Search Posts

Hareskoven 19


Svampetur-instruktør kan bestilles på tlf./sms: 21729908 (firmaer, vennegrupper, familiekomsammen etc.).

Send din email-adresse til bionyt@gmail.com og få invitation til svampeture til Hareskoven.

Se årsprogram og oplysninger om deltagelse her.

kid.jpg
Et rådyr-lam blev fundet i starten af turen, og tilfældigvis igen ved slutningen af turen (foto)
Hareskovens svampe
3. juni 2012
Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Station hver måned.
Se årsprogram her.
På denne tur deltog 21 personer.
Der blev på 2 timer
fundet ca. 21 arter.
Der blev bl.a. fundet Punktstokket Rørhat, Vårmusseron og Svovlporesvamp.
punktstokket-indigorh_h19b.jpg
Punktstokket Indigo-rørhat
rålam_hareskov_2_jun_2012.jpg
Samme rålam formentlig, set i starten af turen.

start2_h19.jpg
Herunder gives en detaljeret beskrivelse af turen.
STOP ! Hvis du først vil tjekke, om du kan huske navnene, så klik i stedet ind her (hvor billederne er uden navne).

punktstokket-indigoroerhat.jpg
Punktstokket indigo-rørhat

vaarmusseron.jpg
Vårmusseron :: Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer (google) (photo)

randbaeltet-hovpsv-h19.jpg
randbaeltet-hovpsv2-h19.jpg
Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

graabrun_moerkhat-h19.jpg
Gråbrun mørkhat :: Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire (google) (photo)
Den blev umiddelbart bedømt til at være en Vår-Fnughat med de hvide lameller, men en mikroskopisk
undersøgelse (af Anne) gav altså et andet navn.

knippesvovlhat.jpg
Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

storkulsv_h19.jpg
Stor kulsvamp :: Kretzschmaria deusta (Hoffm.: Fr.) (google) (photo)

jomfrufrynseskive-h19.jpg
Jomfru-frynseskive :: Lachnum virgineum (Batsch: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

svovlporesvamp.jpg
Svovlporesvamp :: Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murr. (google) (photo)

svamp-h19.jpg
Kliddet epaulethat :: Panellus stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

skaellet-stilkporesvamp-h19.jpg
Skællet stilkporesvamp :: Polyporus squamosus (Huds.: Fr.) Fr. (google) (photo)

foraarsstilkpsv-h19.jpg

Forårs-stilkporesvamp :: Polyporus ciliatus Fr.: Fr. (google) (photo)

puklet-laederporesvamp.jpg
Puklet læderporesvamp :: Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

brogetlaederpsv-h19.jpg
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

stemonites-fusca.jpg
Sodbrun netkølle. (Stemonitis fusca) (google) (photo) Et svampedyr (tidligere kaldt slimsvamp, myxomycet):

boegstamme-h19.jpg
Ascodichaena rugosa Butin (har intet dansk navn) (google) (photo) (imperfekt stadie,
svampen er de sorte partier, det grønne er mos, det grå er bøgetræets bark) (Se billedet på forrige tur her)

Dyr:

citronmaaler-h19.jpg
Citronmåler (Opisthograptis luteolata) (google) (photo)

Planter:

liljekonval.jpg
Liljekonval

gaerdevikke-h19.jpg
Gærdevikke

tveskaegget-aerenpris-h19.jpg
Tveskægget Ærenpris

fladstjerne-h19.jpg
Stor Fladstjerne

skovsoe-h19.jpg
En skovsø med andemad

andemad_h19.jpg
Liden Andemad

sanikel-h19.jpg
Sanikel

míliegraes-h19.jpg
Miliegræs

boeg_kimpl_h19.jpg
Kimplante af bøg

vintergroen2_h19.jpg
Liden Vintergrøn

vintergroen_h19.jpg
Liden Vintergrøn

ranunkel-h19.jpg
Bidende Ranunkel. (udløberne er karakteristiske, men kan ligne Lav Ranunkel)

plante2_h20.jpg
Skov-Springklap, der har 6 støvdragere, se næste billede. (Der findes andre Springklap-arter).
Kan ligne Sump-karse (småbladene stilkede, støvdragerne gule og – Vand-karse, der har lille støvdragere).
Følg linket her.
springklap-h19.jpg
Springklap, bedste billede af blomsten, som blev taget. Der ser ud til at være plads til 6 støvdragere
(Skov-Springklap i så tilfælde). De to mørkgrønne småpletter passer til pletterne i de synlige støvdrager,
hvorved der så er 6 støvdragere.

frytle_h19.jpg
Håret frytle.

jomfruhaar2-h19.jpg
Jomfruhår.
Navnet "jomfruhår" henviser til den gyldne hætte, der som gyldent hår dækker sporehuset. Arten her er muligvis Skov-Jomfruhår.
(Måske skal den hedde Skov-Jomfrukapsel, fordi man valgte at indføre et dansk navn for Polytricastrum, da denne blev udskilt fra Polytrichum).
Følg linket her

Almindelig Jomfruhår er vores største mos. Filtstænglet Jomfruhår kan dog nærme sig i højde.
Men Almindelig Jomfruhår kendes på, at den lige under sporehuset har en stærkt indsnøret krave, apofysen, der er karakteristisk for arten.

Filtstænglet Jomfruhår (Polytrichum strictum, tidligere Polytrichum affine) vokser samme steder. Den er op til 25 cm høj
og har oprette, mørkt blågrønne blade som kun er lidt tandede i den yderste spids, og den ydre del af bladet har en tynd,
indbøjet kant, og stænglen er påfaldende meget filtet af mørke rhizoider (heraf navnet Filtstænglet Jomfruhår).
Desuden kan Filtstænglet Jomfruhår kendes på, at den har rødbrune bladspidser, hvor bladspidsen hos Almindelig Jomfruhår er blege.

Arten Ene-Jomfruhår bliver kun ca. 10 cm., og den gror mere tørt og med blade, der ligesom hos
Filtstænglet Jomfruhår kun er tandede i spisen.

I BUNDEN AF DENNE SIDE ER DER FLERE BILLEDER AF SVAMPE FRA TUREN.

Der blev artsbestemt følgende arter:

Svampe:
Punktstokket indigo-rørhat – gul form :: Boletus junquillus (google) (photo)
Vårmusseron :: Calocybe gambosa (Fr.: Fr.) Singer (google) (photo)
Almindelig tåresvamp :: Dacrymyces stillatus Nees: Fr. (google) (photo)
Almindelig bævretop :: Exidia glandulosa (Bull: Fr.) Fr. (google) (photo)
Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo)
Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)
Stor kulsvamp :: Kretzschmaria deusta (Hoffm.: Fr.) (google) (photo)
Jomfru-frynseskive :: Lachnum virgineum (Batsch: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Svovlporesvamp :: Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murr. (google) (photo)
Kliddet epaulethat :: Panellus stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Birkeporesvamp :: Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Skællet stilkporesvamp :: Polyporus squamosus (Huds.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Forårs-stilkporesvamp :: Polyporus ciliatus Fr.: Fr. (google) (photo)
Gråbrun mørkhat :: Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire (google) (photo)
Puklet læderporesvamp :: Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)
Ascodichaena rugosa Butin (har intet dansk navn) (google) (photo)

Mumier af svampe fra sidste sæson:

paerestoevbold-h19.jpg
Pære-støvbold :: Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. (google) (photo) (fra sidste år, vindtørre mumier)

Sværtende skørhat :: Russula nigricans Fr. (google) (photo)

Andet:

skjult-post_h19.jpg
En post i skoven
Ideen er at man skriver sit navn i bogen, og lægger en ting i æsken, og skjuler den lidt.

viser-bill-af-kid.jpg
Ser på foto af rålam i starten af turen

Rådyr

Lammene (rålam) er rødbrune, brunlige eller sandfarvede med hvidlige pletter på ryggen og siderne.
Rådyret er danmarks mindste hjorteart. Den voksne er op til 90 cm høj, op til 1,4 m lang og kan veje 20-40 kg.
Sommerpelsen er hos hannen (bukken) mørkt rødbrun, hunnen har lysere nuance, begge har let gulligt haleparti.
Sommerpels fra april/maj til september/oktober.
Vinterpelsen efter sep./okt. er gråbrun og noget kraftigere med hvidt haleparti.
Meget kort hale.
Relativt stort snudeparti og store øjne.
I brunsttiden og i tilfælde af fare udstøder rådyr skarpe lyde, der kan minde om hunde eller ræve der hyler, og 1-2 små bjæf hurtigt efter hinanden.
Rådyr er mindre end kronhjort (Cervus elaphus), sikahjort (Cervus nippon) og dådyr (Cervus dama), og har en meget lille hale og noget mindre gevir (opsats).
Rådyrs bagben er længere end forbenene, så ryggen i profil kiler ned mod hovedet.
Voksne rådyr har ikke lyse prikker, som det ses hos sikahjorte og dådyr.
Dådyrets haleparti (spejl) er betydeligt mere markant.
Kronhjorten ses i Dyrehaven, men ellers næsten kun i Jylland, hovedparten i vestjylland (2700 stk), og ca 100 på Sjælland, ialt ca 5800.
Dådyret ses i hjortefarme, og der er små bestande af i østjylland (900) og på Fyn (1000). Resten findes på Sjælland og øerne, ialt ca 5330.
Sikahjorten ses primært i jylland og bestanden er på ca. 500.
Rådyrene tilhører underordenen Firemave-drøvtyggere (Ruminantia), der er klart dominerende blandt nutidens store vegetationsædende pattedyr.
Rådyrene er i brunst i juli/august, drægtige i 7 måneder og får 1-2 lam der dier i op til tre måneder.
Efter 9-12 måneder klarer lammene sig selv.
Rådyr bliver op til 15 år gamle.
Opsatsen gror fra november til marts/april, hvorefter rådyret fejer den døde hud af. Opsatsen fældes i slutningen af september/starten af oktober.
Bukkenes opsats benævnes efter antallet af spidser. 1 spidsbuk, 2 gaffelbuk og 3 seksender. Ældre bukke kan få reducerede opsatser og hedder så returbukke.
I modsætning til vore andre hjemlige hjorte er rådyr ikke flokdyr. Om vinteren ses de dog i småflokke på markerne.
Rådyr lever primært af knopper, blade, græs og lav.
Rådyr lever i åbne skove, skovkanter og krat.
Rådyr er udbredt i hele landet, undtagen på mindre øer.
Rådyret har været i stærk fremmarch i de sidst 30 år i Danmark, Norge og Sverige. Der skydes ca 100 000 rådyr i Danmark om året.
Rådyret er udbredt i hele Europa, men fåtallig i middelhavsområdet. Mod Asien udbredt til Ural hvor den gradvis afløses af den sibiriske art.

Andre arter:

Ud over den her på siden afbildede planter fandtes uden blomst bl.a.
Prikbladet Perikon
Skov-Galtetand
Hulsvøb
Hvid Anemone
Majblomst
Skovsyre

Af fugle sås eller hørtes:
Træløber
Musvåge
Spætmejse
Flagspætte
mv.

Ubestemte og ikke-entydigt bestemte:

Parasolhat,-sp.-h19.jpg
En lille art af parasolhat, af grynhatstørrelse. Hvidlig, men brun centralt på hatten. Hvidlig stok.
Mulige arter er måske:
Kliddet parasolhat :: Cystolepiota hetieri (Boud.) Singer (google) (photo)
Møllers parasolhat :: Cystolepiota moelleri Knudsen (google) (photo)

mos-boeg-h19.jpg
Mos og lav på bøg – hvis du kender arten, så gå ind på linket her, tilmeld dig, og skriv navnet på siden her. (Eller send mail)

roedved_h19.jpg
Rødmuld (af svamp, som ikke kan nedbryde lignin)

egebark-h19.jpg
Lav på egebark
– hvis du kender arten, så gå ind på linket her, tilmeld dig, og skriv navnet på siden her. (Eller send mail)

svamp-boeg-h19.jpg
Svampe på bøg
– hvis du kender arten, så gå ind på linket her, tilmeld dig, og skriv navnet på siden her. (Eller send mail)

star-h19.jpg
Forlænget Star (Carex elongata)
Følg linket her.

star2-h19.jpg
Igen Forlænget Star (Carex elongata). Følg linket her

plante_h20.jpg
En skærmblomstret
– hvis du kender arten, så gå ind på linket her, tilmeld dig, og skriv navnet på siden her. (Eller send mail)

forglemmigej-h19.jpg
Mark-Forglemmigej. Følg linket her. Blomsterne er små, og da de er stilkede,
kan det ikke være Bakke-Forglemmigej.

bregne-h19.jpg
En bregne
– hvis du kender arten, så gå ind på linket her, tilmeld dig, og skriv navnet på siden her. (Eller send mail)

bregne2-h19.jpg
En bregne, og unge blade.
– hvis du kender arten, så gå ind på linket her, tilmeld dig, og skriv navnet på siden her. (Eller send mail)

et-aeg_h19.jpg
Hønseæg eller hvad ? Det største æg er 6 x 4 cm.
– hvis du kender arten, så gå ind på linket her, tilmeld dig, og skriv navnet på siden her. (Eller send mail)

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply