Search Posts

Havskildpadder navigerer ved (uperfekt) geomagnetisk sans

Man er kommet tættere på hemmeligheden bag, hvordan skildpadder navigerer i det åbne hav

 

En ny undersøgelse viser, at havskildpadder benutter geomagnetisk styring til at finde vej til gydepladsen – men stadig er mest afhængige af held og udholdenhed for at finde en destination.

Forskerne udstyrede 22 havskildpadder af arten Eretmochelys imbricata  med GPS-trackere for at kunne følge de ruter, som de ville tage for at komme tilbage til deres oprindelige fourageringspladser efter deres parring og æglægning.  Forskerne fandt ud af, at der generelt blev svømmet meget rundt i cirkler, før dyrene igen kunne slå sig ned på det tørre. En skildpadde rejste i alt 1.306 kilometer for at finde en ø, der lå kun 176 kilometer fra dens udgangspunkt.  skriver forskerne i deres publicerede papir .

Havskildpadder er kendt for at være i stand til at migrere over store afstande og at lande på små, isolerede øer langt fra andre steder.

Tidligere forskning har fastslået, at havskildpadder har en vis fornemmelse af Jordens magnetfelt, som kan hjælpe i deres ruteplanlægning. Man har dog hidtil ikke vidst, hvor nøjagtig denne magnetiske kortlægningsteknik er.

Typisk svømmede de GPS-mærkede skildpadder dobbelt så langt, som de skulle for at finde deres fourageringssteder. Sammenlignet med andre skildpaddearter har denne undersøgte skildpadde.art dog relativt korte trækafstande at tilbagelægge.

Ændringer i styrken og retningen af ​​det magnetiske felt omkring Jorden bruges af flere arter for at finde ud af, hvilken vej de skal bevæge sig.  Det tillader ikke præcis migration i lige linje, men fortæller denne havskildpadde-art, når de er på afveje langt væk," fortalte havøkolog Graeme Hays fra Deakin University i Australien til The Guardian .

Man fandt både beviser på korrektion i åbent vand og på mere lavt vand tættere på land, rapporterer forskerne. Mange af resultaterne i denne undersøgelse stemmer overens med det, der tidligere er blevet observeret hos havskildpadde-arten Chelonia mydas.

Så vidt forskerne kunne se, påvirkede havstrømmene ikke den måde, skildpadderne kom fra A til B på. Det så heller ikke ud til, at skildpadderne ventede på et bestemt sæt lokale vejrforhold, før de begav sig ud på deres rejse – de begyndte deres rejse straks efter at have ynglet. 

Skildpaddernes adfærd og navigation står i skærende kontrast til nogle havfugle , som normalt finder deres destinationer hurtigt, og som sandsynligvis benytter sig af lugte, der bæres af vinden. Det ser ud til, at havskildpadder ikke har sådanne signaler at træffe beslutninger ud fra. Havskildpadders navigationsevner er langt fra perfekte, men er nok så gode som muligt inden for begrænsningerne af deres sanseevne, skriver forskerne .

Forskningen er blevet publiceret i Journal of the Royal Society Interface .

Leave a Reply