Search Posts

Hareskoven 55


Svampetur-instruktør (TURE/FOREDRAG) kan bestilles på tlf./sms: 21729908 (firmaer, vennegrupper, familiekomsammen etc.).

Send din email-adresse til bionyt@gmail.com og få invitation til svampeture til Hareskoven.
Se årsprogram og oplysninger om deltagelse (og link til tidligere ture) her.

Næste tur er søndag 1. marts 2015 kl. 13:00 fra Hareskov station, bænken i skoven (ingen tilmelding).
Forrige tur var søndag 8. feb. 2015 kl. 13:00 fra Hareskov station, bænken i skoven (ingen tilmelding).

hsk55_pile_kulskorpe_DSC02401.jpg

Hareskovens svampe – tur nr. 55, d. 15. feb. 2015.

Denne billedsamling er fra tur nr. 55. Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Station hver måned. Se årsprogram her. På denne tur deltog 13 personer i gråvejr og ret kold blæst. Vi gik ligeud fra stationen, og til højre ad Bormosevej og derefter øst for Femvej gennem bøgeskov og senere granskov frem til motorvejen, derefter til venstre til stedet for Pragtbæger. Vi fandt ca. 68 arter.

Herunder gives en detaljeret beskrivelse af turen.

STOP ! Hvis du først vil tjekke, om du kan huske navnene, så klik i stedet ind her (hvor billederne er uden navne).


h55 turkort.jpg
Det var denne rute vi gik. Formålet var at finde Skinnende lakporesvamp, men denne art undslap vores falkeblikke – til gengæld fandt vi ca. 70 andre spændende svampearter.

h55 brun svamp eller andet 2.JPG
Billede nr. 1a
Ozonium, vækstform som ofte ses hos Hus-blækhat.
_

hsk55web_jk_DSC00015.JPG
Billede nr. 1b
Ozonium, vækstform som ofte ses hos Hus-blækhat.
_
hsk55_ozonium_DSC02365.jpg
Billede nr. 2
Ozonium, vækstform som ofte ses hos Hus-blækhat.

_
hsk55_ozonium_DSC02363.jpg
Billede nr. 3
Ozonium, vækstform som ofte ses hos Hus-blækhat.

_
hsk55_pile_kulskorpe_DSC02401.jpg
Billede nr. 4
Pile-kulskorpe :: Diatrype bullata (Hoffm.: Fr.) Tul. (google) (photo)

_
h55 hvidlig bævretop 2.JPG
Billede nr. 5
Hvidlig bævretop :: Exidia thuretiana (Lev.) Fr. (google) (photo) er ikke almindelig.

_
hsk55_stor_krystalporesvamp_DSC02395.jpg
Billede nr. 6
Stor krystalporesvamp :: Skeletocutis nivea (Jungh.) Keller (google) (photo)

_
hsk55_stor_krystalporesvamp_DSC02394.jpg
Billede nr. 7
Stor krystalporesvamp :: Skeletocutis nivea (Jungh.) Keller (google) (photo)

_
h55 turdeltagere.JPG
Billede nr. 8
Turdeltagere ved stedet for Krølhåret pragtbæger

_
h55 pragtbæger.JPG
Billede nr. 9
Krølhåret pragtbæger :: Sarcoscypha austriaca (Beck ex Sacc.) Boud. (google) (photo)

_
h55 duftkorkhat 3.JPG
Billede nr. 12
Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo) Dette og billedet herunder viser en ny stub, hvor vi ikke før har fundet arten. I alt blev Duftende korkhat fundet på 3 nye stubbe/ stammer tæt på det oprindelige sted. Det er positivt at se, hvordan denne smukke poresvamp spreder sig i området.

_
h55 duftkorkhat 4.JPG
Billede nr. 13
Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo). Ole ved ny stub for Duftende korkhat.

_
h55 duft korkhat 1.JPG
Billede nr. 14
Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo)

_

_
h55 birkelæder 1.JPG
Billede nr. 17
Birke-læderporesvamp :: Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo) er på landsbasis ret sjælden, men almindelig i Hareskoven hvor den foretrækker bøg. Dette er dog ikke usædvanligt, i Danmarks Svampeatlas er der også flest fund på bøg.

_
h55 birkelæder 2.JPG
Billede nr. 18
Birke-læderporesvamp :: Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

_
h55 birkelæder 3.JPG
Billede nr. 19
Birke-læderporesvamp :: Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

_
h55 blød begporesvamp.JPG
Billede nr. 20
Blød begporesvamp (tidligere navn: Blød labyrintsvamp) :: Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk (google) (photo)

_
h55 duftkorkhat 2.JPG
Billede nr. 21
Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo) En ny stamme for korkhatten.

_
h55 farvesvampe 1.JPG
Billede nr. 22
Til venstre: Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)
Og
Til højre: Brunporesvamp :: Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (google) (photo). Disse to poresvampe er blandt de mest eftertragtede svampe til at farve uldgarn.
(Hvis man vil skelne disse, selv i dårlig henstand, kan man belyse med ultraviolet lys – idet Brunporesvamp er stærkt fluorescerende under UV-lys)
_
h55 farvesvampe 2.JPG
Billede nr. 23
Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo). Svampen har meget fine porer, og frugtlegemerne bevarer en fast konsistens, når de tørrer ind.

_
h55 gran tjæreporesvamp.JPG
Billede nr. 24
Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

_
h55 farvesvampe 3.JPG
Billede nr. 25
Brunporesvamp :: Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (google) (photo). Har væsentlig grovere porer end Gran-tjæreporesvamp og samtidig en lille stok (se nederst i billedet). Brunporesvampens frugtlegemer bliver bløde, og smuldrer.

_
hsk55web_jk_DSC00012.JPG
Billede nr. 26
Tobias ved en gammel stub.

_
h55 gren.JPG
Billede nr. 27
Gran-bævretop :: Exidia pithya (Alb. & Schw.) Fr. (google) (photo)

_
h55 pile bævretop.JPG
Billede nr. 28
Måske Pile-bævretop :: Exidia recisa (Ditm.: Fr.) Fr. (google) (photo)

_
h55 gråskive.JPG
Billede nr. 29
Måske en gråskive

_
h55 gulskive.JPG
Billede nr. 30
Måske en gulskive

_
h55 ole.JPG
Billede nr. 31
Ole Terney

_
h55 skimmel.JPG
Billede nr. 32
Det grønne lag er en skimmelsvamp, medens de grå kugler er
Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

_
h55 gunnel og jørn.JPG
Billede nr. 33
Gunnel og Jørn Kofod

_
hsk55_aaresvamp_DSC02399.jpg
Billede nr. 34
Stråle-åresvamp :: Phlebia radiata Fr.: Fr. (google) (photo) Denne voksede på et stød af gran.

_
hsk55_soen_med_blaererod_DSC02392.jpg
Billede nr. 35
Blærerods overvintringsorgan.
Det er Alm. Blærerod, – der er i hvert fald ikke rapporteret andre arter fra området. I øvrigt kan man nok godt lave en vegetativ bestemmelse, hvis man dissekerer vinterknoppen. Udover blade og forgreningsmønster kan antallet af ledningsstrenge i stænglen give et fingerpeg ("The Vegetative Key to the British Flora" skelner f.eks. mellem to grupper med vistnok 6 hhv. 12 strenge). Det kræver naturligvis mikroskop. Beskrivelser af de europæiske arters hibernakler findes formentligt, eller man kan bruge en amerikansk nøgle (**se linket HER**). Udover en del nordamerikanske arter, medtager denne nøgle også de tre europæiske arter Alm. Blærerod, Storlæbet Blærerod og Liden Blærerod. Beskrivelsen for Alm.
Blærerod og Storlæbet Blærerod er dog stort set den samme, medens Liden Blærerod burde skille sig ud:

Vinterknopper 10-20 mm lange, behårede med stive grå hår …….. Almindelig Blærerod
Vinterknopper behårede med stive grå hår (størr. ikke angivet) …. Storlæbet Blærerod.
Vinterknopper rød-grønne, glatte eller med få hår …………………. Liden Blærerod.

hsk55_soen_med_blaererod_DSC02391.jpg
Billede nr. 36
Blærerods overvintringsorgan.

_
hsk55_soen_med_blaererod_DSC02390.jpg
Billede nr. 37
Blærerods overvintringsorgan.

_
hsk55_rodfordaerver_DSC02377.jpg
Billede nr. 38
Rodfordærver :: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (google) (photo)

_
hsk55_rodfordaerver_DSC02376.jpg
Billede nr. 39
Rodfordærver :: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (google) (photo)

_
hsk55_resupinat_DSC02374.jpg
Billede nr. 40
Resupinat svamp på gran

_
hsk55_raekke_sejporesvampDSC02385.jpg
Billede nr. 41
Række-sejporesvamp :: Antrodia serialis (Fr.) Donk (google) (photo)

_
hsk55_raekke_sejporesvamp_DSC02387.jpg
Billede nr. 42
Undersiden af Række-sejporesvamp :: Antrodia serialis (Fr.) Donk (google) (photo)
(samme som billedet ovenfor)
_
hsk55_mos_SC02393.jpg
Billede nr. 43
Alm. cypressmos (Hypnum cupressiforme)

_
hsk55_mos_DSC02384.jpg
Billede nr. 44
Skov-Jomfrukapsel (Polytrichastrum formosum) er et almindeligt mosmorbund i danske skove. Det vokser i løse, 10 cm høje tuer med mange, skarpt kantede sporehuse. Det videnskabelige artsnavn formosum betyder 'smuk eller fint formet'. Skov-Jomfrukapsel har 7-15 mm lange blade, der er skarpt tandede.
Skov-Jomfrukapsel (Polytrichastrum formosum) fordi den under lup har fint takket rand på bladene. De hunlige skud slutter deres vækst vedsporernes modning, mens de hanlige skud i flere år kan vokse videre gennem det hanlige antheridium. Skov-Jomfrukapsel er vidt udbredt i Europa, Asien, sydlige Afrika og Nordamerika. Desuden findes arten iGrønland, Island og Færøerne.
(Alm. Jomfruhår [Polytrichum commune] er lignende, men vokser mere fugtigt).

Andre arter er:

_
hsk55_hyldehinde_DSC02396.jpg
Billede nr. 45
Hyldehinde :: Hyphodontia sambuci (Pers.) J.Erikss. (google) (photo)

_
hsk55_graa_resupinat_DSC02383.jpg
Billede nr. 46
Resupinat svamp

_
hsk55_gran-tjaereporesvamp_DSC02373.jpg
Billede nr. 47
Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

_
hsk55_gran-tjaeneporesvamp_DSC02371.jpg
Billede nr. 48
Brunporesvamp :: Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (google) (photo)

_
hsk55_gran-tjaeneporesvamp_DSC02368.jpg
Billede nr. 49
Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

_
hsk55_gran-tjaeneporesvamp_DSC02367.jpg
Billede nr. 50
Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

_
hsk55_gran_baevretop_DSC02400.jpg
Billede nr. 51
Gran-bævretop :: Exidia pithya (Alb. & Schw.) Fr. (google) (photo)

_
hsk55_brunporesvamp_DSC02370.jpg
Billede nr. 52
Brunporesvamp :: Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (google) (photo)

_
hsk55_brunporesvamp_DSC02369.jpg
Billede nr. 53
Brunporesvamp :: Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (google) (photo)

_
hsk55_bloed_svamp_DSC02397.jpg
Billede nr. 54
En blød svamp, som ikke kunne bestemmes på turen. (Stærkt nedbrudt, og bl.a. formentlig delvis spist af insekter). Måske rester efter Håret Læderporesvamp, hvor porerne nu kun er halvfordøjede buler.

_
hsk55web_jk_DSC00002.JPG
Billede nr. 55

_
hsk55web_jk_DSC00004.JPG
Billede nr. 56
Rhizomorf fra honningsvamp

_
hsk55web_jk_DSC00001.JPG
Billede nr. 57
Hår af rådyr. Hårenes yderste millimeter var rådyr-brunt.

_
hsk55web_jk_DSC00008.JPG
Billede nr. 58
Insektlarver under bark. Angrebet af en bille, formodentlig Ipa Typographus ( Typograf). Den frygtede bille yngler i gran. Måske årsagen til at der er blevet fældet to store skovområder (se billederne nedenfor). http://ign.ku.dk/samarbejde-raadgivning/myndighedsbetjening/skovsundhed/insekter/typograf/

_
hsk55web_jk_DSC00009.JPG
Billede nr. 58b
Insektlarver under bark.

hsk55web_jk_DSC00010.JPG
Billede nr. 59a
Granskov fældet efter ca. 40 års vækst.

_
hsk55web_jk_DSC00011.JPG
Billede nr. 59b

_
15feb2015_bugtet_laederporesvamp_DSC02380.jpg
Billede nr. 60
Bæltet læderporesvamp :: Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden (google) (photo)
(ikke fundet i Hareskoven, men på en pil ved det tidligere Landbohøjskolen, nær Åboulevarden)
_
15feb2015_bugtet_laederporesvamp_DSC02379.jpg
Billede nr. 61
Bæltet læderporesvamp :: Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden (google) (photo)
(ikke fundet i Hareskoven, men på en pil ved det tidligere Landbohøjskolen, nær Åboulevarden)
_
15feb2015_bugtet_laederporesvamp_DSC02378.jpg
Billede nr. 62
Bæltet læderporesvamp :: Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden (google) (photo)
(ikke fundet i Hareskoven, men på en pil ved det tidligere Landbohøjskolen, nær Åboulevarden)

_

Liste over de fundne svampe:

Gran-lædersvamp :: Amylostereum chailletii (Pers.: Fr.) Boid. (google) (photo)

Række-sejporesvamp :: Antrodia serialis (Fr.) Donk (google) (photo)

Almindelig judasøre :: Auricularia auricula-judae (Bull.: Fr.) Wettst. (google) (photo)

Krudtsvamp :: Bispora monilioides Corda (google) (photo)

Almindelig gulskive :: Bisporella citrina (Batsch : Fr.) Korf & S.Carp. (google) (photo)

Sveden sodporesvamp :: Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Almindelig grønskive :: Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse (google) (photo)

Purpur-lædersvamp :: Chondrostereum purpureum (Pers.: Fr.) Pouz. (google) (photo)

Vellugtende tragthat :: Clitocybe fragrans (With.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Sprækkehinde :: Cylindrobasidium evolvens (Fr.: Fr.) Jülich (google) (photo)

Rødmende læderporesvamp :: Daedaleopsis confragosa (Bolt.: Fr.) Schroet. (google) (photo)

Blød begporesvamp (tidligere navn: Blød labyrintsvamp) :: Datronia mollis (Sommerf.: Fr.) Donk (google) (photo)

Pile-kulskorpe :: Diatrype bullata (Hoffm.: Fr.) Tul. (google) (photo)

Kant-kulskorpe (tidligere navn: Kantskive) :: Diatrype disciformis (Hoffm.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Almindelig bævretop :: Exidia glandulosa (Bull: Fr.) Fr. (google) (photo)

Gran-bævretop :: Exidia pithya (Alb. & Schw.) Fr. (google) (photo)

Gul fløjlsfod :: Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Flad lakporesvamp :: Ganoderma lipsiensis (Batsch) Atk. (google) (photo)

Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo)

Fyrre-korkhat :: Gloeophyllum sepiarium (Wulfen: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Rodfordærver :: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (google) (photo)

Hyldehinde :: Hyphodontia sambuci (Pers.) J.Erikss. (google) (photo)

Gran-svovlhat :: Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

Elle-spejlporesvamp :: Inonotus radiatus (Sowerby: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Gran-tjæreporesvamp :: Ischnoderma benzoinum (Vahl: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Stor kulsvamp :: Kretzschmaria deusta (Hoffm.: Fr.) (google) (photo)

Birke-læderporesvamp :: Lenzites betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Krystal-støvbold :: Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. (google) (photo)

Pære-støvbold :: Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. (google) (photo)

Bøge-spejlporesvamp :: Mensularia nodulosa – tidligere navn: Inonotus nodulosus (Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Vinter-huesvamp :: Mycena tintinabulum (Fr.) Quél. (google) (photo)

Almindelig cinnobersvamp :: Nectria cinnabarina (Tode: Fr.) Fr. (google) (photo)

Kliddet epaulethat :: Panellus stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Laksefarvet voksskind :: Peniophora incarnata (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Brunporesvamp :: Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. (google) (photo)

Skorpe-ildporesvamp :: Phellinus ferreus (Pers.) Bourd. & Galz. (google) (photo)

Stråle-åresvamp :: Phlebia radiata Fr.: Fr. (google) (photo)

Birkeporesvamp :: Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Krusblad :: Plicatura crispa (Pers.) Rea, 1922 = Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) Reid = Trogia crispa. (google) (photo) (google) (photo)

Vinter-stilkporesvamp :: Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo)

Foranderlig stilkporesvamp :: Polyporus varius (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo)

Ahorn-rynkeplet :: Rhytisma acerinum (Pers.) Fr. (google) (photo)

Sværtende skørhat :: Russula nigricans Fr. (google) (photo)

Krølhåret pragtbæger :: Sarcoscypha austriaca (Beck ex Sacc.) Boud. (google) (photo)

Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)

Stor krystalporesvamp :: Skeletocutis nivea (Jungh.) Keller (google) (photo)

Håret lædersvamp (tidligere navn: Gul lædersvamp) :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)

Rynket lædersvamp :: Stereum rugosum (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus (Wulfen: Fr.) Singer (google) (photo)

Puklet læderporesvamp :: Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo)

Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

Kruset bævresvamp :: Tremella foliacea Pers. (google) (photo)

Almindelig violporesvamp :: Trichaptum abietinum (Pers.: Fr.) Ryvarden (google) (photo)

Kliddet fnughat :: Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet (google) (photo)

Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo)

Af fugle hørtes kald af bl.a. korsnæb og kærnebider.

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply