Search Posts

Hareskoven 88

Hareskov-turen d. 19. november 2017 kl 13 fra Hareskov station / bænken i skoven (tilmelding)

hsk88_SAM_5093_alm-bruskbold.jpg

Der var tilmelding på: https://bionyt.nemtilmeld.dk/6/
Svampetur-instruktør (TURE/FOREDRAG) kan bestilles på tlf./sms: 21729908

(firmaer, vennegrupper, familiekomsammen etc.).

Tilmeld dig invitationslisten til Hareskov-svampeturene:

Email * Navn * Tlf.+evt. 2. email (der sendes ikke til 2.email) *

Denne billedsamling er fra tur nr. 88. Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Station hver måned. Se årsprogram her. På denne tur deltog ca. 32 personer. Der var 2 turledere med. Vejret var tørt afbrudt af perioder med svag støvregn, men det havde været regnvejr tidligere på dagen. Turen varede ca. 2 timer. Af spisesvampe var der få arter af en række spiselige arter: Brunstokket rørhat, Dugget rørhat, Stor tragthat, Foranderlig skælhat, Gran-svovlhat, hekseæg, en champignon med mandelduft (måske Skiveknoldet champignon), Violet hekseringshat, samt arter som spises af nogle: Spanskgrøn bredblad, honningsvamp, tåge-tragthat). Der blev i øvrigt fundet et eksemplar af den giftige Kastaniebrun parasolhat. Der blev fundet ca. 85-90 arter.

Herunder gives en detaljeret beskrivelse af turen.

STOP ! Hvis du vil tjekke, om du kan huske navnene, så klik i stedet ind her (hvor billederne er uden navne).hsk88_SAM_5093_alm-bruskbold.jpg
Billede nr. 1
Almindelig bruskbold :: Scleroderma citrinum Pers. (google) (photo)


Billede nr. 2
Kastaniebrun parasolhat :: Lepiota castanea Quél. (google) (photo).
Giftig – indeholder "fluesvamp-amatoxin".

hsk88_SAM_5098_foranderlligskaelhat_.jpg
Billede nr. 3
Foranderlig skælhat :: Kuehneromyces mutabilis; tidligere navn Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk88_SAM_5099foranderlligskaelhat_.jpg
Billede nr. 4
Foranderlig skælhat :: Kuehneromyces mutabilis; tidligere navn Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk88_SAM_5100_foranderligskaelhat.jpg
Billede nr. 5
Foranderlig skælhat :: Kuehneromyces mutabilis; tidligere navn Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk88_tv-K.mutabilis-th-Armillaria_.jpg
Billede nr. 6
Til venstre ses (monstrøs stor) Foranderlig skælhat :: Kuehneromyces mutabilis; tidligere navn Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo). TIl højre ses en almindelig-stor Honningsvamp (arten ikke bestemt)

hsk88_SAM_4975_brunstokketrorhat.jpg
Billede nr. 7
Brunstokket rørhat :: Imleria badius (Fr.)Vizzini med det tidligere navn Boletus badius (Pers.) og Boletus badius (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_4987_brunstokrorhat.jpg
Billede nr. 8
Brunstokket rørhat :: Imleria badius (Fr.)Vizzini med det tidligere navn Boletus badius (Pers.) og Boletus badius (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_4971_dugget_rorhat.jpg
Billede nr. 9
Dugget rørhat :: Xerocomus pruinatus (Fr.&Hök)Sutara med det tidligere navn Boletus pruinatus Fr. & Hök (google) (photo). Dugget rørhat har karakteristisk som ung en rødlig hatrand (som Rødsprukken rørhat mangler). Fra sidst i september ses Dugget rørhat, medens den er sjældnere før dette tidspunkt (hvor Rødsprukken rørhat er almindelig). Finsprukken rørhat (Xerocomus cisalpinus) sprækker også rødt op, men blåner stærkt, især i stokkødet. (Rødsprukken rørhat blåner ikke stærkt men dens kød blåner ofte lidt i en zone hvor stokken er fæstnet til hatten samt i stokbasis). Hvidsprukken rørhat (Xerocomus porosporus) har gråbrun stok med et smalt rødt og gult bælte øverst. Dugget rørhat (Xerocomus pruinatus) sprækker mest langs hatranden (og normalt ikke øverst på hatten) og er som ung ikke filtet, men dugget. Fersken-rørhat (Hortiboletus engelii) og Blodrød rørhat (Hortiboletus rubellus) er ofte rødere og har i reglen orange korn i stokbasis (Rødsprukken rørhat har en stok, der er gul øverst, men nedefter dækket af rødlige punkter og fibre).

hsk88_SAM_4979_dugget_rorhat.jpg
Billede nr. 10
Dugget rørhat :: Xerocomus pruinatus (Fr.&Hök)Sutara med det tidligere navn Boletus pruinatus Fr. & Hök (google) (photo).
(Se noten ovenfor)

hsk88_SAM_5012dugget-rorhat-.jpg
Billede nr. 11
Dugget rørhat :: Xerocomus pruinatus (Fr.&Hök)Sutara med det tidligere navn Boletus pruinatus Fr. & Hök (google) (photo).
(Se noten ovenfor)

hsk88_SAM_5181_orangekant.jpg
Billede nr. 12
Almindelig orangekantarel :: Hygrophoropsis aurantiaca (With.: Fr.) Maire (google) (photo)

hsk88_SAM_5048-piggsv-.jpg

Billede nr. 13
Rødgul pigsvamp :: Hydnum rufescens Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_4989_hoejflluesvamp.jpg
Billede nr. 14
Høj fluesvamp :: Amanita excelsa (Fr.: Fr.) Bertill. (google) (photo)

hsk88_SAM_5033kuglekn_fsv..jpg
Billede nr. 15
Kugleknoldet fluesvamp :: Amanita mappa (Batsch) Quél. (google) (photo)

hsk88_SAM_5086_honningsvamp.jpg
Billede nr. 16
Honningsvamp (art ikke bestemt) :: Armillaria sp. (google) (photo)

hsk88_SAM_5043aegte-rabarberhat-.jpg
Billede nr. 17
Ægte Rabarberhat (Rabarber-parasolhat) :: Chlorophyllum (Macrolepiota, Lepiota) rachodes (Vitt.) Singer (google) (photo)

hsk88_SAM_5193-vellugtendetragthat.jpg
Billede nr. 18
Vellugtende tragthat (også kaldet Sødtduftende tragthat) :: Clitocybe fragrans (With.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo). Den lignende art Clitocybe agrestris (der er sjælden) har også sødlig, anisagtig lugt. Den adskilles på kun at være svagt gennemskinneligt stribet og på sporestørrelsen. Kødfarvet tragthat, Mel-tragthat og Randstribet tragthat, der ligner og vokser på samme steder, har ikke den sødlige lugt.

hsk88_SAM_4998_stor_tragthat_best.TLaessoe.jpg
Billede nr. 19
Stor tragthat :: Clitocybe geotropa (Bull.: Fr.) Quél. (google) (photo) .
Bestemmelsen er foretaget af Thomas Læssøe, dels ved "gist" da jeg viste ham svampen ("gist" er det, at man f.eks. kan kende sin onkel ved et flygtigt blik til siden) og dels ved sporernes form, som er trukket karakteristisk ud ved det sted, hvor basidiesporen har siddet fast på basidiecellen. Svampen mangler puklen, som ellers er karakteristisk, når svampen er i sit mest karakteristiske stadie. Hatten var også blevet "for stor" i forhold til stokken, men det kan ske, især sent på året måske.

hsk88_SAM_5216_stor_tragthat_best_af_TLaessoe.jpg
Billede nr. 20
Stor tragthat :: Clitocybe geotropa (Bull.: Fr.) Quél. (google) (photo) .
Bestemmelsen er foretaget af Thomas Læssøe, dels ved "gist" da jeg viste ham svampen ("gist" er det, at man f.eks. kan kende sin onkel ved et flygtigt blik til siden) og dels ved sporernes form, som er trukket karakteristisk ud ved det sted, hvor basidiesporen har siddet fast på basidiecellen. Svampen mangler puklen, som ellers er karakteristisk, når svampen er i sit mest karakteristiske stadie. Hatten var også blevet "for stor" i forhold til stokken, men det kan ske, især sent på året måske.

hsk88_SAM_5004nebularis_.jpg
Billede nr. 21
Tåge-tragthat :: Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk88_SAM_5062horngraa-fladhat_.jpg
Billede nr. 22
Horngrå fladhat :: Collybia asema (Fr.: Fr.) Gillet (google) (photo)

hsk88_SAM_5063horngraa-fladhat_.jpg
Billede nr. 23
Horngrå fladhat :: Collybia asema (Fr.: Fr.) Gillet (google) (photo)

hsk88_SAM_5065horngraa_fladhat_.jpg
Billede nr. 24
Horngrå fladhat :: Collybia asema (Fr.: Fr.) Gillet (google) (photo)

hsk88_SAM_5031knippefladhat_.jpg
Billede nr. 25
Knippe-fladhat :: Collybia confluens (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk88_SAM_5042knippefladhat.jpg
Billede nr. 26
Knippe-fladhat :: Collybia confluens (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk88_SAM_5001plettetfladh_.jpg
Billede nr. 27
Plettet fladhat :: Collybia maculata (Alb. & Schw.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk88_SAM_5090_bestovletfladhat.jpg
Billede nr. 28
Bestøvlet fladhat :: Collybia peronata (Bolt.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk88_SAM_5209_blaekhat.jpg
Billede nr. 29
Glimmer-blækhat :: Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_5165_skadeblaekhat.jpg
Billede nr. 30
Skade-blækhat :: Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo)

hsk88_SAM_5057_SNEGLEHAT-.jpg
Billede nr. 31
Formentlig Ildelugtende sneglehat :: Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea (google) (photo) .
(Den mørke svamp kan måske være noget andet, evt. Frost-Sneglehat. Bestemmelsen af Ildelugtende Sneglehat er usikker, da der ikke er tjekket med KOH vedr. om det kan være Elfenbens-sneglehat i stedet.

hsk88_SAM_5084_gransvovlhat.jpg
Billede nr. 32
Gran-svovlhat :: Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk88_SAM_5085_gransvovlhat.jpg
Billede nr. 33
Gran-svovlhat :: Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk88_SAM_5130_alm-traevlhat.jpg
Billede nr. 34
Almindelig trævlhat :: Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk88_SAM_5020_violetamatyst.jpg
Billede nr. 35
Violet ametysthat :: Laccaria amethystina Cooke (google) (photo)

hsk88_SAM_4974_draabeplettet-maelk.jpg
Billede nr. 36
Dråbeplettet mælkehat :: Lactarius blennius (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_5014draaebepl-m-hat-.jpg
Billede nr. 37
Dråbeplettet mælkehat :: Lactarius blennius (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_5026draabeplettet-maelkehat-.jpg
Billede nr. 38
Dråbeplettet mælkehat :: Lactarius blennius (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_5073_kokosmaelkehat.jpg
Billede nr. 40
Kokos-mælkehat :: Lactarius glyciosmus (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_5124_soedllig-maelke.jpg
Billede nr. 41
Sødlig mælkehat :: Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo) . Der synes at være forskel på eksemplarerne, da den til højre er mørkere i hatten og relativt lysere på lamellerne. Måske forskellige arter. F.eks. kunne venstre svamp være Mild Mælkehat, og svampen til højre være Sødlig mælkehat.

hsk88_SAM_5007inversa_.jpg
Billede nr. 42
Brunstænket hekseringshat :: Lepista flaccida (Sow.: Fr.) Pat. (google) (photo)

hsk88_SAM_4992_hexringshat_evt_Spinkel_men_stor.jpg
Billede nr. 43
Violet hekseringshat :: Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke (google) (photo)

hsk88_SAM_5178_spinkel-hekseringshat.jpg
Billede nr. 44
På baggrund af at denne svamp er meget lille antages det, at dette er Spinkel hekseringshat :: Lepista sordida (Schum.: Fr.) Singer (google) (photo)

hsk88_SAM_5153_stor_loeghat.jpg
Billede nr. 45
Stor løghat (Stor løg-bruskhat) :: Mycetinis (Marasmius) alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_5154_loeghat_.jpg
Billede nr. 46
Stor løghat (Stor løg-bruskhat) :: Mycetinis (Marasmius) alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_5183_skaerhuesvamp.jpg
Billede nr. 47
Skær huesvamp :: Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

hsk88_SAM_5137_blankstokkethuesvamp.jpg
Billede nr. 48
Blankstokket huesvamp :: Mycena vitilis (Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk88_SAM_5146_paa-kogle_BlankstokketHuesvamp.jpg
Billede nr. 49
Blankstokket huesvamp :: Mycena vitilis (Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk88_SAM_5053loevskaelhat-.jpg
Billede nr. 50
Løv-skælhat :: Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Singer (google) (photo)

hsk88_SAM_5055loevskaelhat.jpg
Billede nr. 51
Løv-skælhat :: Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Singer (google) (photo)

hsk88_SAM_5186_lysstokketmhat.jpg
Billede nr. 52
Lysstokket mørkhat :: Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton (google) (photo)

hsk88_SAM_4994_baegertragthat.jpg
Billede nr. 53
Almindelig bægertragthat :: Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.: Fr.) Singer (google) (photo)

hsk88_SAM_5041baegertragthat..jpg
Billede nr. 54
Almindelig bægertragthat :: Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.: Fr.) Singer (google) (photo)

hsk88_SAM_5083_evt_lille-giftshat.jpg
Billede nr. 55
Lille gift-skørhat :: Russula mairei Singer (google) (photo)

hsk88_SAM_5009russ-nigricans-.jpg
Billede nr. 56
Sværtende skørhat :: Russula nigricans Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_5036grankoglehat.jpg
Billede nr. 57
Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus (Wulfen: Fr.) Singer (google) (photo)

hsk88_SAM_5158-spanskgroen-bredblad-.jpg
Billede nr. 58
Spanskgrøn bredblad :: Stropharia aeruginosa (Curt.: Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk88_SAM_5139AlmMuslingesvamp_best-af-TLaessoe_.jpg
Billede nr. 59
Alm. muslingesvamp :: Crepidotus cesatii Rabenh. (google) (photo) .
Bestemmelsen er foretaget af Thomas Læssøe.

hsk88_SAM_5132KLOEVBLAD_.jpg
Billede nr. 60
Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_4960_smuklaedersv.jpg
Billede nr. 61
Smuk lædersvamp :: Stereum subtomentosum Pouz. (google) (photo)

hsk88_SAM_4977_smuklaedersv.jpg
Billede nr. 62
Smuk lædersvamp :: Stereum subtomentosum Pouz. (google) (photo)

hsk88_SAM_5027-birkeporesvamp,.jpg
Billede nr. 63
Birke-læderporesvamp ::Trametes ( Lenzites) betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_5077_birkelaederpsv.jpg
Billede nr. 64
Birke-læderporesvamp ::Trametes ( Lenzites) betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_5074_sved-sodporesv.jpg
Billede nr. 65
Sveden sodporesvamp :: Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk88_SAM_5021randblthovpsv.jpg
Billede nr. 66
Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk88_SAM_5023randblthovpsv.jpg
Billede nr. 67
Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk88_SAM_5060rodforxdaerver.jpg
Billede nr. 68
Rodfordærver :: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (google) (photo)

hsk88_SAM_5067_vinterstilkepsv.jpg
Billede nr. 69
Vinter-stilkporesvamp :: Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_4965_draabe-koedporesvamp.jpg
Billede nr. 70
Dråbe-kødporesvamp :: Postia guttulata (Peck) Jülich (google) (photo)

hsk88_SAM5040_draabe-koedporesv_.jpg
Billede nr. 71
Dråbe-kødporesvamp :: Postia guttulata (Peck) Jülich (google) (photo)
Bestemmelse er bekræftet af Thomas Læssøe.

hsk88_SAM_4964_puklet-lpsv.jpg
Billede nr. 72
Puklet læderporesvamp :: Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_5046puklet_lp.sv..jpg
Billede nr. 73
Puklet læderporesvamp :: Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

hsk88_SAM_5080_haaretlposv.jpg
Billede nr. 74
Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo)

hsk88_SAM_5078_broget_laederpsv.jpg
Billede nr. 75
Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

hsk88_SAM_4970_Alm.Barkspraenger_best_af_T_Laessoe.jpg
Billede nr. 76
Almindelig Barksprænger :: Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire (google) (photo)
Bestemmelsen er foretaget af Thomas Læssøe.

hsk88_SAM_4959_hvid_tandsv_paradoxa.jpg
Billede nr. 77
Hvid tandsvamp :: Xylodon (Hyphodontia, Schizopora) paradoxa ( Irpex obliquus) (Schrad.: Fr.) E.Langer & Vesterh. (google) (photo)
Bestemmelsen er foretaget af Thomas Læssøe.

hsk88_SAM_5201_Hvid_Tandsvamp_paradoxa.jpg
Billede nr. 78
Hvid tandsvamp :: Xylodon (Hyphodontia, Schizopora) paradoxa ( Irpex obliquus) (Schrad.: Fr.) E.Langer & Vesterh. (google) (photo)
Bestemmelsen er bekræftet af Thomas Læssøe.

hsk88_SAM_5069.grenetstodsv.jpg
Billede nr. 79
Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo)

hsk88_SAM_4962_sejbaeger.jpg
Billede nr. 80
Stor sejskive :: Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf (google) (photo)

hsk88_SAM_5179_sejbaeger.jpg
Billede nr. 81
En sejskive; muligvis Stor sejskive :: Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf (google) (photo)

hsk88_SAM_5152_baevretand.jpg
Billede nr. 82
Bævretand :: Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

hsk88_SAM_5180_rynket_troldkoelle-20cm.jpg
Billede nr. 83
Rynket troldkølle (gammelt navn: Rynket Køllesvamp):: Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) Schroet. (google) (photo)

hsk88_SAM_4995_koedetstjernb.jpg
Billede nr. 85
Kødet stjernebold :: Geastrum triplex Jungh. (google) (photo)

hsk88_-SAM_5051krystalstovbold.jpg
Billede nr. 86
Krystal-støvbold :: Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. (google) (photo)

hsk88_SAM_5064pasersttovbold_.jpg
Billede nr. 87
Pære-støvbold :: Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. (google) (photo)

hsk88_SAM_5149_paerestovb.jpg
Billede nr. 88
Pære-støvbold :: Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. (google) (photo)

hsk88_SAM_5204_hexaeg.jpg
Billede nr. 89
Almindelig stinksvamp (det unge frugtlegeme kaldes et hekseæg) :: Phallus impudicus L.: Pers. (google) (photo)

hsk88_SAM_5091_alm-bruskb.jpg
Billede nr. 90
Almindelig bruskbold :: Scleroderma citrinum Pers. (google) (photo)

hsk88_SAM_5168_evt_spids_ridderhat_mellugt.jpg
Billede nr. 91
Ikke bestemt – men i nærheden af arten Spids ridderhat :: Tricholoma inocybeoides (A.Pearson) tidligere navn Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet f. inocybeoides (A.Pearson) M.Christensen & Noord (google) . (photo). Lignende art: Slør-Ridderhat (Tricholoma argyraceum) der er mørkere. Spids ridderhat har (ligesom Gulplettet ridderhat, T.scalpturatum) tendens til at gulne med alderen. Eksemplaret som vi fandt havde mellugt.

hsk88_SAM_5172_evt-spids-ridderhat-.jpg
Billede nr. 92
Ikke bestemt – men nærheden af Spids ridderhat :: Tricholoma inocybeoides (A.Pearson) tidligere navn Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet f. inocybeoides (A.Pearson) M.Christensen & Noord (google) . (photo). Lignende art: Slør-Ridderhat (Tricholoma argyraceum) der er mørkere. Spids ridderhat har (ligesom Gulplettet ridderhat, T.scalpturatum) tendens til at gulne med alderen. Eksemplaret som vi fandt havde mellugt.

hsk88_SAM_5170_evt-spids-ridderhat.jpg
Billede nr. 93
Ikke bestemt – men i nærheden af Spids ridderhat :: Tricholoma inocybeoides (A.Pearson) tidligere navn Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet f. inocybeoides (A.Pearson) M.Christensen & Noord (google) . (photo). Lignende art: Slør-Ridderhat (Tricholoma argyraceum) der er mørkere. Spids ridderhat har (ligesom Gulplettet ridderhat, T.scalpturatum) tendens til at gulne med alderen. Eksemplaret som vi fandt havde mellugt.

hsk88_SAM_5174evt-spids-ridderhat_mellugt_gulnerr-ej_-.jpg
Billede nr. 94
Ikke bestemt – men i nærheden af Spids ridderhat :: Tricholoma inocybeoides (A.Pearson) tidligere navn Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet f. inocybeoides (A.Pearson) M.Christensen & Noord (google) . (photo). Lignende art: Slør-Ridderhat (Tricholoma argyraceum) der er mørkere. Spids ridderhat har (ligesom Gulplettet ridderhat, T.scalpturatum) tendens til at gulne med alderen. Eksemplaret som vi fandt havde mellugt.

hsk88_SAM_5125_taareblad-rmed-raeddikelugt.jpg
Billede nr. 95
En tåreblad (Hebeloma). En svamp – ikke den her afbildede men måske fra samme indsamling – havde en lugt der ifølge Thomas Læssøe har komponenter af kakao. Desværre manglede den stokbasis, og bestemmelse blev derfor opgivet.

hsk88_SAM_4985_broget_eller_spiselig_skorhat.jpg
Billede nr. 96
En skørhat, formentlig Broget skørhat (Russula cyanoxantha) eller Spiselig skørhat (Russula vesca). Lamellerne var temmelig bidt af, og den kendte test for Broget skørhat kunne ikke udføres. Kødet var ret fast. Det kunne derfor være at dette er et gammelt eksemplar af Spiselig skørhat, selv om det er overstørrelse for den art. Svampen var ca. 13 cm bred.

hsk88_SAM_5119_SKORHAT_Mild_smag_.jpg
Billede nr. 97
En mildt-smagende skørhat. Ikke bestemt. Det kunne måske være Rosa skørhat (Russula velutipes)

hsk88_SAM_5097_art-af-taareblad.jpg
Billede nr. 98
En tåreblad (Hebeloma) med ræddikelugt. Det kunne måske være Højstokket tåreblad.

hsk88_SAM_5128_tragthat-med-mellugt.jpg
Billede nr. 99
Tragthat med mellugt. Det kunne måske være Mel-Tragthat (Clitocybe ditopus)

hsk88_SAM_5197_tragthat_mellugt_20cm.jpg
Billede nr. 100
Tragthat med mellugt.

hsk88_SAM_5199_ej-mellugt_20cm.jpg
Billede nr. 101
Tragthat uden mellugt.

hsk88_SAM_5203_tragthat_randstribet-ejlugt.jpg
Billede nr. 103
Tragthat uden mellugt. (Måske Randstribet tragthat :: Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. (google) (photo) )

hsk88_SAM_5211_kogle-med-svamp.jpg
Billede nr. 105
Lille skivesvamp på kogle

hsk88_SAM_5135lact-el-horngraafladhat.jpg
Billede nr. 106
Formentlig en gammel Horngrå Fladhat

hsk88_SAM_5195-svovlhat-20cm.jpg
Billede nr. 107
Muligvis en svovlhat eller en flammehat.(Formentlig fra granskov). Det kan måske også være Puklet Flammehat, Gymnopilus picreus. Se tur.89.

hsk88_SAM_5213_evt-bruskhat.jpg
Billede nr. 108
Muligvis en bruskhat eller Bestøvlet Fladhat. Hovedet var dog lille, under 2 cm.

hsk88_SAM_5214_evt-hjelmhat-granskov.jpg
Billede nr. 109
Muligvis en hjelmhat (fra granskov)

hsk88_SAM_5207_hjelmhat-_ejlugt.jpg
Billede nr. 110
Muligvis en hjelmhat (fra granskov)

hsk88_SAM_5184_evt-keglehat.jpg
Billede nr. 111
Ikke bestemt. Da der ikke er mørke hår i hathuden synes det ikke at kunne være Kegle-mørkhat :: Psathyrella conopilus (Fr.: Fr.) A.Pears. & Dennis (google) (photo)

hsk88_SAM_5143_regnorm.jpg
Billede nr. 112
Muligvis arten Mosorm (Dendrobaena octaedra) – en af vores mindste orme. Ved forstyrrelse vrikkede den så hurtigt sammenkrummende fra side til side i 5-6 sekunder at den kunne flytte sig ca. 10-15 cm på et papirunderlag. Natur og Museum 1997:4 handler om regnorme, og har en nøgle til 14 af de knap 20 regnorme-arter i Danmark.

hsk88_SAM_5058galle-paa-boegeblad_.jpg
Billede nr. 113
Bøgegalmyg af arten Mikiola fagi. Punggalle på et bøgeblad. Gennemskåret på det lille billede.

Liste over de fundne arter:

RØRHATTE

Brunstokket rørhat :: Imleria badius (Fr.)Vizzini med det tidligere navn Boletus badius (Pers.) og Boletus badius (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Dugget rørhat :: Xerocomus pruinatus (Fr.&Hök)Sutara med det tidligere navn Boletus pruinatus Fr. & Hök (google) (photo). Dugget rørhat har karakteristisk som ung en rødlig hatrand (som Rødsprukken rørhat mangler). Fra sidst i september ses Dugget rørhat, medens den er sjældnere før dette tidspunkt (hvor Rødsprukken rørhat er almindelig). Finsprukken rørhat (Xerocomus cisalpinus) sprækker også rødt op, men blåner stærkt, især i stokkødet. (Rødsprukken rørhat blåner ikke stærkt men dens kød blåner ofte lidt i en zone hvor stokken er fæstnet til hatten samt i stokbasis). Hvidsprukken rørhat (Xerocomus porosporus) har gråbrun stok med et smalt rødt og gult bælte øverst. Dugget rørhat (Xerocomus pruinatus) sprækker mest langs hatranden (og normalt ikke øverst på hatten) og er som ung ikke filtet, men dugget. Fersken-rørhat (Hortiboletus engelii) og Blodrød rørhat (Hortiboletus rubellus) er ofte rødere og har i reglen orange korn i stokbasis (Rødsprukken rørhat har en stok, der er gul øverst, men nedefter dækket af rødlige punkter og fibre).

KANTAREL-LIGNENDE (IKKE KANTAREL)
Almindelig orangekantarel :: Hygrophoropsis aurantiaca (With.: Fr.) Maire (google) (photo)

PIGSVAMPE
Rødgul pigsvamp :: Hydnum rufescens Fr. (google) (photo)

FLUESVAMPE
Høj fluesvamp :: Amanita excelsa (Fr.: Fr.) Bertill. (google) (photo)

Kugleknoldet fluesvamp :: Amanita mappa (Batsch) Quél. (google) (photo)

HONNINGSVAMPE
Honningsvamp (art ikke bestemt) :: Armillaria sp. (google) (photo)

PARASOLHAT-LIGNENDE SVAMPE
Ægte Rabarberhat (Rabarber-parasolhat) :: Chlorophyllum (Macrolepiota, Lepiota) rachodes (Vitt.) Singer (google) (photo)

TRAGTHATTE
Vellugtende tragthat (også kaldet Sødtduftende tragthat) :: Clitocybe fragrans (With.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo). Den lignende art Clitocybe agrestris (der er sjælden) har også sødlig, anisagtig lugt. Den adskilles på kun at være svagt gennemskinneligt stribet og på sporestørrelsen. Kødfarvet tragthat, Mel-tragthat og Randstribet tragthat, der ligner og vokser på samme steder, har ikke den sødlige lugt.

Stor tragthat :: Clitocybe geotropa (Bull.: Fr.) Quél. (google) (photo)

Tåge-tragthat :: Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Randstribet tragthat :: Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. (google) (photo)

FLADHATTE
Horngrå fladhat :: Collybia asema (Fr.: Fr.) Gillet (google) (photo)

Knippe-fladhat :: Collybia confluens (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Plettet fladhat :: Collybia maculata (Alb. & Schw.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Bestøvlet fladhat :: Collybia peronata (Bolt.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

BLÆKHATTE
Glimmer-blækhat :: Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Skade-blækhat :: Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo)

GRYNHATTE
Okkergul grynhat :: Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Konr. & Maubl. (google) (photo)

FLAMMEHATTE
Plettet flammehat :: Gymnopilus sapineus (Fr.: Fr.) Maire (google) (photo)

SNEGLEHATTE
Ildelugtende sneglehat :: Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea (google) (photo)

Mørkprikket sneglehat :: Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

SVOVLHATTE
Gran-svovlhat :: Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Teglrød svovlhat :: Hypholoma lateritium (Schaeff.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

TRÆVLHATTE
Almindelig trævlhat :: Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

SKÆLHATTE
Foranderlig skælhat :: Kuehneromyces mutabilis; tidligere navn Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

AMETYSTHATTE
Violet ametysthat :: Laccaria amethystina Cooke (google) (photo)

MÆLKEHATTE
Dråbeplettet mælkehat :: Lactarius blennius (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Kokos-mælkehat :: Lactarius glyciosmus (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Sødlig mælkehat :: Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo)

SAVBLADHATTE
Anis-savbladhat :: Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

PARASOLHATTE (DE SMÅ PARASOLHATTE)
Kastaniebrun parasolhat :: Lepiota castanea Quél. (google) (photo)

HEKSERINGSHATTE
Brunstænket hekseringshat :: Lepista flaccida (Sow.: Fr.) Pat. (google) (photo)

Violet hekseringshat :: Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke (google) (photo)

Spinkel hekseringshat :: Lepista sordida (Schum.: Fr.) Singer (google) (photo)

LØGHATTE
Stor løghat (Stor løg-bruskhat) :: Mycetinis (Marasmius) alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. (google) (photo)

HUESVAMPE
Skær huesvamp :: Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Blankstokket huesvamp :: Mycena vitilis (Fr.) Quél. (google) (photo)

SKÆLHATTE
Løv-skælhat :: Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Singer (google) (photo)

MØRKHATTE
Ubestemt art, formentlig ikke Kegle-mørkhat :: Psathyrella conopilus (Fr.: Fr.) A.Pears. & Dennis (google) (photo)

Lysstokket mørkhat :: Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton (google) (photo)

BÆGERTRAGTHATTE
Almindelig bægertragthat :: Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.: Fr.) Singer (google) (photo)

SKØRHATTE
Lille gift-skørhat :: Russula mairei Singer (google) (photo)

Sværtende skørhat :: Russula nigricans Fr. (google) (photo)

Okkergul skørhat :: Russula ochroleuca Pers. (google) (photo)

KOGLEHATTE
Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus (Wulfen: Fr.) Singer (google) (photo)

BREDBLAD-ARTER
Spanskgrøn bredblad :: Stropharia aeruginosa (Curt.: Fr.) Quél. (google) (photo)

FNUGHATTE
Kliddet fnughat :: Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet (google) (photo)

MUSLINGESVAMPE
Alm. muslingesvamp :: Crepidotus cesatii Rabenh. (google) (photo)

EPAULETHATTE
Kliddet epaulethat :: Panellus stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

KRUSBLAD
Krusblad :: Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) Reid (google) (photo)

KLØVBLAD
Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)

KULSVAMPE
Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

LÆDERSVAMPE
Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)

Smuk lædersvamp :: Stereum subtomentosum Pouz. (google) (photo)

PORESVAMPE
Birke-læderporesvamp ::Trametes ( Lenzites) betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Sveden sodporesvamp :: Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Rodfordærver :: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (google) (photo)

Birkeporesvamp :: Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Vinter-stilkporesvamp :: Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo)

Dråbe-kødporesvamp :: Postia guttulata (Peck) Jülich (google) (photo)

Puklet læderporesvamp :: Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo)

Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

RESUPINATE SVAMPE
Almindelig Barksprænger :: Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire (google) (photo)

Hvid tandsvamp :: Xylodon (Hyphodontia, Schizopora) paradoxa ( Irpex obliquus) (Schrad.: Fr.) E.Langer & Vesterh. (google) (photo)

STØDSVAMPE
Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo)

SEJSKIVE
Stor sejskive :: Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf (google) (photo)

TÅRESVAMPE
Almindelig tåresvamp :: Dacrymyces stillatus Nees: Fr. (google) (photo)

ÅRESVAMPE
Bævrende åresvamp :: Phlebia tremellosa (Schrad.: Fr.) Burds. & Nakas. (google) (photo)

BÆVRETAND
Bævretand :: Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

TROLDKØLLER
Rynket troldkølle (gammelt navn: Rynket Køllesvamp):: Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) Schroet. (google) (photo)

STJERNEBOLDE
Kødet stjernebold :: Geastrum triplex Jungh. (google) (photo)

STØVBOLDE
Krystal-støvbold :: Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. (google) (photo)

Pære-støvbold :: Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. (google) (photo)

STINKSVAMPE
Almindelig stinksvamp (det unge frugtlegeme kaldes et hekseæg) :: Phallus impudicus L.: Pers. (google) (photo)

BRUSKBOLDE
Almindelig bruskbold :: Scleroderma citrinum Pers. (google) (photo)

CHAMPIGNONARTER
MULIGVIS Skiveknoldet champignon :: Agaricus essettei (Bon.) (Agaricus abruptibulbus) (Svampeatlas) (google) (photo)

TÅREBLAD-ARTER
MULIGVIS Højstokket tåreblad :: Hebeloma leucosarx P.D. Orton (google) (photo)

RIDDERHATTE
MULIGVIS Spids ridderhat :: Tricholoma inocybeoides (A.Pearson) tidligere navn Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet f. inocybeoides (A.Pearson) M.Christensen & Noord (google) (photo). Lignende art: Slør-Ridderhat (Tricholoma argyraceum) der er mørkere. Spids ridderhat har (ligesom Gulplettet ridderhat, T.scalpturatum) tendens til at gulne med alderen.

ANDRE
Desuden ubestemte tragthatte, hjelmhat, svovlhat/flammehat, skivesvamp, tåreblad, bruskhat, blækhat.

ALFABETISK FORTEGNELSE OVER FUNDENE:

Høj fluesvamp :: Amanita excelsa (Fr.: Fr.) Bertill. (google) (photo)

Kugleknoldet fluesvamp :: Amanita mappa (Batsch) Quél. (google) (photo)

Honningsvamp (art ikke bestemt) :: Armillaria sp. (google) (photo)

Stor sejskive :: Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf (google) (photo)

Birke-læderporesvamp ::Trametes ( Lenzites) betulinus (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Sveden sodporesvamp :: Bjerkandera adusta (Willd.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Ægte Rabarberhat (Rabarber-parasolhat) :: Chlorophyllum (Macrolepiota, Lepiota) rachodes (Vitt.) Singer (google) (photo)

Vellugtende tragthat (også kaldet Sødtduftende tragthat) :: Clitocybe fragrans (With.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo). Den lignende art Clitocybe agrestris (der er sjælden) har også sødlig, anisagtig lugt. Den adskilles på kun at være svagt gennemskinneligt stribet og på sporestørrelsen. Kødfarvet tragthat, Mel-tragthat og Randstribet tragthat, der ligner og vokser på samme steder, har ikke den sødlige lugt.

Stor tragthat :: Clitocybe geotropa (Bull.: Fr.) Quél. (google) (photo)

Tåge-tragthat :: Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Randstribet tragthat :: Clitocybe vibecina (Fr.) Quél. (google) (photo)

Horngrå fladhat :: Collybia asema (Fr.: Fr.) Gillet (google) (photo)

Knippe-fladhat :: Collybia confluens (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Plettet fladhat :: Collybia maculata (Alb. & Schw.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Bestøvlet fladhat :: Collybia peronata (Bolt.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Glimmer-blækhat :: Coprinus micaceus (Bull.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Skade-blækhat :: Coprinus picaceus (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo)

Alm. muslingesvamp :: Crepidotus cesatii Rabenh. (google) (photo)

Okkergul grynhat :: Cystoderma amianthinum (Scop.: Fr.) Konr. & Maubl. (google) (photo)

Almindelig tåresvamp :: Dacrymyces stillatus Nees: Fr. (google) (photo)

Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Kødet stjernebold :: Geastrum triplex Jungh. (google) (photo)

Plettet flammehat :: Gymnopilus sapineus (Fr.: Fr.) Maire (google) (photo)

Rodfordærver :: Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (google) (photo)

Rødgul pigsvamp :: Hydnum rufescens Fr. (google) (photo)

Almindelig orangekantarel :: Hygrophoropsis aurantiaca (With.: Fr.) Maire (google) (photo)

Ildelugtende sneglehat :: Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea (google) (photo)

Mørkprikket sneglehat :: Hygrophorus pustulatus (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Gran-svovlhat :: Hypholoma capnoides (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Knippe-svovlhat :: Hypholoma fasciculare (Huds.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Teglrød svovlhat :: Hypholoma lateritium (Schaeff.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

Brunstokket rørhat :: Imleria badius (Fr.)Vizzini med det tidligere navn Boletus badius (Pers.) og Boletus badius (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Almindelig trævlhat :: Inocybe geophylla (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Foranderlig skælhat :: Kuehneromyces mutabilis; tidligere navn Pholiota mutabilis (Fr.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Violet ametysthat :: Laccaria amethystina Cooke (google) (photo)

Dråbeplettet mælkehat :: Lactarius blennius (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Kokos-mælkehat :: Lactarius glyciosmus (Fr.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Sødlig mælkehat :: Lactarius subdulcis (Bull.: Fr.) Gray (google) (photo)

Anis-savbladhat :: Lentinellus cochleatus (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Kastaniebrun parasolhat :: Lepiota castanea Quél. (google) (photo)

Brunstænket hekseringshat :: Lepista flaccida (Sow.: Fr.) Pat. (google) (photo)

Violet hekseringshat :: Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke (google) (photo)

Spinkel hekseringshat :: Lepista sordida (Schum.: Fr.) Singer (google) (photo)

Krystal-støvbold :: Lycoperdon perlatum Pers.: Pers. (google) (photo)

Pære-støvbold :: Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers. (google) (photo)

Skær huesvamp :: Mycena pura (Pers.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo)

Blankstokket huesvamp :: Mycena vitilis (Fr.) Quél. (google) (photo)

Stor løghat (Stor løg-bruskhat) :: Mycetinis (Marasmius) alliaceus (Jacq.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Kliddet epaulethat :: Panellus stipticus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Almindelig stinksvamp (det unge frugtlegeme kaldes et hekseæg) :: Phallus impudicus L.: Pers. (google) (photo)

Bævrende åresvamp :: Phlebia tremellosa (Schrad.: Fr.) Burds. & Nakas. (google) (photo)

Løv-skælhat :: Pholiota lenta (Pers.: Fr.) Singer (google) (photo)

Birkeporesvamp :: Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Krusblad :: Plicaturopsis crispa (Pers.: Fr.) Reid (google) (photo)

Vinter-stilkporesvamp :: Polyporus brumalis (Pers.) Fr.: Fr. (google) (photo)

Dråbe-kødporesvamp :: Postia guttulata (Peck) Jülich (google) (photo)

Kegle-mørkhat :: Psathyrella conopilus (Fr.: Fr.) A.Pears. & Dennis (google) (photo)

Lysstokket mørkhat :: Psathyrella piluliformis (Bull.: Fr.) P.D.Orton (google) (photo)

Almindelig bægertragthat :: Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.: Fr.) Singer (google) (photo)

Bævretand :: Pseudohydnum gelatinosum (Scop.: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Lille gift-skørhat :: Russula mairei Singer (google) (photo)

Sværtende skørhat :: Russula nigricans Fr. (google) (photo)

Okkergul skørhat :: Russula ochroleuca Pers. (google) (photo)

Rynket troldkølle (gammelt navn: Rynket Køllesvamp):: Clavulina rugosa (Bull.: Fr.) Schroet. (google) (photo)

Kløvblad :: Schizophyllum commune Fr.: Fr. (google) (photo)

Almindelig bruskbold :: Scleroderma citrinum Pers. (google) (photo)

Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo)

Smuk lædersvamp :: Stereum subtomentosum Pouz. (google) (photo)

Gran-koglehat :: Strobilurus esculentus (Wulfen: Fr.) Singer (google) (photo)

Spanskgrøn bredblad :: Stropharia aeruginosa (Curt.: Fr.) Quél. (google) (photo)

Puklet læderporesvamp :: Trametes gibbosa (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Håret læderporesvamp :: Trametes hirsuta (Wulfen: Fr.) Pilát (google) (photo)

Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo)

Kliddet fnughat :: Tubaria furfuracea (Pers.: Fr.) Gillet (google) (photo)

Almindelig Barksprænger :: Vuilleminia comedens (Nees: Fr.) Maire (google) (photo)

Dugget rørhat :: Xerocomus pruinatus (Fr.&Hök)Sutara med det tidligere navn Boletus pruinatus Fr. & Hök (google) (photo). Dugget rørhat har karakteristisk som ung en rødlig hatrand (som Rødsprukken rørhat mangler). Fra sidst i september ses Dugget rørhat, medens den er sjældnere før dette tidspunkt (hvor Rødsprukken rørhat er almindelig). Finsprukken rørhat (Xerocomus cisalpinus) sprækker også rødt op, men blåner stærkt, især i stokkødet. (Rødsprukken rørhat blåner ikke stærkt men dens kød blåner ofte lidt i en zone hvor stokken er fæstnet til hatten samt i stokbasis). Hvidsprukken rørhat (Xerocomus porosporus) har gråbrun stok med et smalt rødt og gult bælte øverst. Dugget rørhat (Xerocomus pruinatus) sprækker mest langs hatranden (og normalt ikke øverst på hatten) og er som ung ikke filtet, men dugget. Fersken-rørhat (Hortiboletus engelii) og Blodrød rørhat (Hortiboletus rubellus) er ofte rødere og har i reglen orange korn i stokbasis (Rødsprukken rørhat har en stok, der er gul øverst, men nedefter dækket af rødlige punkter og fibre).

Grenet stødsvamp :: Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. (google) (photo)

Hvid tandsvamp :: Xylodon (Hyphodontia, Schizopora) paradoxa ( Irpex obliquus) (Schrad.: Fr.) E.Langer & Vesterh. (google) (photo)

Skiveknoldet champignon :: Agaricus essettei (Bon.) (Agaricus abruptibulbus) (Svampeatlas) (google) (photo)

Højstokket tåreblad :: Hebeloma leucosarx P.D. Orton (google) (photo)

Spids ridderhat :: Tricholoma inocybeoides (A.Pearson) tidligere navn Tricholoma argyraceum (Bull.) Gillet f. inocybeoides (A.Pearson) M.Christensen & Noord (google) (photo). Lignende art: Slør-Ridderhat (Tricholoma argyraceum) der er mørkere. Spids ridderhat har (ligesom Gulplettet ridderhat, T.scalpturatum) tendens til at gulne med alderen.

Desuden ubestemte tragthatte, hjelmhat, svovlhat/flammehat, skivesvamp, tåreblad, bruskhat, blækhat.

Leave a Reply