Search Posts

Hareskoven 50


h50 svampe fra 2911_2014.jpg

To fine eksemplarer af Punktstokket Indigo-rørhat fundet i Hareskoven 29/11-2014 på stykket omkring Skovbrynet. Det usædvanligt milde vejr betød at svampearter, der normalt ikke er fremme sent på året kunne findes i frisk tilstand. Dette ansporede til en ekstra tur i Hareskoven 7/12-2014, en tur hvis udbytte den efterfølgende billedsamling illustrerer. Billedet skal ikke tages for bogstaveligt, for selvom Punktstokket Indigo-rørhat er en fin spisevamp, må den ikke nydes rå!

Svampetur-instruktør (TURE/FOREDRAG) kan bestilles på tlf./sms: 21729908 (firmaer, vennegrupper, familiekomsammen etc.).

Send din email-adresse til bionyt@gmail.com og få invitation til svampeture til Hareskoven
Se årsprogram og oplysninger om deltagelse (og link til tidligere ture) her.

Næste tur er søndag 21. december 2014 kl. 13:00 fra Hareskov station, bænken i skoven (ingen tilmelding).

Forrige tur var søndag 23. november 2014.

Hareskovens svampe – tur nr. 50, søndag d. 7. dec. 2014.

Denne billedsamling er fra tur nr. 50. Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Station hver måned. Se årsprogram her. På denne tur deltog 6 personer i regnvejr. Da det var mørkt og koldt, da vi var tilbage ved bordet, blev det besluttet at fotografere svampene hjemme (et udvalg af disse billeder vises her under). I alt blev der fundet ca. 65 arter.

h50 kort over ruten 7 dec.jpg

Kort over ruten vi gik. Forsamlingen blev let reduceret, da en måtte vende om efter at være trådt i et mosehul.

Herunder gives en detaljeret beskrivelse af turen.
STOP ! Hvis du først vil tjekke, om du kan huske navnene, så klik i stedet ind her (hvor billederne er uden navne).

h50 punktstokketrorhat.jpg
Punktstokket indigo-rørhat :: Boletus luridiformis Rostk. (google) (photo)

stershat&Gummihat.jpg
Billederne viser øverst: Almindelig Østershat
og nederst: Gummihat (tidligere Sildig Epaulethat).
Begge svampe vokser på træ (oftest løvtræ), og er fremme sent på året og ind i vinteren. Almindelig Østershat er en glimrende spisesvamp, mens Gummihat er uspiselig. Svampene blev fundet på samme nedfaldne bøgegren på turen i Hareskoven 7/12-2014.

Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Gummihat = tidligere navn: Sildig epaulethat :: Panellus serotinus (Pers.: Fr.) Kühn. (google) (photo)

hsk50oestershat_og_gummihat_nederst.jpg
Øverst ses oversiden af Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Nederst ses oversiden af Gummihat = tidligere navn: Sildig epaulethat :: Panellus serotinus (Pers.: Fr.) Kühn. (google) (photo)

Svovlhatte.jpg
Tre arter af svovlhatte øverst: Gran-svovlhat, nederst til venstre og i midten: Knippe-svovlhat, nederst til højre: Teglrød svovlhat. Gran-svovlhat er en god spisesvamp, mens Knippe-svovlhat og Teglrød svovlhat er uspiselige. Knippe- og Gran-svovlhat kan ligne hinanden meget og kan vokse samme sted, men Knippe-svovlhat er bitter, hvorimod Gran-svovlhat er mild. Gran-svovlhat, der altid vokser på nåletræ, har grå lameller, mens Knippe-svovlhat har gullige til grønlige lameller. Alle de tre arter af svovlhatte er meget almindelige – ikke mindst i Hareskoven.

Gran-svovlhat :: Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Teglrød svovlhat :: Hypholoma lateritium (Schaeff.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk50_knippesvovlhat.jpg
Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk50_gransvovlhat.jpg
Gran-svovlhat :: Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk50_teglroedsvovlhat.jpg
Teglrød svovlhat :: Hypholoma lateritium (Schaeff.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Skælhatte.jpg
To arter af skælhatte. Til venstre: Løv-skælhat, til højre: Foranderlig Skælhat. Foranderlig Skælhat regnes af mange for en rigtig god spisesvamp, men kræver kendskab, da den har dødeligt giftige forvekslingsmuligheder.

Løv-skælhat :: Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Singer (google) (photo)

Foranderlig skælhat :: Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk50_loevskaelhat.jpg

Løv-skælhat :: Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Singer (google) (photo)

hsk50_foranderligskaelhat.jpg
Foranderlig skælhat :: Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Blækhatte.jpg
To arter af blækhatte

Til venstre: Skade-blækhat :: Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo)
(Arten er ikke til skade, men opkaldt efter fuglen Husskade (Pica pica, deraf navnet "picaceus = dvs: "som ligner en skade")

Arten til højre er måske Glimmer-blækhat :: Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk50_skadeblaekhat.jpg
Skade-blækhat :: Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo)

hsk50_blaekhat.jpg
Måske Glimmer-blækhat :: Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. (google) (photo)

h50 tragthat.jpg
Vellugtende tragthat :: Clitocybe fragrans (With.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)
Fra venstre: Vellugtende Tragthat, Brunstænket Hekseringshat (tidligere kaldet Brunstænket Tragthat) og en art fladhat (sandsynligvis Knippe-fladhat).

Vellugtende tragthat :: Clitocybe fragrans (With.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Brunstænket hekseringshat :: Lepista flaccida (Sow.: Fr.) Pat. (google) (photo)

Knippe-fladhat :: Collybia confluens (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk50_clitocybefragrans.jpg
Vellugtende tragthat :: Clitocybe fragrans (With.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk50_hexringshat-brunstaenke.jpg
Brunstænket hekseringshat :: Lepista flaccida (Sow.: Fr.) Pat. (google) (photo)

hsk50_knippe-fladhat.jpg

Knippe-fladhat :: Collybia confluens (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

h50Rørhatte.jpg
Spiselig Rørhat (til venstre) er bestemt ikke en svamp, man forbinder med december måned. Rørhatten er en af vores fornemmeste spisesvampe og tilmed almindelig. Desværre var det viste eksemplar angrebet af skimmel, der giver den en abnorm, tyk stok og tilsvarende lille hat, og det var derfor ikke et spiseeksemplar. Til højre: Dugget Rørhat, der ligeledes er spiselig, men ikke særlig velsmagende.

Spiselig rørhat :: Boletus edulis Bull.: Fr. (google) (photo)

Dugget rørhat :: Boletus pruinatus Fr. (google) (photo)

h50 flammehat m.fl..jpg
hsk50_svampe1-7.jpg
Forskellige svampe arter:
1) Plettet Flammehat, 2) Sodfarvet Skærmhat, 3) Mos-Hjelmhat, 4) Gran-koglehat, 5) Formentlig Knippe-fladhat, 6) Formentlig Rød Ametysthat, 7) Violet Ametysthat. Violet Ametysthat er spiselig, men da svampen indeholder arsen, opfordres til mådeholden indtagelse.
(Se billederne nedenfor)

hsk50_mos-hjelmhat.jpg
Mos-hjelmhat :: Galerina hypnorum (Schrank: Fr.) Kühn. (google) (photo)

hsk50_plettetflammehat.jpg
Plettet flammehat :: Gymnopilus sapineus (Fr.: Fr.) Maire (google) (photo)

hsk50_sodfarvetskaermhat.jpg
Sodfarvet skærmhat :: Pluteus cervinus (Batsch) Singer (google) (photo)

hsk50_svamp_evt_roed_ametysthat.jpg
Formentlig en Rød ametysthat :: Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Br. (google) (photo)

hsk50_ukendtsvamp.jpg
Formentlig en Knippe-fladhat :: Collybia confluens (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk50_violetametysthat.jpg
Violet ametysthat :: Laccaria amethystina Cooke (google) (photo)

hsk50_koglefladhat.jpg
Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus (Wulfen: Fr.) Singer (google) (photo)

h50 huesvampe.jpg
Huesvampe er ikke den nemmeste gruppe af svampe at bestemme. Enkelte arter er dog meget karakteristiske, herunder den smukt lyserøde Rosa Huesvamp (giftig), der har stærk ræddikelugt, og den lille knippevoksende Vinter-huesvamp, der vokser på træ, og som er fremme om vinteren. Yderst til venstre: antageligvis Blankstokket Huesvamp.

Blankstokket huesvamp :: Mycena vitilis (Fr.) Quél. (google) (photo)

Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)

Rosa huesvamp :: Mycena rosea Gramberg (google) (photo)

Yderste til højre en ubestemt Huesvamp-art, måske en Skær huesvamp :: Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk50_blankstokkethuesvampe.jpg
Blankstokket huesvamp :: Mycena vitilis (Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk50_vinterhuesvamp.jpg
Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk50_rosahuesvamp_og_B_svamp.jpg
A: Rosa huesvamp :: Mycena rosea Gramberg (google) (photo)
B: Ikke bestemt huesvamp, måske Skær huesvamp :: Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

h50 slørhatte.jpg
Fra venstre: Almindelig Trævlhat, Grønkødet Slørhat og en ubestemt svamp (Tåreblad?). Grønkødet Slørhat er i øvrigt en eftertragtet svamp til garnfarvning (farvning af uld).

Almindelig trævlhat :: Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Grønkødet slørhat :: Cortinarius malicorius Fr. (google) (photo)

Til højre måske en Lerbrun tåreblad :: Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. (google) (photo)

hsk50_alm-traevlhat.jpg
Almindelig trævlhat :: Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk50_groenkoedet_sloerhat.jpg
Grønkødet slørhat :: Cortinarius malicorius Fr. (google) (photo)

hsk50_evt-lerbrun-taareblad.jpg
Måske en Lerbrun tåreblad :: Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. (google) (photo)

h50 diverse træboende svampe.jpg
1): Grenet Stødsvamp. 2): Grå Troldkølle? 3): Grå Troldkølle 4): En Bævretop, måske Klar Bævretop eller Hvidlig Bævretop ,5): Rødlilla Sejskive, 6): Formenglig en Kliddet Epaulethat, 7): Kul-jordbær, 8): Gul Bævresvamp ,9): Afsmittende Topsvamp – denne svamp anvendes til at farve uldgarn sort.

1: Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo)

2: Formentlig Grå troldkølle :: Clavulina cinerea (Bull.: Fr.) Schröter (google) (photo)

3: Grå troldkølle :: Clavulina cinerea (Bull.: Fr.) Schröter (google) (photo)

4: Ikke endelig bestemt. Der er f.eks. disse muligheder:
Klar bævretop :: Myxarium nucleatum Wallr. (google) (photo)
eller
Hvidlig bævretop :: Exidia thuretiana (Lev.) Fr. (google) (photo)

5: Rødlilla sejskive :: Ascocoryne sarcoides (Jacq.: Fr.) Groves & Wilson (google) (photo)

6: Formentlig en Kliddet epaulethat :: Panellus stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

7: Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

8: Gul bævresvamp :: Tremella mesenterica Retz: Fr. (google) (photo)

9: Afsmittende topsvamp :: Bulgaria inquinans (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk50_troldkoelle.jpg
Grå troldkølle :: Clavulina cinerea (Bull.: Fr.) Schröter (google) (photo)

hsk50_svamp-med-muslingeform.jpg
Formentlig Kliddet epaulethat :: Panellus stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk50_sejskive.jpg
Rødlilla sejskive :: Ascocoryne sarcoides (Jacq.: Fr.) Groves & Wilson (google) (photo)

hsk50_kuljordbaer.jpg
Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

hsk50_klar-baevretop.jpg
4: Ikke endelig bestemt. Der er f.eks. disse muligheder:
Klar bævretop :: Myxarium nucleatum Wallr. (google) (photo)
eller
Hvidlig bævretop :: Exidia thuretiana (Lev.) Fr. (google) (photo)

hsk50_gul-baevresvamp.jpg
Gul bævresvamp :: Tremella mesenterica Retz: Fr. (google) (photo)

h50 brunporesvamp.jpg
Øverst: en poresvamp formentlig Gran-Tjæreporesvamp (fundet ved foden af granstub). Mere flad end Brunporesvamp/ Phaeolus schweinitzii, der er en særdeles eftertragtet til farvning af uldgarn. Gran-Tjæreporesvamp bruges dog også til farvning af uld. Nederst Grenet Frynsesvamp (også meget eftertragtet som farvesvamp fordi det kan give blågrå farver, og blålige farver er vanskelige at få med svampe), Desuden ses Alm. Bruskbold. Krystalstøvbold. Honningsvamp. Både Krystalstøvbold og visse honningsvampearter er spiselige, men ingen af dem er særligt gode. Vil man spise støvbolde, skal de være hvide og faste indvendigt. Alm. Bruskbold er derimod giftig – svampen kendes på det indvendige mørke sporelag, der har en kraftig metallisk lugt.

Formentlig:Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Almindelig bruskbold :: Scleroderma citrinum Pers. (google) (photo)

Krystal-støvbold :: Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. (google) (photo)

Honningsvamp-art :: Armillaria sp. (google) (photo)

Grenet frynsesvamp :: Thelephora palmata (Scop.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk50_en-brun-poresvamp.jpg
Formentlig:Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk50_grenet_frynsesvamp.jpg
Grenet frynsesvamp :: Thelephora palmata (Scop.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk50_krystalstovbold.jpg
Krystal-støvbold :: Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. (google) (photo)

h50 stub med sejskive.jpg
Anja Munck, der næsten altid er med på turene i Hareskoven, og ikke lader sig afskrække af dårligt vejr, studerer her en stub med Rødlilla Sejskive på turen 7/12. Denne dag fik hun desuden en pæn portion Almindelig Østershat og Foranderlig Skælhat med hjem.

h50 mælkehatte.jpg
Mælkehatte. Måske flere arter, og måske arten Sødlig mælkehat :: Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo)

h50 mørkhat.jpg
Mørkhatte: Til venstre sandsynligvis Kegle-mørkhat, og til højre Lysstokket Mørkhat.

Til venstre sandsynligvis Kegle-mørkhat :: Psathyrella conopilus (Fr.: Fr.) A.Pears. & Dennis (google) (photo)

Til højre formentlig: Lysstokket mørkhat :: Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton (google) (photo)

h50 poresvampe.jpg
TIl venstre: Muslingesvamp-art. F.eks. Forskelligformet muslingesvamp :: Crepidotus variabilis (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Til venstre i nederste række: Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)

I midten i nederste række: Smuk lædersvamp :: Stereum subtomentosum Pouz. (google) (photo)

Til højre i nederste række: Purpur-lædersvamp :: Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz. (google) (photo)

I midten: Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

Øverste række til venstre: Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)

Øverste række til højre: Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo)

Alle arter, der vokser på træ.

h50-okkerporesvamp2.jpg
Poresvampe på træ. Fra oven:
Rødlig okkerporesvamp :: Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Flad lakporesvamp :: Ganoderma lipsiensis (Batsch) Atk. (google) (photo)

h50_flad_lakporesvamp.jpg
Flad lakporesvamp :: Ganoderma lipsiensis (Batsch) Atk. (google) (photo)
Flad lakporesvamp er en meget almindelig poresvamp med flerårige frugtlegemer. I december kan det være svært at finde flotte eksemplarer, fordi svampen er eftertragtet til juledekorationer. På turen i Hareskoven 21/12 (to uger efter) mødte vi mange, som var ude at samle mos og poresvampe, og på denne tur fandt vi ingen lakporesvampe.

h50_randbaeltet-hovporesvamp.jpg
Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

h50_hapalopilus.jpg
Rødlig okkerporesvamp :: Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Rødlig okkerporesvamp er en af de få giftige poresvampe. Okkerporesvampen har en næsten magisk tiltrækning på personer, der farver uldgarn med svampe, på grund af dens evne til at fremkalde violette nuancer. Er man ude efter okkerporesvampe, skal der ledes på dødt løvtræ. Ved af bøg og birk er gode steder, men gammelt røn er ideelt. Svampen er ikke almindelig, men findes en del steder i Hareskoven.

h50 Hue farvet med poresvampe.jpg

Poresvampehue strikket af uldgarn der er farvet med Rødlig okkerporesvamp (den violette farve) og Brunporesvamp (den olivengrønne farve). De to poresvampe er blandt de bedste farvesvampe. Det anvendte garn er farvet af Foreningen til Svampekundskabens Fremmes Farvegruppe. Farvegruppens kontaktperson er Jytte Albertsen.

h50_hvid-svamp-med-hudring.jpg
Fluesvampe
Til venstre formentlig: Kugleknoldet fluesvamp (dufter af rå kartoffel), til højre antagelig Høj Fluesvamp.
Kugleknoldet fluesvamp :: Amanita mappa (Batsch) Quél. (google) (photo)

Til højre formentlig: Høj fluesvamp :: Amanita excelsa (Fr.: Fr.) Bertill. (google) (photo)

h50_ridderhat.jpg
Ridderhatte
Formentlig: Gulplettet ridderhat :: Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. (google) (photo)

h50Skørhatte2.jpg
Fra venstre: Lille gift-skørhat, Sværtende skørhat og Okkergul skørhat. Nederst: Gulstokket skørhat. Sværtende skørhat er en stor og karakteristisk skørhatte-art, der efterlader sorte "mumier" i skovbunden, når svampen rådner. Det viste eksemplar er friskt, hvilket er meget usædvanligt for årstiden. Sværtende skørhat er ikke spiselig, men vokser ofte de samme steder som nogle af de fineste spisesvampe f.eks. Spiselig Rørhat og Stor Trompetsvamp.

Lille gift-skørhat :: Russula mairei Singer (google) (photo)

Sværtende skørhat :: Russula nigricans Fr. (google) (photo)

Okkergul skørhat :: Russula ochroleuca Pers. (google) (photo)

Gulstokket skørhat :: Russula puellaris Fr. (google) (photo)

hsk50_gulstokket-skoerhat.jpg
Gulstokket skørhat :: Russula puellaris Fr. (google) (photo)

Liste over fundne svampe:
Høj fluesvamp :: Amanita excelsa (Fr.: Fr.) Bertill. (google) (photo)

Rødlilla sejskive :: Ascocoryne sarcoides (Jacq.: Fr.) Groves & Wilson (google) (photo)

Punktstokket indigo-rørhat :: Boletus luridiformis Rostk. (google) (photo)

Afsmittende topsvamp :: Bulgaria inquinans (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Purpur-lædersvamp :: Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz. (google) (photo)

Grå troldkølle :: Clavulina cinerea (Bull.: Fr.) Schröter (google) (photo)

Vellugtende tragthat :: Clitocybe fragrans (With.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Skade-blækhat :: Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo)

Mos-hjelmhat :: Galerina hypnorum (Schrank: Fr.) Kühn. (google) (photo)

Plettet flammehat :: Gymnopilus sapineus (Fr.: Fr.) Maire (google) (photo)

Lerbrun tåreblad :: Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quél. (google) (photo)

Honningsvamp-art :: Armillaria sp. (google) (photo)

Gran-svovlhat :: Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Teglrød svovlhat :: Hypholoma lateritium (Schaeff.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Almindelig trævlhat :: Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Rød ametysthat :: Laccaria laccata (Scop.: Fr.) Berk. & Br. (google) (photo)

Sødlig mælkehat :: Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo)

Krystal-støvbold :: Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. (google) (photo)

Rosa huesvamp :: Mycena rosea Gramberg (google) (photo)

Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)

Blankstokket huesvamp :: Mycena vitilis (Fr.) Quél. (google) (photo)

Gummihat = tidligere navn: Sildig epaulethat :: Panellus serotinus (Pers.: Fr.) Kühn. (google) (photo)

Løv-skælhat :: Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Singer (google) (photo)

Foranderlig skælhat :: Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Okkergul skørhat :: Russula ochroleuca Pers. (google) (photo)

Gulstokket skørhat :: Russula puellaris Fr. (google) (photo)

Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)

Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)

Grenet frynsesvamp :: Thelephora palmata (Scop.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo)

Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Almindelig bruskbold :: Scleroderma citrinum Pers. (google) (photo)

Brunstænket hekseringshat :: Lepista flaccida (Sow.: Fr.) Pat. (google) (photo)

Dugget rørhat :: Boletus pruinatus Fr. (google) (photo)

Flad lakporesvamp :: Ganoderma lipsiensis (Batsch) Atk. (google) (photo)

Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo)

Grønkødet slørhat :: Cortinarius malicorius Fr. (google) (photo)

Gul bævresvamp :: Tremella mesenterica Retz: Fr. (google) (photo)

Gulplettet ridderhat :: Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quél. (google) (photo)

Knippe-fladhat :: Collybia confluens (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Kugleknoldet fluesvamp :: Amanita mappa (Batsch) Quél. (google) (photo)

Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

Lille gift-skørhat :: Russula mairei Singer (google) (photo)

Lysstokket mørkhat :: Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton (google) (photo)

Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Rødlig okkerporesvamp :: Hapalopilus rutilans (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Smuk lædersvamp :: Stereum subtomentosum Pouz. (google) (photo)

Sodfarvet skærmhat :: Pluteus cervinus (Batsch) Singer (google) (photo)

Spiselig rørhat :: Boletus edulis Bull.: Fr. (google) (photo)

Sværtende skørhat :: Russula nigricans Fr. (google) (photo)

Violet ametysthat :: Laccaria amethystina Cooke (google) (photo)

Kegle-mørkhat :: Psathyrella conopilus (Fr.: Fr.) A.Pears. & Dennis (google) (photo)

external image logo.gif

Tegn abonnement på BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne. Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv. Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply