Search Posts

Hareskoven 44


Svampetur-instruktør kan bestilles på tlf./sms: 21729908 (firmaer, vennegrupper, familiekomsammen etc.).

Send din email-adresse til bionyt@gmail.com og få invitation til svampeture til Hareskoven.

Se årsprogram og oplysninger om deltagelse her.

[hsk44_geastrum_CAM00970.jpg
Hareskovens svampe
20. juli 2014

Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Station hver måned.

Se årsprogram her.

På denne tur deltog 11 personer

Der blev på ca. 2 timer
fundet ca. 18 arter.
Herunder gives en detaljeret beskrivelse af turen.
STOP ! Hvis du først vil tjekke, om du kan huske navnene, så klik i stedet ind her (hvor billederne er uden navne).


hsk44_larveDSC00367.jpg
Larve af Måneplet. Phalera bucephale. Det voksne insekt (Tandspindere (Notodontidae)) – se foto her: http://en.wikipedia.org/wiki/Buff-tip – har sølvgrå forvinge med stor lysegul måneplet på spidsen. Slutningen af maj til slutningen af august. Vingerne holdes taglagte i hvilestilling og forveksles nemt med en knækket kvist. Bagvingerne er hvide eller cremefarvede. Larven har kraftig lys behåring. Kroppen er sort med orangegule ringe og streger i længderetning. Almindelig i hele landet – nataktiv. Træffes i skov, krat, levende hegn, haver og parker. Larven lever i kolonier på forskellige løvtræer som eg, kirsebær, birk, hassel og pil. Larven ses på værtsplanterne i september (men vi fandt den altså i juli), hvor de er ekstremt hårde ved planterne. I særligt slemme tilfælde kan træerne stå næsten nøgne efter en invasion af måneplet larver. Larven forpupper sig i løbet af efteråret og puppen overvintrer.

hsk44_bleg-kantarel_CAM00980.jpg
Bleg kantarel :: Cantharellus pallens Pilát (google) (photo)
(Havde hvidt overtrækslag på hatten)

hsk44_bleg-kantarel_CAM00899.jpg
Bleg kantarel :: Cantharellus pallens Pilát (google) (photo)

hsk44_spiseligskoerhat_CAM00896.jpg
Spiselig skørhat :: Russula vesca Fr. (google) (photo)
(Viser tænder, da hathuden ikke når ud til randen, desuden er stokken meget fast og lamellerne er ikke gullige)

hsk44_lille_giftskoerhat_CAM00978.jpg
Lille gift-skørhat :: Russula mairei Singer (google) (photo)

hsk44_stinksvamp_CAM00974.jpg
Almindelig stinksvamp :: Phallus impudicus L.: Pers. (google) (photo)

hsk44_roedmende_laederporesvamp_CAM00976.jpg
Rødmende læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. (google) (photo)

hsk44_randbaeltet_hovporesvamp_CAM00898.jpg
Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk44_oestershat_CAM00911.jpg
Sommer-østershat :: Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk44_kulsvamp_CAM00904.jpg
Stor kulsvamp :: Kretzschmaria deusta (Hoffm.: Fr.) (google) (photo)

hsk44_haaret_laederporesvamp_CAM00900.jpg
Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)

hsk44_geastrum_CAM00970.jpg
Stilket stjernebold :: Geastrum pectinatum Pers. (google) (photo)
Se omtale af forvekslingsmuligheder her

hsk44_geastrum_CAM00968.jpg
Stilket stjernebold :: Geastrum pectinatum Pers. (google) (photo)
Se omtale af forvekslingsmuligheder her

hsk44-geastrum-DSC00369.jpg
Stilket stjernebold :: Geastrum pectinatum Pers. (google) (photo)
Se omtale af forvekslingsmuligheder her

hsk44-geastrum-DSC00371.jpg
Stilket stjernebold :: Geastrum pectinatum Pers. (google) (photo)
Se omtale af forvekslingsmuligheder her

hsk44_fyrsvamp_CAM00947.jpg
Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk44_foranderlig_stilkporesvamp_CAM00914.jpg
Foranderlig stilkporesvamp :: Polyporus varius (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo)

hsk44_brunporesvamp_CAM00986.jpg
Brunporesvamp :: Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (google) (photo)

hsk44_brunporesvamp_CAM00985.jpg
Brunporesvamp :: Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (google) (photo)

hsk44_brunporesvamp_CAM00984.jpg
Brunporesvamp :: Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (google) (photo)

hsk44_brun-kamfluesvamp_CAM00948.jpg
Brun kam-fluesvamp :: Amanita fulva (Schaeff.) Fr. (google) (photo)

hsk44_brun_kamfluesvamp_CAM00981.jpg
Brun kam-fluesvamp :: Amanita fulva (Schaeff.) Fr. (google) (photo)

hsk44_alm-bruskbold-CAM00982.jpg
Almindelig bruskbold :: Scleroderma citrinum Pers. (google) (photo)

hsk44_bredbaldet-vaebnerhat_CAM00912.jpg
Bredbladet væbnerhat :: Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz. (google) (photo)

Planter
hsk44_oernebregne_CAM00946.jpg
Ørnebregne (Ved gennemskæring kan undertiden ses en ørnelignende figur i snittet)

hsk44_naelde_CAM00953.jpg
Måde at holde et nældeblad på uden at man brænder sig på bladet. Dette skyldes placeringen af brændehårene.

hsk44_horsetidsel_CAM00961.jpg
Horsetidsel

hsk44_mynte_og_sommerfugl_CAM00955.jpg
nr.1(a) Vandmynte samt Engrandøje (Aphantopus hyperantus). Læs her

hsk44_mynte_med_randoeje_CAM00955.jpg
nr.1(b) Vandmynte samt Engrandøje (Aphantopus hyperantus)

Insekter
hsk44_bille_CAM00907.jpg
nr.2 Rød Blomsterbuk. En hun. (Stictoleptura rubra)
http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID=1204446&ForumID=33
http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=2979

HSK44_sommerfugl_CAM00991.jpg
nr.3 Skov-Harlekin (Elmemåler; "fugleklatsommerfugl") – Calospilos sylvata
http://www.fugleognatur.dk/forum/show_message.asp?MessageID=1204452&ForumID=11
http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=1913

hsk44_sommerfugl_CAM00963.jpg
nr.4 Skovrandøje (Pararge aegeria). Læs her

hsk44_myrer_CAM00949.jpg
En koloni af myrer, arten ikke bestemt.

hsk44_graeshoppe_CAM00928.jpg
nr.5 Buskgræshoppe (Pholidoptera griseoaptera). Læs her

hsk44_skovkakerlak_CAM00918.jpg
nr.6 En skovkakerlak.

Padder
hsk44_froe_CAM00901.jpg
nr.7 Grøn Frø (Rana esculenta)

Fugle
hsk44_fjer_CAM00943.jpg
nr.8 En fjer

Pattedyr
hsk44_ekskrement_CAM00987.jpg
nr.9 Ekskrement af et mindre pattedyr som har spist nogle kirsebær, så stenene ses

Mineraler
hsk44_sten_CAM00977.jpg
En "sten", som er rester af et smeltet materiale

Liste over fundne arter:

Brun kam-fluesvamp :: Amanita fulva (Schaeff.) Fr. (google) (photo)
Bleg kantarel :: Cantharellus pallens Pilát (google) (photo)
Rødmende læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. (google) (photo)
Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)
Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)
Stor kulsvamp :: Kretzschmaria deusta (Hoffm.: Fr.) (google) (photo)
Bredbladet væbnerhat :: Megacollybia platyphylla (Pers.: Fr.) Kotl. & Pouz. (google) (photo)
Brunporesvamp :: Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (google) (photo)
Almindelig stinksvamp :: Phallus impudicus L.: Pers. (google) (photo)
Sommer-østershat :: Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. (google) (photo)
Foranderlig stilkporesvamp :: Polyporus varius (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo)
Lille gift-skørhat :: Russula mairei Singer (google) (photo)
Spiselig skørhat :: Russula vesca Fr. (google) (photo)
Almindelig bruskbold :: Scleroderma citrinum Pers. (google) (photo)
Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)
Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo)
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

Planter
Horsetidsel i blomst
Vandmynte i blomst

Insekter
Rød Blomsterbuk. En hun. (Stictoleptura rubra)
Engrandøje (Aphantopus hyperantus). Læs her
Skovrandøje (Pararge aegeria). Læs her
En koloni af myrer, arten ikke bestemt.
Buskgræshoppe (Pholidoptera griseoaptera). Læs her

En skovkakerlak.

Padder
Grøn Frø (Rana esculenta)

Fugle
Der blev fundet to fjer, en på to steder, og den ene var tydelig tværbåndet.

Pattedyr
1) Ekskrement af et mindre pattedyr som har spist nogle kirsebær, så stenene ses
2) Der blev set en måske markmus eller mosegris; Unge Freja nåede at se at ørerne var små og runde og at halen var kort.

Modtaget hilsen:
Tusind tak for en god tur J
og gode billeder/video J
Smil fra Freja og Anja

Tegn abonnement på

external image logo.gif

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.
Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.
Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply