Search Posts

Hareskoven 15


Svampetur-instruktør kan bestilles på tlf./sms: 21729908 (firmaer, vennegrupper, familiekomsammen etc.).

Send din email-adresse til bionyt@gmail.com og få invitation til svampeture til Hareskoven.

Se årsprogram og oplysninger om deltagelse her.

P2050012randbpsv.jpg
Randbæltet Hovporesvamp. Turen foregik i det smukkeste vejr lige efter et kraftigt snefald.
Hareskovens svampe
5. feb. 2012
Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Station hver måned.
Se årsprogram her.
På denne tur deltog 5 personer.
Der blev på 2 timer fundet ca. 18 arter plus ca. 2 ikke sikkert navngivne arter. Nedenfor angives de artsbestemte arter.
Af spisesvampe blev kun fundet Østershat, dog i indtørret tilstand, og næsten alle frugtlegemer på stedet var blevet høstet tidligere.
Af farvesvampe fandtes Rødlig Okkerporesvamp
P2050002evt.hapalopilus.jpg
Svampene her sidder i 10 meters højde. Der er fundet Rødlig Okkerporesvamp længere nede på denne stamme, en meget
eftertragtet svamp til specielle violette farver til svampefarvet uld, men er det denne svamp, der ses her i højden – se nederst på denne side.

Herunder gives en detaljeret beskrivelse af turen.
STOP ! Hvis du først vil tjekke, om du kan huske navnene, så klik i stedet ind her (hvor billederne er uden navne).

P2050001evt-hapalopilus.jpg
Den døde stamme, hvor der for neden blev fundet Rødlig Okkerporesvamp (se billedet herunder). Træet står i et normalt vandfyldt lavningsområde, som denne dag dog var frosset til is og derfor let at komme til. Se om det er denne svamp – det afsløres nederst på denne side.

P2060006roedligokkerpsv.web.jpg
Rødlig okkerporesvamp :: Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (pho

P2050005duftkorkhat.jpg
Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo)

P2050013birkepsv.jpg
se svampen på næste billede:
P2050014birkepsv.jpg
Birkeporesvamp :: Piptoporus betulinus (google) (photo)

P2050018.jpg
Meget unge frugtlegemer af
Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

P2060011birkelaederpsv-web.jpg
Birke-læderporesvamp :: Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

P2060008rynketlaedersv-web.jpg
Rynket Lædersvamp :: Stereum rugosum, (google) (photo) snit frembragte brun farve i tydelig kontrast til det lysere hymenie, på løvtræ

P2060005oesters-og-gummih.jpg
Ud fra voksestedet bedømmes svampen til venstre til at være Østershat, og svampen til højre til at være Gummihat.

P2050019.jpg
Solbeskinnet skov kl. 15. I midten ligger stammen med Østershat

I BUNDEN AF DENNE SIDE ER DER FLERE BILLEDER AF SVAMPE FRA TUREN.

Der blev fundet følgende spiselige arter:
Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo), indtørrede små eksemplarer

Der blev fundet følgende 18 arter samt ca. 2 ikke fuldt sikkert navngivne.
Birkeporesvamp :: Piptoporus betulinus (google) (photo)

Almindelig bævretop :: Exidia glandulosa (Bull: Fr.) Fr. (google) (photo)

Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

Gummihat = tidligere navn: Sildig epaulethat :: Panellus serotinus (Pers.: Fr.) Kühn. (google) (photo)

Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)

Rynket lædersvamp :: Stereum rugosum, (google) (photo) snit frembragte brun farve i tydelig kontrast til det lysere hymenie, på løvtræ

Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo)

Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

Birke-læderporesvamp :: Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Rødmende læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. (google) (photo)

Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo)

Rødlig okkerporesvamp :: Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (pho

Støvende kødporesvamp :: Postia ptychogaster (Ludwig) Vesterh. (google) (photo)

Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)

Sværtende skørhat :: Russula nigricans Fr. (google) (photo)

Ubestemte og ikke-entydigt bestemte:

P2060007koedporesv.jpg
En hvidlig poresvamp på løvtræ, ikke-tykt porelag (se tegnet streg på svampen til højre), ikke meget bitter, men dog lidt ubehageligt og en del bitter efter nogen tygning. Porer kantede, porelag mere grålig end kødet, meget udhulet porelag som var det begnavet af en snegl. Overfladen smånubret. Ret hårdt kød, men dog ret let at gennemskære med en kniv.
muligvis Mælkehvid kødporesvamp :: Postia tephroleuca (Fr.: Fr.) Jülich (google) (photo)

P2050024evt.voksskind.jpg
En resupinat svamp af form som en voksskind, små isolerede knopper som har tendens til at vokse sammen til større flader.
muligvis Laksefarvet Voksskind ::Peniophora incarnata (google) (photo)

P2050016birk-ukendt.jpg
Herover og herunder: En mosaiklignende udbuling på birk – måske fremkaldt af svamp under barken eller måske fremkaldt af anden grund. Under barken var der et hvidligt, blødt væv. Overfladen virkede ikke svampeagtig.
P2060004birk-ukendt-faenome.jpg

LØSNINGEN :

Nej det er desværre ikke Rødlig Okkerporesvamp, som ses på billedet øverst på denne side til højre. Det lykkedes nogle dage senere at få nogle af frugtlegemerne ned, og det var den svamp, som vi også fandt et andet sted på turen i lavere højde:
P2050009.jpg
Højtsiddende svamp bankes ned med lang gren. Træet står i et isdækket vandområde og er birk eller pil. Svampen var:
Rødmende læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. (google) (photo) (se billedet herunder):
P2060014bloed.laederpsv.jpg

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

(photo)

Birke-læderporesvamp :: Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Gummihat = Sildig epaulethat :: Panellus serotinus (Pers.: Fr.) Kühn. (google) (photo)

Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)

Almindelig bævretop :: Exidia glandulosa (Bull: Fr.) Fr. (google) (photo)

Rødmende læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. (google) (photo)

Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo)

Rødlig okkerporesvamp :: Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (pho

Leave a Reply