Search Posts

Hareskoven 26


Svampetur-instruktør kan bestilles på tlf./sms: 21729908 (firmaer, vennegrupper, familiekomsammen etc.).

Send din email-adresse til bionyt@gmail.com og få invitation til svampeture til Hareskoven.

Se årsprogram og oplysninger om deltagelse her.

hsk26_SAM_1709.jpg
Kort over skoven
Hareskovens svampe
13. jan. 2013
Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Stati on hver måned.
Se årsprogram her.
På denne tur deltog 7 personer.
Der blev på ca. 2 timer
fundet ca. 24 arter.
hsk26_SAM_1720.jpg
Svend Olsen viser Alm Bævretop på en bøgestamme
Herunder gives en detaljeret beskrivelse af turen.
STOP ! Hvis du først vil tjekke, om du kan huske navnene, så klik i stedet ind her (hvor billederne er uden navne).

hsk26_SAM_1707.jpg
hsk26_SAM_1708.jpg
hsk26_SAM_1709.jpg
hsk26_SAM_1710.jpg
Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk26_SAM_1711.jpg
Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk26_SAM_1715.jpg
Foranderlig Kulbær Hypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk26_SAM_1719.jpg
Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk26_SAM_1740.jpg
Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk26_SAM_1720.jpg
Almindelig bævretop :: Exidia glandulosa (Bull: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk26_SAM_1723.jpg
Almindelig judasøre :: Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst. (google) (photo)

hsk26_SAM_1724.jpg
Almindelig judasøre :: Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst. (google) (photo)

hsk26_SAM_1725.jpg
Almindelig judasøre :: Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst. (google) (photo)

hsk26_SAM_1727.jpg
Laksefarvet voksskind :: Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk26_SAM_1729.jpg
Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

hsk26_SAM_1731.jpg
Rodfordærver :: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (google) (photo)

hsk26_SAM_1733.jpg
Blød begporesvamp :: Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk (google) (photo)

hsk26b_SAM_1733.jpg
Blød begporesvamp :: Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk (google) (photo)

hsk26b_SAM_1732.jpg
Blød begporesvamp :: Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk (google) (photo)

På baggrund af billedet har dette givet anledning til diskussion, om at det i stedet kunne være Broget læderporesvamp med strukne porer i forbindelse med lodret vækst, idet Blød begporesvamp ifølge denne diskussion skulle have mere grove og helt labyrintiske hvide porer og være tydelig sort i kanten samt på tilhæftningen. På findestedet var der dog ingen diskussion om artsbestemmelsen, og svampen ligner da også meget dette billede, som er fundet på Internettet, og som viser Blød Begporesvamp:
hsk26b_sammenligning.jpg

Den omtalte sorte kant ses ikke på vores eksemplarer eller på billedet ovenfor, men kan ses på dette billede fra Internettet. Brunfarvning af porelaget ses på dette billede fra Internettet.

hsk26_SAM_1734.jpg
Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)

hsk26_SAM_1737.jpg
Almindelig violporesvamp :: Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryvarden (google) (photo)

hsk26_SAM_1747.jpg
Almindelig violporesvamp :: Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryvarden (google) (photo)

hsk26_SAM_1745.jpg
Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)

hsk26_SAM_1712.jpg
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk26_SAM_1713.jpg
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk26_SAM_1716.jpg
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk26_SAM_1717.jpg
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk26_SAM_1749.jpg
Ikke artsbestemt. Denne poresvamp er måske også Broget læderporesvamp i ung form på grund af dens brungule poreflade og regulært runde porer.

hsk26_SAM_1721.jpg
Ikke artsbestemt. Denne hvide barksvamp er nok en art kalkskind.

hsk26_SAM_1714.jpg
Ikke artsbestemt. Denne lyserøde barksvamp kunne være Corticium roseum eller Erythricium laetum, men der ville skulle mikroskopieres for at få det afgjort.

Liste over fundne arter:
Almindelig tåresvamp :: Dacrymyces stillatus Nees: Fr. (google) (photo)
Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo)
Fyrre-korkhat :: Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Teglrød svovlhat :: Hypholoma lateritium (Schaeff.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
Pære-støvbold :: Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. (google) (photo)
Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)
Puklet læderporesvamp :: Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)
Række-sejporesvamp :: Antrodia serialis (Fr.) Donk (google) (photo)
Almindelig judasøre :: Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst. (google) (photo)
Rødmende læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. (google) (photo)
Blød begporesvamp :: Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk (google) (photo)
Almindelig bævretop :: Exidia glandulosa (Bull: Fr.) Fr. (google) (photo)
Rodfordærver :: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (google) (photo)
Stiv ruslædersvamp :: Hymenochaete rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lév. (google) (photo)
Foranderlig Kulbær Hypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)
Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Laksefarvet voksskind :: Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)
Almindelig violporesvamp :: Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryvarden (google) (photo)
Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply