Search Posts

Hareskoven-149

Hareskov-turen d. 18. december 2022 kl 11 (bemærk tidspunktet) fra Hareskov station / bænken i skoven

Formålet med disse ture er at finde og lære Hareskovens svampe, og altså ikke udelukkende eller primært at finde spisesvampe. Hvis man tager noget med hjem og spiser det, er det på eget ansvar – uanset om det er godkendt eller ej. Det er altid ens eget ansvar, hvad man putter i munden fra en svampetur.

Disse månedlige svampeture er arrangeret af tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden, der er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift om international naturvidenskab med særligt fokus på biologi, medicin og andre livsvidenskaber. Et årsabonnement koster 375 / 385 / 485 / 585 kr. for pensionister / studerende / private / institutioner. Tegn abonnement på BioNyt! bionyt@gmail.com (tlf./sms 21729908)

Tilmelding på: https://bionyt.nemtilmeld.dk/

Svampe-instruktør bestilles på tlf./sms: 21729908 (ture/foredrag for firmaer, vennegrupper mv.)

TURE I 2022:
Tur nr. 138:Søndag d. 16. jan. 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 139:Søndag d. 20. feb. 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 140:Søndag d. 20. marts 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 141:Søndag d. 17. apr. 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 142:Søndag d. 15. maj 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 143:Søndag d. 19. juni 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 144:Søndag d. 17. juli 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station 
Tur nr. 145:Søndag d. 21. aug 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 146:Søndag d. 18. sep. 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 147:Søndag d. 16. okt 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 148:Søndag d. 20. nov. 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 149:Søndag d. 18. dec. 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station

Link til tidligere ture:her.

Denne billedsamling er fra tur nr. 149 (18.dec.2022). Turene afholdes i 2022 Kl. 11 (BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT – TIDLIGERE kl. 13) fra Hareskov Station hver måned. Se årsprogram her. På denne tur deltog ca. 11 personer. Ole Terney var turleder. Frank Desting og Niels Dahl Olesen deltog som andre svampekyndige. Turen varede ca. 2 timer (+ efterfølgende hygge og varm cacao/glúhwein). Af spisesvampe var der Judasøre. Der blev fundet ca. 28 arter af svampe. 

SE BILLEDERNE UNDER ARTSLISTEN.

 

Almindelig judasøre :: Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst. (google) (photo)


Krudtsvamp :: Bispora antennata (Pers.) E.W. Mason (tidligere navn: Bispora monilioides Corda). Det formodes at Bispora antennata er det aseksuelle stadie af Bleg gulskive (Bisporella pallescens). (google) (photo)


Sveden sodporesvamp :: Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)


Brunstokket rørhat :: Boletus badius (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)


Bestøvlet fladhat :: Collybia peronata (Bolt.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Blød begporesvamp :: Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk (google) (photo)


Rødmende læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. (google) (photo)Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)


Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)


Plettet flammehat :: Gymnopilus sapineus (Fr.: Fr.) Maire (google) (photo)


Almindelig orangekantarel :: Hygrophoropsis aurantiaca (With.: Fr.) Maire (google) (photo)


Bleg orangekantarel :: Hygrophoropsis fuscosquamula P.D.Orton (google) (photo)


Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)


Stor kulsvamp :: Kretzschmaria deusta (Hoffm.: Fr.) (google) (photo)


Trådstokket bruskhat :: Marasmius androsaceus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)


Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)


Almindelig sølvlav (lav/likén) :: Phlyctis argena (Spreng.) Flot. (google) (photo)


Gran-koralsvamp :: Ramaria eumorpha (P.Karst.) Corner (google) (photo)


Rhopographus filicinus (Fr.) Nitschke ex Fuckel (har intet dansk navn) (google) (photo)


Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)


Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus (Wulfen: Fr.) Singer (google) (photo)


Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo)


Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)


Kliddet fnughat :: Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet (google) (photo)


Uromyces dactylidis var. dactylidis på hundegræs


Billed nr.1Billed nr.2: Alm. JudasøreBilled nr.3Billed nr. 4: evt.Traadstokket BruskhatBilled nr. 5: Gran-koglehatBilled nr.6: Gran-koglehatBilled nr.7: Gran-koglehatBilled nr.8: Gran-koralsvampBilled nr.9: Kliddet FnughatBilled nr.10: Kliddet FnughatBilled nr.11: Kliddet FnughatBilled nr.12: Plettet flammehatBilled nr.13: Plettet flammehatBilled nr.14: Art af tragthatteBilled nr.15: Vinter-huesvampBilled nr.16: Bestøvlet fladhatBilled nr.17: Bestøvlet fladhatBilled nr.18: Svamp på Hundegræs. Antages at være Uromyces dactylidis var dactylidis, der har værtsskifte mellem ranunkelarter og bl.a. hundegræs [Rapporteret på Svampeatlas: https://svampe.databasen.org/observations/10335457]

U. dactylidis er en rustsvamp med en komplet udviklingsproces og obligatorisk værtsskifte (heteroecia). Afhængigt af underarten afslutter den den haploide fase om foråret (marts til maj) på forskellige ranunkel-arter, Ranunculus-arter. I forsommeren skifter aecidiosporerne værtsplanter og inficerer visse græsarter. Der danner rustsvampen flere generationer af uredosporer, som kan udløse nye infektioner på græsset. Teleutosporer dannes om efteråret. I denne form overvintrer svampen. 

Man skelner mellem tre underarter inden for U. dactylidis :

  • U. dactylidis Otth. var. dactylidis : Denne underart findes i Europa, Asien og Nordamerika. Den danner aecidier på Ranunculus-arter og uredosporer eller teleutosporer på arter af slægterne Cynosurus, Dactylis og Festuca . I Schweiz snylter denne art hovedsageligt på hundegræs ( Dactylis glomerata ).
  • U. dactylidis Otth. var. poae (Rabenh.) Cummins: Den er almindelig i Europa, Asien og Nordamerika. Mellemværter af denne underart er Ranunculus-arter, hovedsageligt vorterod ( Ranunculus ficaria ). Arter af slægterne Agrostis, Alopecurus, Poa, Trisetum og andre er værtsplanter af dikaryofytten. Man opdeler U. poae (= synonym for U. dactylidis var. poae ) i 8 forskellige former ( f. sp. = formae speciales ). Hver af disse f. sp. er specialiseret til specifikke værtsplanter i både haplo- og dikaryofasen.
  • U. dactylidis Otth. var. poae-alpinae (Rytz) Cummins. Den tredje underart har sit udbredelsesområde i Alperne i Frankrig og Schweiz. Aecidien danner den på Bjergranunkel (Ranunculus montanus Willd.). Uredo- og teleutosporer dannes på Phleum alpinum , P. michelii og Poa alpina.

Billed nr.19: Rhopographus filicinus på ørnebregneBilled nr.20: Alm.orangekantarelBilled nr.21: Bleg orangekantarel (formentlig, hvis det ikke blot er en afbleget Alm. orangekantarel)Billed nr.22: Broget LæderporesvampBilled nr.23: Rødmende Læderporesvamp (formentlig; den art starter med at have runde porer, som senere bliver mere langstrakte; dette eksemplar var mere ujævn i kanten og mere tyndkødet end Rødmende læderporesvamp plejer at være)Billed nr.24: Blød begporesvampBilled nr.25: Håret LæderporesvampBilled nr.26: KløvbladBilled nr.27: KløvbladBilled nr.28: Randbæltet HovporesvampBilled nr.29: Randbæltet HovporesvampBilled nr.30: Sveden  SodporesvampBilled nr.31: TøndersvampBilled nr.32: TøndersvampBilled nr.33: Brunstokket rørhat (formentlig, nåleskov). Eksemplaret her var kun 3 cm i hatdiameter.Billed nr.34: Hekseringdannende-svamp på mos på bark af levende bøgBilled nr.35: Hekseringdannende-svamp på mos på bark af levende bøgBilled nr.36: Hekseringdannende-svamp på mos på bark af levende bøgBilled nr.37: Ukendt poresvampBilled nr.38: UkendtBilled nr.39: UkendtBilled nr.40: Ukendt. (Stinkende huesvamp er et skud, men det kan være noget andet).Billed nr.41: KrudtsvampBilled nr.42: Stor kulsvampBilled nr.43: Alm. sølvlavBilled nr.44: Fodaftryk af en fugl

Leave a Reply