. 2013. March; 28 3: 380- 383. doi: 10.1002/mds.25319. [PMC free article] [PubMed]
 104. Kish SJ. Pharmacologic mechanisms of crystal meth. CMAJ. 2008. June 17; 178 13: 1679- 1682. doi: 10.1503/cmaj.071675. [PMC free article] [PubMed]
 105. Thiel A, Dressler D. Dyskinesias possibly induced by norpseudoephedrine. J Neurol. 1994. January;241 3: 167- 169. [PubMed]
 106. Rusyniak DE. Neurologic manifestations of chronic methamphetamine abuse. Neurol Clin. 2011. August; 29 3: 641- 655. doi: 10.1016/j.ncl.2011.05.004. [PMC free article] [PubMed]
 107. Saltz BL, Robinson DG, Woerner MG. Recognizing and managing antipsychotic drug treatment side effects in the elderly. Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2004; 6 Suppl 2: 14- 19. [PMC free article][PubMed]
 108. Kalachnik JE, Sprague RL. The Dyskinesia Identification System Condensed User Scale (DISCUS): reliability, validity, and a total score cut-off for mentally ill and mentally retarded populations. J Clin Psychol. 1993. March; 49 2: 177- 189. [PubMed]
 109. Bergman J, Dwolatzky T, Brettholz I, Lerner V. Beneficial effect of donepezil in the treatment of elderly patients with tardive movement disorders. J Clin Psychiatry. 2005. January; 66 1: 107- 110.[PubMed]
 110. Tammenmaa IA, Sailas E, McGrath JJ, Soares-Weiser K, Wahlbeck K. Systematic review of cholinergic drugs for neuroleptic-induced tardive dyskinesia: a meta-analysis of randomized controlled trials. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2004. November; 28 7: 1099- 1107. doi: 10.1016/j.pnpbp.2004.05.045. [PubMed]
 111. Warnez S, Alessi-Severini S. Clozapine: a review of clinical practice guidelines and prescribing trends. BMC Psychiatry. 2014. April 7; 14: 102 doi:10.1186/1471-244X-14-102. [PMC free article][PubMed]
 112. Lehman AF, Lieberman JA, Dixon LB, et al. Practice guideline for the treatment of patients with schizophrenia, second edition. Am J Psychiatry. 2004. February; 161 2 Suppl: 1- 56. [PubMed]
 113. Agid O, Arenovich T, Sajeev G, et al. An algorithm-based approach to first-episode schizophrenia: response rates over 3 prospective antipsychotic trials with a retrospective data analysis. J Clin Psychiatry. 2011. November; 72 11: 1439- 1444. doi: 10.4088/JCP.09m05785yel. [PubMed]
 114. Kane JM, Woerner MG, Pollack S, Safferman AZ, Lieberman JA. Does clozapine cause tardive dyskinesia? J Clin Psychiatry. 1993. September; 54 9: 327- 330. [PubMed]
 115. Emsley R, Turner HJ, Schronen J, Botha K, Smit R, Oosthuizen PP. A single-blind, randomized trial comparing quetiapine and haloperidol in the treatment of tardive dyskinesia. J Clin Psychiatry. 2004. May;65 5: 696- 701. [PubMed]
 116. Katzenschlager R. Apomorphine in the treatment of Parkinson's disease. Eur Neurol Rev. 2009; 4 1: 28- 30. doi: 10.17925/ENR.2009.04.01.28.
 117. Müller T. Valbenazine granted breakthrough drug status for treating tardive dyskinesia. Expert Opin Investig Drugs. 2015. June; 24 6: 737- 742. doi: 10.1517/13543784.2015.1029573. [PubMed]
 118. Lerner PP, Miodownik C, Lerner V. Tardive dyskinesia (syndrome): Current concept and modern approaches to its management. Psychiatry Clin Neurosci. 2015. June; 69 6: 321- 334. doi: 10.1111/PCN.12270. [PubMed]
 119. Sharma H. Treatment of tardive dyskinesia by tetrabenazine, clonazepam and vitamin E. Indian J Psychiatry. 2009. April; 51 2: 162- 163. doi: 10.4103/0019-5545.49466. [PMC free article] [PubMed]
 120. Fukasawa T, Takahashi M, Otani K. A successful clonazepam treatment without tolerance in a patient with spontaneous oral dyskinesia. Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2001. October; 25 7: 1477- 1480. [PubMed]
 121. Hatcher-Martin JM, Armstrong KA, Scorr LM, et al. Propranolol therapy for tardive dyskinesia: a retrospective examination. Parkinsonism Relat Disord. 2016. November; 32: 124- 126. doi: 10.1016/j.parkreldis.2016.09.004. [PubMed]
 122. Crosby NJ, Deane KH, Clarke CE. Amantadine for dyskinesia in Parkinson's disease. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (2):CD003467. doi: 10.1002/14651858.CD003467. [PubMed]
 123. Richardson MA, Bevans ML, Weber JB, et al. Branched chain amino acids decrease tardive dyskinesia symptoms. Psychopharmacology (Berl). 1999. April; 143 4: 358- 364. [PubMed]
 124. Richardson MA, Small AM, Read LL, Chao HM, Clelland JD. Branched chain amino acid treatment of tardive dyskinesia in children and adolescents. J Clin Psychiatry. 2004. January; 65 1: 92- 96. [PubMed]
 125. Bhidayasiri R, Fahn S, Weiner WJ, et al. Evidence-based guideline: treatment of tardive syndromes: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 2013. July 30; 81 5: 463- 469. doi: 10.1212/WNL.0b013e31829d86b6. Erratum in: Neurology. 2013 Nov 26;81(22):1968. [PubMed]

 

Leave a Reply