Search Posts

hårvækst hårtab skaldethed hårmiddel

Hvad skylder Trump sin hårvækst?

Donald Trump's personlige læge har afsløret, at den 70-årige præsident (der i USA er den ældste, der er blevet valgt til præsident) tager en håndfuld lægemidler, bl.a. en daglig mini-aspirin for at sænke risikoen for hjerteanfald, et antibiotikum (tetracyclin) til behandling af en ikke sjælden hudtilstand kaldet rosacea (hvor huden let rødmer og viser blodårerne), statin (rosuvastatin; markedsført som Crestor) til sænkning af kolesterol og blodlipider – samt et middel mod hårtab, kaldet finasterid (finasteride).

Donald Trump's personlige læge er Harold Bornstein fra New York- Han har været Trump's læge siden 1980, og han bruger selv finasterid. Lægen, der er 69 år, har overfor New York Times sagt, at "Trump har alt sit hår – og jeg har alt mit hår" og at det skyldes finasterid (finasteride)..

Hvor hyppigt er hårtab hos 70-årige mænd og kvinder?
80% af 70-årige mænd og 50% af 70-årige kvinder har kraftigt hårtab (hos den kaukasiske race). Hårtabet sker forskelligt hos kvinder og mænd. Hårtabet hos mænd begynder ved tindingerne, og medfører en skaldet top ("måne") og en smal ring af hår omkring siderne (den "hippokratiske krans"). Hos kvinder er det mere jævnt fordelt. (Mænd: "frontotemporal scalp" + "scalp vertex"; kvinder: "central scalp").

Hvad er finasterid (finasteride) mod hårtab?
Finasterid er kendt under flere handelsnavne. Det indtages f.eks. som en pille med 1 mg Propecia fra Merck & Co dagligt og er godkendt (i 1992) af Food and Drug Administration (FDA) til behandling af mandligt hårtab (såkaldt "androgenetic alopecia"; AGA).

Finasteride og et andet middel Dutasterid kan både stoppe udtyndingen og fremme nyvæksten af hår. Finasteride og Dutasterid er begge en type lægemidler, der kaldes 5-alfa-reduktase-inhibitorer (5ARI). De virker ved at forhindre, at testosteron nedbrydes til et biproduktet dihydrotestosteron (DHT). Nedbrydningen af blodcirkulerende testosteron til DHT foretages af enzymet 5AR. Hæmningen af enzymet sker på vævsniveau.

Hvordan virker testosteron på hårvækst?
Det er ikke testosteron selv, men dets omdannelsesprodukt dihydro-testosteron (DHT), der medfører mandlig skaldethed. DHT hæmmer et kemisk signal, der virker på hårsækkene. Derved hæmmes nyvækst af hår.

Hvad er forskellen på virkningen af finasterid og dutasterid?
5AR er et enzym, og det virker på 5AR-receptorer. Der er tre kendte isoenzymer af 5AR-receptorer. Af disse tre typer er den type I og II, der spiller en vigtig rolle i behandlingen af hårtab. Type II er den største bidragyder til DHT-dannelsen, og findes i den indre skede af hårfolliklerne i hovedbunden samt i skægget, på brystet, ved genitalerne og i prostata-kirtlen. Type I findes især i huden, bl.a. i fedtkirtlerne (sebaceous glands) og i hårfolliklerne.

Stoffet dutasterid hæmmer både type I og II, hvorimod finasterid stort set kun hæmmer type II. En anden forskel er, at dutasterid hæmmer type II tre gange kraftigere end finasterid gør, og at dutasterid hæmer type I omkring 100 gange kraftigere end finasterid gør (ref.5).

Hvor mange hår har man på hovedet pr. kvadratcentimeter?
En gennemsnitlig person (begge køn medregnet) vil oven på hovedet have i gennemsnit 223 hår pr. kvadratcentimeter (ca. 175 – 300 hår pr kvadratcentimeter). Hvis man derimod tæller antallet af hårfollikler, får man langt højere tal, fordi kun nogle af hårfolliklerne producerer hår.

Har voksne samme antal hårfollikler på hovedet som børn?
Antallet af hårfollikler hos voksne er stort set som antallet af hårfollikler hos børn. Det ser altså ud til, at der ikke med tiden dannes flere hårfollikler, og heller ikke mistes særlig mange hårfollikler (ref.4). Med alderen vil der være færre tykke hår, og relativt flere tynde hår (hos begge køn).

Hvor meget vokser hovedhår pr. dag?
I gennemsnit vokser hårene 0,344 mm pr. dag (uden tydelig kønsforskel). Væksthastigheden har ingen tydelig sammenhæng med tykkelsen af hårene.

Er finasterid effektivt til at opnå hårvækst?
Ifølge FDA-godkendelsespapirerne havde mænd efter indtagelse af finasterid i 1 år fået 16 flere hår per kvadratcentimeter, og efter 5 års brug havde de fået 43 flere hår per kvadratcentimeter.

Er finasterid sikkert for mænd?
Finasterid er gået gennem tre placebo-kontrollerede forsøg, hvor folk fik enten lægemidlet eller et uvirksomt stof for at vurdere stoffets virkninger på mandlig skaldethed.

Stoffet finasterid har relativt få bivirkninger, men i betragtning af, at midlerne bruges livsvarigt, har man begrænset viden om langtidsvirkningerne (ref.5). Dette har fået National Institutes of Health i USA til at tilføje et link til dets "Genetic and Rare Disease Information Center" for et muligt post-finasterid syndrom.

Har finasterid virkning på PSA-tallet?
Finasterid's virkning på DHT kan forklare, hvorfor Trump's lægejournal viser lave PSA-tal, dvs. lave niveauer af proteinet PSA (prostata-specifikt antigen). Det lave niveau fik nogle læger til at antage, at Trump har fået behandling for prostatakræft eller behandling for forstørret prostata. Men hans læge har fortalt, at Trump's lave PSA-tal på 0,5 skyldes finasterid's virkning (dvs. hæmning af DHT-dannelse).

Høje niveauer af PSA kan være en markør for prostatacancer, og hvis en person, der bruger finasterid, får stigende PSA-værdier (selv om værdierne er inden for normalområdet for mænd, der ikke bruger finasterid) kan det være tegn på prostatakræft (ref.3, 5) .

Bruges finasterid mod forstørret prostata?
Finasterid og dutasterid bruges meget ved forstørret prostata (som kan føre til vanskelig vandladning).

Bruges finasterid ved prostata-kræft?
Nogle prostata-kræftcellelinier er afhængige af mandlige hormoner (androgen) for deres vækst og modning. I et studie med 18.880 patienter (Prostate Cancer Prevention Trial; PCPT) fik nogle af patienterne finasterid og blev fulgt i 7 år. Man så en 25% risiko-sænkning for prostatakræft-diagnosen i forhold til placebo-gruppen. Men uheldigvis var resultaterne ikke alle positive. I en patientpopulation, der var diagnostiseret med prostatakræft, og som tog finasterid, var der 27% forøgelse i prostatakræft af den type, der kaldes “high grade” Gleason-score 7 – 10.

Ved en senere opfølgning af dette studie måltes overlevelsen over en 18-årig periode af den oprindelige PCPT-population. Dette follow-up studie viste en reduktion i diagnosen af biopsi-påviselige prostatakræfttilfælde i finasterid-gruppen i forhold til placebo-gruppen (nemlig 10,5%, hvorimod tallet var 14,9% i placebogruppen; risikorate 0,70 (0,65-0,76). Derimod sås en stigning i risikoen for prostatakræft af high-grade type med en Gleason-score på 7 – 10 (nemlig 3,5% i finasterid-gruppen og 3,0% i placebogruppen; risikorate = 1,17). Men over denne 18-årige follow-up periode var der ingen forskel på den overordnede overlevelse efter diagnose for prostatakræft i begge grupper.

Andre studier har ikke fundet en højere risiko i de såkaldte high-grade tilfælde af prostatakræft. (Preston-gruppen studerede high-grade eller dødelig prostatakræft hos 38.000 mænd mellem 40 og 70 år og påviste ikke en sådan virkning).

Lacy og Kyprianou mente, at PCPT-studiet – samt et studie kaldet "Reduction by Dutasteride of Prostate Cancer Events (REDUCE) trial" – begge havde iboende faldgruber (bias), som ville kunne føre til højere Gleason-score, og hvis man i computermodeller tog højde for dette, var der ingen forskel at finde på forsøgs- og placebogruppen.

Dutasterid’s virkning på prostatakræft er blevet studeret af Andriole og medarbejdere, der testede 6729 mænd i 4 år og så en 22,5 % (15,2-29,8) reduktion af prostatakræft i dutasterid-gruppen.

Man ved ikke, hvorfor der er set en tilsyneladende øget risiko for high-grade prostatakræft-patienterne, der tager finasterid eller dutasterid. Man har foreslået, at det kunne skyldes direkte induktion af kræft (nemlig hvis finaserid måske direkte fremmer mere aggressiv tumorvækst), eller at finasteride måske giver et påvisningsproblem (detection bias), nemlig hvis stoffet f.eks. måske kan nedsætte mængden af godartet stroma-væv i prostata og uden at have virkning på kræftceller. Hvis finasterid nedsætter low-grade populationen af kræftceller, og hvis prostatakræft typisk er en kræftform med en blanding af low- og high grade kræftceller, så vil det se ud, som om finasterid øger high grade kræft.

Kosaka og medarbejdere har studeret prostatakræftvæv af forskellige typer. Når vævet var følsomt for androgen-hormon, medførte 5ARI-påvirkning en nedsat ekspression af CDC6 (som er en markør i processer før celleformering sker). Hvorimod 5ARI-påvirkning omvendt medførte en øget ekspression af CDC6-proteinet i de prostatakræftvæv, som ikke var følsomme for androgen, altså mandlige hormoner.

Et andet studie (der dog ikke omfattede 5ARI) tyder på, at lang tids brug af anti-androgen terapi kan medføre, at prostatakræftceller differentierer til neuroendokrin-subtypen af prostatakræft, som hurtigt spredes gennem kroppen, og som har en dårlig prognose. I dette studie omfattede androgen-mangel stofferne diethylstilbestrol-diphosphat, estramustin-phosphat og dexamethason, men ikke 5ARI såsom finasterid eller dutasterid.

Har finasterid virkning på seksuallivet?
Omkring 4-15% af mænd, der anvender produktet, rapporterer om nedsat libido, erektionsevne og ejakulatmængde.

Androgen-hormoner vides at være vigtige for seksualfunktionen hos det mandlige køn. Medicinsk kastration i forbindelse med prostatakræftbehandling medfører tab af mulighed for erektion hos nogle mænd. Omvendt kan behandling med androgen, især DHT, forbedre en dårlig erektionsfunktion og libido. Man mangler dog viden om den nødvendige koncentration af hormonerne.

Der findes et "International Index of Erectile Function score" og i et studie fandt man ingen ændring i dette index i patientgruppen, der fik finasteride, i forhold til i placebogruppen.

Mondaini og medarbejdere fandt i et studie, at bivirkningerne på det seksuelle område var højere hos de personer, der var blevet gjort opmærksom på denne risiko – i forhold til personer, der ikke havde fået noget at vide herom, og som altså også havde indtaget finasterid. Dette er en “nocebo”-virkning.

Er finasterid associeret med mindre brug af alkohol?
En lille og usikker undersøgelse fandt, at stoffet måske var associeret med mindre brug af alkohol. Alkohol-studiet omfattede 83 raske mænd mellem 21 og 46 år og der var ingen placebogruppe. 18 af mændene stoppede med at drikke alkohol. Hvis det er korrekt, at der kan være en association med mindre brug af alkohol, kan det måske skyldes den virkning, som stoffet har på dannelsen af visse hormoner (neurosteroider), der påvirker hjernen og måske ligefrem en påvirkning af alkoholomsætningen. Nogle mente f.eks. at de tålte alkohol dårligere end før, de tog stoffet (ref.6). Om stoffet kan bruges mod alkoholisme – med sideeffekten øget hårvækst, vides ikke.

Er finasterid associeret med depression?
Finasterid kan måske have en association med depression. Den tilsyneladende sammenhæng med depression, der er set i visse mindre studier, er forsøgt forklaret på forskellige måder. F.eks. har 5AR-enzymet, som hæmmes af finasterid eller dutasterid, også betydning for syntesen af andre hormoner, nemlig produktionen af neurosteroider (androstanediol, allopregnanolon, tetrahydrocortisol, tetrahdyrocortico-steron og tetrahydrodeoxycorticosteron), som påvirker følsomhed, angst, stress og depression.

Finasterid nedsætter neurosteroid-niveauet i blodet og cerebrospinalvæsken.Nedsættetlsen af neurosteroid-niveauet har også som konsekvens, at dopamin-niveauet nedsættes, hvilket teoretisk spiller en rolle ved depressive tanker og følelser. Nervecellereceptorer, som er følsomme for GABA, påvirkes også af 5AR-enzymet. Sådanne nervecellereceptorer har måske antidepressiv virkning og angstdæmpende virkning. Måske kan det modsatte, altså depression og angst, derfor tænkes at opstå, når enzymet hæmmes.

Romer og medarbejdere har publiceret forskning om virkningerne af finasterid på mus. De har fundet, at 5ARI, som altså hæmmer 5AR-enzymet, nedsætter nervecelledannelsen (neurogenesen) i hjernens hippocampus-område, som er associeret med depression. Virkningen hos musene var reversibel – dvs. at virkningen forsvandt, når behandlingen med stoffet ophørte.

Man har også foreslået, at 5AR-enzymet måske virker på hjernens amygdala, der fremkalder mentale følelser.

Den foreløbige konklusion er imidlertid, at man ikke har fundet en direkte kobling mellem 5AR-hæmning og depression. Men det postuleres, at en sådan kobling findes hos nogle individer. I så fald ville man måske kunne studere en forekomst af reversible virkninger ved ophør med at tage stoffet.

Er finasterid sikkert for kvinder?
Kvinder med hårtab behandles eventuelt med stoffet minoxidil, men finasterid eller dutasterid bliver brugt i stigende omfang. Der er kun få studier af bivirkninger for kvinder, og det længste studie er kun på 3 år.

For kvinder, der tager stoffet, er der øget risiko for fosterskader på drengebørn. (Propecia er ikke FDA-godkendt til kvinder (ref.2), men finasteride og Dutasterid bruges som sagt faktisk i stigende omfang af kvinder (ref.5).

Bivirkningerne for kvinder er nedsat libido, hovedpine, mavetarmproblemer, ubehag, ændring i menstruationsforhold, acne og svimmelhed. Generelt tåles stoffet godt i begge køn, men er nok ikke uden en vis risiko (ref.5).

Skal USA's præsident testes for Alzheimer?
Donald Trump blev præsident i en alder af 70 år, og hans far, Fred, udviklede Alzheimer, da han nåede op i 80'erne. Amerikanske læger har foreslået, at ældre præsidenter får taget årlige psykometriske målinger for at fange begyndende Alzheimer-udvikling. Trump-s læge har sagt, at han vil forvente, at Donald Trump ikke vil tage sådanne test. Ronald Reagan (der faktisk fik Alzheimer) og George H. W. Bush brugte deres personlige læge, da de var præsidenter, medens andre af USA's præsidenter har benyttet læger, der var tilknyttet Det hvide Hus.

Kilder:

1) http://www.livescience.com/57741-trump-hair-growth-what-is-finasteride.html

2) https://www.nytimes.com/2017/02/01/us/politics/trump-prostate-drug-hair-harold-bornstein.html?hp&action=click&pgtype=Homepage&clickSource=story-heading&module=b-lede-package-region®ion=top-news&WT.nav=top-news&_r=0

3) http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2012/020788s020s021s023lbl.pdf

4) http://www.jidonline.org/article/S0022-202X%2815%2946907-6/pdf

5) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5023004/

6) http://www.livescience.com/37428-propecia-may-reduce-alcohol-consumption.html

gener for skaldethed æææMore Than 200 Baldness-Linked Genetic Markers FoundMore than 200 new genetic markers linked with male pattern baldness have been identified, according to a new study from the United Kingdom.ææææææ
Hair Cells Could Heal Skin Sans Scars Hair follicles appear to be key in reprogramming other cells in the wound, restoring the original skin architecture, instead of simply scarring. æææ
skaldethed æææStudy of 52,000 men uncovers the genetics underlying male pattern baldnessA genomic study of baldness identified more than 200 genetic regions involved in this common but potentially embarrassing condition. These genetic variants could be used to predict a man's chance of severe hair loss.ææææææ
skaldethed mere almindelig hos lave mændæææ Why do shorter men go bald more often?Short men may have an increased risk of becoming bald prematurely. An international genetic study at least points in this direction. During the study, the scientists investigated the genetic material of more than 20,000 men. Their data show that premature hair loss is linked to a range of various physical characteristics and illnesses.ææææææ

Leave a Reply