Search Posts

Fejl-opstaaet-ved-overgang-fra-uglesiden-til-wordpress-side

EDIT-knappen på alle sider (når man er logget ind) findes ikke i WordPress-versionen (og man skal derfor finde en ny side, med wp-login.php i browseren, for at rette i teksten.

Versioner af tidligere udgaver af siden findes ikke i WordPress-versionen.

Update-knappen ses ikke (man skal bevæge cursoren ud til højre for at den kommer til syne)

Linjemellemrum (blank linie) efter teksten som står nedenfor billederne på Hareskovturenes sider er forsvundet. Man kan dermed komme i tvivl hvilket billede (det over eller billedet under teksten) som teksten refererer til. Det er altså til billedet over teksten.

Fonte er ændret (skriftstørrelse idet noget har fået større skrift og andet har fået mindre skrift). Bold er bevaret. Baggrundsfarve er væk. Font-farve er blevet sort.

Billedernes størrelse ændres (nogle er blevet større, andre er blevet mindre)- sammenlign http://bionyt.s807.sureserver.com/Hareskoven+12 og bionyt.s807.sureserver.com/Hareskoven-12

Centreret tekst er blevet venstrestillet

Kommentarfeltet er blevet ændret

Alle poster er noteret under kategorien "Category: Uncategorized"

Tabelopstillinger af tekst og billeder er væk. (WordPress vælger venstre felt i tabelopstillinger, og midt- og højrestillede felter må så komme længere nede umiddelbart efter) – sammenlign http://bionyt.s807.sureserver.com/Hareskoven+12 og bionyt.s807.sureserver.com/Hareskoven-12

+ tegn i browserfeltet ændres til -(se http://bionyt.s807.sureserver.com/Hareskoven+12 og bionyt.s807.sureserver.com/Hareskoven-12)

Der er sket ændringer af titlen (browser-titlen):
Æ oversættes til ae
æ oversættes til ae
Ø oversættes til o
ø oversættes til o
Å oversættes til a
å oversættes til a
è oversættes til e
) og ( slettes
? oversættes til -2 (slettes eller oversættes til -2 hvis der allerede findes samme titel)
mellemrum oversættes til –
_ oversættes IKKE, dvs. at _ bevares
hvis der derved kommer flere – efter hinanden sættes alle undtagen en –

æ er æ, og oversættes ifølge ovenstående
osv.

Tekst under videoer er forsvundet. Sammenlign:
http://bionyt.s807.sureserver.com/kirurgisk-lim/kirurgisk-lim

og

kirurgisk-lim

hvilket er denne side:
http://bionyt.s8.sureserver.com/wp-admin/post.php?post=8571&action=edit

Teksten under videoet ER TIL STEDE I KILDETEKSTEN til siden, men vises ikke. (PÅ GRUND AF MANGLENDE AFSLUTNING PÅ IFRAME-KODEN, ALTSÅ /IFRAME MED SKARPE PARANTESER OMKRING.

teksten omkring videoen er denne:

MeTro er et gennembrud inden for medicinsk teknologi, der vil kunne redde liv

VIDEO: Se professor Anthony Weiss demonstrere, hvordan den elastiske kirurgisk fugemasse MeTro fungerer og om dens potentielle anvendelser.

FILER SOM ER KILDER (i bionyt.dk) findes i bionyt/kilde/9999.asp f.eks. Disse kilder findes kun i en oversigt over alle kilderne, men det duer ikke når der er tale om et link, såsom det nævnte eksempel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image