Search Posts

Hareskoven 27


Svampetur-instruktør kan bestilles på tlf./sms: 21729908 (firmaer, vennegrupper, familiekomsammen etc.).

Send din email-adresse til bionyt@gmail.com og få invitation til svampeture til Hareskoven.

Se årsprogram og oplysninger om deltagelse her.

hsk27_.jpg
Smukt vejr i snelandskab
Hareskovens svampe
10. feb. 2013
Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Station hver måned.
Se årsprogram her.
På denne tur deltog 8 personer.
Der blev på ca. 2 timer
fundet ca. 16 arter.
hsk27__.jpg

Interessant mønster
Herunder gives en detaljeret beskrivelse af turen.
STOP ! Hvis du først vil tjekke, om du kan huske navnene, så klik i stedet ind her (hvor billederne er uden navne).

hsk27_SAM_1972_sterium.jpg
(se også næste billede)
Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)

hsk27_SAM_1969_sterium.jpg
Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)

hsk27_SAM_1989.jpg
Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)

Håret lædersvamp ligner Rynket lædersvamp, som dog rødmer, hvis man ridser i den (den skal evt. fugtes først), og som ikke er håret på hattens overside, sådan som Håret lædersvamp er. Rynket lædersvamp :: Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk27_SAM_1955_jordb.jpg
Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

hsk27_SAM_1979.jpg
Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

hsk27_SAM_1952_raekke_og_kork.jpg
Stedet (se også næste billede), hvor man stadig finder
Række-sejporesvamp :: Antrodia serialis (Fr.) Donk (google) (photo)
Fyrre-korkhat :: Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk27_SAM_1953_raekke_og_kork.jpg
1: Række-sejporesvamp :: Antrodia serialis (Fr.) Donk (google) (photo)
2: Fyrre-korkhat :: Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk27_SAM_1986.jpg
Række-sejporesvamp :: Antrodia serialis (Fr.) Donk (google) (photo)

hsk27_SAM_1985.jpg
Fyrre-korkhat :: Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk27_SAM_1951aare.jpg
1: Bævrende åresvamp :: Phlebia tremellosa (Schrad.: Fr.) Burds. & Nakas. (google) (photo)
2: Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk27_SAM_1958_aaresv.jpg
Bævrende åresvamp :: Phlebia tremellosa (Schrad.: Fr.) Burds. & Nakas. (google) (photo)

hsk27_SAM_1982.jpg
Bævrende åresvamp :: Phlebia tremellosa (Schrad.: Fr.) Burds. & Nakas. (google) (photo)

hsk27_SAM_1948duftkork.jpg
Resterne af stubben med Duftende korkhat, hvoraf nu kun ganske få frugtlegemer stadig findes.
Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo)

hsk27_SAM_1978.jpg
(billed 1)
Ege-voksskind :: Peniophora quercina (Pers.: Fr.) Cooke (google) (photo)

hsk27_SAM_1975.jpg
(billed 2)
Ege-voksskind :: Peniophora quercina (Pers.: Fr.) Cooke (google) (photo)

Sammenlign ovenståede Ege-Voksskind med nedenstående Laksefarvet Voksskind fra forrige tur:
hsk26_SAM_1727.jpg
(Fra januar-turen, til sammenligning): Laksefarvet voksskind :: Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk27_SAM_1984.jpg
Stor kulsvamp :: Kretzschmaria deusta (Hoffm.: Fr.) (google) (photo)

hsk27_SAM_1981.jpg
Underside af Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk27_SAM_1980.jpg
Overside af Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk27_SAM_1965_fomes.jpg
Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk27_SAM_1960_muslingesv.jpg
Muslingesvamp
Mulige kandidater kan være:
Forskelligformet muslingesvamp :: Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Blød muslingesvamp :: Crepidotus mollis (Schaeff.: Fr.) Staude (google) (photo)

hsk27_SAM_1959_boeg-stamme.jpg
Bøgestamme

hsk27_SAM_1956myx1.jpg
Myxomycet

hsk27_bSAM_1951-skimmel.jpg
Skimmelsvamp på bøgekævle

Liste over fundne arter:
Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo)
Fyrre-korkhat :: Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)
Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)
Birkeporesvamp :: Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Flad lakporesvamp :: Ganoderma lipsiensis (Batsch) Atk. (google) (photo)
Stor kulsvamp :: Kretzschmaria deusta (Hoffm.: Fr.) (google) (photo)
Ege-voksskind :: Peniophora quercina (Pers.: Fr.) Cooke (google) (photo)
Række-sejporesvamp :: Antrodia serialis (Fr.) Donk (google) (photo)
Bævrende åresvamp :: Phlebia tremellosa (Schrad.: Fr.) Burds. & Nakas. (google) (photo)

Desuden
Sort skimmelsvamp på kerneved af bøgekævler
Gul myxomycet (?)
Orangegul myxomycet, trådet
Vandrette striber på levende bøgesvamme

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply