Search Posts

Hareskoven-114

Hareskov-turen d. 19. januar 2020 kl 13 fra Hareskov station / bænken i skoven

Video uden navne:

Tilmelding på: https://bionyt.nemtilmeld.dk/34/

Svampe-instruktør bestilles på tlf./sms: 21729908 (ture/foredrag for firmaer, vennegrupper mv.)


Tilmeld dig Email-listen (så du får en invitation et par dage før turene, og til at se billederne fra turene). Subscribe to our mailing list

*Boksen skal udfyldes / indicates required
Brug boksen herunder / Use the box below:

Brug boksen herunder / Use the box below:
Brug boksen herunder / Use the box below:
Ture i 2020: 
Tur nr. 114:Søndag d. 19. jan. 2020 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 115:Søndag d. 16. feb. 2020 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 116:Søndag d. 15. marts 2020 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 117:Søndag d. 19. apr. 2020 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 118:Søndag d. 17. maj 2020 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 119:Søndag d. 21. juni 2020 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 120:Søndag d. 19. juli 2020 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station 
Tur nr. 121:Søndag d. 16. aug 2020 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 122:Søndag d. 20. sep. 2020 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 123:Søndag d. 18. okt 2020 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 124:Søndag d. 15. nov. 2020 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 125:Søndag d. 20. dec. 2020 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station
Link til tidligere ture:her.

Denne billedsamling er fra tur nr. 114. Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Station hver måned. Se årsprogram her. På denne tur deltog 15 personer. Der var 3 turledere/svampekyndige med (Ole Terney (arrangør), Tobias Bøllingtoft og Poul Evald Hansen). Vejret var fint med sol, foråret havde været varm efter årstiden. Turen varede ca. 2 timer. Af spisesvampe var der Alm. Østershat (meget få) og Alm. Judasøre. Der blev fundet ca. 35 arter.

Fundne svampearter på tur 114 (d. 19. januar 2020):Hvidlig bævretop :: Exidia thuretiana (Lev.) Fr. (google) (photo)


Almindelig bævretop :: Exidia glandulosa (Bull: Fr.) Fr. (google) (photo)


Ikke bestemt (epaulethat, muslingesvamp, fontænehat; muligvis Mild Epaulethat)

Kliddet fnughat :: Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet (google) (photo)

Almindelig judasøre :: Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst. (google) (photo)Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)
Stor kulsvamp :: Kretzschmaria deusta (Hoffm.: Fr.) (google) (photo)Foranderlig Kulbær :: Jackrogersella multiformis [Annulohypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr.] (google) (photo)
Purpur-lædersvamp :: Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz. (google) (photo) <der vokser på løvtræ og har tydelig filt på oversiden  – og som i øvrigt ikke har kegleformede, brune cystider med pålejret pigment som Gran-lædersvamp :: Amylostereum chailletii eller Brunviolet lædersvamp :: Amylostereum areolatum (begge vokser på gran og ædelgran)>.Som ovenfor: Purpur-lædersvamp :: Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz. (google) (photo) <der vokser på løvtræ – og ikke har kegleformede, brune cystider med pålejret pigment>

 Smuk lædersvamp :: Stereum subtomentosum Pouz. (google) (photo)

Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)Læder-åresvamp. (Meruliopsis corium) Se billede i Fugle-og-NaturUbestemt

Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)Birkeporesvamp

Bæltet læderporesvamp :: Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden (google) (photo)


Håret LæderporesvampBroget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)
Fyrre-korkhat :: Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Løv-tjæreporesvamp :: Ischnoderma resinosum (Schrad.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)


Løv-tjæreporesvamp :: Ischnoderma resinosum (Schrad.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)


Billedet er taget på afstand pga. vand, som ikke kunne forceres, men det er formentlig Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)Sveden Sodporesvamp
TøndersvampVinter-stilkporesvamp :: Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo)

Alm. Violporesvamp (tidligere navn: Violet Læderporesvamp)
Gulbladet Ridderhat eller lignende art
Bogskål-stødsvamp (t.v.) og til højre:

Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo)
Pære-støvboldPære-støvbold

 


Douglasgran
Douglasgran
Douglasgran


Mus, arten ikke bestemt.

 Andre fund (ikke fotograferet):

 

Kødet stjernebold :: Geastrum triplex

 

Rodfordærver :: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (google) (photo)


Kul-jordbær (Hypoxylon fragiforme)Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)


Almindelig tåresvamp :: Dacrymyces stillatus Nees: Fr. (google) (photo)


Krystal-støvbold :: Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. (google) (photo)

 

Almindelig cinnobersvamp :: Nectria cinnabarina (Tode: Fr.) Fr. (google) (photo)


Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply