Search Posts

Hareskoven 3

Svampetur-instruktør kan bestilles på tlf./sms: 21729908 (firmaer, vennegrupper, familiekomsammen etc.).

Send din email-adresse til bionyt@gmail.com og få invitation til svampeture til Hareskoven.

Se årsprogram og oplysninger om deltagelse her.

Hareskovens svampe – fundet på turen d. 27. februar 2011

P2190006.JPG
Bøgen er ikke sprunget ud

P2190015.JPG
Randbæltet Hovporesvamp

P2190046.JPG
Birke-Læderporesvamp

P2190044.JPG
Tøndersvamp

Herunder gives detaljeret beskrivelse af februar-turen. Du kan også gå til linket: Hareskoven i marts

Hareskoven 27. feb. 2011 – området vest for stationen, bøg- og granskov.
(Disse svampeture afholdes hver måned kl. 13 fra bænken ved Hareskov Station; som regel sidste søndag i måneden: Se **planlagte ture**).

Den anden tur i projektet. Sidste søndag i februar 2011 (d. 27. februar 2011). Grå himmel, ingen blæst men lidt koldt, næsten ingen sne på jorden. 14 deltagere. Turen blev noget længere end sidst, dels fordi naturvejleder Stefan Springborg m.fl. havde arrangeret fældning af et højt bøgetræ og vi fik en snak med ham, dels fordi Jørn Kofod havde taget 7 kg svampesuppe efter bedste opskrift med – samt kosangasanlæg, så alle fik 2-3 gange fyldte bægre med fremragende svampesuppe med tilhørende flutes. Tak til Jørn. Han havde fotokopier af svampeopskrifter med til alle.

Der blev fundet og navngivet 41 svampearter, især på træstubbe og grene. Ingen spiselige arter bortset fra et par sølle Østershatte. De fleste var poresvampe. Der blev fundet nogle eksemplarer af Kliddet Fnughat. Vi ledte efter Kødet Stjernebold og Krølhåret Pragtbæger uden at finde disse.

Listen over dagens fund:
Sveden sodporesvamp :: Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. (google) (photo) På bøgestød.

Purpur-lædersvamp :: Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz. (google) (photo) På birkestød

Rødmende læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. (google) (photo) På bøgestød.

Almindelig bævretop :: Exidia glandulosa (Bull: Fr.) Fr. (google) (photo) På bøgestød.

Gran-bævretop :: Exidia pithya (Alb. & Schw.) Fr. (google) (photo) På gran.

Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo) På bøgestød.

Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo) På bøgestød.

Flad lakporesvamp :: Ganoderma lipsiensis (Batsch) Atk. (google) (photo) På bøgestød.

Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo) På granstød.

Fyrre-korkhat :: Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) P.Karst. (google) (photo) På gran?

Rodfordærver :: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (google) (photo) På gran?

Stiv ruslædersvamp :: Hymenochaete rubiginosa (Dicks.: Fr.) Lév. (google) (photo) På eg

Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo) På bøgestød.

Birke-læderporesvamp :: Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo) På bøgestød.

Kliddet epaulethat :: Panellus stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo) På eg.

Birkeporesvamp :: Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo) På birk.

Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo) På bøgestød.

Vinter-stilkporesvamp :: Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo) På bøgestød?.

Foranderlig stilkporesvamp :: Polyporus varius (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo) På bøgestød.

Sværtende skørhat :: Russula nigricans Fr. (google) (photo) På jord.

Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)

Rynket lædersvamp :: Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo) På bøgestød?

Smuk lædersvamp :: Stereum subtomentosum Pouz. (google) (photo) På bøgestød?

Puklet læderporesvamp :: Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo) På bøgestød

Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo) På bøgestød

Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo) På bøgestød.

Kliddet fnughat :: Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet (google) (photo) På jord.

Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo) På bøgestød

Almindelig tåresvamp :: Dacrymyces stillatus Nees: Fr. (google) (photo)

Grov kulskorpe :: Eutypa spinosa (Pers.: Fr.) Tul. & C.Tul. (google) (photo)

Foranderlig Kulbær Hypoxylon multiforme (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Almindelig cinnobersvamp :: Nectria cinnabarina (Tode: Fr.) Fr. (google) (photo)

Laksefarvet voksskind :: Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Ege-voksskind :: Peniophora quercina (Pers.: Fr.) Cooke (google) (photo)

Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)

Bogskål-stødsvamp :: Xylaria carpophila (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Gran-lædersvamp :: Amylostereum chailletii (Pers.: Fr.) Boid. (google) (photo)

Blød begporesvamp :: Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk (google) (photo)

Hvid tandsvamp :: Hyphodontia paradoxa (Schrad.: Fr.) E.Langer & Vesterh. (google) (photo)

Stor kulsvamp :: Kretzschmaria deusta (Hoffm.: Fr.) (google) (photo)

Almindelig violporesvamp :: Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryvarden (google) (photo)

Desuden blev der fundet en svamp, som ligner men ikke er Lærke-frynseskive. Den fundne art har Anne bestemt til Lachnellula occidentalis (G.G. Hahn & Ayers) Dharne (google) (photo) På en gren af lærk

Der blev yderligere fundet nogle resupinate svampe som endnu ikke er bestemt.

Se alle ture:
/hareskoven 1
Hareskoven 2
Hareskoven 3
Hareskoven 4
Hareskoven 5

Svampeturene i Hareskov afholdes hver måned kl. 13 fra bænken ved Hareskov Station; som regel sidste søndag i måneden: Se beskrivelsen af tidligere ture og datoer for **planlagte ture**.

Leave a Reply