Search Posts

Hareskoven felt 1-9

kort-med-fotonr_F1-57_og_felt1-9.jpg
KORTET ANGIVER 9 FELTER SAMT 57 FOTO (SOM VISES NEDENFOR)
Hareskov Station er angivet med X, bordet med en sort firkant (over F7), bænk med en sort streg (over F28). Den stiplede sti er en ridesti, men mellem F2 og F8 er den ikke mere i brug som ridesti. Stien mellem felt 5 og 6 er en ridesti (sort sti i skoven).

HERUNDER: Billede F1. Bænken ved Hareskov Station.
02-20131002_114315.jpg

HERUNDER:
BIllede F2. Fra ridestien hvor en gammel tilgroet sti går til venstre opad og med granskoven på højre hånd. Stien er tilgroet.
03-20131002_114512.jpg

HERUNDER: Billede F3. Stien, som den ser ud når man kommer til det øverste stykke.
04-20131002_114521.jpg

HERUNDER: Billede F4. Fra stien ser man mod bænken ved felt 1-9.
05-20131002_114721.jpg

HERUNDER: Billede F5. Fra stien ser man ind mod granskoven (på højre side af stien).
06-20131002_114750.jpg

HERUNDER: Billede F6. Fra stien ser man mod bænken (bænken er i venstre øvre hjørne af billedet).
07-20131002_114838.jpg

HERUNDER: Billede F7. Fra stien ser man ud mod vejen Bormosevej. Til højre er granskoven (ses ikke) og i højre øvre hjørne af billedet ses en lavtliggende område.
08-20131002_114907.jpg

HERUNDER: Billede F8. Det lavtliggende område. Der er to døde, væltede mindre ege forrest og en død, væltet bøg bagest.
09-20131002_114937.jpg

HERUNDER: Billede nr.F9. Felt nr.9 Til højre er bøgen 8-B1 (tilhører felt 8)
10-20131002_115011.jpg

HERUNDER: Billede nr.F10. Felt nr.8 (væltet, ung eg, lavning forude). Svampe S2 (Skær Huesvamp, Sødlig Mælkehat?)
11-20131002_115059.jpg

HERUNDER: Billede nr.F11. Felt nr.8 (ung væltet eg: 8-E1 )
12-20131002_115224.jpg

HERUNDER: Billede nr.F12. Felt nr.8
13-20131002_115414.jpg

HERUNDER: Billede nr. F13. Felt nr.8 Bøg nr.8-B2 (død, væltet, ret ung bøg, der er væltet i retning af granskoven felt 9).
14-20131002_115523.jpg

HERUNDER: Billede nr.F14. Felt nr. 8 (i baggrunden ses felt nr. 9, granskoven). Bøgen 8-B1.
15-20131002_115732.jpg

HERUNDER: Billede nr.F15. Felt nr.9 Rødgran. Til venstre ses lavning med ørnebregner. Lidt fremme, i højre side af billedet ses de tre planter over en grøft.
16-20131002_115920.jpg

HERUNDER: Billede nr.F16. Felt nr.8 Birk, el?, hassel?
17-20131002_115925.jpg

HERUNDER: Billede nr.F17 Felt nr.8 el? hassel?
18-20131002_120048.jpg

HERUNDER: Billede nr.F18. Felt nr.8 Birk, el?, hassel?
19-20131002_120145.jpg

HERUNDER: Billede nr.F19. Felt nr.8 Birk, el?, hassel?
20-20131002_120153.jpg

HERUNDER: Billede nr.F20. Felt nr.9c (feltet før grøften kaldes felt 9a). Rødgran. Tre planker over en lille grøft.
21-20131002_120839.jpg

HERUNDER: Billede nr.F21. Felt nr.9b Ørnebregner
22-20131002_120936.jpg

HERUNDER: Billede nr.F22. Felt nr.9b (løvtræerne tilhører felt 8b). En død rødgran. Til højre ses Ørnebregner. Ligefremme er et træ, som er el eller hassel.
23-20131002_121025.jpg

HERUNDER: Billede nr.F23. Felt nr.9 (i baggrunden ses felt 8 som er bøgeskoven). Forrest rødgran. De to rørgraner kaldes 9-R1 (den der er nærmest stationen, den til venstre på billedet her) og 9-R2
24-20131002_121114.jpg

HERUNDER: Billede nr.F24. Felt nr.7. Stien 7-S1 op til ridestien bagved. Til venstre er der tæt bøgekrat. Vejen er Bormosevej.
25-20131002_121235.jpg.

HERUNDER: Billede nr.F25. Felt nr.8 til venstre for vejen og felt nr. 7 til højre for vejen. Vejen er Bormosevej. Bøgestamme.
26-20131002_121304.jpg

HERUNDER: Billede nr.F26. Felt nr.7. Stien S2, som fører op til ridestien.
27-20131002_121331.jpg

HERUNDER: Billede nr.F27. Felt nr.8 til venstre for vejen, og felt 7 til højre for vejen. Vejen er Bormosevej. Bøgestammen er 8-Bx1
28-20131002_121512.jpg

HERUNDER: Billede nr.F28. Felt nr.8 til venstre for vejen, og felt 7 til højre for vejen. Vejen er Bormosevej. Bænken er 8-Bænk1. Bøgestammen forrest er 8-Bx1
29-20131002_121630.jpg

HERUNDER: Billede nr.F29. Felt nr.8. Bøgestammen forrest er 8-Bx1.
30-20131002_121653.jpg

HERUNDER: Billede nr.F30. Felt nr.8 til venstre. I baggrunden ses felt nr. 1. Bænken er 8-Bænk1.
31-20131002_121747.jpg

HERUNDER: Billede nr.F31. Felt nr.1 (I baggrunden til højre ses graner = felt nr. 2).
32-20131002_121817.jpg

HERUNDER: Billede nr.F32. Felt nr.1 og i baggrunden felt nr 2 (graner).
33-20131002_121931.jpg

HERUNDER: Billede nr.F33. Felt nr.2 Birk, graner.
34-20131002_122020.jpg

HERUNDER: Billede nr.F34. Felt nr.2 (graner). Til højre ses brændestabler langs Bormosevej.
35-20131002_122053.jpg

HERUNDER: Billede nr.F35. Felt nr.2 (lavning). Birk. Graner.
36-20131002_122144.jpg

HERUNDER: Billede nr.F36. Felt nr.2 (lysåben, hævet stykke).
37-20131002_122344.jpg

HERUNDER: Billede nr.F37. Felt nr.2, eg. Egen kaldes 2-E1. Den står ved "Gamle Jagtvej".
38-20131002_122430.jpg

HERUNDER: Billede nr.F38. Felt nr.2, eg. Egen kaldes 2-E1. Den står ved "Gamle Jagtvej" . Brændestabler langs "Gamle Jagtvej". I baggrunden felt 3.
39-20131002_122434.jpg

HERUNDER: Billede nr.F39. Felt nr.2
40-20131002_122547.jpg

HERUNDER: Billede nr.F40. Felt nr.2 Rødgran.
41-20131002_122607.jpg

HERUNDER: Billed nr.F41. Felt nr.2.(Til højre for "Gamle Jagtvej" ses felt 3).
42-20131002_122703.jpg

HERUNDER: Billede nr.F42. Felt nr.3. Vejen er "Gamle Jagtvej" .
43-20131002_122723.jpg

HERUNDER: Billede nr.F43. Felt nr.3. Stenen "Gamle Jagtvej".
44-20131002_122850.jpg

HERUNDER: Billede nr.F44. Felt nr.3 Birk og røn.
45-20131002_123044.jpg

HERUNDER: Billede nr.F45. Felt nr.3 Forrest: Ung ahorn. I baggrunden lavningen med Rødlig Okkerporesvamp og Rødmende Læderporesvamp ud til Bormosevej.
46-20131002_123444.jpg

HERUNDER: Billede nr.F46. Felt nr.3, Lavningen med Rødlig Okkerporesvamp og Rødmende Læderporesvamp ud til Bormosevej. Svampen er en mørkhat.
47-20131002_123835.jpg

HERUNDER: Billede nr.F47. Felt nr.4 Birk.
48-20131002_123942.jpg

HERUNDER: Billede nr.F48. Felt nr.4. Birk. I baggrunden ung eg.
49-20131002_124017.jpg

HERUNDER: Billede nr.F49. Felt nr.4. I baggrunden stor lysning.
50-20131002_124140.jpg

HERUNDER: Billede nr.F50. Felt nr.4. Den store lysning.
51-20131002_124250.jpg

HERUNDER: Billede nr.F51. Felt nr.5. Set fra stien 4/5.
52-20131002_124318.jpg

HERUNDER: Billede nr.F52. Felt nr.5. Set fra Gamle Jagtvej. Tæt ung bøg, Et stort lærketræ 12 meter inde. Birke.
53-20131002_124431.jpg

HERUNDER: Billede nr.F53. Felt nr.7. Bænken kaldes 7-bænk1.
54-20131002_124634.jpg

HERUNDER: Billede nr.F54. Felt nr.7. Ung bøg.
55-20131002_124718.jpg

HERUNDER: Billede nr.F55. Felt nr.7, Ridestien. Venstre side kaldes 7a. Højreside kaldes 7b.
56-20131002_124818.jpg

HERUNDER: Billede nr.F56. Felt nr.7. Stubben med Duft-Korkhat. Vejen er Gamle Jagtvej. Til venstre for vejen ses felt 6.
57-20131002_131928.jpg

HERUNDER: Billede nr.F57. Felt nr.6. Tæt krat af bøg. Til højre og bagest går skoven over i birk med sump og en sø.
58-20131002_132042.jpg

Kort over ruter på ture i Hareskoven fra 23/11-2015. Afholdte ture
Unøjagtigheder vil forekomme, ikke alle har heller nødvendigvis fulgt samme rute, da turene i Hareskoven er kendetegnet ved, at folk kan gå i den retning, de har lyst til. Pilene angiver retning.

h49 kort over ruten.jpg

49) Kort over ruterne der blev gået på turen 23/11-2014. To personer startede fra Skovbrynet St. ca. 1 1/2 time før det øvrige hold. I alt blev der fundet ca. 120 arter på turen. Flere ruter kan have været i spil på denne tur, da ikke alle deltagere gik samlet.

h50 kort over ruten 7 dec.jpg

50) Kort over ruten 7/12-2014. I alt blev der fundet ca. 65 arter. To personer tog en anden ikke kendt rute.

h51 kort over ruten 21 de.jpg

51) Kort over ruterne 21/12-2014. To personer gik en længere tur i retning mod Skovbrynet, mens de fleste ikke nåede længere end til stubben med Duftende korkhat. I alt blev der fundet ca. 55 arter. Ingen yderligere alternative ruter.

h52 kort over ruten 11 jan.jpg

52) Kort over ruterne 11/1-2015. To personer startede tidligere fra Skovbrynet St. I alt blev der fundet ca. 60 arter. Ingen tog alternative ruter.

h53 kort over ruten 25 ja.jpg

53) Kort over ruten 25/1-2015. I alt blev der fundet ca. 60 arter. Ingen tog alternative ruter.

h54 kort 54.jpg
54) Kort over ruten 8/2-2015. I alt blev der fundet ca. 70 arter. Ingen tog alternative ruter. Det optegnede omrids markeret med tallet 1, viser grænserne for Store Hareskov. Mod venstre ses Lille Hareskov, hvor vi meget sjældent kommer på turene.

Ture der er planlagt, men endnu ikke afholdt. Mulige ruter, der kunne være interessante. Sammen med de allerede afholdte ture dækker disse hele Store Hareskov, med undtagelse af området tættest på Syvstjernehus.

h54 Planlagt tur 01.jpg

h54 Planlagt tur 02.jpg

h54 Planlagt tur 03.jpg

h54 Planlagt tur 04.jpg

h54 Planlagt tur 05.jpg

h54 Planlagt tur 06.jpg

h54 Planlagt tur 07.jpg

HERUNDER: Billede fra 2. okt. 2013. På turen mødte jeg en et ungt par hvor konen var fra Asien. De havde denne kurv (ca. 25 frugtlegemer af rørhatte). Senere mødte jeg en ældre mand fra Litauen, som havde en plastspand og en rygsæk (måske ca. 200 frugtlegemer af rørhatte efter ca. 5 timer). Endnu senere mødte jeg Liam, 52-årig kvinde fra Thailand, som havde en kæmpekurv og en indkøbsvogn på hjul (måske ca. 500 frugtlegemer af rørhatte, røggrå gråblad, honningsvamp, Violet Hekseringshat, efter ca. 6-7 timer).

01-20131002_113804.jpg

Tegn abonnement på

BioNyt Videnskabens Verden (www.bionyt.dk) er Danmarks ældste populærvidenskabelige tidsskrift for naturvidenskab. Det er det eneste blad af sin art i Danmark, som er helliget international forskning inden for livsvidenskaberne.

Bladet bringer aktuelle, spændende forskningsnyheder inden for biologi, medicin og andre naturvidenskabelige områder som f.eks. klimaændringer, nanoteknologi, partikelfysik, astronomi, seksualitet, biologiske våben, ecstasy, evolutionsbiologi, kloning, fedme, søvnforskning, muligheden for liv på mars, influenzaepidemier, livets opståen osv.

Artiklerne roses for at gøre vanskeligt stof forståeligt, uden at den videnskabelige holdbarhed tabes.

Leave a Reply