Search Posts

Hareskoven-150

Hareskov-turen d. 20. november 2022 kl 11 (bemærk tidspunktet) fra Hareskov station / bænken i skoven

Formålet med disse ture er at finde og lære Hareskovens svampe, og altså ikke udelukkende eller primært at finde spisesvampe. Hvis man tager noget med hjem og spiser det, er det på eget ansvar – uanset om det er godkendt eller ej. Det er altid ens eget ansvar, hvad man putter i munden fra en svampetur.

Disse månedlige svampeture er arrangeret af tidsskriftet BioNyt Videnskabens Verden, der er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift om international naturvidenskab med særligt fokus på biologi, medicin og andre livsvidenskaber. Et årsabonnement koster 375 / 385 / 485 / 585 kr. for pensionister / studerende / private / institutioner. Tegn abonnement på BioNyt! bionyt@gmail.com (tlf./sms 21729908)

Tilmelding på: https://bionyt.nemtilmeld.dk/

Svampe-instruktør bestilles på tlf./sms: 21729908 (ture/foredrag for firmaer, vennegrupper mv.)

TURE I 2022:
Tur nr. 138:Søndag d. 16. jan. 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 139:Søndag d. 20. feb. 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 140:Søndag d. 20. marts 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 141:Søndag d. 17. apr. 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 142:Søndag d. 15. maj 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 143:Søndag d. 19. juni 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 144:Søndag d. 17. juli 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station 
Tur nr. 145:Søndag d. 21. aug 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 146:Søndag d. 18. sep. 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 147:Søndag d. 16. okt 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 148:Søndag d. 20. nov. 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station
Tur nr. 149:Søndag d. 18. dec. 2022 kl.11 fra bordet ved Hareskov Station

Link til tidligere ture:her.

Denne billedsamling er fra tur nr. 150. Turene afholdes i 2022 Kl. 11 (BEMÆRK ÆNDRET TIDSPUNKT – TIDLIGERE kl. 13) fra Hareskov Station hver måned. Se årsprogram her. På denne tur deltog 9 personer. Ole Terney var turleder. Frank Desting og Poul-Evald Hansen deltog som andre svampekyndige. Turen varede ca. 2 timer. Af spisesvampe var der Judasøre og Alm. Østershat. Der blev fundet mindst 41 arter af svampe.

SE BILLEDERNE UNDER ARTSLISTEN.

LISTE OVER FUNDNE ARTER:

Ascodichaena rugosa Butin (har intet dansk navn) (google) (photo)


Almindelig judasøre :: Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst. (google) (photo)


Krudtsvamp :: Bispora antennata (Pers.) E.W. Mason (tidligere navn: Bispora monilioides Corda). Det formodes at Bispora antennata er det aseksuelle stadie af Bleg gulskive (Bisporella pallescens). (google) (photo)


Sveden sodporesvamp :: Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)


Muslingeskål :: Chromocyphella muscicola (Fr.) Donk (google) (photo) med frugtlegemer. Svampen er parasitisk på mos, bl.a. på mos på træstammer såsom bøg, hvor den kan danne ringe af døde mospartier (hekseringe). Den er mest almindelig i januar, men findes fra august i efteråret til april i foråret. Den kan lokalt være almindelig. Ofte ses kun ringene på træers stammer, og dette sås på denne tur på tre bøgetræer langt fra hinanden. Kun på en ring sås frugtlegemer. 


Vellugtende tragthat :: Clitocybe fragrans (With.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)


Grå tragthat :: Clitocybe metachroa (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)


Gran-bævretop :: Exidia pithya (Alb. & Schw.) Fr. (google) (photo)


Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)


Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)


Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)


Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)


Pære-støvbold :: Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. (google) (photo)


Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)


Klar bævretop :: Myxarium nucleatum Wallr. (google) (photo)


Kliddet epaulethat :: Panellus stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)


Laksefarvet voksskind :: Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)


Almindelig sølvlav (lav/likén) :: Phlyctis argena (Spreng.) Flot. (google) (photo). Den bør testes med en dråbe afløbsrens – eller ren kaliumhydroxid, Denne art skal blive ret øjeblikkelig gul hvis der påføres en dråbe afløbsrens/kaliumhydroxid, og i løbet af et par minutter eller tre minutter ændrer denne farve sig via orange til nærmest blodrød. Ellers er det en anden art.


Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)


Krusblad :: Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) Reid (google) (photo)


Vinter-stilkporesvamp :: Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo)


Gran-koralsvamp :: Ramaria eumorpha (P.Karst.) Corner (google) (photo)


Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)


Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)


Rynket lædersvamp :: Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo) Vokser på løvtræ og rødmer, når man gnider på den; hvilket også gælder for Blødende Lædersvamp (Sterium sanguinolentum), der imidlertid vokser på nåletræ.


Blødende lædersvamp :: Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw.: Fr.) Fr. (google) (photo)


Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus (Wulfen: Fr.) Singer (google) (photo)


Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo)


Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)


Almindelig violporesvamp :: Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryvarden (google) (photo)


Kliddet fnughat :: Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet (google) (photo)


Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo)

DESUDEN:

En lille lys huesvamp fundet i nåleskoven, hvor Sortbæger tidligere er fundet

En meget mørk huesvamp, med lameller som halvt ind var hvidlige (ikke kun randen) og hvor der var siderynker på lamellerne; ingen lugt og ingen mælkesaft, Nåleskov.

En art af tandsvamp

En art af tåresvamp, måske Rynket tåresvamp (vurderet på den kraftige flotte gule farve), på bøg.

En lille brunlig svamp med nedløbende lameller og sidestillet stok; kunne ligne en ung østershat, men så anderledes ud. På bøg.

En hjelmhat-lignende svamp

En meget lille svovlhat-lignende art med bugtet, stiv stok, der var gullig. Lignede ikke Blankstokket huesvamp, men havde dennes størrelse.

En lille gummihat-lignende svamp (kunne ikke bestemmes med sikkerhed til gummihat).

= = = = = =

Almindelig sølvlav (lav/likén) :: Phlyctis argena (Spreng.) Flot. (google) (photo). Den bør testes med en dråbe afløbsrens – eller ren kaliumhydroxid, Denne art skal blive ret øjeblikkelig gul hvis der påføres en dråbe afløbsrens/kaliumhydroxid, og i løbet af et par minutter eller tre minutter ændrer denne farve sig via orange til nærmest blodrød. Ellers er det en anden art.
[Noteret på Svampeatlas.dk]
= = = = = = 


Ascodichaena rugosa Butin
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


En art af tåresvamp (Måske den kraftigt gule Rynket Tåreblad :: Dacrymyces lacrymalis (Pers.) Sommerf. men om det var denne art er usikkert)
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Ikke bestemt, men formentlig Muslingeskål, som dog kun kan bestemmes sikkert når der er frugtlegemer at se.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus (Wulfen) Singer
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Almindelig tåresvamp :: Dacrymyces stillatus Nees
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Vinter-stilkporesvamp :: Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Vellugtende tragthat :: Clitocybe fragrans Sowerby
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Almindelig violporesvamp :: Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


En ubestemt art af Huesvamp :: Mycena (Pers.) Roussel
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Ikke bestemt. Svampen havde en tydelig blålig nuance.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Gran-bævretop :: Exidia pithya Fr.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Laksefarvet voksskind :: Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Almindelig bævretop :: Exidia nigricans (With.) P. Roberts
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Krusblad :: Plicatura crispa (Pers.) Rea
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Vinter-huesvamp :: Mycena tintinnabulum (Paulet) Quél.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Blødende lædersvamp :: Stereum sanguinolentum (på douglasgran (Pseudotsuga))
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 

 


Muslingeskål :: Chromocyphella muscicola (Fr.) Donk
Kun et sted, tilsyneladende inden for ring af Randet Barkhinde eller lignende.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


En art af Tandsvamp :: Xylodon (Pers.) Gray. Dette fund er ekspert-godkendt af Thomas Læssøe (tl)
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Blødende Lædersvamp :: Sterium sanguinolentum
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 

 


Ikke bestemt. ca. 2 cm. På løvtræ. Thomas Læssøe kunne ud fra billedet kun henføre den til Champignonordenen :: Agaricales Underw.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Ascodichaena rugosa Butin
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Muslingeskål :: Chromocyphella muscicola (Fr.) Donk. På bøg
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Krusblad :: Plicatura crispa (Pers.) Rea
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.) Gray
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Almindelig bævretop :: Exidia nigricans (With.) P. Roberts
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Laksefarvet voksskind :: Peniophora incarnata (Pers.) P. Karst.. På bøg.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 

 


Ikke bestemt. Svampen var 1-2 cm.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 

Kliddet epaulethat :: Panellus stipticus (Bull.) P. Karst.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Art af huesvamp (Mycena sp.)
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Sveden sodporesvamp :: Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Vinter-stilkporesvamp :: Lentinus brumalis (Pers.) Zmitr.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = = 


Ikke bestemt. Kunne f.eks. ligne Hvidlig bævretop :: Exidia thuretiana (Lév.) Fr.
[Noteret på Svampeatlas.dk]

= = = = = =

Leave a Reply