Search Posts

Hareskoven-109

Hareskov-turen d. 18.august 2019 kl 13 fra Hareskov station / bænken i skoven

Navnene står i teksten herunder på denne side:

OBS: Ved tryk på tandhjulet "indstillinger" kan videoens hastighed ændres!

Tilmelding på: https://bionyt.nemtilmeld.dk/27/

Svampe-instruktør bestilles på tlf./sms: 21729908 (ture/foredrag for firmaer, vennegrupper mv.)

Tilmeld dig Email-listen (så du får en invitation et par dage før turene, og til at se billederne fra turene). Subscribe to our mailing list

*Boksen skal udfyldes / indicates required
Brug boksen herunder / Use the box below:

Brug boksen herunder / Use the box below:
Brug boksen herunder / Use the box below:




Ture i 2019: 
Tur nr. 113:Søndag d. 15. dec. 2019 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 112:Søndag d. 17. nov. 2019 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 111:Søndag d. 20. okt. 2019 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 110:Søndag d. 15. sep. 2019 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 109:Søndag d. 18. aug. 2019 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 108:Søndag d. 21. juli 2019 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 107:Søndag d. 16. juni 2019 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station 
Tur nr. 106:Søndag d. 19. maj 2019 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 105:Søndag d. 21. apr. 2019 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 104:Søndag d. 17. marts 2019 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 103:Søndag d. 17. feb. 2019 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 102:Søndag d. 20. jan. 2019 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station ger om deltagelse (og link til tidligere ture) her.

Denne billedsamling er fra tur nr. 109. Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Station hver måned. Se årsprogram her. På denne tur deltog 85 personer. Der var 4 turledere/svampekyndige med (lederne Ole Terney (arrangør), Jørn Gry ;Frank Desting, Poul Evald Hansen). Vejret var fint, det havde regnet men turen blev afholdt i tørvejr, først efter gennemgangen af svampene begyndte det at regne. Turen varede ca. 2 timer. Af spisesvampe var der Karl Johan, Brunstokket Rørhat, andre rørhatte samt spiselige arter af skørhatte. Der blev fundet ca. 90 arter.

Herunder gives en detaljeret beskrivelse af turen.

Fundne svampearter på tur 109 (d. 18. august 2019):

Liste over billederne i videoen:



Billed nr. 1">
1Spiselig Rørhat; Karl Johan :: Boletus edulis




Billed nr. 2">
2Spiselig Rørhat; Karl Johan :: Boletus edulis




Billed nr. 3">
3 Finderne af svampene på billed 1 og 2, selvfølgelig fra Thailand. Bl.a.Spiselig Rørhat; Karl Johan :: Boletus edulis




Billed nr. 4">
4Snyltende Rørhat :: Boletus parasiticus




Billed nr. 5">
5Snyltende Rørhat :: Boletus parasiticus




Billed nr. 7">
7Snyltende Rørhat :: Boletus parasiticus vokser på Alm. Bruskbold som ses nederst.




Billed nr. 8">
8Grønkødet Slørhat :: Cortinarius malicorius




Billed nr. 9">
9Grønkødet Slørhat :: Cortinarius malicorius




Billed nr. 10">
10, 12 og 13Rørhat, ikke bestemt.




Billed nr. 12">
10, 12 og 13Rørhat, ikke bestemt.




Billed nr. 13">
10, 12 og 13Rørhat, ikke bestemt.




Billed nr. 14">
14, 16Spinkel Skørhat :: Russula nauseosa




Billed nr. 16">
14, 16Spinkel Skørhat :: Russula nauseosa




Billed nr. 17">
17-18 Trævlhat, ikke artsbestemt




Billed nr. 18">
17-18 Trævlhat, ikke artsbestemt




Billed nr. 19">
19-20 Huesvamp, ikke artsbestemt. Ingen lugt, ingen blødning




Billed nr. 20">
19-20 Huesvamp, ikke artsbestemt. Ingen lugt, ingen blødning




Billed nr. 22">
22-23 Tragthat, ikke artsbestemt




Billed nr. 23">
22-23 Tragthat, ikke artsbestemt




Billed nr. 25">
25-26Ikke artsbestemt




Billed nr. 26">
25-26Ikke artsbestemt




Billed nr. 28">
28,29,31 Tragthat, ikke artsbestemt




Billed nr. 29">
28,29,31 Tragthat, ikke artsbestemt




Billed nr. 31">
28,29,31 Tragthat, ikke artsbestemt




Billed nr. 33">
33-34Knippe-fladhat :: Gymnopus confluens




Billed nr. 34">
33-34Knippe-fladhat :: Gymnopus confluens




Billed nr. 37">
37-38-39Mørkbladet Huesvamp:: Mycena pelianthina

Mycena pelianthina

Billed nr. 38">
37-38-39Mørkbladet Huesvamp:: Mycena pelianthina

Mycena pelianthina

Billed nr. 39">
37-38-39Mørkbladet Huesvamp:: Mycena pelianthina

Mycena pelianthina

Billed nr. 40">
40Tøndersvamp :: Fomes fomentarius




Billed nr. 41">
41Ikke artsbestemt (en af dværgrørhattene)




Billed nr. 42">
42Liden Guldgaffel :: Calocera cornea




Billed nr. 44">
44-45Håret Lædersvamp :: Stereum hirsutum




Billed nr. 45">
44-45Håret Lædersvamp :: Stereum hirsutum




Billed nr. 47">
47Almindelig Stinksvamp :: Phallus impudicus




Billed nr. 49">
49Orange Mosnavlehat :: Rickenella fibula




Billed nr. 50">
50Dugget Rørhat :: Boletus pruinatus




Billed nr. 51">
51-52Ikke artsbestemt




Billed nr. 52">
51-52Ikke artsbestemt




Billed nr. 53">
53Brunstokket Rørhat :: Boletus badius




Billed nr. 54">
54-55Fliget Frynsesvamp :: Thelephora terrestris




Billed nr. 55">
54-55Fliget Frynsesvamp :: Thelephora terrestris




Billed nr. 56">
56-57-58Gul Sejporesvamp :: Antrodia xantha




Billed nr. 57">
56-57-58Gul Sejporesvamp :: Antrodia xantha




Billed nr. 58">
56-57-58Gul Sejporesvamp :: Antrodia xantha




Billed nr. 59">
59-60Almindelig Tåresvamp :: Dacrymyces stillatus




Billed nr. 60">
59-60Almindelig Tåresvamp :: Dacrymyces stillatus




Billed nr. 61">
61Ikke artsbestemt




Billed nr. 64">
64-65Rynket Mælkehat :: Lactarius tabidus  (mælk blev gul på papir) 




Billed nr. 65">
64-65Rynket Mælkehat :: Lactarius tabidus  (mælk blev gul på papir) 




Billed nr. 66">
66-67Almindelig Bruskbold :: Scleroderma citrinum




Billed nr. 67">
66-67Almindelig Bruskbold :: Scleroderma citrinum




Billed nr. 69">
69Mælkehvid Kødporesvamp :: Postia lactea  (bestemmelsen er et forslag)




Billed nr. 71">
71Smuk Lædersvamp :: Stereum subtomentosum




Billed nr. 72">
72, 74Bestøvlet Fladhat :: Gymnopus peronatus




Billed nr. 74">
72, 74Bestøvlet Fladhat :: Gymnopus peronatus




Billed nr. 75">
75Bredbladet Væbnerhat :: Megacollybia platyphylla




Billed nr. 76">
76Peberrørhat :: Chalciporus piperatus




Billed nr. 77">
77-78Almindelig Netbladhat :: Paxillus involutus




Billed nr. 78">
77-78Almindelig Netbladhat :: Paxillus involutus




Billed nr. 79">
79Ikke artsbestemt (måske Krystalstøvbold)




Billed nr. 80">
80-81Løv-fladhat :: Gymnopus dryophilus




Billed nr. 81">
80-81Løv-fladhat :: Gymnopus dryophilus




Billed nr. 82">
82-83-84Kugleknoldet Fluesvamp :: Amanita citrina (og sort skovsnegl)




Billed nr. 83">
82-83-84Kugleknoldet Fluesvamp :: Amanita citrina (og sort skovsnegl)




Billed nr. 84">
82-83-84Kugleknoldet Fluesvamp :: Amanita citrina (og sort skovsnegl)




Billed nr. 85">
85-86-87-88Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare




Billed nr. 86">
85-86-87-88Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare




Billed nr. 87">
85-86-87-88Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare




Billed nr. 88">
85-86-87-88Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare




Billed nr. 89">
89Løv-fladhat :: Gymnopus dryophilus




Billed nr. 90">
90Alm. Stinksvamp, Brunstokket rørhat osv.




Billed nr. 92">
92-93Høj Fluesvamp :: Amanita excelsa




Billed nr. 93">
92-93Høj Fluesvamp :: Amanita excelsa




Billed nr. 94">
94Almindelig Stinksvamp :: Phallus impudicus




Billed nr. 95">
95Nåle-bruskhat :: Marasmiellus perforans




Billed nr. 96">
96-97Spiselig Rørhat; Karl Johan :: Boletus edulis




Billed nr. 97">
96-97Spiselig Rørhat; Karl Johan :: Boletus edulis




Billed nr. 98">
98-99Puklet Læderporesvamp :: Trametes gibbosa




Billed nr. 99">
98-99Puklet Læderporesvamp :: Trametes gibbosa




Billed nr. 100">
100-101Almindelig Orangekantarel :: Hygrophoropsis aurantiaca




Billed nr. 101">
100-101Almindelig Orangekantarel :: Hygrophoropsis aurantiaca




Billed nr. 102">
102-103Gran-mælkehat :: Lactarius deterrimus




Billed nr. 103">
102-103Gran-mælkehat :: Lactarius deterrimus




Billed nr. 104">
104-105Rødmende Fluesvamp :: Amanita rubescens




Billed nr. 105">
104-105Rødmende Fluesvamp :: Amanita rubescens




Billed nr. 106">
106-107Blågrå Skørhat :: Russula parazurea




Billed nr. 107">
106-107Blågrå Skørhat :: Russula parazurea




Billed nr. 108">
108-109Blågrå Skørhat :: Russula parazurea




Billed nr. 109">
108-109Blågrå Skørhat :: Russula parazurea




Billed nr. 111">
111-112Okkergul Skørhat :: Russula ochroleuca




Billed nr. 112">
111-112Okkergul Skørhat :: Russula ochroleuca




Billed nr. 113">
113, 116Fastkødet Skørhat :: Russula lepida




Billed nr. 116">
113, 116Fastkødet Skørhat :: Russula lepida




Billed nr. 119">
119-120 Sværtende Skørhat :: Russula nigricans




Billed nr. 120">
119-120 Sværtende Skørhat :: Russula nigricans




Billed nr. 121">
121Rank Koralsvamp :: Ramaria stricta




Billed nr. 134">
134Orange Mosnavlehat :: Rickenella fibula




Billed nr. 136">
136Almindelig Guldgaffel :: Calocera viscosa




Billed nr. 137">
137, 139Foranderlig Skælhat :: Kuehneromyces mutabilis




Billed nr. 139">
137, 139Foranderlig Skælhat :: Kuehneromyces mutabilis




Billed nr. 140">
140-141Anis-tragthat :: Clitocybe odora




Billed nr. 141">
140-141Anis-tragthat :: Clitocybe odora




Billed nr. 142">
142-143Rødmende Fluesvamp :: Amanita rubescens




Billed nr. 143">
142-143Rødmende Fluesvamp :: Amanita rubescens




Billed nr. 144">
144, 146, 295, 296Ikke artsbestemt. Måske Alm Tragthat, men større og marmoret-plettet som fugtig. Brunplttet Hekseringshat blev også overvejet. Pletterne forsvandt ved tørring.




Billed nr. 146">
144, 146, 295, 296Ikke artsbestemt. Måske Alm Tragthat, men større og marmoret-plettet som fugtig. Brunplttet Hekseringshat blev også overvejet. Pletterne forsvandt ved tørring.




Billed nr. 147">
147-148Gråhvid Melhat :: Clitopilus prunulus




Billed nr. 148">
147-148Gråhvid Melhat :: Clitopilus prunulus




Billed nr. 150">
150-151Ikke artsbestemt (en af dværgrørhattene)




Billed nr. 151">
150-151Ikke artsbestemt (en af dværgrørhattene)




Billed nr. 152">
152Brun Kam-fluesvamp :: Amanita fulva




Billed nr. 153">
153Stor Løghat :: Mycetinis alliaceus




Billed nr. 154">
154Brunstokket Rørhat :: Boletus badius




Billed nr. 155">
155-156Ikke artsbestemt (en af dværgrørhattene)




Billed nr. 156">
155-156Ikke artsbestemt (en af dværgrørhattene)




Billed nr. 157">
157-158Ikke artsbestemt




Billed nr. 158">
157-158Ikke artsbestemt




Billed nr. 159">
159Ikke artsbestemt




Billed nr. 160">
160-161-162Spiselig Skørhat :: Russula vesca




Billed nr. 161">
160-161-162Spiselig Skørhat :: Russula vesca




Billed nr. 162">
160-161-162Spiselig Skørhat :: Russula vesca




Billed nr. 163">
163Ikke artsbestemt, formentlig krystalstøvbold eller pærestøvbold




Billed nr. 164">
164-165Champignonagtig Slørhat :: Cortinarius torvus




Billed nr. 165">
164-165Champignonagtig Slørhat :: Cortinarius torvus




Billed nr. 166">
166Spiselig Rørhat; Karl Johan :: Boletus edulis




Billed nr. 167">
167-168Spiselig Rørhat; Karl Johan :: Boletus edulis




Billed nr. 168">
167-168Spiselig Rørhat; Karl Johan :: Boletus edulis




Billed nr. 169">
169Ikke artsbestemt (Lycoperdon molle?)




Billed nr. 170">
170-171Duftende Korkhat :: Gloeophyllum odoratum




Billed nr. 171">
170-171Duftende Korkhat :: Gloeophyllum odoratum




Billed nr. 174">
174-175Skønfodet Rørhat :: Boletus calopus




Billed nr. 175">
174-175Skønfodet Rørhat :: Boletus calopus




Billed nr. 176">
176Brunstokket Rørhat :: Boletus badius




Billed nr. 177">
177-178Ikke artsbestemt (en af dværgrørhattene)




Billed nr. 178">
177-178Ikke artsbestemt (en af dværgrørhattene)




Billed nr. 180">
180Dugget Rørhat :: Boletus pruinatus




Billed nr. 181">
181-182Blågrå Skørhat :: Russula parazurea




Billed nr. 182">
181-182Blågrå Skørhat :: Russula parazurea




Billed nr. 183">
183-184Spanskgrøn Skørhat :: Russula virescens




Billed nr. 184">
183-184Spanskgrøn Skørhat :: Russula virescens




Billed nr. 185">
185Ikke artsbestemt (en trævlhat, lille frugtlegeme)




Billed nr. 186">
186-187Galderørhat :: Tylopilus felleus




Billed nr. 187">
186-187Galderørhat :: Tylopilus felleus




Billed nr. 188">
188, 190Ikke artsbestemt (en skørhat, måske Abrikos-skørhat)




Billed nr. 190">
188, 190Ikke artsbestemt (en skørhat, måske Abrikos-skørhat)




Billed nr. 191">
191Brunporesvamp :: Phaeolus schweinitzii




Billed nr. 192">
192Flere arter, bl.a. Spiselig Rørhat; Karl Johan :: Boletus edulis




Billed nr. 193">
193Rødmende Fluesvamp :: Amanita rubescens




Billed nr. 194">
194Rød Ametysthat :: Laccaria laccata




Billed nr. 195">
195-196Hjul-bruskhat :: Marasmius rotula




Billed nr. 196">
195-196Hjul-bruskhat :: Marasmius rotula




Billed nr. 197">
197Almindelig Bruskbold :: Scleroderma citrinum




Billed nr. 198">
198Bestøvlet Fladhat :: Gymnopus peronatus




Billed nr. 199">
199-200Muligvis Løv-fladhat :: Gymnopus dryophilus




Billed nr. 200">
199-200Muligvis Løv-fladhat :: Gymnopus dryophilus




Billed nr. 201">
201Randbæltet Hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola




Billed nr. 202">
202-203Muligvis Skov-rødblad :: Entoloma rhodopolium




Billed nr. 203">
202-203Muligvis Skov-rødblad :: Entoloma rhodopolium




Billed nr. 204">
204Ikke artsbestemt (en af dværgrørhattene)




Billed nr. 205">
205-206Abrikos-skørhat:: Russula risigallina

Russula risigallina

Billed nr. 206">
205-206Abrikos-skørhat:: Russula risigallina

Russula risigallina

Billed nr. 208">
208Sværtende Skørhat :: Russula nigricans




Billed nr. 209">
209-210-211Rødmende Læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa




Billed nr. 210">
209-210-211Rødmende Læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa




Billed nr. 211">
209-210-211Rødmende Læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa




Billed nr. 212">
212-213-214Panter-fluesvamp :: Amanita pantherina




Billed nr. 213">
212-213-214Panter-fluesvamp :: Amanita pantherina




Billed nr. 214">
212-213-214Panter-fluesvamp :: Amanita pantherina




Billed nr. 215">
215, 217Abrikos-skørhat:: Russula risigallina

Billed nr. 217">
215, 217Abrikos-skørhat:: Russula risigallina

Billed nr. 218">
218-219Almindelig Tragthat :: Infundibulicybe gibba




Billed nr. 219">
218-219Almindelig Tragthat :: Infundibulicybe gibba




Billed nr. 220">
220Spiselig Skørhat :: Russula vesca




Billed nr. 222">
222Stor Løghat :: Mycetinis alliaceus




Billed nr. 223">
223-224-225Purpurbroget Skørhat :: Russula undulata




Billed nr. 224">
223-224-225Purpurbroget Skørhat :: Russula undulata




Billed nr. 225">
223-224-225Purpurbroget Skørhat :: Russula undulata




Billed nr. 226">
226, 229Ikke artsbestemt (en af skælrørhattene med blålig farve i stokbasis)




Billed nr. 229">
226, 229Ikke artsbestemt (en af skælrørhattene med blålig farve i stokbasis)




Billed nr. 230">
230-231Spiselig Skørhat :: Russula vesca




Billed nr. 231">
230-231Spiselig Skørhat :: Russula vesca




Billed nr. 232">
232-233, 236-237Orangerød Skørhat:: Russula velenovskyi

Russula velenovskyi

Billed nr. 233">
232-233, 236-237Orangerød Skørhat:: Russula velenovskyi

Russula velenovskyi

Billed nr. 235">
235Galderørhat :: Tylopilus felleus




Billed nr. 236">
232-233, 236-237Orangerød Skørhat:: Russula velenovskyi

Russula velenovskyi

Billed nr. 237">
232-233, 236-237Orangerød Skørhat:: Russula velenovskyi

Russula velenovskyi

Billed nr. 238">
238-239-240-241Kamfer-mælkehat :: Lactarius camphoratus




Billed nr. 239">
238-239-240-241Kamfer-mælkehat :: Lactarius camphoratus




Billed nr. 240">
238-239-240-241Kamfer-mælkehat :: Lactarius camphoratus




Billed nr. 241">
238-239-240-241Kamfer-mælkehat :: Lactarius camphoratus




Billed nr. 243">
243-244Tætbladet Skørhat:: Russula densifolia

Russula densifolia

Billed nr. 244">
243-244Tætbladet Skørhat:: Russula densifolia

Russula densifolia

Billed nr. 245">
245-246-247Lille Gift-skørhat :: Russula mairei




Billed nr. 246">
245-246-247Lille Gift-skørhat :: Russula mairei




Billed nr. 247">
245-246-247Lille Gift-skørhat :: Russula mairei




Billed nr. 248">
248-249-250-251-252Blågrå Skørhat :: Russula parazurea




Billed nr. 249">
248-249-250-251-252Blågrå Skørhat :: Russula parazurea




Billed nr. 250">
248-249-250-251-252Blågrå Skørhat :: Russula parazurea




Billed nr. 251">
248-249-250-251-252Blågrå Skørhat :: Russula parazurea




Billed nr. 252">
248-249-250-251-252Blågrå Skørhat :: Russula parazurea




Billed nr. 253">
253-254Art af champignon fundet i skov, muligvis Gulhvid Champignon :: Agaricus sylvicola




Billed nr. 254">
253-254Art+P203:W204 af champignon fundet i skov, muligvis Gulhvid Champignon :: Agaricus sylvicola




Billed nr. 255">
255Art+P203:W204 af champignon fundet i skov, muligvis Gulhvid Champignon :: Agaricus sylvicola




Billed nr. 256">
256Art af champignon fundet i skov, muligvis Gulhvid Champignon :: Agaricus sylvicola




Billed nr. 259">
259Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare




Billed nr. 260">
260Kam-troldkølle :: Clavulina coralloides




Billed nr. 262">
262Rank Koralsvamp :: Ramaria stricta




Billed nr. 263">
263Violet Ametysthat :: Laccaria amethystina




Billed nr. 264">
264-265-266Ikke artsbestemt (måske Vaskeskind-rørhat)




Billed nr. 265">
264-265-266Ikke artsbestemt (måske Vaskeskind-rørhat)




Billed nr. 266">
264-265-266Ikke artsbestemt (måske Vaskeskind-rørhat)




Billed nr. 267">
267Candolles Mørkhat :: Psathyrella candolleana




Billed nr. 268">
268-269Løv-fladhat :: Gymnopus dryophilus




Billed nr. 269">
268-269Løv-fladhat :: Gymnopus dryophilus




Billed nr. 271">
271-272Trompetsvamp:: Craterellus cornucopioides

Craterellus cornucopioides

Billed nr. 272">
271-272Trompetsvamp:: Craterellus cornucopioides

Craterellus cornucopioides

Billed nr. 273">
273-274Muligvis Skær Huesvamp :: Mycena pura




Billed nr. 274">
273-274Muligvis Skær Huesvamp :: Mycena pura




Billed nr. 275">
275Almindelig Pælerodshat :: Xerula radicata




Billed nr. 276">
276-277-278Ikke artsbestemt (måske Vaskeskind-rørhat)




Billed nr. 277">
276-277-278Ikke artsbestemt (måske Vaskeskind-rørhat)




Billed nr. 278">
276-277-278Ikke artsbestemt (måske Vaskeskind-rørhat)




Billed nr. 280">
280, 283Muligvis Skive-knoldet Champignon:: Agaricus essettei

Agaricus essettei

Billed nr. 283">
280, 283Muligvis Skive-knoldet Champignon:: Agaricus essettei

Agaricus essettei

Billed nr. 284">
284Ikke artsbestemt (en blækhat)




Billed nr. 285">
285-286-287Lille Blod-champignon :: Agaricus sylvaticus




Billed nr. 286">
285-286-287Lille Blod-champignon :: Agaricus sylvaticus




Billed nr. 287">
285-286-287Lille Blod-champignon :: Agaricus sylvaticus




Billed nr. 288">
288, 290Sveden Ridderhat :: Tricholoma ustale




Billed nr. 290">
288, 290Sveden Ridderhat :: Tricholoma ustale




Billed nr. 291">
291Rød Fluesvamp :: Amanita muscaria




Billed nr. 292">
292Høj Fluesvamp :: Amanita excelsa




Billed nr. 293">
293-294Sol-skørhat :: Russula solaris




Billed nr. 294">
293-294Sol-skørhat :: Russula solaris




Billed nr. 295">
144, 146, 295, 296Ikke artsbestemt. Måske Alm Tragthat, men større og marmoret-plettet som fugtig. Brunplttet Hekseringshat blev også overvejet. Pletterne forsvandt ved tørring.




Billed nr. 296">
144, 146, 295, 296Ikke artsbestemt. Måske Alm Tragthat, men større og marmoret-plettet som fugtig. Brunplttet Hekseringshat blev også overvejet. Pletterne forsvandt ved tørring.




Billed nr. 297">
297-298Ræddike-tåreblad :: Hebeloma sinapizans




Billed nr. 298">
297-298Ræddike-tåreblad :: Hebeloma sinapizans




Billed nr. 299">
299Ikke artsbestemt (måske Vaskeskind-rørhat). Dagen efter, kødets farve kan have været lysere




Billed nr. 300">
300-301Ikke artsbestemt (en bruskbold)




Billed nr. 301">
300-301Ikke artsbestemt (en bruskbold)




Billed nr. 302">
302-303Ikke artsbestemt (en rødblad, måske Skov-rødblad)




Billed nr. 303">
302-303Ikke artsbestemt (en rødblad, måske Skov-rødblad)




Billed nr. 304">
304Muligvis Brun Kam-fluesvamp :: Amanita fulva


Liste over artsbestemte arter:

Lille Blod-champignon :: Agaricus sylvaticus

Gulhvid Champignon :: Agaricus sylvicola

Kugleknoldet Fluesvamp :: Amanita citrina

Høj Fluesvamp :: Amanita excelsa

Brun Kam-fluesvamp :: Amanita fulva

Rød Fluesvamp :: Amanita muscaria

Panter-fluesvamp :: Amanita pantherina

Rødmende Fluesvamp :: Amanita rubescens

Gul Sejporesvamp :: Antrodia xantha

Brunstokket Rørhat :: Boletus badius

Skønfodet Rørhat :: Boletus calopus

Rødsprukken Rørhat :: Boletus chrysenteron

Spiselig Rørhat; Karl Johan :: Boletus edulis

Snyltende Rørhat :: Boletus parasiticus

Dugget Rørhat :: Boletus pruinatus

Liden Guldgaffel :: Calocera cornea

Almindelig Guldgaffel :: Calocera viscosa

Almindelig Kantarel :: Cantharellus cibarius

Peberrørhat :: Chalciporus piperatus

Kam-troldkølle :: Clavulina coralloides

Anis-tragthat :: Clitocybe odora

Gråhvid Melhat :: Clitopilus prunulus

Grønkødet Slørhat :: Cortinarius malicorius

Champignonagtig Slørhat :: Cortinarius torvus

Almindelig Tåresvamp :: Dacrymyces stillatus

Rødmende Læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa

Skov-rødblad :: Entoloma rhodopolium

Tøndersvamp :: Fomes fomentarius

Randbæltet Hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola

Duftende Korkhat :: Gloeophyllum odoratum

Knippe-fladhat :: Gymnopus confluens

Løv-fladhat :: Gymnopus dryophilus

Bestøvlet Fladhat :: Gymnopus peronatus

Ræddike-tåreblad :: Hebeloma sinapizans

Almindelig Orangekantarel :: Hygrophoropsis aurantiaca

Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare

Almindelig Tragthat :: Infundibulicybe gibba

Foranderlig Skælhat :: Kuehneromyces mutabilis

Violet Ametysthat :: Laccaria amethystina

Rød Ametysthat :: Laccaria laccata

Kamfer-mælkehat :: Lactarius camphoratus

Gran-mælkehat :: Lactarius deterrimus

Rynket Mælkehat :: Lactarius tabidus  (mælk blev gul på papir) 

Almindelig Skælrørhat :: Leccinum cyaneobasileucum

Brunstænket Hekseringshat :: Lepista flaccida  (bestemmelsen er et forslag)

Skov-støvbold :: Lycoperdon molle  (bestemmelsen er et forslag)

Sortagtig Støvbold :: Lycoperdon nigrescens  (bestemmelsen er et forslag) 

Krystal-støvbold :: Lycoperdon perlatum

Nåle-bruskhat :: Marasmiellus perforans

Hjul-bruskhat :: Marasmius rotula

Bredbladet Væbnerhat :: Megacollybia platyphylla

Skær Huesvamp :: Mycena pura

Stor Løghat :: Mycetinis alliaceus

Almindelig Netbladhat :: Paxillus involutus

Brunporesvamp :: Phaeolus schweinitzii

Almindelig Stinksvamp :: Phallus impudicus

Sodfarvet Skærmhat :: Pluteus cervinus

Mælkehvid Kødporesvamp :: Postia lactea  (bestemmelsen er et forslag)

Candolles Mørkhat :: Psathyrella candolleana

Rank Koralsvamp :: Ramaria stricta

Orange Mosnavlehat :: Rickenella fibula

Græsgrøn Skørhat :: Russula aeruginea

Fastkødet Skørhat :: Russula lepida

Lille Gift-skørhat :: Russula mairei

Spinkel Skørhat :: Russula nauseosa

Sværtende Skørhat :: Russula nigricans

Okkergul Skørhat :: Russula ochroleuca

Blågrå Skørhat :: Russula parazurea

Sol-skørhat :: Russula solaris

Purpurbroget Skørhat :: Russula undulata

Spiselig Skørhat :: Russula vesca

Spanskgrøn Skørhat :: Russula virescens

Kløvblad :: Schizophyllum commune

Almindelig Bruskbold :: Scleroderma citrinum

Håret Lædersvamp :: Stereum hirsutum

Smuk Lædersvamp :: Stereum subtomentosum

Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus

Fliget Frynsesvamp :: Thelephora terrestris

Puklet Læderporesvamp :: Trametes gibbosa

Sveden Ridderhat :: Tricholoma ustale

Galderørhat :: Tylopilus felleus

Almindelig Pælerodshat :: Xerula radicata

Grenet Stødsvamp :: Xylaria hypoxylon


Orangerød Skørhat

:: Russula velenovskyi

Russula velenovskyi

Abrikos-skørhat

:: Russula risigallina

Mørkbladet Huesvamp ::   Mycena pelianthina 

Mycena pelianthina

Trompetsvamp ::   Craterellus cornucopioides 



Craterellus cornucopioides

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image
Reload Image