Search Posts

Hareskoven 95 uden navne

Hareskov-turen d. 17. juni 2018 kl 13 fra Hareskov station / bænken i skoven

Der var tilmelding på: https://bionyt.nemtilmeld.dk/13/

Svampetur-instruktør (TURE/FOREDRAG) kan bestilles på tlf./sms: 21729908 (for firmaer, vennegrupper, familiekomsammen etc.).

 


 


Se årsprogram og oplysninger om deltagelse (og link til tidligere ture) her.
Ture i 2018:

Tur nr. 101:Søndag d. 16. dec. 2018 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station

Tur nr. 100:Søndag d. 18. nov. 2018 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station

Tur nr. 99:Søndag d. 21. okt. 2018 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station

Tur nr. 98:Søndag d. 16. sep. 2018 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station

Tur nr. 97:Søndag d. 19. aug. 2018 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station

Tur nr. 96:Søndag d. 15. juli 2018 kl.13 fra bordet ved Hareskov Station

Denne billedsamling er fra tur nr. 95. Turene afholdes kl. 13 fra Hareskov Station hver måned. Se årsprogram her. På denne tur deltog 10 personer. Ole Terney var turleder. Vejret var fint (der havde været en meget usædvanlig lang tørkeperiode med spredte skybrud den seneste nat). Turen varede ca. 2 timer. Af spisesvampe var der østershatte samt ung Kæmpeporesvamp. Der blev fundet ca. 15 arter.

NB ! Navnene står på siden her (hvor billederne er med navne).


Se videoen

hsk95-sommerrorhat-og-kaempeporesv-DSC06576.jpg

NB ! Navnene står på siden her (hvor billederne er med navne).

hsk95-sommerrorhat-DSC06575.jpg

NB ! Navnene står på siden her (hvor billederne er med navne).

hsk95-kaempeporesvamp-DSC06572.jpg

NB ! Navnene står på siden her (hvor billederne er med navne).

hsk95-oestershat-DSC06578.jpg

NB ! Navnene står på siden her (hvor billederne er med navne).

hsk95-skoenfodet-rorhat-DSC06584.jpg

NB ! Navnene står på siden her (hvor billederne er med navne).

hsk95-broget-skorhat-DSC06581.jpg

NB ! Navnene står på siden her (hvor billederne er med navne).

hsk95-hoej-fluesvamp-DSC06533.jpg

NB ! Navnene står på siden her (hvor billederne er med navne).

hsk95-toendersvamp-DSC06564.jpg

NB ! Navnene står på siden her (hvor billederne er med navne).

hsk95-broget-laederporesvamp-DSC06568.jpg

NB ! Navnene står på siden her (hvor billederne er med navne).

hsk95_knoldet-stilk-poresvamp-DSC06569.jpg

NB ! Navnene står på siden her (hvor billederne er med navne).

Liste over de fundne arter:

Høj fluesvamp :: Amanita excelsa (Fr.: Fr.) Bertill. (google) (photo) (et lidt utypisk, delvis tørt eksemplar)

Sommer-rørhat :: Boletus reticulatus (Schaeff.) Boud. (google) (photo) (Karl Johan har normalt en mørkere hat og dens net er mindre tydeligt end hos Sommer-rørhat og Karl Johan har en så elastisk hud at en negl ikke trænger igennem den. Galde-rørhat har groft net på stokken, rør bliver efterhånden svagt lyserøde og dens smag er bitter) (Der blev fundet to kæmpeeksemplarer, der var meget ormædte)

Skønfodet rørhat :: Calobolerus calopus (Pers.)Vizzini med det tidligere navn Boletus calopus Fr. (og Boletus pachypus Fr.)(google) (photo) (bitter, overfladen brunlig og kun i top og bund af stok lidt rødviolet)

Tøndersvamp :: Fomes fomentarius (L.: Fr.) Fr. (google) (photo)

Randbæltet hovporesvamp :: Fomitopsis pinicola (Swartz: Fr.) P.Karst. (google) (photo)

Flad lakporesvamp :: Ganoderma lipsiensis (Batsch) Atk. (google) (photo)

Duftende korkhat :: Gloeophyllum odoratum (Wulfen: Fr.) Imaz. (google) (photo) (meget tørre eksemplarer)

Kuljordbær :: Hypoxylon fragiforme (Pers.: Fr.) Kickx (google) (photo)

Kæmpeporesvamp :: Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P.Karst. (google) (photo) (ungt eksemplar, på grund af den gule farve kunne den fejlbestemmes til Svovlporesvamp)

Almindelig østershat :: Pleurotus ostreatus (Jacq.: Fr.) P.Kumm. (google) (photo) (ikke hvid, men med svagt blågråt skær. Antages derfor ikke at være Sommer-østershat, men se noten herunder vedrørende disse to arter).

Knoldet stilkporesvamp :: Polyporus tuberaster (Pers.: Fr.) Fr. (google) (photo) (frisk eksemplar)

Broget skørhat :: Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. (google) (photo) – (bestemmelsen er ikke sikker. Lamellerne var meget smalle, så det var vanskeligt at vurdere om de var sprøde og brækkende; de virkede dog lidt fedtede. Overfladen var glat og glinsende, samt klæbrig. Midten var affarvet gullig. Svampen var næsten uden violette toner. Stokken var kort, tilspidset og med fast kød. Stokken var hvid. Lamellerne var hvide, men stedvis misfarvede. Sporeaftryk afventes. Der blev ikke foretaget prøve med jernsulfat på stokoverfladen for at se farvevirkning heraf. Smagen var mild. Der var ingen lugt.

Håret lædersvamp :: Stereum hirsutum (Willd.: Fr.) Gray (google) (photo) (meget tørre eksemplarer)

Broget læderporesvamp :: Trametes versicolor (L.: Fr.) Quél. (google) (photo) (meget tørre eksemplarer)

Alm. østershat eller Sommer-østershat?

Sommer-østershat (Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél.) er en stor, kraftig, næsten hvid til gråbrun, ofte taglagt, varmekrævende østershat. Sporefældningen er ± cremefarvet. Sporerne måler (7,5-)8-11(-12,5) x 3-4,5 μm. Forekommer mest på store bøgestammer i lysåbne skove.

Forvekslingsmuligheder: Den danner formodentlig en hybridsværm med almindelig østershat (Pleurotus ostreatus) på basis af forurening med forskellige dyrkede stammer. Almindelig østershat er i sin typiske form (ung) mørkt dueblå og forekommer primært i vinterhalvåret.

Desuden så vi Vandnymfer i parring (hannerne blå, hunnerne grønne)

Af planter bemærkede vi:
Almindelig blærerod (der fanger dafnier og andre smådyr med en blæreformet fangmekanisme under vandet)
Kærmysse (med hvidt støtteblad)
Muse-vikke i blomst

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


CAPTCHA Image