Search Posts

Hareskoven 16


Svampetur-instruktør kan bestilles på tlf./sms: 21729908 (firmaer, vennegrupper, familiekomsammen etc.).

Send din email-adresse til bionyt@gmail.com og få invitation til svampeture til Hareskoven.

Se årsprogram og oplysninger om deltagelse her.

.

henrikmatthiassenfoto.jpg
Fotografering.
Myceliestrenge – formodentlig af Bredbladet væbnerhat :: Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz. (google) (photo)
Hareskovens svampe
4. marts 2012
Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Station hver måned.
Se årsprogram her.
På denne tur deltog 30 personer.
Der blev på 2 timer fundet ca. 53 arter plus et par ikke navngivne arter. Nedenfor angives de artsbestemte arter.
Af spisesvampe blev kun fundet Østershat, dog i nogle meget store og halvgamle eksemplarer.
Af farvesvampe fandtes ingen arter.
Der blev fundet mange arter af læderporesvampe og lædersvampe, desuden arter af bævresvampe, svampedyr, og andre træboende svampe.
Turen foregik i fint vejr efter årstiden. På turen omtaltes svampeopskrifter, svampegifte, truede svampe og regler for kommercielt salg.
flad-lakporesvamp2foto.jpg
Flad Lakporesvamp og (nederst) Tøndersvamp.
På turen blev der stort set kun fundet svampe på træ.

Artikel om at østershatte indeholder cholesterol-sænkende stoffer

Herunder gives en detaljeret beskrivelse af turen.
STOP ! Hvis du først vil tjekke, om du kan huske navnene, så klik i stedet ind her (hvor billederne er uden navne).

Der blev fundet følgende spiselige arter:
Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (photo), for store, grove og gamle eksemplarer

flad-lakporesvamp2.jpg
Flad lakporesvamp :: Ganoderma lipsiensis (Batsch) Atk. (google) (photo) (med lysere overside)
Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo) (nederst og med sort overside)

svamp2-henrik.jpg
Henrik Mathiassen – arbejde med lup. Luppen skal helt op til øjet for at give størst synsfelt.

tomsmith2.jpg
Tom Smidth – arbejde med lup.

tomsmith.jpg

samle-svampe-i-plastposer2.jpg
Indsamling af svampe til indrapportering på Svampeatlas.dk – der bruges plastposer til at gemme vanskelige arter.

alm-oestershat.jpg
Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

vinterstilkporesvamp.jpg
Vinter-stilkporesvamp :: Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo)

blaa-foernehinde.jpg
Blå Førnehinde :: Byssocorticium atrovirens (Fr.) Bond. & Singer ex Singer (har intet dansk navn) (google) (photo)
(Rapporteret til Svampeatlas.dk: http://www.svampe.dk/atlas/visnydetail.php?ask=TS2012-440606&ID=vis )

er-dette-blaa-foernehinde.jpg
Dette er muligvis et billede af samme svamp som ovenfor (Blå Førnehinde :: Byssocorticium atrovirens (Fr.) Bond. & Singer ex Singer
(har intet dansk navn) (google) (photo))

dunet-kalkskind.jpg
Dunet kalkskind :: Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr. (google) (photo) (rapporteret til
Svampeatlas.dk: http://www.svampe.dk/atlas/visnydetail.php?ask=HM2012-440693&ID=vis)

randbaelt-hovporesv.jpg
Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

koedet-stjernebold.jpg
Kødet stjernebold :: Geastrum triplex Jungh. (google) (photo)

gransvovlhat-steril.jpg
Gran-svovlhat :: Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo) (en steril form, idet de brune sporer ikke ses)

broget-laederpsv-m-labyrint.jpg
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)
(denne har dog udviklet labyrintiske porer, og er jo tydeligvis
også angrebet af en hvidlig skimmelsvamp)

sveden-sodporesvamp.jpg
Sveden sodporesvamp :: Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

smuk-laedersvamp2.jpgsmuk-laedersvamp.jpg
Smuk lædersvamp :: Stereum subtomentosum Pouz. (google) (photo) (to billeder)
rynket-laedersvamp.jpg
Rynket lædersvamp :: Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

rodfordaerver3.jpg
Rodfordærver :: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (google) (photo).
Svampen kan have en vis lighed med Skinnende Lakporesvamp, som har stok.

purpur-laedersvamp4.jpg
Purpur-lædersvamp :: Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz. (google) (photo)

purpur-laedersvamp3.jpg
Purpur-lædersvamp :: Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz. (google) (photo)

gran-tjaereporesvamp2.jpg
Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo) (oversiden)

gran-tjaereporesvamp.jpg
Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo) (undersiden)

gran-baevretop.jpg
Gran-bævretop :: Exidia pithya (Alb. & Schw.) Fr. (google) (photo) (indtørret)

fyrrekorkhat2.jpg
Fyrre-korkhat :: Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

fyrrekorkhat.jpg
Fyrre-korkhat :: Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) P.Karst. (google) (photo). Arten er mest almindelig på gran, trods navnet.

foranderlig-kulbaer.jpg
Foranderlig Kulbær Hypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo)oto)

flad-lakporesvamp.jpg
Flad Lakporesvamp. Undersiden kan man tegne på.

broget-laederporesvamp-paa-.jpg
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo) Denne voksede på gran. Mindre end den er på bøg.

bloedende_laedersvamp.jpg
Blødende lædersvamp :: Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw.: Fr.) Fr. (google) (photo)

krystal-stoevbold.jpg
Krystal-støvbold :: Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. (google) (photo)

Kant-kulskorpe.jpg
Kant-kulskorpe :: Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr. (google) (photo)

bogskaalstoedsvamp.jpg
TIL VENSTRE: Bogskål-stødsvamp :: Xylaria carpophila (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)
TIL HØJRE: En frynseskive (ikke bestemt til art)

I BUNDEN AF DENNE SIDE ER DER FLERE BILLEDER AF SVAMPE FRA TUREN.

Der blev fundet følgende 53 arter samt et par ikke fuldt navngivne.

Ophiostoma polyporicola Constantinescu & Ryman (har intet dansk navn) (google) (photo)
(kulsvamp på Bitter kødporesvamp, Thomas Læssøe har godkendt artsbestemmelsen ud fra foto)

Krudtsvamp :: Bispora antennata (google) (photo))

Stor kulsvamp :: Kretzschmaria deusta (Hoffm.: Fr.) (google) (photo)

Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

Kant-kulskorpe :: Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Foranderlig Kulbær Hypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Grov kulskorpe :: Eutypa spinosa (Pers.: Fr.) Tul. & C.Tul. (google) (photo)


Sveden sodporesvamp :: Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Blå Førnehinde :: Byssocorticium atrovirens (Fr.) Bond. & Singer ex Singer (har intet dansk navn) (google) (photo)
(Rapporteret til Svampeatlas.dk: http://www.svampe.dk/atlas/visnydetail.php?ask=TS2012-440606&ID=vis )

Purpur-lædersvamp :: Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz. (google) (photo)

Sprækkehinde :: Cylindrobasidium evolvens (Fr.: Fr.) Jülich (google) (photo)

Blød begporesvamp :: Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk (google) (photo)

Rødmende læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. (google) (photo)

Gran-bævretop :: Exidia pithya (Alb. & Schw.) Fr. (google) (photo)
Almindelig bævretop :: Exidia glandulosa (Bull: Fr.) Fr. (google) (photo)

Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Flad lakporesvamp :: Ganoderma lipsiensis (Batsch) Atk. (google) (photo)

Kødet stjernebold :: Geastrum triplex Jungh. (google) (photo)

Fyrre-korkhat :: Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo)

Gran-svovlhat :: Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Dunet kalkskind :: Hyphoderma puberum (Fr.) Wallr. (google) (photo) (rapporteret til
Svampeatlas.dk: http://www.svampe.dk/atlas/visnydetail.php?ask=HM2012-440693&ID=vis)

Rodfordærver :: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (google) (photo)

Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Birke-læderporesvamp :: Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)

Kliddet epaulethat :: Panellus stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Laksefarvet voksskind :: Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Foranderlig stilkporesvamp :: Polyporus varius (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo)

Vinter-stilkporesvamp :: Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo)

Bitter kødporesvamp :: Postia stiptica (Pers.: Fr.) Jülich (google) (photo)

Ahorn-rynkeplet :: Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. (google) (photo)

Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)

Almindelig bruskbold :: Scleroderma citrinum Pers. (google) (photo)

Rynket lædersvamp :: Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)
Smuk lædersvamp :: Stereum subtomentosum Pouz. (google) (photo)
Blødende lædersvamp :: Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus (Wulfen: Fr.) Singer (google) (photo)

Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo)
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)
Puklet læderporesvamp :: Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Fliget frynsesvamp :: Thelephora terrestris Pers.: Fr. (google) (photo)

Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo)
Bogskål-stødsvamp :: Xylaria carpophila (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Hyfestrenge af:
Bredbladet væbnerhat :: Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz. (google) (photo)
Honningsvamp-art

Døde frugtlegemer af:
Sværtende skørhat :: Russula nigricans Fr. (google) (photo)
Fløjlsfod (?)

Tørre hylstre af:
Krystal-støvbold :: Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. (google) (photo)
Pære-støvbold :: Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. (google) (photo)

Ubestemte og ikke-entydigt bestemte:

svampedyr.jpg
Et svampedyr

evt-en-floejsfod.jpg
Døde frugtlegemer af: Fløjlsfod (?)

skimmel.jpg
En skimmelsvamp
foranderlig-kulbaer.jpg
En kalkskind (?)
desuden ses:
Foranderlig Kulbær Hypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo)

huesvamp-evt-grankoglesvamp.jpg
Muligvis er dette:
Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus (Wulfen: Fr.) Singer (google) (ph
grankoglesvamp.jpg
Til sammenligning, også fra denne tur: Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus (Wulfen: Fr.) Singer (google) (photo)

svamp2.jpg
Ikke bestemt.

bitter-koedporesv-med-roedt.jpg
Måske er dette en gamml og måske angrebet Bitter kødporesvamp :: Postia stiptica (Pers.: Fr.) Jülich (google) (photo)

ubestemt.jpg
Ikke artsbestemt svamp

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply