Search Posts

Hareskoven 13


Svampetur-instruktør kan bestilles på tlf./sms: 21729908 (firmaer, vennegrupper, familiekomsammen etc.).

Send din email-adresse til bionyt@gmail.com og få invitation til svampeture til Hareskoven.

Se årsprogram og oplysninger om deltagelse her.

PC180013krusblad.jpg
Krusblad :: Plicatura crispa (Pers.) Rea, 1922 = Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) Reid = Trogia crispa. (google) (photo) (google) (photo)
Hareskovens svampe
18. dec. 2011
Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Station hver måned. Se årsprogram her.
På denne tur var 10 personer. Der blev på 2 timer fundet ca. 55 arter. Nedenfor angives artsbestemte arter.
Turen afsluttedes med et overdådigt festmåltid med svampesuppe, tarteletter med svampe, franskbrød med svampe og gode special-øl.
Mest almindelige spisesvampe var Østershat (den lignende Gummihat blev fundet rigtig mange steder), Foranderlig Skælhat, Fløjlsfod og Gran-svovlhat.
Der blev fundet et par Tragtkantareller.
PC180012krusblad.jpg
Krusblad :: Plicatura crispa (Pers.) Rea, 1922 = Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) Reid = Trogia crispa. (google) (photo) (google) (photo)
birkeporesv.jpg
Birkeporesvamp :: Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Herunder gives en detaljeret beskrivelse af turen.
STOP ! Hvis du først vil tjekke, om du kan huske navnene, så klik i stedet ind her (hvor billederne er uden navne).

PC180025raekkeporesvamp.jpg
Række-sejporesvamp :: Antrodia serialis (Fr.) Donk (google) (photo)

PC180014datroniamollis.jpg
Blød begporesvamp :: Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk (google) (photo)

vinter-huesvamp.jpg
Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)

sveden-sodporesv.jpg
Sveden sodporesvamp :: Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

rynket-og-kam-troldkoelle.jpg
til venstre: Rynket troldkølle :: Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) Schroet. (google) (photo)
til højre: Kam-troldkølle :: Clavulina cristata (Holmsk.: Fr.) Schroet. (google) (photo)

pibet-koellesvamp.jpg
Pibet køllesvamp :: Clavariadelphus fistulosus (Holmskj.: Fr.) Corner (google) (photo)

kliddet-fnughat.jpg
Kliddet fnughat :: Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet (google) (photo)

gummihat.jpg
Gummihat = Sildig epaulethat :: Panellus serotinus (Pers.: Fr.) Kühn. (google) (photo)

gul-floejlsfod.jpg
Gul fløjlsfod :: Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

bleg-baevresvamp.jpg
Bleg bævreskive :: Neobulgaria pura (Fr.) Petrak (google) (photo)

birkelaederporesv.jpg
Birke-læderporesvamp :: Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

alm-bruskbold.jpg
Almindelig bruskbold :: Scleroderma citrinum Pers. (google) (photo)

alm-baevretop.jpg
Almindelig bævretop :: Exidia glandulosa (Bull: Fr.) Fr. (google) (photo)

I BUNDEN AF DENNE SIDE ER DER FLERE BILLEDER AF SVAMPE FRA TUREN.

Der blev fundet følgende spiselige arter:
Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
Gran-svovlhat :: Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
Foranderlig skælhat :: Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
Gul fløjlsfod :: Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Tragt-kantarel :: Craterellus tubaeformis (Fr.) Quél. (google) (photo)
Der blev fundet følgende arter.
Række-sejporesvamp :: Antrodia serialis (Fr.) Donk (google) (photo)
Pibet køllesvamp :: Clavariadelphus fistulosus (Holmskj.: Fr.) Corner (google) (photo)
Kam-troldkølle :: Clavulina cristata (Holmsk.: Fr.) Schroet. (google) (photo)
Bestøvlet fladhat :: Collybia peronata (Bolt.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
Blød begporesvamp :: Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk (google) (photo)
Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Flad lakporesvamp :: Ganoderma lipsiensis (Batsch) Atk. (google) (photo)
Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo)
Plettet flammehat :: Gymnopilus sapineus (Fr.: Fr.) Maire (google) (photo)
Gran-svovlhat :: Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)
Dråbeplettet mælkehat :: Lactarius blennius (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Sødlig mælkehat :: Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo)
Birke-læderporesvamp :: Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Toppet huesvamp :: Mycena galericulata (Scop.: Fr.) Quél. (google) (photo)
Blankstokket huesvamp :: Mycena vitilis (Fr.) Quél. (google) (photo)
Gummihat = Sildig epaulethat :: Panellus serotinus (Pers.: Fr.) Kühn. (google) (photo)
Stråle-åresvamp = Gyldenlædersvamp:: Phlebia radiata Fr.: Fr. (google) (photo)
Bævrende åresvamp :: Phlebia tremellosa (Schrad.: Fr.) Burds. & Nakas. (google) (photo)
Foranderlig skælhat :: Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
Lysstokket mørkhat :: Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton (google) (photo)
Galde-skørhat :: Russula fellea (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Lille gift-skørhat :: Russula mairei Singer (google) (photo)
Sværtende skørhat :: Russula nigricans Fr. (google) (photo) (sort mumie)
Okkergul skørhat :: Russula ochroleuca Pers. (google) (photo)
Almindelig bruskbold :: Scleroderma citrinum Pers. (google) (photo)
Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)
Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus (Wulfen: Fr.) Singer (google) (photo)
Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo)
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)
Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo)
Kølle-stødsvamp :: Xylaria polymorpha (Pers.: Fr.) Grev. (google) (photo)
Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)
Almindelig bævretop :: Exidia glandulosa (Bull: Fr.) Fr. (google) (photo)
Krusblad :: Plicatura crispa (Pers.) Rea, 1922 = Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) Reid = Trogia crispa. (google) (photo) (google) (photo)
Birkeporesvamp :: Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Kliddet fnughat :: Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet (google) (photo)
Gul fløjlsfod :: Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Pære-støvbold :: Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. (google) (photo)
Sveden sodporesvamp :: Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Bitter kødporesvamp :: Postia stiptica (Pers.: Fr.) Jülich (google) (photo) på gran
Rødlig huesvamp :: Mycena metata (Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
Smuk lædersvamp :: Stereum subtomentosum Pouz. (google) (photo)
Rødgrå grynhat :: Cystoderma carcharias (Pers.) Konr. & Maubl. (google) (photo)
Rynket troldkølle :: Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) Schroet. (google) (photo)
Tragt-kantarel :: Craterellus tubaeformis (Fr.) Quél. (google) (photo)
Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)
Bleg bævreskive :: Neobulgaria pura (Fr.) Petrak (google) (photo)

Desuden:
Honningsvamp (formentlig Køllestokket honningsvamp :: Armillaria gallica Marxm. & K.Korh. (google) (photo)
eller Mørk honningsvamp :: Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink (google) (photo).)

Ubestemte og ikke-entydigt bestemte:

Grå tragthat :: Clitocybe metachroa (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
maelkehatte.jpg
Opfattet som Sødlig mælkehat :: Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo)

PC180030-moerkhat.jpg
Mørkhat (billedet herover og herunder – efter delvis tørring) med ikke-gul hat og meget grovfnugget stok, randslør
moerkhat.jpg

PC180027-sloerhat.jpg
Slørhat (billedet herover og herunder), meget høj spids på hatten
PC180028-sloerhat.jpg

sloerhat2.jpg
Samme svamp som ovenfor efter delvis tørring

gul-svamp.jpg
En gul svamp, formentlig en poresvamp

gul-baevresv-evt.jpg
Resten af en ubestemmelig frugt, som nogen har smidt.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply